Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
true
Η σελίδα που ζητήσατε δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν στη γλώσσα σας. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα στο κάτω μέρος της σελίδας ή να μεταφράσετε άμεσα οποιαδήποτε ιστοσελίδα στη γλώσσα της επιλογής σας, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη λειτουργία μετάφρασης του Google Chrome.

Intro to Webmaster Academy

Thinking about creating a website? Great! Webmaster Academy has the information and tools to teach you how to create a site and have it found in Google Search.

Who should take Webmaster Academy?
Anyone who’s interested in creating or improving their website can take it. Whether you’re a business increasing your web presence or a photographer putting together an online portfolio, we can help you get started.

What’s included in the modules?

  • Tips on creating a great site
  • Lessons on how Google Search and Google Search Console work
  • Quizzes, videos, examples (using a fictitious site brandonsbaseballcards.com) and resources

How long is the course?
Each module may take 1 hour. You can go through the modules at your own pace.
 

Webmaster Academy international logo

Was this article helpful?
How can we improve it?