Rapport om genomsökningsstatistik (webbplatser)

I rapporten Genomsökningsstatistik (enbart för webbplatser) visas information om Googlebots aktivitet på din webbplats de senaste 90 dagarna. Statistiken tar hänsyn till alla innehållstyper som vi hämtar (som CSS, JavaScript, Flash, PDF-filer och bilder).

Öppna rapporten Genomsökningsstatistik

Genomsökningsstatistik är bara tillgänglig för verifierade webbplatser.

Tolka informationen

Det finns inga bra eller dåliga värden för genomsökning, men du bör ha en relativt jämn kurva som ökar med tiden allt eftersom webbplatsen växer. Om värdet plötsligt faller eller ökar kraftigt rekommenderar vi att du läser vidare.

Varför föll min genomsökningsfrekvens?

Googles genomsökningsfrekvens för din webbplats bör vara relativt stabil över en vecka eller två. Om värdet faller plötsligt kan det bero på olika saker, till exempel:

 • Du har lagt till en ny (eller mycket bred) regel i din robots.txt-fil. Kontrollera att du bara blockerar resurser som behöver blockeras. Om Google behöver åtkomst till specifika resurser som CSS eller JavaScript för att förstå innehållet får de inte vara blockerade för Googlebot.
 • Du har HTML-kod som inte fungerar eller innehåll som inte stöds på din sida. Om Googlebot inte kan tolka innehållet på sidan, kanske på grund av att en medietyp som inte stöds används eller på grund av att sidan består enbart av bilder, kan sidan inte genomsökas. Med granskningsverktyget för webbadresser ser du hur din sida ser ut för Googlebot.
 • Om din webbplats svarar långsamt på Googlebots begäranden, minskar Googlebot antalet begäranden för att inte överbelasta din server. I rapporten Genomsökningsstatistik kan du se om webbplatsen har svarat långsammare.
 • Om serverns felfrekvens ökar, minskar Googlebot antalet begäranden för att inte överbelasta din server. Se efter i rapporten Genomsökningsfel om antalet anslutningsfel har ökat för servern.
 • Kontrollera att du inte har minskat din önskade maximala genomsökningsfrekvens.
 • Om det finns information på webbplatsen som ändras mindre ofta, eller som inte har så hög kvalitet, kanske vi inte genomsöker den lika ofta.  Granska din webbplats objektivt, få neutral feedback från personer som inte är kopplade till webbplatsen och tänk efter hur eller var din webbplats skulle kunna förbättras.

Varför ökade min genomsökningsfrekvens kraftigt?

Om du har lagt till mycket ny information eller har väldigt bra innehåll på din webbplats kanske den genomsöks oftare än du skulle vilja. Här är några tips på hur du kan hantera Googlebots genomsökningsfrekvens för din webbplats, om du tycker att det belastar servern för hårt:

 • Kontrollera att det är Googlebot och inte någon annan som skickar begäranden till webbplatsen genom att granska rapporten Genomsökningsstatistik och kontrollera användaragenten i loggarna.
 • Om du behöver blockera Googlebots genomsökningar snabbt kan du returnera HTTP-resultatkod 503 på Googlebots begäranden.
 • Finjustera filen robots.txt för att blockera sidor som inte ska anropas.
 • Du kan ange en egen önskad maximal genomsökningsfrekvens i Search Console som en kortsiktig lösning. Vi rekommenderar inte att du använder den här metoden som en permanent lösning eftersom vi då inte vet exakt vilka sidor eller resurser som du vill att vi ska genomsöka.
 • Tillåt inte genomsökning av sidor med oändligt resultat, till exempel oändliga kalendrar eller söksidor. Blockera dem med robots.txt eller nofollow-taggar.
 • Om webbadresser inte längre finns eller har flyttats måste du returnera rätt svarskoder. Använd 404 eller 410 för webbadresser som inte längre finns eller är ogiltiga. Använd 301-omdirigeringar för webbadresser som har ersatts av andra permanent (302 om det är tillfälligt). Använd 503 för tillfällig planerad avbrottstid. Om servern påträffar fel som den inte kan åtgärda ska ett 500-fel returneras.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?