Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Verifiera att du äger webbplatsen

Vad är verifiering?

Verifiering innebär att du bevisar att det är du som äger en webbplats eller app. Vi måste kontrollera att dina uppgifter stämmer, för genom verifieringen får du tillgång till intern statistik om webbplatsen eller appen på Google Sök och kan påverka hur den genomsöks av Google Sök.

Vad är en egendom?

En egendom i Search Console motsvarar en webbplats eller app som du äger. Du kan begära åtgärder som gäller din egendom, t.ex. att den genomsöks på nytt. Du kan också se data på Google Sök som gäller egendomen, t.ex. statistik på Google Sök eller genomsökningsfel.

Vid verifieringen kopplas en bestämd användare till en bestämd egendom. En egendom i Search Console måste ha minst en verifierad ägare men kan ha fler. 

Observera att du kan lägga till vilken webbplats eller app som helst som en egendom i Search Console, men innan du har verifierat att du äger den (eller ägaren har tilldelat dig rättigheter) kan du inte använda den i Search Console. Till exempel skulle du kunna lägga till www.wikipedia.org som en egendom i ditt konto i Search Console, men du skulle inte få tillgång till den förrän en utvecklare på Wikipedia hjälpt dig bevisa att du äger den (eller någon som äger egendomen Wikipedia i Search Console har lagt till dig som användare).

 

Verify ownership of your site in Google Webmaster Tools

 

Verifiera en webbplats

 1. Lägg till en ny webbplats eller klicka på Hantera egendomar > Verifiera den här egendomenstartsidan i Search Console intill egendomen som ska verifieras.
 2. Välj en av verifieringsmetoderna nedan och följ anvisningarna. Alla verifieringsmetoder är inte tillgängliga för alla egendomar. Du ser på verifieringssidan vilka metoder som är tillgängliga och rekommenderas för webbplatsen.

Flera personer kan lägga till och verifiera en webbplats, och de kan men måste inte använda samma metod. Kontrollera att du inte ersätter någon annan ägares verifieringstoken om samma metod används.

Verifiera en mobilapp

Se Verifiera din mobilapp

Hur länge gäller verifieringen?

Google kontrollerar regelbundet att verifieringsvillkoren är uppfyllda på ett sätt som svarar mot verifieringsmetoden (t.ex. genom att kontrollera att en viss HTML-tagg finns på webbplatsen). Om verifieringen inte längre går att styrka upphör din behörighet till egendomen att gälla efter en respitperiod.

Om alla verifierade ägare till en egendom blir inaktuella mister även alla delegerade ägare (ägare som en verifierad ägare har lagt till), användare och partner sin tillgång till egendomen i Search Console. 

Data om en egendom samlas in från och med att den läggs till i Search Console första gången. Det kan uppstå luckor i verifieringen utan att det leder till luckor i datainsamlingen.

Ändra verifieringsmetod

Om du behöver ändra verifieringsmetod gör du så här:

 1. Klicka på önskad egendom på startsidan i Search Console.
 2. Klicka på kugghjulsikonen och sedan på Användare och egendomsägare.
 3. Klicka på Hantera egendomsägare och sedan på Verifiera med hjälp av en annan metod.
 4. Verifiera egendomen igen med den nya metoden.
Verifiera underdomäner och underkataloger

Du kan göra underdomäner eller underkataloger till egna egendomar i Search Console. Faktum är att detta ofta rekommenderas eftersom du då kan segmentera data i meningsfulla grupper.

Verifieringen för en webbplats gäller automatiskt för alla underkataloger på den. Verifieringen för en domän gäller automatiskt för alla underdomäner på den såväl som för alla dess webbplatser och underordnade webbplatser.

Vi definierar domän och webbplats som följer. De här definitionerna gäller bara i verifieringssammanhang i Search Console.

 • http://example.com/ – en webbplats (eftersom prefixet http:// finns med)
 • example.com/ – en domän (eftersom inget protokollprefix finns med)
 • valpar.example.com/ – en underdomän på example.com
 • http://example.com/djuraffär/ – en underkatalog på webbplatsen http://example.com

Om du tar bort en överordnad domän eller katalog som egendom gäller verifieringen fortfarande för alla underordnade domäner eller kataloger.

Verifieringsmetoder

Överföra en HTML-fil

Du kan verifiera att du äger en webbplats genom att överföra en speciell HTML-fil till webbplatsen. Filen är knuten till en viss användare. Följ anvisningarna på verifieringssidan. Om du tar bort verifieringsfilen från webbplatsen kan det leda till att du inte längre ses som verifierad för den.

Om du vill verifiera att du äger webbplatsen med en HTML-fil väljer du metoden HTML-filöverföring på webbplatsens verifieringssida och följer anvisningarna.

Fel:

Förutom de allmänna verifieringsproblemen kan följande fel uppstå med den här metoden:

 • Verifieringsfilen hittades inte.

  Hämta verifieringsfilen du fick på sidan Verifiering i Search Console och överför den till den angivna platsen utan att ändra den. Om filnamnet eller innehållet inte matchar HTML-filen kan vi inte verifiera att du äger webbplatsen.

 • Verifieringsfilen har fel innehåll.

  Search Console kontrollerar att verifieringsfilen har samma filnamn och innehåll som den fil som du angav på sidan Verifiering. Om filnamnet eller innehållet inte matchar HTML-filen kan vi inte verifiera att du äger webbplatsen. Hämta verifieringsfilen du fick på sidan Verifiering i Search Console och överför den till den angivna platsen utan att ändra den.

 • Verifieringsfilen är tom.

  Search Console kontrollerar att verifieringsfilen har samma filnamn och innehåll som den fil som du angav på sidan Verifiering. Om filnamnet eller innehållet inte matchar HTML-filen kan vi inte verifiera att du äger webbplatsen. Hämta verifieringsfilen du fick på sidan Verifiering i Search Console och överför den till den angivna platsen utan att ändra den.

 • Din verifieringsfil returnerar HTTP-statuskoden XXX i stället för 200(OK).

  Om servern returnerar en annan HTTP-statuskod än 200(OK) för din HTML-verifieringsfil kan inte Search Console verifiera att den har det väntade filnamnet och innehållet. Mer information om HTTP-statuskoder.

 • Begäran om hämtning omdirigerades för många gånger.

  Om din webbplats omdirigerar trafik till en annan webbplats rekommenderar vi att du använder verifieringsmetoden med metatagg istället.

 • Verifieringsfilen omdirigerar till en otillåten plats.

  Googlebot följer inte omdirigeringar för verifieringsfiler. Om din webbplats omdirigerar all trafik till en annan webbplats rekommenderar vi att du använder verifiering med metataggar. Omdirigeringar inom samma webbplats – till exempel från http://example.com/ till http://www.example.com/ – är tillåtna.

Domännamnsleverantör

Du kan verifiera webbplatsen med hjälp av domännamnsleverantören. För att kunna använda den här metoden måste du kunna logga in hos domännamnsleverantören (till exempel GoDaddy.com eller networksolutions.com) och antingen lägga till en ny TXT-post eller en ny CNAME-post.

Välj metoden domännamnsleverantör på webbplatsens verifieringssida och följ anvisningarna. Beroende på vilken domänregistrator du har kan du använda någon av följande metoder:

 • Direkt i Search Console. Med vissa domänregistratorer kan du verifiera webbplatsen direkt i Search Console. Det är det enklaste sättet att verifiera din webbplats och det kan för närvarande göras med GoDaddy, eNom och några till.
 • Lägga till en TXT-post eller CNAME-post för DNS. Om verifieringsverktyget inte fungerar med din registrator kan du verifiera genom att lägga till en DNS-post. Verifieringsverktyget innehåller instruktioner för detta och där så är möjligt är instruktionerna specifika för din registrator. Som standard visas instruktioner för hur du lägger till en TXT-post för DNS. Om den metoden inte är tillgänglig visas instruktioner för hur du lägger till en CNAME-post.

Fel:

Förutom de allmänna verifieringsproblemen kan följande verifieringsfel uppstå med den här metoden:

 • DNS hittades inte

  Vi hittade inte din TXT-post för verifiering.

 • Din TXT-post för verifiering har fel innehåll.

  Search Console kontrollerar om din DNS-post matchar informationen på sidan Verifiering. Om så inte är fallet kan vi inte verifiera att det är du som äger webbplatsen.

 • Felaktig TXT för DNS

  Din textpost för verifiering har fel innehåll. Visa de TXT-poster som hittats.

 • DNS-lösning på permanent fel

  Vi upptäckte ett fel när vi granskade din DNS-post för verifiering.

 • DNS-lösning på fel

  Vi upptäckte ett fel när vi granskade din DNS-post för verifiering.

HTML-tagg

Du kan verifiera att du äger en webbplats genom att lägga till en <meta>-tagg i HTML-koden på en bestämd sida. Vi kontrollerar att metataggen finns på rätt plats. Om vi inte kan hitta taggen visar vi information om felet som påträffades. Taggen är knuten till en bestämd användare.

Om du vill verifiera att du äger webbplatsen med en HTML-tagg väljer du metoden HTML-tagg på webbplatsens verifieringssida och följer anvisningarna.

Fel:

Förutom de allmänna verifieringsproblemen kan följande verifieringsfel uppstå med den här metoden:

 • Vi hittade inte metataggen för verifiering på din startsida. Metataggen för verifiering måste finnas i sidans <HEAD>-del.

  Om du ser detta felmeddelande bör du kontrollera följande:

  • Finns metataggen på rätt sida? Vi letar efter den på webbplatsens startsida. Detta är webbsidan som servern returnerar när någon besöker din webbplats (t.ex. http://www.example.com/). Webbsidan kallas ofta index.html eller index.htm, men kan heta något annat beroende på serverns konfiguration.
  • Finns metataggen på rätt plats på sidan? Vi söker efter den i avsnittet HEAD på webbsidan. Nedan visas exempel på rätt placering.
   <HTML>
   <HEAD>
   <TITLE>Sidans titel</TITLE>
   <meta name="google-site-verification" content="Sträng_vi_frågar_efter">
   </HEAD>
   <BODY>
   
  • Om du redigerar sidorna med ett webbredigeringsprogram eller en WYSIWYG-redigerare ska du markera alternativet Redigera HTML, eller redigera din webbsidas källkod på annat sätt.
 • Metataggen är felaktig.

  Vi hittade metataggen för verifiering men innehållet var felaktigt. Undvik fel genom att kopiera och klistra in metataggen från sidan Verifiering i Search Console.

 • Din startsida returnerar HTTP-statuskoden XXX istället för 200(OK).

  Om servern returnerar en annan HTTP-statuskod än 200(OK) för din startsida kan inte Search Console verifiera att den innehåller den väntade metataggen. Mer information om HTTP-statuskoder.

Google Analytics spårningskod

Om du använder Google Analytics för att spåra webbplatsens trafik kan du verifiera webbplatsen med spårningskoden som är kopplad till filen. För att göra detta måste du ha redigeringsbehörighet för webbegendomen vars spårningskod används av sidan. Det nya asynkrona kodavsnittet måste användas i spårningskoden.

Om du vill verifiera att du äger webbplatsen med Google Analytics väljer du Google Analytics på webbplatsens verifieringssida och följer anvisningarna.

När du kopierar Google Analytics-koden:
 • infogar du spårningskoden i avsnittet <head> inte i avsnittet <body> på sidan (annars går det inte att verifiera)
 • använder du koden exakt som den ser ut, utan att ändra något. Om du ändrar den går det inte att verifiera.

Google Analytics spårningskod används bara för att verifiera ägarskap av webbplatser. Ingen åtkomst ges till uppgifter i Google Analytics.

Obs! När spårningskoden används på det här sättet får även andra personer som administrerar ditt Google Analytics-konto åtkomst till webbplatsens uppgifter i Search Console.

Behållarkod för Google Taggstyrning

Om du har ett konto i Google Taggstyrning kan du verifiera att du äger en webbplats med hjälp av behållarkoden för Google Taggstyrning.

Om du vill verifiera att du äger webbplatsen med Google Taggstyrning väljer du Google Taggstyrning på webbplatsens verifieringssida och följer anvisningarna.

När du kopierar Taggstyrning-koden
 • måste du ha visnings-, redigerings- och hanteringsbehörighet på behållarnivå i Google Taggstyrning
 • ska du infoga <noscript>-delen av Taggstyrning-koden direkt efter den första <body>-taggen på sidan Annars går det inte att verifiera.
 • kan du inte infoga ett datalager (eller någonting annat än HTML-kommentarer) mellan taggen <body> och Taggstyrning-koden Om du gör det går det inte att verifiera.
 • använder du koden exakt som den ser ut, utan att ändra något. Om du ändrar den går det inte att verifiera.
Google Sites

Nya sidor som du skapar på Google Sites dyker normalt upp i ditt Search Console-konto och verifieras automatiskt. Om webbplatsen inte dyker upp automatiskt på startsidan i Search Console klickar du på Lägg till en webbplats. Webbplatsen verifieras automatiskt.

Äldre webbplatser eller webbplatser som har en anpassad domänadress måste verifieras med HTML-taggmetoden.

Observera att du måste ha skapat webbplatsen med samma Google-konto som du använder för Search Console.

Blogger

Nya bloggar som du skapar i Blogger läggs normalt till i ditt Search Console-konto och verifieras automatiskt. Om bloggen inte dyker upp automatiskt på startsidan i Search Console lägger du till egendomen. Då verifieras den automatiskt.

Äldre bloggar verifieras inte automatiskt. Verifiera dem med HTML-taggmetoden.

Använd alltid samma Google-konto för både bloggen och Search Console.

Allmänna verifieringsfel

Följande verifieringsfel kan uppstå med de flesta verifieringsmetoderna, förutom de fel som bara gäller den metoden:

 • Anslutningen till din server avbröts.

  Vi kunde inte verifiera din fil p.g.a. en servertimeout. Detta kan bero på att din server ligger nere eller är upptagen och svarar långsamt. Se till att servern svarar och försök igen.

 • Ett fel uppstod när vi skulle slå upp domännamnet för din webbplats.

  Vi försökte öppna din verifieringsfil men fick inte tillgång till din domän p.g.a. ett DNS-fel. Detta kan bero på att din server ligger nere eller att det har uppstått något problem med DNS-hänvisningen till din domän. Se till att domänen går att hitta och försök igen.

 • Begäran om hämtning omdirigerades för många gånger.

  Kontrollera att det inte finns problem med webbadressen, till exempel en oändlig loop.

 • Servern returnerade ett ogiltigt svar.

  Detta kan hända om webbplatsen kräver lösenordsverifiering eller om vi av någon annan anledning inte kan komma åt den.

 • Det gick inte att ansluta till servern.

  Kontrollera att servern inte är nere och att domänen går att hitta. Försök sedan igen.

 • Ett internt fel uppstod.

  Om problemet kvarstår besöker du hjälpforumet i Googles center för webbansvariga.

Vi har inte längre någon webbplatsägare

Du kan verifiera en ny ägare till webbplatsen om någon slutar vara verifierad ägare eller om du inte vet vem som är verifierad ägare. Den nya ägaren kan visa listan med alla ägare och användare som har verifierats för webbplatsen samt vilken verifieringsmetod som varje ägare har använt. Du kan sedan välja att ta bort verifieringen för tidigare ägare genom att ta bort deras verifieringstoken (till exempel ta bort HTML-taggen från webbplatsen för ägare som verifierats med en HTML-tagg). Läs mer i Lägg till eller ta bort ägare.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?