Weryfikowanie prawa własności witryny (starsza wersja Search Console)

Jeśli używasz nowej wersji Search Console, zapoznaj się z tą stroną.

Co to jest weryfikacja?

Weryfikacja jest procesem, w którym możesz udowodnić, że jesteś właścicielem witryny lub aplikacji. Musimy mieć w tej kwestii pewność, gdyż po udowodnieniu, że jesteś właścicielem witryny lub aplikacji, będziesz mieć dostęp do jej prywatnych danych w wyszukiwarce Google. Możesz również wpłynąć na sposób wyszukiwania witryny lub aplikacji w wyszukiwarce Google.

Co to jest usługa?

Usługą w Search Console jest witryna lub aplikacja, której jesteś właścicielem. Możesz poprosić o przeprowadzenie określonych działań w odniesieniu do swojej usługi – na przykład o jej ponowne zindeksowanie. Możesz również przeglądać dane z wyszukiwarki Google, takie jak statystyki popularności usługi w wyszukiwarce Google lub błędy indeksowania.

Weryfikacja polega na przypisaniu wybranego użytkownika do odpowiedniej usługi. Dla każdej usługi w Search Console musi być określony co najmniej jeden właściciel. Może być ich też kilku. 

Pamiętaj, że jako usługę w Search Console możesz wskazać dowolną witrynę lub aplikację. Jednak by obsługiwać je w Search Console, musisz dać się zweryfikować jako ich właściciel (albo inny właściciel musi nadać Ci takie prawa). Możesz na przykład dodać witrynę www.wikipedia.org jako usługę powiązaną z Twoim kontem w Search Console. Jednak aby nią zarządzać, musisz poczekać, aż programista witryny Wikipedia pomoże Ci zweryfikować Twoje prawa własności (lub właściciel usługi Wikipedia w Search Console określi Cię jako użytkownika w Search Console).

 

Verify ownership of your site in Google Webmaster Tools

 

Weryfikowanie witryny

 1. Dodaj nową witrynę lub kliknij Zarządzaj usługą > Zweryfikuj tę usługę na stronie głównej Search Console obok istniejącej usługi, którą chcesz zweryfikować.
 2. Wybierz jedną z metod weryfikacji podanych poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami. Nie wszystkie metody weryfikacji są dostępne dla wszystkich usług. Na stronie weryfikacji będzie pokazana lista dostępnych i zalecanych metod weryfikacji Twojej witryny.

Kilka osób może niezależnie od siebie dodać i zweryfikować witrynę w ten sam lub inny sposób. Jeśli chcesz użyć tej samej metody, uważaj, by nie nadpisać tokenów weryfikacji innych właścicieli.

Weryfikowanie aplikacji mobilnej

Przeczytaj artykuł Weryfikowanie aplikacji mobilnej.

Ile czasu zajmuje weryfikacja?

Okresowo sprawdzamy, czy weryfikację zrealizowano prawidłowo, w sposób zgodny z wybraną metodą weryfikacji (na przykład, czy w Twojej witrynie znajduje się odpowiedni tag HTML). Jeśli nie można potwierdzić wyniku weryfikacji, Twoje uprawnienia do danej usługi wygasną po upływie okresu prolongaty.

Jeśli wygasną prawa dostępu wszystkich właścicieli usługi, wszyscy wyznaczeni właściciele (określeni przez zweryfikowanych właścicieli), użytkownicy i podmioty powiązane z usługą utracą prawa dostępu do usługi w Search Console. 

Dane na temat usługi są gromadzone od momentu przypisania jej jako usługi do Search Console. Problemy związane z weryfikacją nie powodują przerw w gromadzeniu danych.

Wyświetlanie historii weryfikacji

Możesz wyświetlić historię weryfikacji wszystkich użytkowników usługi. W przypadku każdego użytkownika obejmuje ona okres 18 miesięcy od ostatniej weryfikacji, która zakończyła się niepomyślnie.

Zmienianie metody weryfikacji

Aby zmienić metodę weryfikacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Na stronie głównej Search Console kliknij odpowiednią usługę.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego Settings, a potem Użytkownicy i właściciele usługi.
 3. Kliknij Zarządzaj właścicielami usługi, a potem Zweryfikuj inną metodą.
 4. Ponownie zweryfikuj swoją usługę za pomocą nowej metody.
Weryfikowanie subdomen i podkatalogów

Dla poszczególnych subdomen i podkatalogów możesz w Search Console określić oddzielne profile usług. Zalecamy, by tak zrobić w celu pogrupowania danych, co ułatwi ich obsługę.

Jeśli jesteś zweryfikowanym właścicielem witryny, automatycznie otrzymasz prawa własności do wszystkich jej podkatalogów. Jeśli jesteś zweryfikowanym właścicielem domeny, automatycznie otrzymasz prawa własności do wszystkich jej subdomen, witryn i witryn podrzędnych.

Poniżej znajdziesz nasze definicje domeny i witryny. Definicje te dotyczą w szczególności procesu weryfikacji w Search Console:

 • http://example.com/ – witryna (bo zawiera prefiks http://)
 • example.com/ – domena (bo nie zawiera prefiksu określającego protokół)
 • pieski.example.com/ – subdomena domeny example.com
 • http://example.com/sklepzoologiczny/ – podkatalog witryny http://example.com

Jeśli usuniesz usługę domeny nadrzędnej, nadal będziesz zweryfikowanym właścicielem wszystkich domen i katalogów podrzędnych.

Metody weryfikacji

Przesłanie pliku HTML

Aby dać się zweryfikować jako właściciel witryny, możesz przesłać do niej specjalny plik HTML. Taki plik jest indywidualnie powiązany z użytkownikiem. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie opisującej weryfikację. Usunięcie pliku weryfikacji z witryny może spowodować, że nie będziesz uznawany za zweryfikowanego właściciela tej witryny.

Aby zweryfikować prawo własności za pomocą pliku HTML, na stronie opisującej weryfikację Twojej witryny wybierz metodę Przesłanie pliku HTML i postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

Klient użytkownika, który przeprowadza weryfikację przy użyciu przesyłanego pliku, korzysta z tokenu Google-Site-Verification oraz pełnego ciągu znaków klienta użytkownika Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

Błędy:

Oprócz typowych problemów z weryfikacją mogą wystąpić następujące błędy:

 • Nie znaleziono Twojego pliku weryfikacyjnego.

  Pobierz plik weryfikacyjny udostępniony na stronie Weryfikacja w Search Console i prześlij go w niezmienionej postaci do wskazanej lokalizacji. Jeśli nazwa lub zawartość pliku nie jest zgodna z udostępnionym plikiem HTML, zweryfikowanie własności witryny jest niemożliwe.

 • Zawartość Twojego pliku weryfikacyjnego jest nieprawidłowa.

  Search Console sprawdzi, czy nazwa i zawartość pobranego pliku jest zgodna z plikiem udostępnionym na stronie Weryfikacja. Jeśli nazwa lub zawartość pliku nie jest zgodna z udostępnionym plikiem HTML, zweryfikowanie własności witryny jest niemożliwe. Pobierz plik weryfikacyjny udostępniony na stronie Weryfikacja w Search Console i prześlij go w niezmienionej postaci do wskazanej lokalizacji.

 • Twój plik weryfikacyjny jest pusty.

  Search Console sprawdzi, czy nazwa i zawartość pobranego pliku jest zgodna z plikiem udostępnionym na stronie Weryfikacja. Jeśli nazwa lub zawartość pliku nie jest zgodna z udostępnionym plikiem HTML, zweryfikowanie własności witryny jest niemożliwe. Pobierz plik weryfikacyjny udostępniony na stronie Weryfikacja w Search Console i prześlij go w niezmienionej postaci do wskazanej lokalizacji.

 • Plik weryfikacyjny zwraca kod stanu HTTP XXX zamiast kodu 200 (OK).

  Jeśli dla pobranego pliku weryfikacyjnego HTML serwer zwraca kod stanu HTTP inny niż 200 (OK), Search Console nie sprawdzi, czy ten plik ma oczekiwaną nazwę i zawartość. Więcej informacji o kodach stanu HTTP

 • Żądanie pobrania było przekierowywane zbyt wiele razy.

  Jeśli ruch w witrynie jest przekierowywany do innej witryny, zalecamy skorzystanie z weryfikacji przy użyciu metatagu.

 • Twój plik weryfikacyjny powoduje przekierowanie do niedozwolonej lokalizacji.

  W przypadku plików weryfikacyjnych Googlebot nie akceptuje przekierowań. Jeśli cały ruch w danej witrynie jest przekierowywany do innej witryny, zalecamy skorzystanie z weryfikacji przy użyciu metatagu. Przekierowania w ramach jednej witryny są dozwolone. Na przykład z adresu http://example.com/ na adres http://www.example.com/.

Dostawca nazwy domeny

Swoją witrynę możesz zweryfikować przez dostawcę nazwy domeny. Aby użyć tej metody, musisz się zalogować na jego stronie (np. GoDaddy.com czy networksolutions.com) i dodać nowy rekord TXT lub CNAME.

Na stronie opisującej weryfikację Twojej witryny wybierz metodę Dostawca nazwy domeny i postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami. W zależności od rejestratora domen możesz użyć następujących metod:

 • Bezpośrednio z poziomu Search Console. Niektórzy rejestratorzy domen umożliwiają weryfikację witryny bezpośrednio przy użyciu Search Console. To najprostszy sposób weryfikacji, który obecnie oferują GoDaddy, eNom i kilku innych dostawców.
 • Przez dodanie rekordów DNS TXT lub CNAME. Jeśli rejestrator nie udostępnia narzędzia do weryfikacji, możesz ją przeprowadzić, dodając rekord DNS. Narzędzie do weryfikacji podaje odpowiednie instrukcje, które w miarę możliwości dotyczą konkretnego rejestratora. Domyślnie są to instrukcje dodawania rekordu DNS TXT. Jeśli ta metoda jest niedostępna, otrzymasz instrukcje dodawania rekordu CNAME.

Błędy:

Oprócz typowych problemów z weryfikacją mogą wystąpić następujące błędy:

 • Nie znaleziono DNS

  Nie znaleziono Twojego weryfikacyjnego rekordu TXT.

 • Zawartość Twojego rekordu weryfikacyjnego TXT jest nieprawidłowa.

  Search Console sprawdzi, czy rekord DNS jest zgodny ze szczegółami rekordu udostępnionymi na stronie Weryfikacja. Jeśli tak nie jest, nie będziemy mogli zweryfikować Twoich praw własności do witryny.

 • Niewłaściwy rekord DNS TXT

  Twój weryfikacyjny rekord DNS zawiera nieprawidłowy rekord TXT.

 • Trwały błąd rozstrzygania DNS

  Podczas wyszukiwania Twojego weryfikacyjnego rekordu DNS wystąpił trwały błąd.

 • Błąd rozstrzygania DNS

  Podczas sprawdzania zapisu weryfikacji DNS wystąpił błąd.

Tag HTML

Prawo własności do witryny możesz zweryfikować przez dodanie tagu <meta> do kodu HTML wybranej strony. Sprawdzimy, czy ten metatag znajduje się w odpowiedniej lokalizacji. Jeśli nie znajdziemy tagu, podamy informacje o napotkanym przez nas błędzie. Ten tag jest indywidualnie powiązany z użytkownikiem.

Aby zweryfikować prawo własności za pomocą tagu HTML, na stronie opisującej weryfikację Twojej witryny wybierz metodę Tag HTML i postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

Klient użytkownika, który przeprowadza weryfikację przy użyciu tagu HTML, korzysta z tokenu Google-Site-Verification oraz pełnego ciągu znaków klienta użytkownika Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

Błędy:

Oprócz typowych problemów z weryfikacją mogą wystąpić następujące błędy:

 • Nie można znaleźć metatagu weryfikacyjnego na stronie głównej. Metatag weryfikacyjny musi się znajdować w sekcji <HEAD> strony.

  W przypadku tego błędu sprawdź zgodność z tymi wymaganiami:

  • Czy metatag znajduje się na odpowiedniej stronie? Szukamy go na stronie głównej witryny. Jest to strona zwracana przez serwer w odpowiedzi na żądanie otwarcia witryny (np. http://www.example.com/). Strona ta często nosi nazwę index.html lub index.htm, ale może się też nazywać inaczej w zależności od konfiguracji serwera.
  • Czy metatag znajduje się w odpowiednim miejscu na stronie? Szukamy go w sekcji HEAD strony. Poniżej podajemy przykład prawidłowego umieszczenia tagu.
   <HTML>
   <HEAD>
   <TITLE>Tytuł</TITLE>
   <meta name="google-site-verification" content="Żądany_ciąg_znaków">
   </HEAD>
   <BODY>
   
  • Jeśli do edytowania swojej strony używasz edytora stron lub edytora typu WYSIWYG, upewnij się, że zaznaczona jest opcja Edytuj HTML lub że edytujesz kod źródłowy strony.
 • Twój metatag jest nieprawidłowy.

  Znaleźliśmy metatag weryfikacyjny, jednak jego treść nie jest poprawna. Aby uniknąć błędów, skopiuj i wklej metatag udostępniony na stronie Weryfikacja w Search Console.

 • Strona główna zwraca kod stanu HTTP XXX zamiast kodu 200 (OK).

  Jeśli dla Twojej strony głównej serwer zwraca kod stanu HTTP inny niż 200 (OK), Search Console nie sprawdzi, czy zawiera ona oczekiwany metatag. Więcej informacji o kodach stanu HTTP

Kod śledzenia usługi Google Analytics

Jeśli do śledzenia ruchu w swojej witrynie używasz Google Analytics, możesz zweryfikować tę witrynę, korzystając z powiązanego z nią kodu śledzenia usługi Google Analytics. Musisz mieć uprawnienia do edycji w usłudze internetowej, której kod śledzenia jest stosowany przez tę stronę. Poza tym kod śledzenia musi zawierać fragment kodu analytics.js lub gtag.js.

Klient użytkownika, który przeprowadza weryfikację przy użyciu Google Analytics, korzysta z tokenu Google-Site-Verification oraz pełnego ciągu znaków klienta użytkownika Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

Aby zweryfikować prawo własności za pomocą Google Analytics, na stronie opisującej weryfikację Twojej witryny wybierz metodę Google Analytics i postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

Podczas kopiowania kodu Google Analytics:
 • Umieść kod śledzenia w sekcji <head> strony, a nie w sekcji <body>. Jeśli tego nie zrobisz, weryfikacja się nie powiedzie.
 • Użyj kodu dokładnie w takiej formie, w jakiej go podano. Nie modyfikuj go. Jeśli go zmodyfikujesz, weryfikacja się nie powiedzie.

Kod śledzenia Google Analytics jest używany jedynie do weryfikacji praw własności do witryny. Nie umożliwi on dostępu do danych Google Analytics.

Uwaga: jeśli użyjesz kodu śledzenia w ten sposób, inni administratorzy Twojego konta Google Analytics uzyskają dostęp do danych o witrynie w Search Console.

Kod kontenera Menedżera tagów Google

Jeśli masz konto Menedżera tagów Google, możesz zweryfikować własność witryny za pomocą kodu kontenera Menedżera tagów Google.

Klient użytkownika, który przeprowadza weryfikację przy użyciu Menedżera tagów Google, korzysta z tokenu Google-Site-Verification oraz pełnego ciągu znaków klienta użytkownika Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

Aby zweryfikować prawo własności za pomocą Menedżera tagów Google, na stronie opisującej weryfikację Twojej witryny wybierz metodę Menedżer tagów Google i postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

Podczas kopiowania kodu Menedżera tagów:
 • W Menedżerze tagów Google dla Twojego konta muszą być określone uprawnienia na poziomie kontenera umożliwiające wyświetlanie, edytowanie i zarządzanie.
 • Umieść kod <noscript> Menedżera tagów bezpośrednio po otwierającym tagu strony <body>. Jeśli tego nie zrobisz, weryfikacja się nie powiedzie.
 • Między tagiem <body> i kodem Menedżera tagów nie wstawiaj warstwy danych (ani innych elementów z wyjątkiem komentarzy HTML). Jeśli to zrobisz, weryfikacja się nie powiedzie.
 • Użyj kodu dokładnie w takiej formie, w jakiej go podano. Nie modyfikuj go. Jeśli go zmodyfikujesz, weryfikacja się nie powiedzie.
Witryny Google

Strony, które tworzysz w Witrynach Google, powinny być automatycznie przypisywane do Twojego konta Search Console i weryfikowane. Jeśli witryna nie pojawi się na stronie głównej Search Console, kliknij Dodaj witrynę. Twoja witryna zostanie zweryfikowana automatycznie.

Witryny starsze i te, których URL znajduje się w domenie niestandardowej, zweryfikuj za pomocą metody wykorzystującej tag HTML.

Pamiętaj, że witrynę należy utworzyć przy użyciu konta Google powiązanego z Search Console.

Blogger

Nowe blogi, które tworzysz w Bloggerze, powinny być automatycznie przypisywane do Twojego konta Search Console i weryfikowane. Jeśli blog nie pojawia się na stronie głównej Search Console, dodaj odpowiednią usługę – powinna zostać zweryfikowana automatycznie.

Starsze blogi nie są weryfikowane automatycznie i należy je zweryfikować za pomocą metody wykorzystującej tag HTML.

Pamiętaj, że na blogu i w Search Console musisz używać tego samego konta Google.

Typowe błędy weryfikacji

Oprócz problemów związanych z poszczególnymi metodami weryfikacji, w przypadku większości metod mogą wystąpić następujące błędy:

 • Przekroczono limit czasu połączenia z Twoim serwerem.

  Próba zweryfikowania tego pliku nie powiodła się, ponieważ upłynął czas oczekiwania na serwer. Być może serwer został wyłączony lub jest zajęty i odpowiada powoli. Sprawdź, czy serwer odpowiada i ponów próbę.

 • Podczas sprawdzania nazwy domeny witryny wystąpił błąd.

  Próbowaliśmy uzyskać dostęp do pliku weryfikacyjnego, ale nie udało nam się sprawdzić Twojej domeny ze względu na błąd serwera DNS. Możliwe przyczyny to awaria Twojego serwera lub problem z routingiem DNS do Twojej domeny. Sprawdź, czy domena jest prawidłowo rozpoznawana i ponów próbę.

 • Żądanie pobrania było przekierowywane zbyt wiele razy.

  Sprawdź, czy nie występują problemy z adresem URL, na przykład nieskończona pętla.

 • Twój serwer zwrócił nieprawidłową odpowiedź.

  Może to nastąpić wtedy, gdy witryna wymaga uwierzytelnienia za pomocą hasła lub nie można do niej uzyskać dostępu z innych powodów.

 • Połączenie z Twoim serwerem było niemożliwe.

  Upewnij się, że serwer nie jest wyłączony, a domena jest poprawnie rozpoznawana, i spróbuj ponownie.

 • Wystąpił błąd wewnętrzny.

  Jeśli ten problem nie ustąpi, sprawdź, czy na Forum pomocy dla webmasterów nie ma nowych informacji.

Utrata właściciela witryny

Jeśli zweryfikowany właściciel witryny zniknie albo nie będziesz wiedzieć, kto nim jest, zweryfikuj innego właściciela witryny. Nowy właściciel będzie widzieć listę wszystkich zweryfikowanych właścicieli i użytkowników tej witryny, jak również metodę weryfikacji każdego z nich. Następnie będziesz w stanie opcjonalnie cofnąć weryfikację poprzednich właścicieli poprzez usunięcie ich tokenu weryfikacyjnego (np. usuwając tag HTML z witryny w przypadku właścicieli zweryfikowanych za pomocą tagu HTML). Więcej informacji zawiera artykuł na temat dodawania i usuwania właścicieli.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?