Uw eigendom van de site verifiëren

Wat is verificatie?

Verificatie is het proces waarbij u bewijst dat u eigenaar bent van de site of app waarvan u claimt de eigenaar te zijn. We moeten het eigendom bevestigen, omdat u wanneer u bent geverifieerd voor een site of app toegang heeft tot de privégegevens van de site of app voor Google Zoeken en zo invloed heeft op de manier waarop Google Zoeken deze crawlt.

Wat is een property?

Een property in Search Console staat voor een site of app waarvan u eigenaar bent. U kunt acties voor uw property aanvragen (zoals een nieuwe crawl) of gegevens van Google Zoeken voor uw property bekijken (zoals statistieken van Google Zoeken of crawlfouten).

Verificatie koppelt een specifieke gebruiker aan een specifieke property. Elke Search Console-property vereist ten minste één geverifieerde eigenaar, maar kan ook meerdere eigenaren hebben. 

Opmerking: U kunt elke site of app als property aan Search Console toevoegen, maar u kunt deze niet gebruiken in Search Console tot u het eigendom hiervan verifieert (of tot een eigenaar u rechten verleent). U kunt bijvoorbeeld www.wikipedia.org als property toevoegen aan uw Search Console-account, maar heeft hiertoe geen toegang tot een Wikipedia-ontwikkelaar u heeft geholpen bij het bewijzen van uw eigendom (of tot een eigenaar van een Wikipedia-property in Search Console u heeft toegevoegd als gebruiker voor de Search Console-property).

 

Verify ownership of your site in Google Webmaster Tools

 

Een website verifiëren

 1. Voeg een nieuwe site toe of klik op Property beheren > Deze property verifiëren op de homepage van Search Console naast de bestaande property die je wilt verifiëren.
 2. Kies een van de onderstaande verificatiemethoden en volg de instructies. Niet alle verificatiemethoden zijn voor alle property's beschikbaar. Op de verificatiepagina staan de methoden die voor uw site beschikbaar en aanbevolen zijn.

Meerdere mensen kunnen een site afzonderlijk toevoegen en verifiëren via dezelfde of verschillende methoden. Als u dezelfde methode gebruikt, moet u er zeker van zijn dat u geen verificatietokens van andere eigenaren overschrijft.

Een mobiele app verifiëren

Bekijk Uw mobiele app verifiëren

Hoe lang duurt de verificatie?

Google controleert regelmatig of uw verificatie geldig is op een manier die past bij uw verificatiemethode (bijvoorbeeld door naar een HTML-tag op uw website te zoeken). Als de verificatie niet langer kan worden bevestigd, verlopen uw rechten voor de betreffende property na een bepaalde respijtperiode.

Als alle geverifieerde eigenaren van een property zijn verlopen, hebben alle gemachtigde eigenaren (eigenaren die door een geverifieerde eigenaar zijn toegevoegd), gebruikers en partners voor de betreffende property geen toegang meer tot de Search Console-property. 

Er worden gegevens verzameld voor een property vanaf het moment waarop u deze voor het eerst als Search Console-property toevoegt. Gaten in de verificatie zorgen niet voor gaten in de gegevensverzameling.

Verificatiegeschiedenis bekijken

Je kunt de verificatiegeschiedenis bekijken voor alle gebruikers van de property. De verificatiegeschiedenis van elke gebruiker wordt gedurende achttien maanden sinds de laatste mislukte poging weergegeven.

Je verificatiemethode wijzigen

Als u uw verificatiemethode wilt wijzigen, kunt u dit doen door de volgende stappen te volgen:

 1. Open de homepage van Search Console en klik op de gewenste property.
 2. Klik op het tandwielpictogram en vervolgens op Gebruikers en property-eigenaren.
 3. Klik op Property-eigenaren beheren en vervolgens op Verifieer de site met een andere methode.
 4. Verifieer uw property nogmaals met de nieuwe methode.
Subdomeinen en submappen verifiëren

U kunt afzonderlijke Search Console-property's maken voor verschillende subdomeinen of submappen. We raden dit zelfs aan als u uw gegevens wilt segmenteren in nuttige groepen.

Als u bent geverifieerd voor een site, wordt u automatisch geverifieerd voor alle submappen van die site. Als u bent geverifieerd voor een domein, wordt u automatisch geverifieerd voor alle subdomeinen van dat domein, net als alle sites en subsites.

Hier volgen onze definities van domein en site. Deze definities zijn specifiek voor de Search Console-verificatie:

 • http://example.com/: een site (omdat dit het voorvoegsel http:// bevat)
 • example.com/: een domein (omdat dit geen protocolvoorvoegsel bevat)
 • puppies.example.com/: een subdomein van example.com
 • http://example.com/petstore/: een submap van de site http://example.com

Als u de property voor een bovenliggend domein of bovenliggende map verwijdert, bent u nog steeds geverifieerd voor alle onderliggende domeinen en mappen.

Verificatiemethoden

HTML-bestand uploaden

U kunt het eigendom van een site verifiëren door een speciaal HTML-bestand naar uw site te uploaden. Dit bestand is gekoppeld aan een specifieke gebruiker. Volg de instructies op de pagina met verificatiedetails. Als u het verificatiebestand van uw site verwijdert, kan dit leiden tot intrekking van de verificatie voor de site.

Als je het eigendom wilt verifiëren via een html-bestand, kies je de methode HTML-bestand uploaden op de pagina met verificatiedetails voor je site en volg je de instructies op het scherm.

De user-agent die de verificatie via een bestandsupload uitvoert, beschikt over de user-agent-token Google-Site-Verification en de volledige user-agent-tekenreeks Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

Fouten:

Naast de veelvoorkomende verificatieproblemen kunnen de volgende specifieke fouten zich voordoen:

 • Uw verificatiebestand is niet gevonden.

  Download het verificatiebestand dat beschikbaar is op de pagina 'Verificatie' van Search Console en upload dit zonder aanpassingen naar de opgegeven locatie. Als de bestandsnaam of content niet overeenkomt met het beschikbare HTML-bestand, kunnen we u niet verifiëren als eigenaar van de site.

 • Uw verificatiebestand bevat onjuiste content.

  Search Console controleert of uw verificatiebestand dezelfde naam heeft en dezelfde content bevat als het bestand dat beschikbaar is op de pagina Verificatie. Als de bestandsnaam of content niet overeenkomt met het beschikbare HTML-bestand, kunnen we u niet verifiëren als eigenaar van de site. Download het verificatiebestand dat beschikbaar is op de pagina 'Verificatie' van Search Console en upload dit zonder aanpassingen naar de opgegeven locatie.

 • Uw verificatiebestand is leeg.

  Search Console controleert of uw verificatiebestand dezelfde naam heeft en dezelfde content bevat als het bestand dat beschikbaar is op de pagina Verificatie. Als de bestandsnaam of content niet overeenkomt met het beschikbare HTML-bestand, kunnen we u niet verifiëren als eigenaar van de site. Download het verificatiebestand dat beschikbaar is op de pagina 'Verificatie' van Search Console en upload dit zonder aanpassingen naar de opgegeven locatie.

 • Uw verificatiebestand retourneert de HTTP-statuscode XXX in plaats van 200 (OK).

  Als uw server een andere HTTP-statuscode dan 200 (OK) retourneert voor uw HTML-verificatiebestand, kan Search Console niet verifiëren of het bestand de verwachte bestandsnaam heeft of de verwachte content bevat. Meer informatie over HTTP-statuscodes.

 • Het downloadverzoek is te vaak omgeleid.

  Als uw site verkeer omleidt naar een andere site, kunt u beter de metatagverificatiemethode gebruiken.

 • Het verificatiebestand leidt ons om naar een locatie waartoe we geen toegang hebben.

  Googlebot volgt geen omleidingen voor verificatiebestanden. Als uw site al het verkeer omleidt naar een andere site, raden we u aan in dat geval metatags voor verificatie te gebruiken. Omleidingen binnen dezelfde site (bijvoorbeeld van http://example.com/ naar http://www.example.com/ zijn wel toegestaan.

Domeinnaamprovider

U kunt uw site verifiëren via uw domeinnaamprovider. Als u deze methode wilt gebruiken, moet u zich kunnen aanmelden bij uw domeinnaamprovider (bijvoorbeeld GoDaddy.com of networksolutions.com) en een nieuwe TXT- of CNAME-record toevoegen.

Kies de methode domeinnaamprovider op de pagina met verificatiedetails voor je site en volg de instructies op het scherm. Afhankelijk van uw domeinregistreerder worden de volgende methoden aangeboden:

 • Rechtstreeks in Search Console. Bij sommige domeinregistreerders kunt u uw site rechtstreeks verifiëren vanuit Search Console. Dit is de eenvoudigste manier om uw site te verifiëren en deze methode is momenteel beschikbaar voor GoDaddy, eNom en een aantal andere domeinregistreerders.
 • Een DNS TXT- of CNAME-record toevoegen. Als u de verificatietool niet kunt gebruiken voor uw registreerder, kunt u uw site verifiëren door een DNS-record toe te voegen. De verificatietool levert instructies hiervoor en deze instructies zijn, waar mogelijk, specifiek afgestemd op uw registreerder. Standaard worden de instructies voor het toevoegen van een DNS TXT-record weergegeven. Als deze methode niet beschikbaar is, geven we instructies voor het toevoegen van een CNAME-record weer.

Fouten:

Naast de veelvoorkomende verificatieproblemen kunnen de volgende specifieke verificatiefouten zich voordoen:

 • DNS niet gevonden

  Uw TXT-record voor verificatie is niet gevonden.

 • Uw TXT-record voor verificatie bevat onjuiste content.

  Search Console controleert of uw DNS-record overeenkomt met de recordgegevens op de pagina 'Verificatie'. Als dit niet het geval is, kunnen we het eigendom van uw site niet verifiëren.

 • DNS met onjuiste TXT

  Uw DNS-record voor verificatie bevat een onjuiste TXT. Gevonden TXT weergeven.

 • Permanente fout bij oplossen van DNS

  Er is een permanente fout opgetreden tijdens het zoeken naar uw DNS-record voor verificatie.

 • Fout bij oplossen van DNS

  Er is een fout opgetreden tijdens het zoeken naar uw DNS-record voor verificatie.

HTML-tag

U kunt uw eigendom van een site verifiëren door een <meta>-tag aan de HTML-code van een bepaalde pagina toe te voegen. Wij controleren of de metatag zich op de juiste locatie bevindt. Als we de tag niet kunnen vinden, ontvangt u informatie over het probleem dat is opgetreden. Deze tag is gekoppeld aan een specifieke gebruiker.

Als je het eigendom wilt verifiëren via een html-tag, kies je de methode HTML-tag op de pagina met verificatiedetails voor je site en volg je de instructies op het scherm.

De user-agent die de verificatie via een HTML-tag uitvoert, beschikt over de user-agent-token Google-Site-Verification en de volledige user-agent-tekenreeks Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

Fouten:

Naast de veelvoorkomende verificatieproblemen kunnen de volgende specifieke verificatiefouten zich voordoen:

 • We kunnen de metatag voor verificatie niet vinden op uw homepage. De metatag voor verificatie moet in het <HEAD>-gedeelte van de pagina staan.

  Als deze fout wordt weergegeven, controleert u het volgende:

  • Heeft u de metatag op de juiste pagina geplaatst? Google zoekt deze code op de homepage van de site. Dit is de pagina die door de server wordt weergegeven wanneer iemand uw site opvraagt (bijvoorbeeld http://www.example.com/). Deze pagina wordt vaak index.html of index.htm genoemd. Afhankelijk van de configuratie van uw server, kan deze een andere naam hebben.
  • Heeft u de metatag op de juiste plaats op de pagina geplaatst? Google zoekt deze code in het HEAD-gedeelte van de pagina. Hieronder wordt een voorbeeld van juiste plaatsing weergegeven.
   <HTML>
   <HEAD>
   <TITLE>Your Title</TITLE>
   <meta name="google-site-verification" content="String_we_ask_for">
   </HEAD>
   <BODY>
   
  • Als u een webeditor of WYSIWYG-editor gebruikt om uw pagina te bewerken, zorgt u ervoor dat u de optie voor het bewerken van HTML heeft geselecteerd of dat u de broncode van de pagina bewerkt.
 • Uw metatag is onjuist.

  We hebben de metatag voor verificatie gevonden, maar de content is onjuist. Kopieer en plak de metatag die beschikbaar is op de pagina 'Verificatie' van Search Console om fouten te voorkomen.

 • Uw homepage retourneert de HTTP-statuscode XXX in plaats van 200 (OK).

  Als uw server een andere HTTP-statuscode dan 200 (OK) retourneert voor uw homepage, kan Search Console niet verifiëren of de homepage de verwachte metatag bevat. Meer informatie over HTTP-statuscodes.

Trackingcode voor Google Analytics

Als u Google Analytics gebruikt om het verkeer op uw site te registreren, kunt u uw site verifiëren met de trackingcode van Google Analytics voor uw site. Je moet hiervoor bewerkingsrechten hebben voor de webproperty waarvan de trackingcode op die pagina wordt gebruikt. Je trackingcode moet ook het fragment analytics.js of gtag.js gebruiken.

De user-agent die verificatie via Google Analytics uitvoert, beschikt over de user-agent-token Google-Site-Verification en de volledige user-agent-tekenreeks Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

Als je het eigendom wilt verifiëren via Google Analytics, kies je de methode Google Analytics op de pagina met verificatiedetails voor je site en volg je de instructies op het scherm.

Houd rekening met het volgende wanneer u de Google Analytics-code kopieert:
 • Plaats de trackingcode in het <head>-gedeelte en niet in het <body>-gedeelte van uw pagina. Als u dit niet doet, mislukt de verificatie.
 • Gebruik de code precies zoals deze wordt weergegeven. Pas de code niet aan. Als u de code aanpast, mislukt de verificatie.

De trackingcode van Google Analytics wordt alleen gebruikt om eigendom van de site te verifiëren. Er worden geen Google Analytics-gegevens geopend.

Opmerking: Wanneer u de trackingcode op deze manier gebruikt, hebben andere beheerders van uw Google Analytics-account ook toegang tot de gegevens van uw site in Search Console.

Google Tag Manager-containerfragment

Als je een Google Tag Manager-account hebt, kun je je eigendom van een site verifiëren met je Google Tag Manager-containerfragment.

De user-agent die verificatie via Google Tag Manager uitvoert, beschikt over de user-agent-token Google-Site-Verification en de volledige user-agent-tekenreeks Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

Als je het eigendom wilt verifiëren via Google Tag Manager, kies je de methode Google Tag Manager op de pagina met verificatiedetails voor je site en volg je de instructies op het scherm.

Houd rekening met het volgende wanneer u de Tag Manager-code kopieert:
 • U moet beschikken over rechten op containerniveau voor weergeven, bewerken en beheren in Google Tag Manager.
 • Plaats het <noscript>-gedeelte van de Tag Manager-code onmiddellijk na de openingstag <body> van uw pagina. Als u dit niet doet, mislukt de verificatie.
 • Je mag geen gegevenslaag (of iets anders dan html-opmerkingen) tussen de <body>-tag en de Tag Manager-code invoegen. Als u dat wel doet, mislukt de verificatie.
 • Gebruik de code precies zoals deze wordt weergegeven. Pas de code niet aan. Als u de code aanpast, mislukt de verificatie.
Sites van Google

Nieuwe Google Sites-pagina's die u maakt, worden automatisch weergegeven en geverifieerd in uw Search Console-account. Als uw site niet automatisch wordt weergegeven op de homepage van Search Console, klikt u op Een site toevoegen. Uw website wordt automatisch geverifieerd.

Oudere sites of sites met een eigen domein-URL moeten worden geverifieerd via de html-tagmethode.

Opmerking: Uw site moet zijn gemaakt met hetzelfde Google-account dat u ook gebruikt voor Search Console.

Blogger

Nieuwe blogs die u maakt in Blogger, worden automatisch toegevoegd aan en geverifieerd in uw Search Console-account. Als uw blog niet automatisch wordt weergegeven op de homepage van Search Console, voegt u de property toe om deze automatisch te verifiëren.

Oudere blogs worden niet automatisch geverifieerd en moeten worden geverifieerd met de HTML-tagmethode.

Zorg dat u hetzelfde Google-account gebruikt voor uw blog en Search Console.

Veelvoorkomende verificatiefouten

Naast eventuele methodespecifieke verificatiefouten zijn ook de volgende verificatiefouten mogelijk bij de meeste verificatiemethoden:

 • Er is een time-out opgetreden bij de verbinding met uw server.

  Uw bestand kan niet worden gecontroleerd wegens een time-out van de server. De reden hiervoor kan zijn dat de server niet kan worden bereikt of dat de server bezig is en langzaam reageert. Controleer of de server reageert en probeer het opnieuw.

 • Er is een fout opgetreden tijdens het zoeken naar de domeinnaam van uw site.

  We hebben geprobeerd het verificatiebestand te openen, maar kunnen geen toegang krijgen tot uw domein wegens een DNS-fout. De reden hiervoor kan zijn dat de server niet kan worden bereikt of dat er een probleem is met DNS-routering naar uw domein. Controleer of uw domein correct functioneert en probeer het opnieuw.

 • Het downloadverzoek is te vaak omgeleid.

  Controleer de URL op mogelijke problemen, zoals een oneindige lus.

 • Uw server heeft een ongeldige reactie geretourneerd.

  Dit kan gebeuren als wachtwoordverificatie is vereist voor uw site of als we wegens andere redenen geen toegang tot uw site hebben.

 • Er kan geen verbinding met uw server worden gemaakt.

  Controleer of uw server beschikbaar is en of uw domein correct functioneert en probeer het opnieuw.

 • Er is een interne fout opgetreden.

  Als dit probleem zich blijft voordoen, bezoekt u het Helpforum van Webmaster Central voor updates.

Onze site-eigenaar is vertrokken

Als de geverifieerde eigenaar van je site vertrekt of je niet zeker weet wie de geverifieerde eigenaar is, verifieer je een andere eigenaar voor je site. De nieuwe eigenaar kan de lijst bekijken met alle eigenaren en gebruikers die zijn geverifieerd voor die site, evenals de verificatiemethoden die zijn gebruikt voor elke eigenaar. Vervolgens kun je desgewenst de verificatie van eerdere eigenaren ongedaan maken door hun verificatietoken te verwijderen (verwijder bijvoorbeeld de html-tag van de site voor via een html-tag geverifieerde eigenaren). Bekijk Eigenaren toevoegen of verwijderen voor meer informatie.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?