Het eigendom van je site verifiëren (oude versie van Search Console)

Gebruik deze pagina als je de nieuwe versie van Search Console gebruikt.

Wat is verificatie?

Verificatie is het proces waarbij je bewijst dat je eigenaar bent van de site of app waarvan je claimt de eigenaar te zijn. We moeten het eigendom bevestigen, omdat je wanneer je bent geverifieerd voor een site of app toegang hebt tot de privégegevens van de site of app voor Google Zoeken en zo invloed hebt op de manier waarop Google Zoeken deze crawlt.

Wat is een property?

Een property in Search Console staat voor een site of app waarvan je eigenaar bent. Je kunt acties voor jouw property aanvragen (zoals een nieuwe crawl) of gegevens van Google Zoeken voor jouw property bekijken (zoals statistieken van Google Zoeken of crawlfouten).

Verificatie koppelt een specifieke gebruiker aan een specifieke property. Elke Search Console-property vereist ten minste één geverifieerde eigenaar, maar kan ook meerdere eigenaren hebben. 

Opmerking: Je kunt elke site of app als property aan Search Console toevoegen, maar je kunt deze niet gebruiken in Search Console tot je het eigendom hiervan verifieert (of tot een eigenaar je rechten verleent). Je kunt bijvoorbeeld www.wikipedia.org als property toevoegen aan jouw Search Console-account, maar hebt hiertoe geen toegang tot een Wikipedia-ontwikkelaar jou heeft geholpen bij het bewijzen van jouw eigendom (of tot een eigenaar van een Wikipedia-property in Search Console je heeft toegevoegd als gebruiker voor de Search Console-property).

 

Verify ownership of your site in Google Webmaster Tools

 

Een website verifiëren

 1. Voeg een nieuwe site toe of klik op Property beheren > Deze property verifiëren op de homepage van Search Console naast de bestaande property die je wilt verifiëren.
 2. Kies een van de onderstaande verificatiemethoden en volg de instructies. Niet alle verificatiemethoden zijn voor alle property's beschikbaar. Op de verificatiepagina staan de methoden die voor jouw site beschikbaar en aanbevolen zijn.

Meerdere mensen kunnen een site afzonderlijk toevoegen en verifiëren via dezelfde of verschillende methoden. Als je dezelfde methode gebruikt, moet je er zeker van zijn dat je geen verificatietokens van andere eigenaren overschrijft.

Een mobiele app verifiëren

Bekijk Jouw mobiele app verifiëren

Hoe lang duurt de verificatie?

Google controleert regelmatig of jouw verificatie geldig is op een manier die past bij jouw verificatiemethode (bijvoorbeeld door naar een html-tag op jouw website te zoeken). Als de verificatie niet langer kan worden bevestigd, verlopen jouw rechten voor de betreffende property na een bepaalde respijtperiode.

Als alle geverifieerde eigenaren van een property zijn verlopen, hebben alle gemachtigde eigenaren (eigenaren die door een geverifieerde eigenaar zijn toegevoegd), gebruikers en partners voor de betreffende property geen toegang meer tot de Search Console-property. 

Er worden gegevens verzameld voor een property vanaf het moment waarop je deze voor het eerst als Search Console-property toevoegt. Gaten in de verificatie zorgen niet voor gaten in de gegevensverzameling.

Verificatiegeschiedenis bekijken

Je kunt de verificatiegeschiedenis bekijken voor alle gebruikers van de property. De verificatiegeschiedenis van elke gebruiker wordt gedurende achttien maanden sinds de laatste mislukte poging weergegeven.

Je verificatiemethode wijzigen

Als je jouw verificatiemethode wilt wijzigen, kunt je dit doen door de volgende stappen te volgen:

 1. Open de homepage van Search Console en klik op de gewenste property.
 2. Klik op het tandwielpictogram Settings en vervolgens op Gebruikers en property-eigenaren.
 3. Klik op Property-eigenaren beheren en vervolgens op Verifieer de site met een andere methode.
 4. Verifieer jouw property nogmaals met de nieuwe methode.
Subdomeinen en submappen verifiëren

Je kunt afzonderlijke Search Console-property's maken voor verschillende subdomeinen of submappen. We raden dit zelfs aan als je jouw gegevens wilt segmenteren in nuttige groepen.

Als je bent geverifieerd voor een site, word je automatisch geverifieerd voor alle submappen van die site. Als je bent geverifieerd voor een domein, word je automatisch geverifieerd voor alle subdomeinen van dat domein, net als alle sites en subsites.

Hier volgen onze definities van domein en site. Deze definities zijn specifiek voor de Search Console-verificatie:

 • http://example.com/: een site (omdat dit het voorvoegsel http:// bevat)
 • example.com/: een domein (omdat dit geen protocolvoorvoegsel bevat)
 • puppies.example.com/: een subdomein van example.com
 • http://example.com/petstore/: een submap van de site http://example.com

Als je de property voor een bovenliggend domein of bovenliggende map verwijdert, bent je nog steeds geverifieerd voor alle onderliggende domeinen en mappen.

Verificatiemethoden

HTML-bestand uploaden

Je kunt het eigendom van een site verifiëren door een speciaal html-bestand naar jouw site te uploaden. Dit bestand is gekoppeld aan een specifieke gebruiker. Volg de instructies op de pagina met verificatiedetails. Als je het verificatiebestand van jouw site verwijdert, kan dit leiden tot intrekking van de verificatie voor de site.

Als je het eigendom wilt verifiëren via een html-bestand, kies je de methode HTML-bestand uploaden op de pagina met verificatiedetails voor je site en volg je de instructies op het scherm.

De user-agent die de verificatie via een bestandsupload uitvoert, beschikt over de user-agent-token Google-Site-Verification en de volledige user-agent-tekenreeks Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

Fouten:

Naast de veelvoorkomende verificatieproblemen kunnen de volgende specifieke fouten zich voordoen:

 • Jouw verificatiebestand is niet gevonden.

  Download het verificatiebestand dat beschikbaar is op de pagina 'Verificatie' van Search Console en upload dit zonder aanpassingen naar de opgegeven locatie. Als de bestandsnaam of content niet overeenkomt met het beschikbare html-bestand, kunnen we je niet verifiëren als eigenaar van de site.

 • Jouw verificatiebestand bevat onjuiste content.

  Search Console controleert of jouw verificatiebestand dezelfde naam heeft en dezelfde content bevat als het bestand dat beschikbaar is op de pagina Verificatie. Als de bestandsnaam of content niet overeenkomt met het beschikbare html-bestand, kunnen we je niet verifiëren als eigenaar van de site. Download het verificatiebestand dat beschikbaar is op de pagina 'Verificatie' van Search Console en upload dit zonder aanpassingen naar de opgegeven locatie.

 • Jouw verificatiebestand is leeg.

  Search Console controleert of jouw verificatiebestand dezelfde naam heeft en dezelfde content bevat als het bestand dat beschikbaar is op de pagina Verificatie. Als de bestandsnaam of content niet overeenkomt met het beschikbare html-bestand, kunnen we je niet verifiëren als eigenaar van de site. Download het verificatiebestand dat beschikbaar is op de pagina 'Verificatie' van Search Console en upload dit zonder aanpassingen naar de opgegeven locatie.

 • Jouw verificatiebestand retourneert de HTTP-statuscode XXX in plaats van 200 (OK).

  Als jouw server een andere HTTP-statuscode dan 200 (OK) retourneert voor jouw html-verificatiebestand, kan Search Console niet verifiëren of het bestand de verwachte bestandsnaam heeft of de verwachte content bevat. Meer informatie over HTTP-statuscodes.

 • Het downloadverzoek is te vaak omgeleid.

  Als jouw site verkeer omleidt naar een andere site, kunt je beter de metatagverificatiemethode gebruiken.

 • Het verificatiebestand leidt ons om naar een locatie waartoe we geen toegang hebben.

  Googlebot volgt geen omleidingen voor verificatiebestanden. Als jouw site al het verkeer omleidt naar een andere site, raden we je aan in dat geval metatags voor verificatie te gebruiken. Omleidingen binnen dezelfde site (bijvoorbeeld van http://example.com/ naar http://www.example.com/ zijn wel toegestaan.

Domeinnaamprovider

Je kunt jouw site verifiëren via jouw domeinnaamprovider. Als je deze methode wilt gebruiken, moet je je kunnen aanmelden bij jouw domeinnaamprovider (bijvoorbeeld GoDaddy.com of networksolutions.com) en een nieuwe TXT- of CNAME-record toevoegen.

Kies de methode domeinnaamprovider op de pagina met verificatiedetails voor je site en volg de instructies op het scherm. Afhankelijk van jouw domeinregistreerder worden de volgende methoden aangeboden:

 • Rechtstreeks in Search Console. Bij sommige domeinregistreerders kunt je jouw site rechtstreeks verifiëren vanuit Search Console. Dit is de eenvoudigste manier om jouw site te verifiëren en deze methode is momenteel beschikbaar voor GoDaddy, eNom en een aantal andere domeinregistreerders.
 • Een DNS TXT- of CNAME-record toevoegen. Als je de verificatietool niet kunt gebruiken voor jouw registreerder, kun je jouw site verifiëren door een DNS-record toe te voegen. De verificatietool levert instructies hiervoor en deze instructies zijn, waar mogelijk, specifiek afgestemd op jouw registreerder. Standaard worden de instructies voor het toevoegen van een DNS TXT-record weergegeven. Als deze methode niet beschikbaar is, geven we instructies voor het toevoegen van een CNAME-record weer.

Fouten:

Naast de veelvoorkomende verificatieproblemen kunnen de volgende specifieke verificatiefouten zich voordoen:

 • DNS niet gevonden

  Jouw TXT-record voor verificatie is niet gevonden.

 • Jouw TXT-record voor verificatie bevat onjuiste content.

  Search Console controleert of jouw DNS-record overeenkomt met de recordgegevens op de pagina 'Verificatie'. Als dit niet het geval is, kunnen we het eigendom van jouw site niet verifiëren.

 • DNS met onjuiste TXT

  Jouw DNS-record voor verificatie bevat een onjuiste TXT. Gevonden TXT weergeven.

 • Permanente fout bij oplossen van DNS

  Er is een permanente fout opgetreden tijdens het zoeken naar jouw DNS-record voor verificatie.

 • Fout bij oplossen van DNS

  Er is een fout opgetreden tijdens het zoeken naar jouw DNS-record voor verificatie.

HTML-tag

Je kunt jouw eigendom van een site verifiëren door een <meta>-tag aan de html-code van een bepaalde pagina toe te voegen. Wij controleren of de metatag zich op de juiste locatie bevindt. Als we de tag niet kunnen vinden, ontvang je informatie over het probleem dat is opgetreden. Deze tag is gekoppeld aan een specifieke gebruiker.

Als je het eigendom wilt verifiëren via een html-tag, kies je de methode Html-tag op de pagina met verificatiedetails voor je site en volg je de instructies op het scherm.

De user-agent die de verificatie via een HTML-tag uitvoert, beschikt over de user-agent-token Google-Site-Verification en de volledige user-agent-tekenreeks Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

Fouten:

Naast de veelvoorkomende verificatieproblemen kunnen de volgende specifieke verificatiefouten zich voordoen:

 • We kunnen de metatag voor verificatie niet vinden op jouw homepage. De metatag voor verificatie moet in het <HEAD>-gedeelte van de pagina staan.

  Als deze fout wordt weergegeven, controleer je het volgende:

  • Heb je de metatag op de juiste pagina geplaatst? Google zoekt deze code op de homepage van de site. Dit is de pagina die door de server wordt weergegeven wanneer iemand jouw site opvraagt (bijvoorbeeld http://www.example.com/). Deze pagina wordt vaak index.html of index.htm genoemd. Afhankelijk van de configuratie van jouw server, kan deze een andere naam hebben.
  • Heb je de metatag op de juiste plaats op de pagina geplaatst? Google zoekt deze code in het HEAD-gedeelte van de pagina. Hieronder wordt een voorbeeld van juiste plaatsing weergegeven.
   <HTML>
   <HEAD>
   <TITLE>Your Title</TITLE>
   <meta name="google-site-verification" content="String_we_ask_for">
   </HEAD>
   <BODY>
   
  • Als je een webeditor of WYSIWYG-editor gebruikt om jouw pagina te bewerken, zorg je ervoor dat je de optie voor het bewerken van HTML hebt geselecteerd of dat je de broncode van de pagina bewerkt.
 • Jouw metatag is onjuist.

  We hebben de metatag voor verificatie gevonden, maar de content is onjuist. Kopieer en plak de metatag die beschikbaar is op de pagina 'Verificatie' van Search Console om fouten te voorkomen.

 • Jouw homepage retourneert de HTTP-statuscode XXX in plaats van 200 (OK).

  Als jouw server een andere HTTP-statuscode dan 200 (OK) retourneert voor jouw homepage, kan Search Console niet verifiëren of de homepage de verwachte metatag bevat. Meer informatie over HTTP-statuscodes.

Trackingcode voor Google Analytics

Als je Google Analytics gebruikt om het verkeer op jouw site te registreren, kun je jouw site verifiëren met de trackingcode van Google Analytics voor jouw site. Je moet hiervoor bewerkingsrechten hebben voor de webproperty waarvan de trackingcode op die pagina wordt gebruikt. Je trackingcode moet ook het fragment analytics.js of gtag.js gebruiken.

De user-agent die verificatie via Google Analytics uitvoert, beschikt over de user-agent-token Google-Site-Verification en de volledige user-agent-tekenreeks Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

Als je het eigendom wilt verifiëren via Google Analytics, kies je de methode Google Analytics op de pagina met verificatiedetails voor je site en volg je de instructies op het scherm.

Houd rekening met het volgende wanneer je de Google Analytics-code kopieert:
 • Plaats de trackingcode in het <head>-gedeelte en niet in het <body>-gedeelte van jouw pagina. Als je dit niet doet, mislukt de verificatie.
 • Gebruik de code precies zoals deze wordt weergegeven. Pas de code niet aan. Als je de code aanpast, mislukt de verificatie.

De trackingcode van Google Analytics wordt alleen gebruikt om eigendom van de site te verifiëren. Er worden geen Google Analytics-gegevens geopend.

Opmerking: Wanneer je de trackingcode op deze manier gebruikt, hebben andere beheerders van jouw Google Analytics-account ook toegang tot de gegevens van jouw site in Search Console.

Google Tag Manager-containerfragment

Als je een Google Tag Manager-account hebt, kun je je eigendom van een site verifiëren met je Google Tag Manager-containerfragment.

De user-agent die verificatie via Google Tag Manager uitvoert, beschikt over de user-agent-token Google-Site-Verification en de volledige user-agent-tekenreeks Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

Als je het eigendom wilt verifiëren via Google Tag Manager, kies je de methode Google Tag Manager op de pagina met verificatiedetails voor je site en volg je de instructies op het scherm.

Houd rekening met het volgende wanneer je de Tag Manager-code kopieert:
 • Je moet beschikken over rechten op containerniveau voor weergeven, bewerken en beheren in Google Tag Manager.
 • Plaats het <noscript>-gedeelte van de Tag Manager-code onmiddellijk na de openingstag <body> van jouw pagina. Als je dit niet doet, mislukt de verificatie.
 • Je mag geen gegevenslaag (of iets anders dan html-opmerkingen) tussen de <body>-tag en de Tag Manager-code invoegen. Als je dat wel doet, mislukt de verificatie.
 • Gebruik de code precies zoals deze wordt weergegeven. Pas de code niet aan. Als je de code aanpast, mislukt de verificatie.
Sites van Google

Nieuwe Google Sites-pagina's die je maakt, worden automatisch weergegeven en geverifieerd in jouw Search Console-account. Als jouw site niet automatisch wordt weergegeven op de homepage van Search Console, klik je op Een site toevoegen. Jouw website wordt automatisch geverifieerd.

Oudere sites of sites met een aangepaste domein-URL moeten worden geverifieerd via de html-tagmethode.

Opmerking: Jouw site moet zijn gemaakt met hetzelfde Google-account dat je ook gebruikt voor Search Console.

Blogger

Nieuwe blogs die je maakt in Blogger, worden automatisch toegevoegd aan en geverifieerd in jouw Search Console-account. Als jouw blog niet automatisch wordt weergegeven op de homepage van Search Console, voeg je de property toe om deze automatisch te verifiëren.

Oudere blogs worden niet automatisch geverifieerd en moeten worden geverifieerd met de html-tagmethode.

Zorg dat je hetzelfde Google-account gebruikt voor jouw blog en Search Console.

Veelvoorkomende verificatiefouten

Naast eventuele methodespecifieke verificatiefouten zijn ook de volgende verificatiefouten mogelijk bij de meeste verificatiemethoden:

 • Er is een time-out opgetreden bij de verbinding met jouw server.

  Jouw bestand kan niet worden gecontroleerd wegens een time-out van de server. De reden hiervoor kan zijn dat de server niet kan worden bereikt of dat de server bezig is en langzaam reageert. Controleer of de server reageert en probeer het opnieuw.

 • Er is een fout opgetreden tijdens het zoeken naar de domeinnaam van jouw site.

  We hebben geprobeerd het verificatiebestand te openen, maar kunnen geen toegang krijgen tot jouw domein wegens een DNS-fout. De reden hiervoor kan zijn dat de server niet kan worden bereikt of dat er een probleem is met DNS-routering naar jouw domein. Controleer of jouw domein correct functioneert en probeer het opnieuw.

 • Het downloadverzoek is te vaak omgeleid.

  Controleer de URL op mogelijke problemen, zoals een oneindige lus.

 • Jouw server heeft een ongeldige reactie geretourneerd.

  Dit kan gebeuren als wachtwoordverificatie is vereist voor jouw site of als we wegens andere redenen geen toegang tot jouw site hebben.

 • Er kan geen verbinding met jouw server worden gemaakt.

  Controleer of jouw server beschikbaar is en of jouw domein correct functioneert en probeer het opnieuw.

 • Er is een interne fout opgetreden.

  Als dit probleem zich blijft voordoen, bezoek je het Helpforum van Webmaster Central voor updates.

Onze site-eigenaar is vertrokken

Als de geverifieerde eigenaar van je site vertrekt of je niet zeker weet wie de geverifieerde eigenaar is, verifieer je een andere eigenaar voor je site. De nieuwe eigenaar kan de lijst bekijken met alle eigenaren en gebruikers die zijn geverifieerd voor die site, evenals de verificatiemethoden die zijn gebruikt voor elke eigenaar. Vervolgens kun je desgewenst de verificatie van eerdere eigenaren ongedaan maken door hun verificatietoken te verwijderen (verwijder bijvoorbeeld de html-tag van de site voor via een html-tag geverifieerde eigenaren). Bekijk Eigenaren toevoegen of verwijderen voor meer informatie.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?