אימות הבעלות על האתר (Search Console הישן)

אם משתמשים ב-Search Console החדש, יש להשתמש במקום זאת בדף זה.

מהו אימות?

אימות הוא תהליך ההוכחה שאתה הבעלים של האתר או האפליקציה שטענת שהם בבעלותך. עלינו לאשר את הבעלות כיוון שלאחר האימות לאתר או לאפליקציה, תהיה לך גישה לנתונים הפרטיים שלהם לגבי חיפוש Google, ותוכל להשפיע על האופן שבו חיפוש Google סורק אותם.

מהו נכס?

נכס ב-Search Console מייצג אתר או אפליקציה בבעלותך. תוכל לבקש שיבוצעו פעולות לגבי הנכס שלך, לדוגמה: בקשת סריקה מחדש או הצגת נתוני חיפוש של הנכס בחיפוש Google, כגון סטטיסטיקה של חיפוש Google או שגיאות סריקה.

האימות משייך משתמש מסוים לנכס מסוים. לכל נכס של Search Console נדרש לפחות בעלים מאומת אחד, ויכולים להיות יותר מזה. 

שים לב, תוכל להוסיף כל אתר או אפליקציה כנכס אל Search Console, אבל רק לאחר שתאמת את בעלותך לנכס (או שבעלים יעניק לך זכויות לנכס), תוכל להשתמש בו ב-Search Console. לדוגמה, תוכל להוסיף את www.wikipedia.org כנכס לחשבון Search Console שלך, אבל לא תוכל לגשת אליו עד שמפתח של Wikipedia יעזור לך להוכיח את הבעלות (או שבעל נכס Wikipedia ב-Search Console יוסיף אותך כמשתמש לנכס Search Console).

 

Verify ownership of your site in Google Webmaster Tools

 

אימות אתר

 1. מוסיפים אתר חדש או לוחצים על ניהול נכס > אימות של נכס זה בדף הבית של Search Console, ליד הנכס הקיים שאותו רוצים לאמת.
 2. בחר באחת משיטות האימות המצוינות למטה ופעל בהתאם להוראות. לא כל שיטות האימות זמינות לכל הנכסים; בדף האימות יצוינו אילו שיטות זמינות ומומלצות לאתר שלך.

מספר אנשים יכולים להוסיף ולאמת אתר בנפרד, באמצעות אותה שיטה או שיטות שונות. אם אתה משתמש באותה שיטה, יש לוודא שאינך מחליף אסימוני אימות של בעלים אחרים.

אימות אפליקציה לנייד

ראה אימות האפליקציה לנייד

לכמה זמן מספיק האימות?

Google בודקת מפעם לפעם אם האימות חוקי, בהתאם לשיטת האימות (לדוגמה, על ידי בדיקת קיום תג HTML באתר). אם לא ניתן לאשר עוד את האימות, יפוג תוקף ההרשאות שלך לנכס לאחר תקופת חסד כלשהי.

אם פג תוקף ההרשאות של כל הבעלים המאומתים לנכס, כל הבעלים המואצלים (בעלים שנוספו על ידי בעלים מאומת), המשתמשים והמשתמשים המשויכים של הנכס יאבדו את הגישה לנכס ב-Search Console. 

מהפעם הראשונה שאתה מוסיף נכס כנכס Search Console, נאספים לו נתונים. פערים באימות לא גורמים לפערים באיסוף נתונים.

הצגה של היסטוריית האימות

ניתן להציג את היסטוריית האימות לכל המשתמשים של הנכס. היסטוריית האימות של כל משתמש מוצגת למשך 18 חודשים מאז הניסיון הכושל האחרון.

שינוי שיטת האימות

אם תרצה לשנות את שיטת האימות, תוכל לעשות זאת בעזרת השלבים הבאים:

 1. בדף הבית של Search Console, לוחצים על הנכס הרצוי.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים הגדרות ולאחר מכן על משתמשים ובעלי נכסים.
 3. לוחצים על ניהול בעלי נכסים ולאחר מכן על אימות באמצעות שיטה אחרת.
 4. אמת שוב את הנכס שלך באמצעות השיטה החדשה.
אימות תתי-דומיין וספריות משנה

תוכל ליצור נכסים נפרדים ב-Search Console לספריות משנה או לתתי-דומיין שונים. אנחנו בדרך כלל ממליצים על כך, כדי שתוכל לחלק את הנתונים לקבוצות באופן שימושי.

אם אומתת לאתר, אתה מאומת באופן אוטומטי לכל ספריות המשנה באתר הזה. אם אומתת לדומיין, אתה מאומת באופן אוטומטי לכל תתי הדומיין שלו, וכן לכל האתרים ואתרי המשנה.

אלה ההגדרות שלנו לדומיין ולאתר. אלה הגדרות ספציפיות לאימות של Search Console:

 • /http://example.com‏ - אתר (כיוון שהוא כולל את הקידומת http://‎)
 • /example.com‏ - דומיין (כיוון שאינו כולל קידומת פרוטוקול)
 • puppies.example.com/‎ - תת-דומיין של example.com
 • http://example.com/petstore/‎ - ספריית משנה של האתר http://example.com

אם תמחק את הנכס של דומיין אב או ספריית אם, בכל זאת תהיה מאומת לכל הספריות או הדומיינים הצאצאים.

שיטות אימות

העלאת קובץ HTML

תוכל לאמת בעלות של אתר על ידי העלאת קובץ HTML מיוחד לאתר. קובץ זה מקושר למשתמש מסוים. בצע את ההוראות בדף פרטי האימות. הסרת קובץ האימות מהאתר שלך עשויה לגרום לכך שתאבד את האימות לאתר.

כדי לאמת בעלות באמצעות קובץ HTML, בוחרים בשיטה העלאת קובץ HTML בדף פרטי האימות של האתר ופועלים לפי ההוראות.

סוכן משתמש המאמת בעלות באמצעות העלאת קובץ מחזיק באסימון סוכן משתמש Google-Site-Verification ובמחרוזת סוכן משתמש מלאה‏(compatible; Google-Site-Verification/1.0) ‏Mozilla/5.0‏

שגיאות:

השגיאות הספציפיות הבאות עשויות להתרחש, בנוסף לבעיות הנפוצות באימות:

 • קובץ האימות שלך לא נמצא.

  הורד את קובץ האימות הנמצא בדף האימות של Search Console והעלה אותו למיקום שצוין ללא שינויים. אם תוכן או שם הקובץ אינם תואמים לקובץ ה-HTML שסופק, לא נוכל לאמת את בעלותך על האתר.

 • קיים תוכן שגוי בקובץ האימות שלך.

  Search Console בודק אם יש לקובץ האימות שלך את אותו שם ותוכן כמו לקובץ שסופק בדף האימות. אם תוכן או שם הקובץ אינם תואמים לקובץ ה-HTML שסופק, לא נוכל לאמת את בעלותך על האתר. הורד את קובץ האימות הנמצא בדף האימות של Search Console והעלה אותו למיקום שצוין ללא שינויים.

 • קובץ האימות שלך ריק.

  Search Console בודק אם יש לקובץ האימות שלך את אותו שם ותוכן כמו לקובץ שסופק בדף האימות. אם תוכן או שם הקובץ אינם תואמים לקובץ ה-HTML שסופק, לא נוכל לאמת את בעלותך על האתר. הורד את קובץ האימות הנמצא בדף האימות של Search Console והעלה אותו למיקום שצוין ללא שינויים.

 • קובץ האימות שלך מחזיר קוד סטטוס HTTP של XXX במקום (OK)‏200

  אם השרת שלך מחזיר קוד סטטוס HTTP אחר מאשר (OK)‏200 עבור קובץ אימות ה-HTML שלך, Search Console לא יוכל לאמת שברשותו שם הקובץ והתוכן הצפויים. קבל מידע נוסף על קודי סטטוס של HTTP.

 • הבקשה להורדה הופנתה מחדש פעמים רבות מדי.

  אם האתר שלך מפנה תנועה לאתר אחר, אנו ממליצים על שימוש בשיטת אימות של מטא תג במקום.

 • קובץ האימות מפנה מחדש למיקום אסור.

  Googlebot לא יעקוב אחר הפניות לקובצי האימות; אם האתר שלך מפנה את כל התנועה לאתר אחר, אנו ממליצים להשתמש באימות מטא תג. מותרות הפניות מחדש באתר אחד— לדוגמה, מ-http://example.com/‎ אל http://www.example.com/‎.

ספק של שם דומיין

ניתן לאמת את האתר שלכם באמצעות הספק של שם הדומיין. כדי להשתמש בשיטה זו, יהיה עליך להיכנס לספק שם הדומיין (לדוגמה, GoDaddy.com או networksolutions.com) ולהוסיף רשומת TXT או CNAME חדשה.

בוחרים בשיטה ספק של שם דומיין בדף פרטי האימות של האתר ופועלים לפי ההוראות. בהתאם לרשם הדומיינים, תוצע לך אחת מהשיטות הבאות:

 • ישירות ב-Search Console. רשמי דומיינים מסוימים מאפשרים לך לאמת את האתר ישירות ב-Search Console. זוהי הדרך הקלה ביותר לאמת את האתר, והיא זמינה כעת עבור GoDaddy,‏ eNom ועוד מספר אתרים.
 • הוספת רשומת TXT של DNS או רשומת CNAME‏. אם הרשם שלך אינו מפעיל את כלי האימות, באפשרותך לאמת על ידי הוספת רשומת DNS. כלי האימות מספק הוראות לשם כך, והוראות אלו יהיו ספציפיות לרשם שלך כשהדבר יהיה אפשרי. כברירת מחדל, נציג לך הוראות להוספת רשומת TXT של DNS. אם שיטה זו אינה זמינה, נציג לך הוראות להוספת רשומת CNAME‏.

שגיאות:

השגיאות הספציפיות הבאות עשויות להתרחש באימות, בנוסף לבעיות הנפוצות באימות:

 • ה-DNS לא נמצא

  רשומת אימות של TXT לא נמצאה.

 • קיים תוכן שגוי ברשומת TXT של האימות.

  Search Console בודק אם רשומת ה-DNS שלך תואמת לפרטי הרשומה שסופקו בדף האימות. אם היא אינה תואמת, לא נוכל לאמת את בעלותך על האתר.

 • TXT שגוי ב-DNS‏

  רשומת אימות ה-DNS שלך מכילה TXT שגוי. הצג את ה-TXT שנמצא.

 • פתרון שגיאה קבועה ב-DNS‏

  נתקלנו בשגיאה קבועה בעת חיפוש רשומה של אימות DNS.

 • פתרון שגיאה ב-DNS‏

  נתקלנו בשגיאה בעת חיפוש רשומה של אימות DNS.

תג HTML

תוכל לאמת את בעלותך על אתר על ידי הוספת תג <meta> ל-HTML של דף מסוים. אנו נאמת שהמטא תג נמצא במיקום הנכון. אם לא נמצא את התג, נמסור לך פרטים על השגיאה שבה נתקלנו. תג זה מקושר למשתמש מסוים.

כדי לאמת בעלות באמצעות תג HTML, בוחרים בשיטה תג HTML בדף פרטי האימות של האתר ופועלים לפי ההוראות.

סוכן משתמש המאמת בעלות באמצעות תג HTML מחזיק באסימון סוכן משתמש Google-Site-Verification ובמחרוזת סוכן משתמש מלאה‏(compatible; Google-Site-Verification/1.0) ‏Mozilla/5.0‏

שגיאות:

השגיאות הספציפיות הבאות עשויות להתרחש באימות, בנוסף לבעיות הנפוצות באימות:

 • לא הצלחנו למצוא את המטא תג לאימות בדף הבית שלך. המטא תג לאימות חייב להימצא בתוך הקטע <HEAD> של הדף.

  אם שגיאה זו מופיעה, בדוק אם:

  • מיקמת את המטא תג בדף הנכון. התג אמור להימצא בדף הבית של האתר. זהו הדף שהשרת מחזיר כשמישהו מבקש את האתר שלך (כגון http://www.example.com/‎). בדרך כלל שם הדף הוא index.html או index.htm, אבל יכול להיות לו שם אחר, בהתאם לתצורה של השרת.
  • מיקמת את המטא תג במיקום הנכון בדף. אנו מחפשים אותו בקטע ה-HEAD של הדף. הנה דוגמה למיקום נכון.
   <HTML>
   <HEAD>
   <TITLE>הכותרת</TITLE>
   <meta name="google-site-verification" content="String_we_ask_for">
   </HEAD>
   <BODY>
   
  • אם אתה עורך את הדף שלך בעזרת עורך אינטרנט או עורך WYSIWYG, ודא שבחרת באפשרות 'עריכת HTML' או שאתה עורך את קוד המקור של הדף.
 • המטא תג שגוי.

  מצאנו את המטא תג לאימות, אך התוכן שלו שגוי. כדי להימנע משגיאות, העתק והדבק את המטא תג המסופק בדף האימות של Search Console.

 • דף הבית שלך מחזיר קוד סטטוס HTTP של XXX במקום של (OK)‏200.

  אם השרת שלך מחזיר קוד סטטוס HTTP אחר מאשר (OK)‏200 עבור דף הבית שלך, Search Console לא יוכל לאמת שהוא מכיל את המטא תג הצפוי. קבל מידע נוסף על קודי סטטוס של HTTP.

קוד מעקב של Google Analytics

אם אתה משתמש ב-Google Analytics כדי לעקוב אחר התנועה באתר שלך, תוכל לאמת את האתר שלך באמצעות קוד המעקב של Google Analytics שקשור לאתר. כדי לעשות זאת, עליך להיות בעל הרשאת 'עריכה' עבור נכס האינטרנט שבקוד המעקב שלו נעשה שימוש באותו דף. נוסף לכך, קוד המעקב צריך להשתמש בקטעי קוד מסוג analytics.js או gtag.js.

סוכן משתמש המאמת בעלות באמצעות Google Analytics מחזיק באסימון סוכן משתמש Google-Site-Verification ובמחרוזת סוכן משתמש מלאה‏(compatible; Google-Site-Verification/1.0) ‏Mozilla/5.0‏

כדי לאמת בעלות באמצעות Google Analytics, בוחרים באפשרות Google Analytics בדף פרטי האימות של האתר ופועלים לפי ההוראות.

בעת העתקת קוד של Google Analytics:
 • הוסף את קוד המעקב לקטע <head> ולא לקטע <body> שבדף. אחרת, האימות ייכשל.
 • השתמש בקוד בדיוק כפי שהוא. אל תשנה אותו. אם תשנה אותו, האימות ייכשל.

הגישה לקוד המעקב של Google Analytics מתבצעת לצורכי אימות בעלות על אתר בלבד. לא תהיה גישה לנתוני Google Analytics.

שים לב: בעת שימוש בקוד המעקב בצורה הזו, מנהלים אחרים של החשבון שלך ב-Google Analytics יקבלו גם גישה אל נתוני האתר ב-Search Console.

קטע קוד של מאגר תגים של Google Tag Manager

אם יש לכם חשבון של Google Tag Manager, ניתן לאמת בעלות לאתר באמצעות קטע הקוד של מאגר תגים של Google Tag Manager.

סוכן משתמש המאמת בעלות באמצעות מנהל התגים של Google מחזיק באסימון סוכן משתמש Google-Site-Verification ובמחרוזת סוכן משתמש מלאה‏(compatible; Google-Site-Verification/1.0) ‏Mozilla/5.0‏

כדי לאמת בעלות באמצעות מנהל התגים של Google, בוחרים באפשרות Google Tag Manager בדף פרטי האימות של האתר ופועלים לפי ההוראות.

בעת העתקת קוד של מנהל התגים:
 • צריכות להיות לך הרשאות ברמת הגורם המכיל להצגה, עריכה וניהול במנהל התגים של Google.
 • הצב את החלק <noscript> בקוד של 'מנהל התגים' מיד לאחר התג הפותח <body> בדף. אחרת, האימות ייכשל.
 • לא ניתן להוסיף שכבת נתונים (או כל דבר פרט להערות HTML) בין התג <body> לבין הקוד של ה-Tag Manager. אם תעשה זאת, האימות ייכשל.
 • השתמש בקוד בדיוק כפי שהוא. אל תשנה אותו. אם תשנה אותו, האימות ייכשל.
Google Sites

דפים חדשים של Google Sites שאתה יוצר צריכים להופיע ולהיות מאומתים באופן אוטומטי בחשבון Search Console שלך. אם האתר שלך לא מופיע באופן אוטומטי בדף הבית של Search Console, לחץ על הוסף אתר. האתר שלך יאומת באופן אוטומטי.

צריך לאמת אתרים ישנים או אתרים עם כתובת אתר של דומיין מותאם אישית באמצעות שיטת תג HTML.

שים לב, עליך ליצור את האתר עם אותו חשבון Google שבו אתה משתמש ב-Search Console.

Blogger

בלוגים חדשים שאתה יוצר ב-Blogger צריכים להתווסף ולעבור אימות באופן אוטומטי בחשבון Search Console שלך. אם הבלוג שלך אינו מופיע אוטומטית בדף הבית של Search Console, הוסף את הנכס והוא אמור לעבור אימות אוטומטי.

בלוגים ישנים יותר אינם מאומתים באופן אוטומטי, ויש לאמת אותם באמצעות השיטה 'תג HTML'.

הקפד להשתמש באותו חשבון Google לבלוג שלך ול-Search Console.

שגיאות אימות נפוצות

נוסף לשגיאות אימות הרלוונטיות לשיטה מסוימת, שגיאות האימות הבאות עשויות להתרחש ברוב שיטות האימות:

 • פג הזמן הקצוב של החיבור לשרת שלך.

  לא הצלחנו לאמת את הקובץ מכיוון שפג הזמן הקצוב של השרת. ייתכן שהשרת מושבת כרגע, או שהוא עמוס במיוחד ומגיב באיטיות. ודא שהשרת מגיב ונסה שוב.

 • נתקלנו בשגיאה בעת חיפוש שם הדומיין של האתר שלך.

  ניסינו לגשת לקובץ האימות שלך, אך הגישה לדומיין נכשלה בשל שגיאת DNS. ייתכן שהשרת שלך מושבת כרגע, או שיש תקלה בניתוב ה-DNS לדומיין. ודא שהדומיין מתפקד כהלכה ונסה שוב.

 • הבקשה להורדה הופנתה מחדש פעמים רבות מדי.

  בדוק את כתובת האתר כדי לאתר בעיות פוטנציאליות, כגון לולאה אינסופית.

 • השרת שלך החזיר תשובה לא חוקית.

  דבר זה עלול לקרות אם האתר שלך דורש אימות סיסמה, או אם אנו לא יכולים לגשת אליו בשל סיבות אחרות.

 • לא הצלחנו להתחבר לשרת שלך.

  ודא שהשרת אינו מושבת ושהדומיין מתפקד כהלכה, ונסה שוב.

 • התרחשה שגיאה פנימית.

  אם הבעיה חוזרת, בקר בפורום העזרה הראשי של מנהלי אתרים לקבלת עדכונים.

איבדנו את בעלי האתר שלנו!

אם הבעלים המאומת של האתר שלכם עוזב, או שאינכם בטוחים מיהו הבעלים המאומת, אפשר לאמת בעל אתר אחר. הבעלים החדש יוכל לראות את הרשימה של כל הבעלים והמשתמשים המאומתים של האתר, וכן את שיטות האימות לכל אחד מהבעלים. לאחר מכן, תוכלו לבחור אם לבטל את האימות של הבעלים הקודם על ידי הסרת אסימון האימות שלו (למשל, הסרת תג ה-HTML מהאתר עבור בעלים שאומת באמצעות תג HTML). למידע נוסף, יש לעיין בקטע הוספה או הסרה של בעלים.

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?