Igazolja, hogy a webhelynek Ön a tulajdonosa

Mi az az igazolás?

Az igazolás az annak bizonyítására irányuló folyamat, hogy Ön a tulajdonosa annak a webhelynek vagy alkalmazásnak, amelyről Ön ezt állítja. Meg kell győződnünk a tulajdonjog fennállásáról, mivel miután megtörtént a felhasználó ellenőrzése az adott webhellyel vagy alkalmazással kapcsolatban, a felhasználó hozzáfér a webhely vagy alkalmazás privát Google Keresés-adataihoz, és befolyásolni tudja, hogy a Google Keresés hogyan térképezze fel.

Mi az a tulajdon?

A Search Console esetében a tulajdon azt a webhelyet vagy alkalmazást jelenti, amelynek Ön a tulajdonosa. Lehetősége van arra, hogy műveletek végrehajtását kérje tulajdonával kapcsolatban, így például hogy a tulajdon újbóli feltérképezését, illetve a Google Keresés tulajdonára vonatkozó adatainak, így például a Google Search statisztikáinak vagy feltérképezési hibáinak megtekintését kérje.

Az igazolás eredményeként az adott felhasználót az adott tulajdonhoz társítjuk. A Search Console rendszerében minden tulajdonhoz legalább egy igazolt tulajdonosnak kell tartoznia (de több is tartozhat hozzá). 

Fontos: Bármilyen webhelyet vagy alkalmazást felvehet tulajdonként a Search Console szolgáltatásba, de amíg nem igazolja a webhelyre vagy alkalmazásra vonatkozó tulajdonjogát (vagy amíg a tulajdonos nem biztosítja Önnek a vonatkozó jogokat), addig nincs lehetősége arra, hogy használja is a Search Console rendszerében. Így például felveheti Search Console-fiókjába a www.wikipedia.org webhelyet, de addig nem férhet hozzá, amíg a Wikipedia illetékes fejlesztője nem segít Önnek a tulajdonjog igazolásában (vagy amíg a Wikipedia mint Search Console-beli tulajdon tulajdonosa fel nem vette Önt a Search Console-beli tulajdon felhasználójaként).

 

Verify ownership of your site in Google Webmaster Tools

 

Webhely tulajdonjogának igazolása

 1. Adjon hozzá új webhelyet, vagy kattintson a Tulajdon kezelése > Tulajdon igazolása lehetőségre a Search Console főoldalán a meglévő, igazolni kívánt tulajdon mellett.
 2. Válasszon az alábbiakban felsorolt igazolási módszerek közül, és kövesse az utasításokat. Az egyes igazolási módszerek nem állnak rendelkezésre az összes tulajdonfajta esetében: az igazolásra szolgáló oldal felsorolja, hogy webhelyével kapcsolatban mely módszerek állnak rendelkezésre, illetve hogy melyek javasoltak.

Az adott webhelyet több személy is felveheti és igazolhatja – akár ugyanazon, akár eltérő módszerekkel. Ha ugyanazt a módszert használj, ügyeljen arra, hogy ne írja felül a többi tulajdonos igazoló tokenjeit.

Mobilalkalmazás igazolása

Lásd a Mobilalkalmazás igazolása című részt

Mennyi idő alatt zajlik le az igazolási folyamat?

A Google a felhasználó által választott igazolási módszernek megfelelően rendszeresen ellenőrzi az igazolás érvényességét (így például azt ellenőrizve, hogy van-e HTML-címke a webhelyen). Ha a Google nem tud meggyőződni az igazolásról, akkor a meghatározott türelmi időszak után a felhasználó tulajdonra vonatkozó engedélyei érvényüket vesztik.

Ha az adott tulajdon összes igazolt tulajdonosának engedélyei lejárnak, akkor a tulajdon valamennyi felhatalmazott tulajdonosa (azaz az igazolt tulajdonos által felvett mindegyik tulajdonos), illetve az összes felhasználó és társ elveszíti hozzáférését a Search Console-beli tulajdonhoz. 

A rendszer az adott tulajdonnal kapcsolatos adatokat attól az időponttól kezdődően gyűjti, hogy a felhasználó először felvette a webhelyet Search Console-beli tulajdonként. Az adatgyűjtés az igazolás folytonosságának esetleges hiánya ellenére folyamatos.

Az igazolási módszer módosítása

Ha módosítania kellene az igazolási módszert, akkor ezt a következő lépéseket követve teheti meg:

 1. A Search Console főoldalán kattintson a kívánt tulajdonra.
 2. Kattintson a fogaskerék ikonra , majd a Felhasználók és tulajdonosok lehetőségre.
 3. Kattintson a Tulajdonosok kezelése, majd az Ellenőrzés másik módszer használatával lehetőségre.
 4. Igazolja újra tulajdonát az új módszerrel.
Aldomainek és alkönyvtárak igazolása

Lehetősége van arra, hogy külön Search Console-beli tulajdonokat hozzon létre a különböző aldomainek és alkönyvtárak számára; ezt gyakran mi magunk is javasoljuk, hogy a felhasználók adatait praktikusan, csoportosítva tudjuk különválasztani.

Ha az adott webhelyre vonatkozóan megtörtént tulajdonjogának igazolása, akkor a rendszer a webhely alá tartozó valamennyi alkönyvtárra vonatkozóan igazoltnak tekinti a tulajdonjogot. Ha domainre vonatkozóan igazolta tulajdonjogát, akkor a rendszer a domain valamennyi aldomainjére, továbbá valamennyi webhelyére és alwebhelyére vonatkozóan igazoltnak tekinti a tulajdonjogot.

A domain és a webhely fogalmát az alábbiak szerint határozzuk meg. Ezek a fogalommeghatározások a Search Console rendszerében történő igazolás esetében érvényesek:

 • http://example.com/ – webhely (mivel magában foglalja a http:// előtagot)
 • example.com/ – domain (mivel nem tartalmaz a protokollt jelölő előtagot)
 • kutyusok.example.com/ – az example.com aldomainje
 • http://example.com/kisallatbolt/ – a http://example.com webhely alkönyvtára

Ha törli a szülődomainhez vagy szülőkönyvtárhoz tartozó tulajdon, akkor a rendszer ennek ellenére igazoltnak tekinti a gyermekdomainekhez vagy gyermekkönyvtárakhoz fűződő tulajdonjogát.

Igazolási módszerek

HTML-fájl feltöltése

Lehetősége van arra, hogy az adott webhelyhez fűződő tulajdonjogát egy különleges HTML-fájl feltöltésével igazolja. Ez a fájl egy meghatározott felhasználóhoz tartozik. Kövesse az igazolás részleteit tartalmazó oldal utasításait. Ha eltávolítja az igazoló fájlt webhelyéről, azzal elveszítheti tulajdonjogának igazolását az érintett webhelyre vonatkozóan.

Ha tulajdonjogát HTML-fájllal kívánja igazolni, a webhelyére vonatkozóan válassza az igazolás részleteit tartalmazó oldalon a HTML-fájl feltöltése módszert, majd kövesse a megjelenő utasításokat.

A fájlfeltöltési ellenőrzést végrehajtó felhasználói ügynök rendelkezik a Google-Site-Verification felhasználóiügynök-tokennel, valamint a Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0) teljes felhasználóiügynök-karakterlánccal.

Hibák:

Az igazolás során gyakran előforduló problémák mellett a következő konkrét hibák fordulhatnak elő:

 • Az ellenőrző fájl nem található.

  Töltse le a Search Console Ellenőrzés oldalán megadott fájlt, majd töltse fel a megfelelő helyre, bármiféle módosítás nélkül. Ha a fájl neve vagy tartalma nem egyezik a megadott HTML-fájllal, akkor nem tudjuk ellenőrizni webhelye tulajdonjogát.

 • Az ellenőrző fájl tartalma nem megfelelő.

  A Search Console ellenőrzi, hogy igazoló fájljának neve és tartalma megegyezik-e az Ellenőrzés oldalon megadott fájléval. Ha a fájl neve vagy tartalma nem egyezik a megadott HTML-fájllal, akkor nem tudjuk ellenőrizni webhelye tulajdonjogát. Töltse le a Search Console Ellenőrzés oldalán megadott fájlt, majd töltse fel a megfelelő helyre, bármiféle módosítás nélkül.

 • Az ellenőrző fájl üres.

  A Search Console ellenőrzi, hogy igazoló fájljának neve és tartalma megegyezik-e az Ellenőrzés oldalon megadott fájléval. Ha a fájl neve vagy tartalma nem egyezik a megadott HTML-fájllal, akkor nem tudjuk ellenőrizni webhelye tulajdonjogát. Töltse le a Search Console Ellenőrzés oldalán megadott fájlt, majd töltse fel a megfelelő helyre, bármiféle módosítás nélkül.

 • Az ellenőrző fájl XXX HTTP-állapotkódot ad vissza 200(OK) helyett.

  Ha a szerver nem 200(OK) HTTP-állapotkódot ad vissza a HTML igazoló fájljához, a Search Console nem fogja tudni ellenőrizni, hogy az elvárt fájlnévről és tartalomról van-e szó. További információ a HTTP-állapotkódokról.

 • A letöltési kérelmet túl sokszor irányította át a rendszer.

  Ha webhelye a forgalmat egy másik webhelyre irányítja át, javasoljuk, hogy inkább a metacímkés ellenőrzési módszert használja.

 • Az ellenőrző fájl nem megengedett helyre irányít át.

  A Googlebot nem követi az átirányításokat az ellenőrző fájlokhoz, és ha webhelye minden forgalmat átirányít máshova, akkor javasoljuk a metacímkés ellenőrzést. A webhelyen belüli átirányítás – például innen: http://example.com/ ide: http://www.example.com/ – engedélyezett.

Domainnév-szolgáltató

Webhelyét a domainnév-szolgáltatóján keresztül ellenőrizheti. A módszer használatához be kell tudnia jelentkezni a domainnév-szolgáltatója oldalára (például GoDaddy.com vagy networksolutions.com), és új TXT vagy CNAME rekordot kell hozzáadnia.

A webhelyére vonatkozóan válassza az igazolás részleteit tartalmazó oldalon a domainnév-szolgáltatóval történő igazolás módszerét, majd kövesse a megjelenő utasításokat. Domainregisztrátorától függően a rendszer a következő módszerek valamelyikét ajánlja fel:

 • Közvetlenül a Search Console-ban. Egyes domainregisztrátorok lehetővé teszik, hogy webhelyét közvetlenül a Search Console-ból igazolja. Ez a webhely igazolásának legegyszerűbb módja, és jelenleg a GoDaddy, az eNom és néhány további szolgáltató esetében áll rendelkezésre.
 • DNS, TXT vagy CNAME rekord hozzáadása. Ha a regisztrátor nem teszi lehetővé az ellenőrző eszköz használatát, akkor az ellenőrzést DNS-rekord hozzáadásával hajthatja végre. Az ellenőrző eszköz utasításokkal szolgál ezzel kapcsolatban, és amennyire lehetséges, az utasítások az adott regisztrátorra vonatkoznak majd. Alapértelmezés szerint a DNS TXT rekord hozzáadására vonatkozó utasításokat jelenítjük majd meg. Ha ez a módszer nem áll rendelkezésre, akkor a CNAME rekord hozzáadására vonatkozó utasításokat jelenítjük meg.

Hibák:

Az igazolás során gyakran előforduló problémák mellett a következő konkrét hibák fordulhatnak elő:

 • A DNS nem található

  Az ellenőrző TXT-rekord nem található.

 • Az ellenőrző TXT rekord tartalma nem megfelelő.

  A Search Console ellenőrzi, hogy az Ön DNS-rekordja megegyezik-e az Ellenőrzés oldalon megadott rekord adataival. Ha nem egyeznek az adatok, akkor nem tudjuk ellenőrizni a webhely tulajdonjogát.

 • DNS – nem megfelelő TXT

  Az ellenőrző DNS-rekord szöveges tartalma nem megfelelő. A talált TXT megjelenítése.

 • Tartós DNS-feloldási hiba

  Tartós hiba történt az ellenőrző DNS-rekord keresésekor.

 • DNS-feloldási hiba

  Hiba történt az ellenőrző DNS rekord keresésekor.

HTML-címke

Lehetősége van arra, hogy az adott webhelyhez fűződő tulajdonjogát úgy igazolja, hogy <meta> címkét ad hozzá egy meghatározott oldal HTML-kódjához. Ekkor ellenőrizzük, hogy a megfelelő helyen van-e a metacímke. Ha nem találjuk a metacímkét, tájékoztatjuk az észlelt problémáról. A címke egy meghatározott felhasználóhoz tartozik.

Ha tulajdonjogát HTML-címkével kívánja igazolni, a webhelyére vonatkozóan válassza az igazolás részleteit tartalmazó oldalon a HTML-címke módszert, majd kövesse a megjelenő utasításokat.

A HTML-címke ellenőrzését végrehajtó felhasználói ügynök rendelkezik a Google-Site-Verification felhasználóiügynök-tokennel, valamint a Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0) teljes felhasználóiügynök-karakterlánccal.

Hibák:

Az igazolás során gyakran előforduló problémák mellett a következő konkrét hibák fordulhatnak elő:

 • Nem találjuk az ellenőrző metacímkét a főoldalán. Az ellenőrző metatagnek az oldal <HEAD> szakaszán belül kell elhelyezkednie.

  Ha ezzel a hibával találkozik, ellenőrizze a következőket:

  • A megfelelő oldalon helyezte el a metacímkét? A metacímkét a webhely főoldalán keressük. Ez az az oldal, amelyet a szerver akkor ad vissza, amikor valaki az Ön webhelyét (például http://www.example.com/) lekéri. Ennek az oldalnak a neve gyakran index.html vagy index.htm, de a szerver konfigurációjától függően más nevet is viselhet.
  • Az oldal megfelelő részén helyezte el a metacímkét? A metacímkét az oldal HEAD szakaszában keressük. Az alábbiakban a megfelelő elhelyezést szemléltető példa látható.
   <HTML>
   <HEAD>
   <TITLE>Your Title</TITLE>
   <meta name="google-site-verification" content="String_we_ask_for">
   </HEAD>
   <BODY>
   
  • Ha webszerkesztővel vagy alakhű szerkesztővel módosítja az oldalát, ügyeljen rá, hogy a „HTML szerkesztés” lehetőséget használja, vagy hogy az oldal forráskódját módosítsa.
 • A metacímke nem pontos.

  Megtaláltuk az ellenőrző metacímkét, de tartalma hibás volt. A hibák elkerülése érdekében másolja át a Search Console Ellenőrzés oldalán megadott metataget.

 • A főoldal XXX HTTP-állapotkódot ad vissza 200(OK) helyett.

  Ha a szerver nem 200(OK) HTTP-állapotkódot ad vissza a főoldalához, a Search Console nem fogja tudni ellenőrizni, hogy az elvárt fájlnévről és tartalomról van-e szó. További információ a HTTP-állapotkódokról.

Google Analytics követőkód

Ha Ön a Google Analytics szolgáltatást használja webhelye forgalmának nyomon követéséhez, igazolhatja webhelyét a webhelyhez társított Google Analytics nyomkövető kóddal. Ehhez „szerkesztési” engedélyre van szükség ahhoz az internetes tulajdonhoz, amelynek a követőkódját használja az oldal. Továbbá a követőkódnak az új aszinkron kódrészletet kell használnia.

A Google Analytics-ellenőrzést végrehajtó felhasználói ügynök rendelkezik a Google-Site-Verification felhasználóiügynök-tokennel, valamint a Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0) teljes felhasználóiügynök-karakterlánccal.

Ha tulajdonjogát a Google Analytics szolgáltatással kívánja igazolni, akkor a webhelyére vonatkozóan válassza az igazolás részleteit tartalmazó oldalon a Google Analytics lehetőséget, majd kövesse a megjelenő utasításokat.

A Google Analytics-kód másolásakor:
 • A követőkódot az oldal <head> részébe illessz be, ne a <body> részbe. Ellenkező esetben az igazolás sikertelen lesz.
 • A kódot a kapott formában használja fel, ne módosítson rajta. Máskülönben az igazolás sikertelen lesz.

A Google Analytics nyomkövető kód kizárólag a webhely tulajdonosának igazolására szolgál. A Google Analytics-adatokhoz nem férünk hozzá.

Megjegyzés: Ha ilyen módon használja a követőkódot, Google Analytics-fiókjának más rendszergazdái is hozzáférhetnek majd a webhelyadatokhoz a Search Console-ban.

Google Címkekezelő tároló kódrészlet

Ha rendelkezik Google Címkekezelő-fiókkal, lehetősége van arra, hogy webhelye tulajdonjogát Google Címkekezelő tároló kódrészlettel igazolja.

A Google Címkekezelő-ellenőrzést végrehajtó felhasználói ügynök rendelkezik a Google-Site-Verification felhasználóiügynök-tokennel, valamint a Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0) teljes felhasználóiügynök-karakterlánccal.

Ha tulajdonjogát a Google Címkekezelővel kívánja igazolni, akkor a webhelyére vonatkozóan az igazolás részleteit tartalmazó oldalon válassza a Google Címkekezelő lehetőséget, majd kövesse a megjelenő utasításokat.

A Címkekezelő-kód másolásakor:
 • Megtekintési, szerkesztési és kezelési tárolószintű engedélyekkel kell rendelkeznie a Google Címkekezelőben.
 • A Címkekezelő kódjának <noscript> részét közvetlenül a nyitó <body> címke után illessze be az oldalon. Máskülönben nem lesz sikeres az igazolás.
 • Nem illeszthet be adatréteget (vagy HTML-megjegyzéseken kívül bármi mást) a <body> címke és a Címkekezelő kódja közé. Máskülönben az igazolás sikertelen lesz.
 • A kódot a kapott formában használja fel, ne módosítson rajta. Máskülönben az igazolás sikertelen lesz.
Google Webhelyek

Az Ön által létrehozott új Google Webhelyek-oldalak alapesetben automatikusan megjelennek Search Console-fiókjában, és automatikusan igazolást is kapnak. Ha webhelye nem jelenik meg automatikusan a Search Console kezdőlapján, kattintson a Webhely hozzáadása lehetőségre. Ekkor megtörténik a webhely automatikus igazolása.

A régebbi webhelyeket, illetve az egyéni domaines URL-lel rendelkező webhelyeket a HTML-címke módszerrel kell igazolni.

Fontos: A webhelyet ugyanazzal a Google-fiókkal kell létrehoznia, mint amelyikkel a Search Console szolgáltatást is használja.

Blogger

A Blogger szolgáltatásban létrehozott új blogok normál körülmények között automatikusan megjelennek Search Console-fiókjában, és automatikusan igazolást is kapnak. Ha a blog nem jelenik meg automatikusan a Search Console kezdőlapján, adja hozzá a tulajdont: az igazolás automatikusan megtörténik.

A régebbi blogok esetében azonban ez nem történik meg automatikusan, ezért HTML-címkés módszerrel kell igazolni őket.

Ügyeljen arra, hogy ugyanazt a Google-fiókot használja a blogjával és a Search Console-lal is.

Az igazolás során gyakran előforduló hibák

Az esetleges módszerspecifikus igazolási hibák mellett a legtöbb igazolási módszer esetében a következő igazolási hibák fordulhatnak elő:

 • Időtúllépés történt a szerverhez történő csatlakozás közben.

  Nem tudtuk ellenőrizni a fájlt, mivel időtúllépés történt a szerveren. Ez amiatt történhetett, hogy a szerver leállt, vagy elfoglalt, így lassan válaszol. Győződjön meg arról, hogy a szerver válaszol, majd próbálkozzon újra.

 • A webhely domainnevének megállapítása során hiba történt.

  Megpróbáltunk hozzáférni az ellenőrző fájlhoz, ám DNS-hiba miatt nem tudtuk elérni a domaint. Ez a szerver hibája vagy a domainre irányuló DNS-útválasztás problémája miatt történhetett. Győződjön meg arról, hogy a domain megfelelően válaszol, majd próbálkozzon újra.

 • A letöltési kérelmet túl sokszor irányította át a rendszer.

  Ellenőrizze a potenciális problémákat (pl. végtelen hurok) az URL-lel kapcsolatban.

 • A szerver érvénytelen választ adott.

  Ez akkor fordulhat elő, ha webhelyéhez jelszavas hitelesítés szükséges, vagy ha valamilyen más ok miatt nem férünk hozzá.

 • Nem tudunk kapcsolódni a szerveréhez.

  Győződjön meg arról, hogy a szerver nem állt le, és hogy a domain feloldása rendben megtörténik, majd próbálkozzon újra.

 • Belső hiba történt.

  Ha a probléma még fennáll, keressen frissítéseket a Webmesterközpont súgófórumán.

Nincs meg a webhely tulajdonosa!

Ha a webhely ellenőrzött tulajdonosa távozik, vagy nem biztos benne, hogy ki az ellenőrzött tulajdonos, egyszerűen igazoljon egy másik tulajdonost a webhely számára. Az új tulajdonos megtekintheti az adott webhely összes igazolt tulajdonosának és felhasználójának listáját, valamint az egyes tulajdonosok igazolására használt módszert. Ezt követően Ön megszüntetheti a korábbi tulajdonosok igazolását az igazolási tokenjük eltávolításával (például a HTML-címke webhelyről való eltávolításával a HTML-címkével igazolt tulajdonosok esetén). További információt a Tulajdonosok hozzáadása vagy eltávolítása című részben talál.

Hasznos volt ez a cikk?
Hogyan fejleszthetnénk?