Ověření vlastnictví webu (stará služba Search Console)

Pokud používáte novou službu Search Console, použijte tuto stránku.

Co je to ověření?

Ověření je proces prokázání vlastnictví webu nebo aplikace. Vlastnictví potřebujeme ověřit, protože jakmile budete ověřeným vlastníkem webu nebo aplikace, budete mít přístup k jejím soukromým údajům o Vyhledávání Google a budete moci ovlivnit, jak ji Vyhledávání Google bude procházet.

Co je to služba?

Služba v Search Console představuje web nebo aplikaci, kterou vlastníte. Ve svých službách můžete žádat o akce (například o opětovné procházení) nebo zobrazit data Vyhledávání Google (například statistiky Vyhledávání Google nebo chyby při procházení).

Ověřením přiřadíte konkrétního uživatele ke konkrétní službě. Každá služba v Search Console musí mít alespoň jednoho ověřeného vlastníka. Může jich však mít více. 

Jako službu můžete do Search Console přidat libovolný web nebo aplikaci, ale dokud neověříte jejich vlastnictví (nebo vám k nim neudělí práva vlastník), nemůžete je v Search Console používat. Jako službu můžete do Search Console přidat například web www.wikipedia.org. Dokud vám ale vývojář Wikipedie nepomůže prokázat, že tento web vlastníte (nebo vás vlastník služby Wikipedia v Search Console k této službě nepřidá jako uživatele), nebudete mít k této službě přístup.

 

Verify ownership of your site in Google Webmaster Tools

 

Ověření webu

 1. Buď přidejte nový web, nebo na domovské stránce Search Console klikněte na Spravovat službu > Ověřit tuto službu vedle existující služby, kterou chcete ověřit.
 2. Zvolte jednu z metod ověření uvedených níže a postupujte podle pokynů. Pro všechny služby nejsou k dispozici všechny metody ověření. Na stránce ověření budou uvedeny jen ty metody, které jsou k dispozici a které jsou pro váš web doporučeny.

Jeden web může přidat a ověřit několik lidí zároveň, a to stejnou metodou nebo různými metodami. Pokud použijete stejnou metodu, dávejte jen pozor, abyste nepřepsali ověřovací tokeny jiných vlastníků.

Ověření mobilní aplikace

Viz Ověření mobilní aplikace.

Jak dlouho ověření vydrží?

Google u každé metody ověření vhodným způsobem pravidelně kontroluje, zda je ověření platné (například kontroluje, zda se na webu nachází značka HTML). Pokud již ověření nelze potvrdit, vaše oprávnění pro danou službu po určité dodatečné lhůtě vyprší.

Pokud u služby vyprší ověření všech vlastníků, ztratí ke službě v Search Console přístup i všichni delegovaní vlastníci (vlastníci přidaní ověřeným vlastníkem), uživatelé a partneři. 

Data se pro službu shromažďují od chvíle, kdy ji poprvé přidáte do Search Console. Výpadky v ověření nezpůsobí žádné výpadky ve shromažďování dat.

Zobrazení historie ověření

Můžete zobrazit historii ověření všech uživatelů služby. Historie ověření každého uživatele se zobrazuje po dobu 18 měsíců po posledním neúspěšném pokusu.

Změna metody ověření

Pokud metodu ověření potřebujete změnit, postupujte následovně:

 1. Na domovské stránce služby Search Console klikněte na požadovanou službu.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola Nastavení a poté na Uživatelé a vlastníci služby.
 3. Klikněte na Spravovat vlastníky služby a poté na Ověřit pomocí jiné metody.
 4. Znovu službu ověřte novou metodou.
Ověření subdomén a podadresářů

V Search Console můžete vytvořit samostatné služby pro různé subdomény nebo podadresáře. Často to dokonce doporučujeme, neboť to umožní segmentovat data do užitečných skupin.

Pokud jste pro web ověřeni, jste automaticky ověřeni i pro všechny podadresáře daného webu. Pokud jste ověřeni pro doménu, jste automaticky ověřeni pro všechny subdomény dané domény a také pro všechny její weby a podweby.

Zde jsou uvedeny naše definice domény a webu. Tyto definice jsou specifické pro ověření v Search Console:

 • http://example.com/ – web (protože zahrnuje předponu http://)
 • example.com/ – doména (protože nezahrnuje předponu udávající protokol)
 • stenata.example.com/ – subdoména domény example.com
 • http://example.com/chovatelskepotreby/ – podadresář webu http://example.com

Pokud smažete službu nadřazené domény nebo nadřazeného adresáře, pro všechny podřízené domény nebo adresáře budete i nadále ověřeni.

Metody ověření

Nahrání souboru HTML

Vlastnictví webu můžete ověřit nahráním speciálního souboru HTML. Tento soubor je spojen s konkrétním uživatelem. Postupujte podle pokynů na stránce s podrobnostmi o ověření. Pokud svůj ověřovací soubor ze svého webu odstraníte, může to vést k tomu, že již pro daný web nebudete ověřeni.

Chcete-li vlastnictví ověřit souborem HTML, na stránce s podrobnostmi o ověření zvolte metodu Nahrání souboru HTML a postupujte podle zobrazených pokynů.

Uživatelský agent, který přítomnost ověřovacího souboru kontroluje, má token user-agent Google-Site-Verification a jeho celý řetězec user-agent je Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0).

Chyby:

Kromě běžných problémů s ověřením může docházet k následujícím specifickým chybám:

 • Ověřovací soubor nebyl nalezen.

  Stáhněte si ověřovací soubor poskytnutý na stránce Ověření ve službě Search Console a bez jakýchkoli změn jej nahrajte do zadaného umístění. Pokud název nebo obsah souboru neodpovídá poskytnutému souboru HTML, vaše vlastnictví webových stránek nebude možné ověřit.

 • Ověřovací soubor má nesprávný obsah.

  Služba Search Console zkontroluje, zda má váš ověřovací soubor stejný název a obsah jako soubor poskytnutý na stránce Ověření. Pokud název nebo obsah souboru neodpovídá poskytnutému souboru HTML, vaše vlastnictví webových stránek nebude možné ověřit. Stáhněte si ověřovací soubor poskytnutý na stránce Ověření ve službě Search Console a bez jakýchkoli změn jej nahrajte do zadaného umístění.

 • Ověřovací soubor je prázdný.

  Služba Search Console zkontroluje, zda má váš ověřovací soubor stejný název a obsah jako soubor poskytnutý na stránce Ověření. Pokud název nebo obsah souboru neodpovídá poskytnutému souboru HTML, vaše vlastnictví webových stránek nebude možné ověřit. Stáhněte si ověřovací soubor poskytnutý na stránce Ověření ve službě Search Console a bez jakýchkoli změn jej nahrajte do zadaného umístění.

 • Ověřovací soubor vrací místo stavového kódu HTTP 200 (OK) kód XXX.

  Pokud váš server vrací pro ověřovací soubor HTML jiný stavový kód HTTP než 200 (OK), nebude služba Search Console moci ověřit, zda má soubor předpokládaný název a obsah. Další informace o stavových kódech HTTP

 • Požadavek na stažení byl příliš mnohokrát přesměrován.

  Pokud vaše webové stránky přesměrovávají provoz na jiné webové stránky, doporučujeme použít spíše metodu ověření pomocí metaznačky.

 • Váš ověřovací soubor přesměrovává do nepovoleného umístění.

  Googlebot u ověřovacích souborů nebude následovat přesměrování. Pokud váš web přesměrovává veškerý provoz na jiný web, doporučujeme použít ověření metaznačkou. Přesměrování v rámci jednoho webu (např. z adresy http://example.com/ na adresu http://www.example.com/) jsou povolena.

Poskytovatel názvu domény

Svůj web můžete ověřit prostřednictvím poskytovatele názvu domény. Chcete-li použít tuto metodu, musíte mít možnost přihlásit se ke svému poskytovateli názvových serverů domény (například forpsi.cz nebo xnet.cz) a přidat buď nový záznam TXT, nebo CNAME.

Na stránce s podrobnostmi o ověření pro svůj web zvolte metodu Poskytovatel názvů domén a postupujte podle zobrazených pokynů. V závislosti na registrátorovi domény vám bude nabídnuta jedna z následujících metod:

 • Přímo ve službě Search Console. Někteří registrátoři domén umožňují ověřit stránky přímo ze služby Search Console. Toto je nejjednodušší způsob ověření stránek. Aktuálně je k dispozici pro registrátory GoDaddy, eNom a několik dalších.
 • Přidání záznamu DNS TXT nebo CNAME. Pokud váš registrátor použití ověřovacího nástroje neumožňuje, můžete ověření provést přidáním záznamu DNS. Pokyny naleznete v nástroji pro ověřování. Pokud to bude možné, poskytneme vám pokyny specifické pro vašeho registrátora. Ve výchozím nastavení vám zobrazíme pokyny k přidání záznamu DNS TXT. Pokud tato metoda není k dispozici, zobrazíme vám pokyny k přidání záznamu CNAME.

Chyby:

Kromě běžných problémů s ověřením může docházet k následujícím specifickým chybám:

 • Záznam DNS nebyl nalezen

  Ověřovací záznam TXT nebyl nalezen.

 • Ověřovací záznam TXT má nesprávný obsah.

  Služba Search Console zkontroluje, zda váš záznam DNS odpovídá podrobnostem, které jste uvedli na stránce Ověření. Pokud ne, vlastnictví stránek nebudeme moci ověřit.

 • DNS – nesprávný soubor TXT

  Ověřovací záznam DNS obsahuje chybný soubor TXT.

 • Trvalá chyba překladu záznamu DNS

  Při vyhledávání ověřovacího záznamu DNS jsme narazili na trvalou chybu.

 • Chyba překladu záznamu DNS

  Při vyhledávání ověřovacího záznamu DNS došlo k chybě.

Značka HTML

Vlastnictví webu můžete ověřit přidáním značky <meta> do kódu HTML konkrétní stránky. Ověříme, zda se metaznačka nachází na správném místě. Pokud se nám značku nepodaří nalézt, poskytneme vám informace o zjištěné chybě. Tato značka je spojena s konkrétním uživatelem.

Chcete-li vlastnictví ověřit značkou HTML, na stránce s podrobnostmi o ověření zvolte metodu Značka HTML a postupujte podle zobrazených pokynů.

Uživatelský agent, který ověření pomocí značky HTML provádí, má token user-agent Google-Site-Verification a jeho celý řetězec user-agent je Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0).

Chyby:

Kromě běžných problémů s ověřením může docházet k následujícím specifickým chybám:

 • Nepodařilo se nám nalézt ověřovací metaznačku na vaší domovské stránce. Ověřovací metaznačka musí být v sekci <HEAD> stránky.

  Pokud se vám zobrazí tato chyba, zkontrolujte následující:

  • Nachází se metaznačka na správné stránce? Hledáme ji na domovské stránce vašeho webu. Jedná se o stránku, kterou váš server zobrazí, když někdo požaduje váš web (např. http://www.example.com/). Tato stránka má často název index.html nebo index.htm, v závislosti na konfiguraci vašeho serveru však může mít i jiný název.
  • Nachází se metaznačka na správném místě na stránce? Hledáme ji v sekci HEAD stránky. Níže je zobrazen příklad správného umístění.
   <HTML>
   <HEAD>
   <TITLE>Název stránky</TITLE>
   <meta name="google-site-verification" content="Námi_požadovaný_řetězec">
   </HEAD>
   <BODY>
   
  • Používáte-li pro úpravu své stránky webový editor nebo editor WYSIWYG, nezapomeňte zvolit možnost Upravit HTML nebo zkontrolovat, zda upravujete zdrojový kód stránky.
 • Metaznačka je nesprávná.

  Nalezli jsme ověřovací metaznačku, její obsah však nebyl správný. Pokud se chcete vyhnout chybám, zkopírujte a vložte metaznačku poskytnutou na stránce Ověření ve službě Search Console.

 • Vaše domovská stránka vrací místo stavového kódu HTTP 200 (OK) kód XXX.

  Pokud váš server vrací pro domovskou stránku jiný stavový kód HTTP než 200 (OK), služba Search Console nebude moci ověřit, zda domovská stránka obsahuje předpokládanou metaznačku. Další informace o stavových kódech HTTP

Měřicí kód služby Google Analytics

Pokud na svých stránkách měříte provoz pomocí Google Analytics, můžete je ověřit přidruženým měřicím kódem služby Google Analytics. K tomu potřebujete oprávnění k úpravám webové služby, jejíž měřicí kód na dané stránce používáte. Měřicí kód musí také používat buď fragment analytics.js, nebo gtag.js.

Uživatelský agent, který ověření prostřednictvím Google Analytics provádí, má token user-agent Google-Site-Verification a jeho celý řetězec user-agent je Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0).

Chcete-li vlastnictví ověřit pomocí Google Analytics, na stránce s podrobnostmi o ověření zvolte možnost Google Analytics a postupujte podle zobrazených pokynů.

Při kopírování kódu služby Google Analytics:
 • Měřicí kód vložte do sekce <head> své stránky (nikoliv do sekce <body>). Pokud tak neučiníte, ověření se nezdaří.
 • Kód použijte přesně tak, jak byl poskytnut. Neměňte jej. Pokud jej změníte, ověření se nezdaří.

Měřicí kód služby Google Analytics je použit pouze k ověření vlastnictví. Nedojde k žádnému přístupu k datům služby Google Analytics.

Poznámka: Když měřicí kód používáte tímto způsobem, budou mít k datům vašeho webu ve službě Search Console přístup i ostatní správci vašeho účtu Google Analytics.

Značka kontejneru Správce značek Google

Pokud máte účet Správce značek Google, můžete vlastnictví webu ověřit pomocí kódu značky kontejneru Správce značek Google.

Uživatelský agent, který ověření prostřednictvím Správce značek Google provádí, má token user-agent Google-Site-Verification a jeho celý řetězec user-agent je Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0).

Chcete-li vlastnictví ověřit pomocí Správce značek Google, na stránce s podrobnostmi o ověření zvolte možnost Správce značek Google a postupujte podle zobrazených pokynů.

Při kopírování kódu Správce značek:
 • Ve Správci značek Google musíte mít oprávnění na úrovni kontejneru pro zobrazení, úpravu a správu.
 • Část <noscript> kódu pro Správce značek vložte ihned za počáteční značku <body> na stránce. Pokud tak neučiníte, ověření se nezdaří.
 • Mezi značku <body> a kód Správce značek nesmíte vložit datovou vrstvu (ani nic jiného, kromě komentářů HTML). Pokud tak učiníte, ověření se nezdaří.
 • Kód použijte přesně tak, jak byl poskytnut. Neměňte jej. Pokud jej změníte, ověření se nezdaří.
Weby Google

Nově vytvořené stránky ve službě Weby Google by se v účtu Search Console měly zobrazit automaticky a měly by být automaticky ověřeny. Pokud se stránky na domovské stránce služby Search Console nezobrazují, klikněte na tlačítko Přidat stránky. Váš web bude automaticky ověřen.

Starší weby nebo weby s adresou URL ve vlastní doméně je třeba ověřit pomocí značky HTML.

Upozorňujeme, že web musí být vytvořen pomocí stejného účtu Google, jaký používáte pro službu Search Console.

Blogger

Nové blogy vytvořené v Bloggeru by v účtu služby Search Console měly být přidány a ověřeny automaticky. Pokud se blog na domovské stránce služby Search Console automaticky nezobrazuje, přidejte jej. Ověřen by měl být automaticky.

Starší blogy se automaticky neověří a je třeba je ověřit metodou Značka HTML.

Pro blog i službu Search Console je potřeba používat stejný účet Google.

Běžné chyby ověření

Kromě chyb ověření specifických pro určitou metodu může u většiny metod ověření dojít k následujícím chybám:

 • Časový limit připojení k serveru vypršel.

  Váš soubor se nepodařilo ověřit, protože jsme obdrželi zprávu o vypršení časového limitu serveru. Příčinou může být výpadek serveru. Také je možné, že je server zaneprázdněný a reaguje pomalu. Zkontrolujte, zda váš server odpovídá, a zkuste operaci zopakovat.

 • Během vyhledávání názvu domény vašich stránek došlo k chybě.

  Pokoušeli jsme se o přístup k vašemu ověřovacímu souboru, ale nepodařilo se nám získat přístup k vaší doméně z důvodu chyby DNS. Příčinou může být výpadek serveru nebo problém se směrováním DNS do vaší domény. Zkontrolujte, zda je název domény překládán správně, a zkuste to znovu.

 • Požadavek na stažení byl příliš mnohokrát přesměrován.

  Zkontrolujte, zda adresa URL funguje bez problémů (a nezpůsobí například zacyklení).

 • Server vrátil neplatnou odpověď.

  Tato situace může nastat, pokud vaše webové stránky vyžadují ověření pomocí hesla nebo k nim nemůžeme získat přístup z jiného důvodu.

 • Připojení k vašemu serveru se nezdařilo.

  Ujistěte se, zda je server spuštěn a zda se název vaší domény správně překládá. Potom to zkuste znovu.

 • Došlo k interní chybě.

  Pokud tento problém přetrvává, vyhledejte aktuální informace ve fóru nápovědy Centrály pro webmastery

Přišli jsme o vlastníka webu!

Pokud ověřený vlastník vašeho webu odejde nebo si nejste jisti, kdo jím je, ověřte dalšího vlastníka. Nový vlastník bude moci zobrazit seznam všech vlastníků a uživatelů, kteří pro web byli ověřeni, a také metodu, pomocí které byli ověřeni. Pak můžete případně zrušit ověření předchozích vlastníků tím, že odstraníte jejich ověřovací token (například v případě vlastníků ověřených pomocí značky HTML odstraníte z webu značku HTML). Další informace naleznete v části Přidání nebo odstranění vlastníků.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?