Raport Błędy indeksowania (dla witryn)

Błędy indeksowania witryny mogą ją wyłączyć z wyników wyszukiwania
Ten raport przestanie być dostępny z końcem marca 2019 roku. Wypróbuj zamiast niego Raport o stanie indeksu i Narzędzie do sprawdzania adresów URL.

Generowany dla witryny raport Błędy indeksowania zawiera informacje o adresach URL witryny, których Googlebot nie mógł poprawnie zindeksować lub które zwróciły kod błędu HTTP.

Otwórz raport

 

Szukasz raportu Stan indeksowania dla aplikacji mobilnych?

 

Raport dzieli się na dwie główne sekcje:

 • Błędy witryny: w tej sekcji raportu znajdują się główne problemy, które wystąpiły w ciągu ostatnich 90 dni i uniemożliwiły Googlebotowi dostęp do całej zawartości witryny. Kliknij dowolne pole, by zobaczyć związany z nim wykres.
   
 • Błędy URL-i: w tej sekcji znajdują się błędy, które Googlebot wykrył przy próbie zindeksowania określonych stron na komputery lub telefony. Każda główna część w raporcie Błędy URL-i odpowiada innemu mechanizmowi indeksowania stron przez Google. Opisane w niej błędy są powiązane z konkretnymi typami stron.

Przegląd błędów witryny

Jeśli witryna działa prawidłowo, sekcja Błędy witryny w raporcie Błędy indeksowania jest pusta (jest tak w przypadku większości indeksowanych przez nas stron). Jeśli Googlebot wykryje znaczną liczbę błędów witryny, zwykle wysyłamy do jej właściciela wiadomość na ten temat, niezależnie od rozmiaru witryny.

Gdy otworzysz stronę Błędy indeksowania po raz pierwszy, w sekcji Błędy witryny zobaczysz kod stanu obok pola każdego z trzech typów błędów – związanych z DNS, połączeniami z serwerem i plikiem robots.txt. Jeśli dla danej kategorii wyświetla się symbol inny niż zielony znak zaznaczenia, kliknij wybrane pole i sprawdź wykres ze szczegółami indeksowania z ostatnich 90 dni.

Duża liczba błędów

Jeśli wskaźnik błędów dla którejś z kategorii ma wartość 100%, Twoja witryna może nie działać lub być błędnie skonfigurowana. Może to wynikać z różnych powodów, dlatego warto wykonać następujące czynności:

 • Sprawdź, czy w wyniku reorganizacji witryny nie uległy zmianie uprawnienia dostępu do różnych jej sekcji.
 • Jeśli zmieniła się organizacja witryny, sprawdź, czy linki zewnętrzne działają prawidłowo.
 • Sprawdź, czy nowo dodane skrypty nie są uszkodzone.
 • Upewnij się, że wszystkie katalogi są na właściwym miejscu i nie zostały przypadkowo przeniesione ani usunięte.
Jeśli w Twojej witrynie nie ma takich problemów, liczba zgłaszanych błędów może być duża tylko chwilowo bądź wynikać z czynników zewnętrznych (ktoś użył linku prowadzącego do nieistniejącej strony), co nie stanowi kłopotu. Mimo wszystko staramy się informować o występowaniu wyjątkowo dużej liczby błędów witryny, by jej właściciel mógł się im przyjrzeć.

Mała liczba błędów

Jeśli wskaźnik błędów dla którejś z kategorii ma wartość mniejszą niż 100%, może to oznaczać zarówno stan przejściowy, jak i przeciążenie albo problemy z konfiguracją witryny. Warto dokładniej sprawdzić takie błędy lub zapytać o nie na naszym forum. Czasami wysyłamy powiadomienia nawet wtedy, gdy ogólna liczba błędów jest bardzo mała, bo w przypadku dobrze skonfigurowanej witryny nie powinny występować błędy z żadnej kategorii.

Rodzaje błędów witryny

Sekcja Witryna w raporcie obejmuje te rodzaje błędów:

Błędy DNS

Co to jest błąd DNS?

Błąd DNS oznacza, że Googlebot nie mógł połączyć się z serwerem DNS. Możliwe przyczyny to awaria serwera lub problem z routingiem DNS do Twojej domeny. Chociaż większość ostrzeżeń i błędów usługi DNS nie utrudnia Googlebotowi dostępu do witryny, mogą one być objawem długiego czasu oczekiwania, który źle wpływa na wygodę użytkowników.

Jak naprawić błąd DNS?

 • Upewnij się, że Googlebot może zindeksować Twoją witrynę.
  Użyj narzędzia Pobierz jako Google na kluczowej stronie witryny, na przykład na stronie głównej. Jeśli bez problemu wyświetli się zawartość strony głównej, możesz przyjąć, że Googlebot ma swobodny dostęp do Twojej witryny.
 • W przypadku często lub stale występujących błędów DNS skontaktuj się ze swoim dostawcą usług DNS.
  Często dostawca usług DNS jednocześnie oferuje usługi hostingowe, z których korzystasz. 
 • Skonfiguruj swój serwer tak, by po napotkaniu nieistniejącej nazwy hosta zgłaszał kod błędu HTTP, np. 404 lub 500.
  Dla witryny, na przykład example.com, możesz ustawić wieloznaczną konfigurację DNS, dzięki czemu będzie ona wyświetlana w odpowiedzi na zgłoszenie zapytania o adres foo.example.com, wymyslona-nazwa.example.com lub inną subdomenę. Ma to sens w przypadku, gdy witryna zawierająca treści użytkowników przydziela osobną domenę do każdego konta użytkownika (http://nazwa_uzytkownika.example.com). Jednak w niektórych sytuacjach tego rodzaju konfiguracja może powodować niepotrzebne duplikowanie treści w różnych domenach oraz zmniejszać skuteczność indeksowania przez Googlebota.

Lista błędów DNS

Rodzaj błędu Opis
Przekroczenie limitu czasu oczekiwania na DNS

Nie mogliśmy uzyskać dostępu do Twojej witryny, ponieważ Twój serwer DNS nie odpowiedział na żądanie w odpowiednim czasie.

Użyj narzędzia Pobierz jako Google, by sprawdzić, czy Googlebot może w danej chwili zindeksować Twoją witrynę. Jeśli to narzędzie zwróci bez problemów treść Twojej strony głównej, możesz założyć, że Googlebot może uzyskać dostęp do Twojej witryny.

Sprawdź u rejestratora domen, czy Twoja witryna jest poprawnie skonfigurowana i czy Twój serwer jest podłączony do internetu.

Wyszukiwanie DNS

Nie mogliśmy uzyskać dostępu do Twojej witryny, ponieważ Twój serwer DNS nie rozpoznał Twojej nazwy hosta (takiej jak www.example.com).

Użyj narzędzia Pobierz jako Google, by sprawdzić, czy Googlebot może w danej chwili zindeksować Twoją witrynę. Jeśli to narzędzie zwróci bez problemów treść Twojej strony głównej, możesz założyć, że Googlebot może uzyskać dostęp do Twojej witryny.

Sprawdź u rejestratora domen, czy Twoja witryna jest poprawnie skonfigurowana i czy Twój serwer jest podłączony do internetu.

Błędy serwera

Co to jest błąd serwera?

Taki błąd oznacza, że Googlebot nie mógł uzyskać dostępu do adresu URL, upłynął czas oczekiwania na realizację żądania lub witryna je odrzuciła. W efekcie Googlebot musiał zrezygnować z żądania.

Jak naprawić błąd połączenia z serwerem?

 • Skróć czas wczytywania stron dynamicznych.
  Witryna jest dynamiczna, jeśli udostępnia te same treści pod różnymi adresami URL (np. www.example.com/buty.php?kolor=czerwony&rozmiar=7 zawiera to samo co www.example.com/buty.php?rozmiar=7&kolor=czerwony).  Uzyskanie odpowiedzi strony dynamicznej może trwać zbyt długo, co powoduje błąd przekroczenia czasu oczekiwania. Serwer może też zgłosić stan przeciążenia, by Googlebot wolniej indeksował witrynę. Ogólnie rzecz biorąc, zalecamy stosowanie krótkich i nielicznych parametrów. Jeśli dokładnie wiesz, jak działają parametry w Twojej witrynie, możesz dać nam znać, jak je obsługiwać.
 • Upewnij się, że serwer z Twoją witryną nie jest wyłączony, przeciążony ani błędnie skonfigurowany.
  Jeśli nadal zdarzają się problemy z połączeniem, czasem oczekiwania lub uzyskaniem odpowiedzi, skontaktuj się ze swoją firmą hostingową i zastanów się nad zwiększeniem możliwości obsługi żądań przez witrynę.
 • Sprawdź, czy dostęp do Twojej witryny nie został przypadkowo zablokowany.
  Dostęp Googlebota może być zablokowany z powodu problemu w systemie, takiego jak błąd konfiguracji DNS, nieprawidłowe ustawienia zapory lub systemu ochrony przed atakami polegającymi na odmowie usługi (DoS, Denial of Service). Problem może też powodować konfiguracja systemu zarządzania treścią. Systemy ochrony stanowią ważny element poprawnej usługi hostingowej i często ich konfiguracja powoduje automatyczne blokowanie adresów, z których do serwera jest przesyłana nadzwyczaj duża liczba żądań. Googlebot często przesyła więcej żądań niż zwykły użytkownik, dlatego może wywołać reakcję systemu ochrony, który go zablokuje i uniemożliwi zindeksowanie witryny. Aby rozwiązać problem tego typu, sprawdź, który element infrastruktury witryny blokuje Googlebota, a następnie usuń blokadę. Jeśli nie masz kontroli nad ustawieniami zapory sieciowej, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług hostingowych.
 • Rozważnie zarządzaj indeksowaniem witryny.
  Niektórzy webmasterzy celowo utrudniają Googlebotowi dostęp do witryny, wykorzystując np. zaporę sieciową. Celem zazwyczaj nie jest całkowite zablokowanie Googlebota, ale kontrolowanie sposobu pobierania i indeksowania witryny. Jeśli stosujesz takie metody, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami: Aby dostosować częstotliwość, z jaką Googlebot indeksuje Twoją witrynę, możesz poprosić o zmianę szybkości indeksowania. Dostawcy usług hostingowych również mogą potwierdzić własność swoich adresów IP.

Błędy połączeń z serwerem

Rodzaj błędu Opis
Przekroczenie limitu czasu

Upłynął limit czasu oczekiwania na odpowiedź serwera.

Użyj narzędzia Pobierz jako Google, by sprawdzić, czy Googlebot może w danej chwili zindeksować Twoją witrynę. Jeśli to narzędzie zwróci bez problemów treść Twojej strony głównej, możesz założyć, że Googlebot może uzyskać dostęp do Twojej witryny.

Możliwe, że serwer jest przeciążony lub błędnie skonfigurowany. Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych.

Niepełne nagłówki

Nawiązaliśmy połączenie z Twoim serwerem, ale serwer zamknął je przed wysłaniem pełnych nagłówków. Sprawdź to jeszcze raz później.

Użyj narzędzia Pobierz jako Google, by sprawdzić, czy Googlebot może w danej chwili zindeksować Twoją witrynę. Jeśli to narzędzie zwróci bez problemów treść Twojej strony głównej, możesz założyć, że Googlebot może uzyskać dostęp do Twojej witryny.

Możliwe, że serwer jest przeciążony lub błędnie skonfigurowany. Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych.

Zerwanie połączenia

Serwer przetworzył żądanie Google, ale nie zwraca żadnej treści, ponieważ połączenie z nim zostało zresetowane. Sprawdź to jeszcze raz później.

Użyj narzędzia Pobierz jako Google, by sprawdzić, czy Googlebot może w danej chwili zindeksować Twoją witrynę. Jeśli to narzędzie zwróci bez problemów treść Twojej strony głównej, możesz założyć, że Googlebot może uzyskać dostęp do Twojej witryny.

Możliwe, że serwer jest przeciążony lub błędnie skonfigurowany. Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych.

Niepełna odpowiedź

Serwer zamknął połączenie, zanim otrzymaliśmy pełną odpowiedź i treść odpowiedzi wydaje się niepełna.

Użyj narzędzia Pobierz jako Google, by sprawdzić, czy Googlebot może w danej chwili zindeksować Twoją witrynę. Jeśli to narzędzie zwróci bez problemów treść Twojej strony głównej, możesz założyć, że Googlebot może uzyskać dostęp do Twojej witryny.

Możliwe, że serwer jest przeciążony lub błędnie skonfigurowany. Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych.

Odrzucenie połączenia

Google nie może uzyskać dostępu do Twojej witryny, ponieważ serwer odrzucił połączenie. Twój dostawca usług hostingowych może blokować Googlebota lub może mieć źle skonfigurowaną zaporę sieciową.

Użyj narzędzia Pobierz jako Google, by sprawdzić, czy Googlebot może w danej chwili zindeksować Twoją witrynę. Jeśli to narzędzie zwróci bez problemów treść Twojej strony głównej, możesz założyć, że Googlebot może uzyskać dostęp do Twojej witryny.

Możliwe, że serwer jest przeciążony lub błędnie skonfigurowany. Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych.

Błąd nawiązywania połączenia

Google nie może nawiązać połączenia z serwerem, ponieważ sieć jest nieosiągalna lub wyłączona.

Możliwe, że serwer jest przeciążony lub błędnie skonfigurowany. Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych.

Użyj narzędzia Pobierz jako Google, by sprawdzić, czy Googlebot może w danej chwili zindeksować Twoją witrynę. Jeśli to narzędzie zwróci bez problemów treść Twojej strony głównej, możesz założyć, że Googlebot może uzyskać dostęp do Twojej witryny.

Przekroczenie limitu czasu oczekiwania na połączenie

Nie mogliśmy nawiązać połączenia z Twoim serwerem.

Użyj narzędzia Pobierz jako Google, by sprawdzić, czy Googlebot może w danej chwili zindeksować Twoją witrynę. Jeśli to narzędzie zwróci bez problemów treść Twojej strony głównej, możesz założyć, że Googlebot może uzyskać dostęp do Twojej witryny.

Sprawdź, czy serwer ma połączenie z internetem. Możliwe również, że serwer jest przeciążony lub błędnie skonfigurowany. Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych.

Brak odpowiedzi

Udało nam się połączyć z Twoim serwerem, ale połączenie zostało zamknięte, zanim przesłał on jakiekolwiek dane.

Użyj narzędzia Pobierz jako Google, by sprawdzić, czy Googlebot może w danej chwili zindeksować Twoją witrynę. Jeśli to narzędzie zwróci bez problemów treść Twojej strony głównej, możesz założyć, że Googlebot może uzyskać dostęp do Twojej witryny.

Możliwe, że serwer jest przeciążony lub błędnie skonfigurowany. Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych.

Błędy związane z plikiem robots.txt

Co to jest błąd związany z plikiem robots.txt?

To błąd występujący przy próbie pobrania pliku robots.txt z witryny. Przed zindeksowaniem witryny (i mniej więcej raz dziennie po tej operacji) Googlebot pobiera plik robots.txt, by sprawdzić, których stron nie powinien indeksować. Jeśli plik robots.txt istnieje, ale nie można go pobrać (czyli serwer nie zwraca kodu stanu HTTP 200 ani 404), przełożymy całą operację, by nie ryzykować zindeksowania zabronionych adresów URL. W takiej sytuacji Googlebot wróci na Twoją witrynę i zindeksuje ją, gdy tylko będzie mógł pomyślnie pobrać plik robots.txt. Więcej informacji o protokole wykluczania robotów

Jak naprawić błąd związany z plikiem robots.txt?

 • Plik robots.txt nie zawsze jest potrzebny.
  Plik robots.txt jest potrzebny tylko w przypadku, gdy witryna zawiera treść, której wyszukiwarki mają nie indeksować. Jeśli wyszukiwarki mają indeksować całą witrynę, plik robots.txt – nawet pusty – jest całkowicie zbędny. Jeśli nie masz pliku robots.txt, serwer zwróci błąd 404, gdy Googlebot o niego poprosi, a my będziemy kontynuować indeksowanie Twojej witryny. Żaden problem.
 • Upewnij się, że Googlebot może odczytać plik robots.txt.
  Możliwe, że przy próbie pobrania pliku robots.txt serwer zwrócił błąd 5xx (adres nieosiągalny). Sprawdź, czy Twój dostawca usług hostingowych nie blokuje Googlebota.  Jeśli stosujesz zaporę sieciową, upewnij się, że przepuszcza ona żądania Googlebota.

Przegląd błędów URL-i

Sekcja Błędy URL-i w raporcie dzieli się na kategorie zawierające do 1000 błędów określonego rodzaju. Nie musisz naprawiać każdego z nich, ale warto sprawdzać błędy pokazane w tej sekcji. Niektóre z nich mogą negatywnie wpływać na korzystanie z Twojej witryny lub na działanie robotów Google. Dla ułatwienia najważniejsze problemy są pokazane u góry listy. Ich kolejność zależy m.in. od liczby błędów lub stron odnoszących się do adresu URL. Zwróć szczególną uwagę na poniższe instrukcje:

 • Napraw błędy nieznajdywania ważnych adresów URL, stosując przekierowania 301. To normalne, że w każdej witrynie może zdarzyć się błąd 404 (Nie znaleziono), ale błędy związane z kluczowymi stronami warto naprawić. Błędy te często są powodowane przez linki z innych witryn, stare adresy URL, które zostały usunięte z mapy witryny, błędnie zapisane adresy URL kluczowych stron lub popularne strony, które już nie istnieją w Twojej witrynie. W ten sposób wyszukiwarka Google oraz użytkownicy witryn mają łatwy dostęp do informacji, które uważasz za kluczowe.
 • Aktualizuj mapy witryn.  Pamiętaj o usuwaniu starych adresów URL z mapy witryny. Jeśli dotychczasową mapę chcesz zastąpić nową, pamiętaj o usunięciu tej, która jest już niepotrzebna (nie stosuj przekierowania do nowej mapy).  
 • Twórz czytelne i krótkie przekierowania.  Jeśli masz przekierowania utworzone z sekwencji kilku adresów URL (np. strona A > strona B > strona C > strona D), Googlebot może mieć problemy z ich analizą.  Najlepiej ogranicz liczbę takich przeskoków.  Dowiedz się więcej o błędzie Nie odwiedzono.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o błędach adresów URL

Błędy adresów URL możesz przeglądać na różne sposoby:

 • Kliknij Pobierz, by pobrać listę 1000 najważniejszych błędów zgłaszanych przez wybranego Googlebota (np. dla komputerów, dla smartfonów).
 • Użyj filtra znajdującego się nad tabelą, by znaleźć odpowiednie adresy URL.
 • Kliknij link odpowiedniego adresu URL lub identyfikatora URI aplikacji, by sprawdzić szczegóły błędu.
Karty Komputer i Smartfon zawierają adresy URL, które wywołują błędy indeksowania, stany tych błędów, listę stron, na których adres URL się znajduje, oraz link do narzędzia Pobierz jako Google. Informacje te przydadzą się podczas rozwiązywania problemów z adresem URL.

Oznaczanie naprawionych błędów adresów URL

Jeśli rozwiążesz problem, który powoduje błąd pod określonym adresem URL, możesz ukryć ten adres na liście. Pozycje możesz oznaczać pojedynczo lub grupowo. Zaznacz pole wyboru obok adresu URL, a następnie kliknij Oznacz jako naprawione. Adres URL zostanie usunięty z listy. Jednak takie oznaczenie to tylko notatka dla Ciebie. Jeśli robot Google napotka ten błąd przy kolejnym indeksowaniu, adres URL ponownie pojawi się na liście.

Rodzaje błędów URL-i

Najczęstsze błędy adresów URL
Rodzaj błędu Opis
Błąd serwera

Taki błąd oznacza, że Googlebot nie mógł uzyskać dostępu do adresu URL, upłynął czas oczekiwania na realizację żądania lub witryna je odrzuciła. W efekcie Googlebot musiał zrezygnować z żądania.

Dowiedz się więcej o błędach połączeń z serwerem.

Pozorny błąd 404

Zazwyczaj po otrzymaniu żądania wyświetlenia nieistniejącej strony w witrynie serwer WWW zwraca błąd 404 (Nie znaleziono). Ten kod odpowiedzi HTTP jednoznacznie informuje przeglądarki i wyszukiwarki o braku strony. Dzięki temu zawartość strony (jeśli jest dostępna) nie jest pobierana ani indeksowana przez wyszukiwarki.

Pozorny błąd 404 występuje, gdy serwer wyświetli faktyczną stronę dla adresu URL, którego nie ma w Twojej witrynie. Może do tego dojść, jeśli serwer akceptuje błędne lub nieistniejące adresy URL i przekierowuje użytkownika do działającej strony (np. strony głównej) lub niestandardowej strony z informacją o błędzie 404.  

Jest to problem, ponieważ przeglądarki będą tracić czas na pobieranie i indeksowanie nieistniejących adresów URL, które często są także powielane. Może to mieć negatywny wpływ na skuteczność indeksowania Twojej witryny. Googlebot może wolniej odnajdywać faktyczne, unikatowe adresy URL, tracąc czas na wyszukiwanie nieistniejących stron. W rezultacie użytkownicy będą rzadziej wyświetlać właściwe strony.

Jeśli strona nie istnieje i nie ma dla niej strony zastępczej, zalecamy skonfigurowanie serwera tak, by zawsze zwracał kod 404 (Nie znaleziono) lub 410 (Brak) w odpowiedzi na żądanie udostępnienia nieistniejącej strony. Aby zwiększyć komfort korzystania z Twojej witryny przez użytkownika, ustaw wyświetlanie niestandardowej strony błędu 404 przy zwracaniu kodu odpowiedzi 404. Na przykład utwórz stronę zawierającą listę najpopularniejszych stron w witrynie, link do strony głównej lub link umożliwiający przesłanie opinii. Pamiętaj, że samo utworzenie strony z komunikatem o błędzie 404 nie wystarcza. Musisz również skonfigurować zwracanie prawidłowego kodu odpowiedzi HTTP 404 lub 410.

404

Googlebot zażądał adresu URL, którego nie ma w Twojej witrynie.

Usuwanie błędów 404

Większość błędów 404 nie wpływa na pozycję witryny w rankingach wyszukiwania. Możesz spokojnie je zignorować. Zwykle są spowodowane literówkami, błędami w konfiguracji witryn lub staraniami Google, by rozpoznać i zindeksować linki z treści umieszczonych na stronie, takich jak kod JavaScript. Te wskazówki pomagają zbadać błędy 404 i je usunąć:

 1. Sprawdź, czy warto usuwać te błędy. Wielu (o ile nie większości) błędów 404 nie warto usuwać. Dlaczego? Wystarczy posortować błędy 404 według priorytetu i skoncentrować się na usunięciu tylko koniecznych. Pozostałe możesz zignorować, ponieważ błędy 404 nie mają szkodliwego wpływu na indeksowanie ani pozycję Twojej witryny.
  • Jeśli błąd dotyczy usuniętej strony, która nie ma odpowiednika ani zamiennika, zwracanie kodu 404 jest właściwym rozwiązaniem.
  • Jeśli problem dotyczy nieprawidłowego adresu URL wygenerowanego przez skrypt albo nieistniejącego w Twojej witrynie, najpewniej nie należy się tym przejmować. Pojawienie się takiego błędu w raporcie może być denerwujące, ale nie trzeba go usuwać, chyba że adres URL zawiera link z częstym błędem ortograficznym (patrz poniżej).
 2. Sprawdź, gdzie znajdują się nieprawidłowe linki. Kliknij adres URL, by wyświetlić informacje na temat linków z tych stron. Ewentualne poprawki zależą od tego, czy link pochodzi z Twojej witryny, czy może z innej:
  1. Popraw linki z Twojej witryny, które prowadzą do nieistniejących stron, albo usuń te linki.
   • Jeśli treść została przeniesiona, użyj przekierowania.
   • Jeśli treść jest całkowicie usunięta i nie planujesz zastąpić jej nowszą, podobną treścią, to stary adres URL powinien zwracać błąd 404 lub 410. Obecnie Google traktuje błąd 410 (Brak) tak samo jak 404 (Nie znaleziono). Zwrócenie kodu innego niż 404 i 410 w przypadku nieistniejącej strony (lub przekierowanie użytkowników do innej strony, np. strony głównej, zamiast zwrócenia błędu 404) może być przyczyną problemów. Oznacza to pozorny błąd 404, co może utrudniać znajdywanie stron przez użytkowników i wyszukiwarki.
   • Jeśli adres URL jest nieznany: mogą się niekiedy pojawiać błędy 404 odnoszące się do adresów URL, których w ogóle nie było w Twojej witrynie. Googlebot może zgłaszać takie błędy, próbując przejść do linków zawartych w skryptach JavaScript, plikach Flash i innych osadzonych treściach albo do linków istniejących tylko w mapie witryny. Na przykład w witrynie może znajdować się poniższy kod, który śledzi pobieranie plików w Google Analytics:
    <a href="helloworld.pdf"
     onClick="_gaq.push(['_trackPageview','/download-helloworld']);">
     Hello World PDF</a>

    Gdy Googlebot natrafi na taki kod, może próbować zindeksować adres URL http://www.example.com/download-helloworld, nawet jeśli nie jest to prawdziwa strona. Taki link może się wtedy pojawić jako błąd 404 (Nie znaleziono) w raporcie Błędy indeksowania. Szukamy obecnie sposobu, który zapobiegnie takim błędom indeksowania. Ten błąd nie ma wpływu na stan zindeksowania ani pozycję Twojej witryny.

  2. Popraw literówki w linkach z innych witryn przy pomocy przekierowań 301. Na przykład literówka w prawidłowym adresie URL (www.example.com/czerwonebutz zamiast www.example.com/czerwonebuty) może się zdarzyć, gdy ktoś po prostu się pomyli podczas umieszczania linku do Twojej witryny. W takim przypadku możesz przechwycić błędnie napisany adres URL za pomocą przekierowania 301, które będzie prowadzić do właściwego adresu URL. Możesz też skontaktować się z webmasterem witryny i poprosić o zaktualizowanie lub usunięcie błędnego linku.
 3. Zignoruj pozostałe błędy. Nie twórz fałszywych treści, przekierowań do Twojej strony głównej ani nie blokuj takich adresów URL w pliku robots.txt. Takie działania utrudniają nam analizę struktury Twojej witryny i jej prawidłowe przetwarzanie. Takie błędy nazywamy pozornymi błędami 404. Pamiętaj, że kliknięcie Problem rozwiązany w raporcie Błędy indeksowania tylko tymczasowo ukrywa błąd 404, który ponownie się pojawi przy kolejnej próbie zindeksowania tego adresu URL. Gdy pomyślnie zindeksujemy adres URL, możemy nieustannie go indeksować. Użycie przekierowania 300 opóźni próbę ponownego zindeksowania, być może na dłuższy czas.  Pamiętaj, że zgłoszenie prośby o usunięcie adresu URL w narzędziu do usuwania adresów URL nie oznacza, że błąd zniknie z tego raportu.

Jeśli nie rozpoznajesz adresu URL w swojej witrynie, możesz go zignorować. Takie błędy występują, gdy ktoś przechodzi do adresu URL, który nie istnieje w Twojej witrynie – być może w wyniku błędnego wpisania go w przeglądarce lub linku. Niektóre z takich błędnych adresów URL warto przechwycić w sposób opisany powyżej, bo mogą być przydatne.

Odmowa dostępu

Ogólnie rzecz biorąc, Google odkrywa treść, podążając za linkami z jednej strony do następnej. Aby zindeksować stronę, Googlebot musi mieć do niej dostęp. Nieoczekiwane błędy odmowy dostępu mogą pojawić się z tych powodów:

 • Googlebot nie mógł uzyskać dostępu do adresu URL w witrynie, ponieważ przed wyświetleniem niektórych lub wszystkich treści wymaga ona zalogowania się.
 • Twój serwer wymaga uwierzytelniania użytkowników przy użyciu serwera proxy lub dostawca usług hostingowych blokuje Google dostęp do Twojej witryny.

Jak to naprawić:

 • Sprawdź, czy plik robots.txt działa zgodnie z oczekiwaniami i nie blokuje Googlebota. Narzędzie Test pliku robots.txt pozwala dokładnie sprawdzić, w jaki sposób Googlebot zinterpretuje treść Twojego pliku robots.txt. Googlebot jest klientem użytkownika Google. 
 • Narzędzie Pobierz jako Google pomaga dokładnie zrozumieć, jak Googlebot widzi daną witrynę. Może to być bardzo przydatne przy rozwiązywaniu problemów z treścią witryny lub jej wykrywalnością w wynikach wyszukiwania.
Nie odwiedzono

Lista błędów „Nie odwiedzono” zawiera adresy URL, do których Googlebot nie może dotrzeć, oraz informacje o przyczynach niepowodzenia. Googlebot mógł nie być w stanie odwiedzić adresów URL w Twojej witrynie między innymi z następujących powodów:

Flash, JavaScript, aktywna zawartość

Niektóre funkcje, np. JavaScript, pliki cookie, identyfikatory sesji, ramki, kod DHTML czy Flash, mogą utrudniać wyszukiwarkom indeksowanie Twojej witryny. Sprawdź te punkty:

 • Do testowania witryny używaj przeglądarki tekstowej takiej jak Lynx, ponieważ wiele wyszukiwarek „widzi” witryny tak jak Lynx. Jeśli takie funkcje, jak JavaScript, pliki cookie, identyfikatory sesji, ramki, kod DHTML czy Flash uniemożliwiają wyświetlenie całej witryny w przeglądarce tekstowej, roboty wyszukiwarek mogą mieć problemy z jej zindeksowaniem.
 • Użyj narzędzia Pobierz jako Google, by zobaczyć, jak Google widzi Twoją stronę.
 • Jeśli używasz stron dynamicznych (na przykład ze znakiem ? w adresie URL), pamiętaj, że nie wszystkie roboty wyszukiwarek indeksują strony dynamiczne i statyczne. Ogólnie rzecz biorąc, zalecamy stosowanie krótkich i nielicznych parametrów. Jeśli dokładnie wiesz, jak działają parametry w Twojej witrynie, możesz dać nam znać, jak je obsługiwać.

Przekierowania

 • Jeśli stosujesz stałe przekierowanie z jednej strony do drugiej, upewnij się, że serwer zwraca właściwy kod stanu HTTP (301 Przeniesiono na stałe).
 • Gdy tylko jest to możliwe, używaj linków bezwzględnych zamiast względnych. Na przykład w linku do innej strony Twojej witryny zastosuj adres www.example.com/mojastrona.html zamiast jedynie mojastrona.html.
 • Spróbuj zrobić tak, by każda strona była dostępna co najmniej z jednego statycznego linku tekstowego. Zminimalizuj liczbę przekierowań niezbędnych do przejścia z jednej strony na drugą za pomocą linku.
 • Sprawdź, czy Twoje przekierowania wskazują właściwe strony. Czasami trafiamy na przekierowania wskazujące na siebie (tworzące pętlę) lub nieprawidłowe adresy URL.
 • Adresów URL, które powodują przekierowanie, nie umieszczaj w mapie witryny.
 • Używaj adresów URL tak krótkich, jak to możliwe. Sprawdź, czy do przekierowań nie są automatycznie dołączane żadne informacje (np. identyfikatory sesji).
 • Upewnij się, że roboty wyszukiwarek mogą indeksować Twoją witrynę bez użycia identyfikatorów sesji i argumentów służących do śledzenia ich drogi w witrynie.
Błąd DNS

Taki błąd jest zgłaszany dla adresu URL, jeśli Googlebot nie mógł połączyć się z serwerem DNS lub na Twoim serwerze brakuje wpisu dla Twojej witryny.

Więcej informacji na temat błędów DNS znajdziesz tutaj.

Błędy adresów URL na urządzeniach mobilnych (smartfonach)
Błąd Opis
Błędne przekierowania

Komunikat o błędnym przekierowaniu wyświetla się w sekcji Błędy URL-i na stronie Indeksowanie > Błędy indeksowania, która znajduje się na karcie Smartfony.

Niektóre witryny mają osobne adresy URL na komputery i na smartfony a ich strony są skonfigurowane w taki sposób, by przekierowywać użytkowników smartfonów do witryn mobilnych (takich jak m.example.com). Błędne przekierowanie występuje, gdy strona w wersji komputerowej przekierowuje użytkowników smartfonów na stronę dla urządzeń mobilnych, która nie pasuje do szukanego hasła. Typowym przykładem takiego błędu jest sytuacja, gdy wszystkie strony w wersji komputerowej przekierowują użytkowników smartfonów na stronę główną witryny mobilnej. Na rysunku poniżej czerwone strzałki pokazują błędne przekierowania:


Takie przekierowania utrudniają nawigację po witrynie i mogą zniechęcić użytkownika, który przeniesie się gdzie indziej.

Kilka wskazówek poniżej pomoże Ci zadbać o komfort użytkownika podczas korzystania z wyszukiwarki mobilnej oraz uniknąć błędnych przekierowań:

 • Spróbuj wyszukać kilka haseł powiązanych z Twoją witryną na telefonie (lub skonfiguruj przeglądarkę, by symulowała smartfon). W ten sposób sprawdzisz, jak zachowuje się Twoja witryna.
 • Wykorzystaj przykładowe adresy URL podane w raporcie jako punkt wyjścia. Dzięki temu możliwe będzie naprawienie błędu w miejscu jego wystąpienia w konfiguracji serwera.
 • Skonfiguruj serwer tak, by przekierowywał użytkowników smartfonów do odpowiedniego adresu URL w wersji mobilnej.
 • Jeśli strona Twojej witryny nie ma odpowiednika na smartfony, lepiej pozostawić użytkowników na stronie dla komputerów, niż przekierowywać ich na stronę główną w wersji na smartfony. W tym przypadku lepiej jest nic nie zrobić, niż zrobić coś źle.
 • Zastanów się nad zaprojektowaniem elastycznych witryn, które serwują te same treści użytkownikom komputerów i smartfonów.
 • Zapoznaj się też z naszymi zaleceniami dotyczącymi stosowania oddzielnych adresów URL dla użytkowników komputerów i smartfonów.
Adresy URL zablokowane dla smartfonów

Na karcie Smartfony w sekcji Błędy URL-i na stronie Indeksowanie > Błędy indeksowania pojawia się błąd „Zablokowany”. Oznacza on, że instrukcja w pliku robots.txt witryny blokuje Googlebotowi indeksującemu strony na smartfony dostęp do danego adresu URL.

Błąd nie musi dotyczyć tylko smartfonów – odpowiednie strony na komputery też mogą być zablokowane. Często jednak wskazuje on, że trzeba poprawić plik robots.txt, by zezwolić na indeksowanie adresów URL na smartfony. Zablokowanie takich adresów uniemożliwia indeksowanie stron mobilnych, przez co nie pojawiają się one w wynikach wyszukiwania.

Jeśli w Twojej witrynie podczas indeksowania adresów URL na smartfony wystąpił błąd „Zablokowany”, przejrzyj plik robots.txt i upewnij się, że żadne strony nie zostały przypadkowo zablokowane przed zindeksowaniem przez komórkowego Googlebota.

Więcej informacji znajdziesz w naszych zaleceniach.

Treść Flash

Błąd Treść Flash wyświetla się w sekcji Błędy URL-i na stronie Indeksowanie > Błędy indeksowania, na karcie Smartfony.

W tej sekcji nasze algorytmy umieszczają adresy URL stron zawierających głównie treści we Flashu. Wiele urządzeń nie może renderować takich stron, ponieważ systemy iOS oraz Android w wersji 4.1 i nowszej nie obsługują treści we Flashu.

Zalecamy poprawienie mobilnej wersji witryny. Warto skorzystać z technologii elastycznego projektowania witryn – jest to praktyka zalecana przez Google w przypadku tworzenia witryn przyjaznych dla użytkowników wszystkich urządzeń.  Więcej informacji zawiera strona Web Fundamentals – cenne źródło zasobów w przypadku tworzenia witryn obsługiwanych na wielu rodzajach urządzeń.

Niezależnie od tego, jakie stosujesz podejście, musisz zapewnić Googlebotowi dostęp do wszystkich zasobów witryny (takich jak CSS, JavaScript, obrazy). Nie możesz go blokować za pomocą pliku robots.txt ani innymi sposobami. Nasze algorytmy wykorzystują te pliki zewnętrzne do wykrywania konfiguracji witryny, by móc potraktować ją w odpowiedni sposób. Aby się upewnić, że nasze algorytmy indeksujące mają dostęp do Twojej witryny, użyj narzędzia Pobierz jako Google w Search Console.

 
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?