Search Console'a web sitesi mülkü ekleme

Search Console, mülk terimini Search Console'da inceleyebileceğiniz veya yönetebileceğiniz ayrı bir şey olarak tanımlamaktadır. Web sitesi mülkü bir web sitesini, yani belirttiğiniz ortak alanı veya URL ön ekini paylaşan tüm sayfaları temsil eder. Birden fazla mülkü yönetebilir ve Search Console'daki mülk seçiciyi kullanarak hangisinin gösterileceğini ya da yönetileceğini seçebilirsiniz.

Burada, bir web sitesi mülkünü Search Console hesabınıza nasıl ekleyeceğiniz açıklanmaktadır. Not: Bir siteyi Search Console hesabınıza ekleyebilmeniz için sitenin (veya sitenin ilgili bölümünün) sahibi olduğunuzu kanıtlayabilmeniz) gerekeceğini unutmayın. Alan adının tamamını içeren bir mülk (example.com) ya da tek bir dalla sınırlı bir mülk (example.com/clothing/) oluşturabilirsiniz.

Sahipliği kanıtlayamıyorsanız başka bir mülk sahibinden mülke erişim izni vermesini isteyebilirsiniz.

Search Console hesabınızda 1.000 mülk bulundurabilirsiniz.

Web sitesi mülkü türleri

Search Console, web siteleri için aşağıdaki mülk türlerini destekler:

  URL öneki mülkü Alan mülkü
Açıklama

Protokol (http/https) de dahil olmak üzere yalnızca belirtilen tam öneki içeren URL'leri barındırır.

Mülkünüzün herhangi bir protokol veya alt alan adıyla (http/https/www./m. vb.) eşleşmesini istiyorsanız bunun yerine bir alan mülkü oluşturmayı düşünebilirsiniz. Diğer ayrıntılara bakın.

Tüm alt alan adlarını (m, www ve benzerleri) ve birden fazla protokolü (http, https, ftp) içeren alan düzeyinde bir mülk.

Verilerinizi URL yolu segmentleriyle (example.com/es/, example.com/tr/ vb.) veya protokolle (http/https) sınırlandırmanız gerekiyorsa bunun yerine URL öneki mülkü oluşturabilirsiniz. Diğer ayrıntılara bakın.

Doğrulama Kullanılabilir birçok yöntem Yalnızca DNS kaydı doğrulama
Örnekler

Mülk http://example.com/

http://example.com/elbiseler/1234
🅧
https://example.com/dresses/1234 - https eşleşmiyor
🅧 http://www.example.com/elbiseler/1234 - www. eşleşmiyor

Mülk example.com

http://example.com/elbiseler/1234
https://example.com/elbiseler/1234
http://www.example.com/elbiseler/1234
http://support.m.example.com/elbiseler/1234

Yeni mülk ekleme

Başka birisi size mülk izni verdiyse Search Console'u açıp mülk seçiciyi kullanarak mülkü seçmeniz yeterlidir. Aksi takdirde Search Console hesabınıza aşağıda açıklandığı şekilde yeni bir mülk eklemeniz gerekir.

Mülk eklemek, web sitenizi Google Arama'da etkilemez ve yalnızca sitenizin Google'daki performansını izlemenizi sağlar. Tüm işlemleri tek seferde tamamlayamazsanız veya kurulum sorunları yaşarsanız bu durum web sitenize zarar vermez.

Yeni mülk eklemek için:

 1. Herhangi bir Search Console sayfasında mülk seçiciyi açın veya burayı tıklayın.
 2. Açılır menüden + Mülk ekle'yi seçin.
 3. Eklenecek web sitesi mülkünün türünü seçin:
  URL öneki mülkü (https://example.com)

  URL önek mülkü URL'nin başlangıcını belirtir. Bu önekle başlayan tüm URL'ler bu mülke dahildir. Örneğin, URL ön ek mülkünüz https://example.com/evcilhayvanlar/ ise aşağıdaki URL'lerin tamamı mülkünüze eklenecektir:

  • https://example.com/evcilhayvanlar/yavrukopekler
  • https://example.com/evcilhayvanlar/kediler?a=siyam&b=stokta
  • https://example.com/evcilhayvanlar/malzemeler/mama/circirbocegi

  Aşağıdaki URL'ler eşleşmez:

  • http://example.com/pets/ [Belirtilen URL öneki https'dir, http değil.]
  • https://m.example.com/pets/ [m.example.com gibi alt alanlar bu URL önekine dahil değildir.]

   

  İpuçları:

  • Son / işareti de dahil olmak üzere mülkünüzün URL ön ekini belirtin. - Bu önekle başlayan URL'ler mülkünüze dahil edilir.
  • URL'ye http:// veya https:// ekleyin. Siteniz birden fazla protokolü (http ve https) destekliyorsa her protokol için ayrı bir mülk eklemeniz gerekir. Benzer şekilde, birden fazla alt alan adını destekliyorsanız (örneğin example.com, m.example.com ve www.example.com) her alt alan adı için ayrı bir mülk eklemeniz gerekir.
  • Sitenizin birden fazla alt bölümünün verilerini ayrı olarak izlemeniz gerekiyorsa izlemek istediğiniz her alan adı veya alt yolun yanı sıra, tümünü içeren bir mülk için ayrı birer Search Console mülkü oluşturmayı düşünebilirsiniz. Örneğin, İrlanda, Fransa ve İspanya'yı kapsayan özel alt klasörlerin bulunduğu bir seyahat siteniz varsa şu URL öneki mülkleri için hesaplar oluşturabilirsiniz:
   • https://www.example.com/ (ya da example.com için bir Alan mülkü)
   • https://www.example.com/france/
   • https://www.example.com/ireland/
   • https://www.example.com/spain/
   • http://m.example.com/ (mobil siteniz için)
  Alan adınızda veya protokolünüzde çeşitleri (m.example.com, http://example.com, https://example.com) destekliyorsanız hangi URL'lerin standart olduğunu Google'a bildirin. Bu şekilde, Google'ın web sitenizi daha etkili bir şekilde taramasına yardımcı olabilirsiniz.
  Alan mülkü (example.com)

  Söz konusu alan adının yanı sıra tüm alt alan adlarından ve protokollerden (http/https) veri alınması için bir alan mülkü belirtin. Desteklenen söz dizimini öğrenmek ve hangi URL'lerin mülkünüze dahil edildiğini anlamak için aşağıya bakın. Blogger veya Google Sites gibi bir Google ürününde bulunmayan mülkler için, DNS kaydı doğrulama kullanarak alan mülkü sahipliğini doğrulamanız gerekir.

  Söz dizimi

  Alan mülkleri yalnızca sitenizin kök alanı ve www haricindeki isteğe bağlı alt alan adları belirtilerek oluşturulur.

  Mülk tanımınıza protokolü (http/https) veya yolu (/bir/yol/) eklemeyin. Bir protokolü veya yolu belirtmeniz gerekiyorsa URL öneki mülkü oluşturmanız gerekir.

  Aşağıdaki URL'lerin hepsi geçerli alan mülkü tanımlarıdır:

  • m.example.com
  • example.com
  • support.m.example.org
  • support.m.example.co.es

  www öneki eklemeyin. Alan mülklerinde otomatik olarak hem www hem de www olmayan önekler yer alır. Dolayısıyla, mülk URL'niz olarak www.example.com'u belirtirseniz bu mülk example.com olarak oluşturulur ve hem www.example.com hem de example.com verilerini içerir.

  Genel soneklerin alan mülkü doğrulamasını desteklemeyiz.

  Kapsam

  Alan mülkü, mülkün tüm alt alan adları, protokoller ve alt yollara ait verileri bir araya toplar. Örneğin, bir Alan mülkünü "example.com" olarak tanımlarsanız, veriler example.com'u, example.com'un tüm alt alan adlarını (örneğin, m.example.com, support.m.example.com, www.example.com vb.) ve bu alan adlarından herhangi birinin alt yollarını (hem http hem de https'de) içerir.

  Bazı alan mülklerine ve kapsadıkları URL'lere ait örnekleri aşağıda görebilirsiniz:

  Alan tanımı Dahil edilen URL'ler
  example.com
  • http://example.com
  • https://example.com
  • http://m.example.com
  • http://a.b.c.example.com
  • https://m.example.com/any/path/here
  • ...
  • http://example.org DEĞİL: Genel sonek (.org, .com vb.) mülk adının bir parçası olduğu için "example.org" veya "example.il.com", "example.com" alan mülküne dahil değildir.
  fish.example.com
  • http://fish.example.com
  • https://fish.example.com
  • https://support.fish.example.com
  • https://support.fish.example.com/any/path/here
  • ...
  • Alt alanların üst alan hakkında veri içermemesi nedeniyle, example.com'un alt alanı olan fish.example.com, example.com'u KAPSAMAZ.
  example.co.cn
  • http://example.co.cn
  • https://example.co.cn
  • https://support.example.co.cn
  • https://support.example.co.cn/any/path/here
  • ...
  • example.co.de DEĞİL: Genel sonek (.cn, .de) mülk adının bir parçası olduğu için farklı sonekler farklı mülklerdir.

   

  Alan mülkü verilerini alt alan adına, yola veya protokole göre ayırmak istiyorsanız aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

  • Belirli protokoller veya alt alan adlarına ait verileri görmek için Performans raporuna bir sayfa filtresi ekleyin.
  • Alan mülkünün segmentleri için ilave URL öneki mülkleri oluşturun. Örneğin, Alan mülkünüz example.com ise m.example.com, http://example.com, https://example.com/spain/ vb. için ilave mülkler oluşturun.

  Google tarafından barındırılan mülk (Sites, Blogger, Workspace)

  Google tarafından barındırılan bir site (ör. Sites veya Blogger sitesi) ya da Google Workspace hesabı eklemek istiyorsanız URL öneki veya Alan mülkü oluşturabilirsiniz. Bu durumda, Google tarafından barındırılan mülkü yönetmek için kullandığınız hesapla oturum açtıysanız doğrulama işlemi otomatik olarak gerçekleşir.
 4. Doğrulama yöntemi seçmeniz istenir. Ardından, seçtiğiniz yöntem için gereken doğrulama adımları gösterilir. Hemen doğrulayabilir veya ayarlarınızı kaydedip işleme daha sonra devam edebilirsiniz:
  • Hemen doğrulama yapmak için açıklanan doğrulama adımlarını pop-up penceresini kapatmadan uygulayın, ardından pop-up penceresinde Doğrula'yı tıklayın. Bu adımları gerçekleştirmeniz biraz zaman alırsa ayarlarınızı kaydedebilir ve işleme daha sonra devam edebilirsiniz (bunu nasıl yapacağınız birazdan açıklanacaktır).
  • İşlemi duraklatmak ve daha sonra devam etmek için geçerli durumunuzu kaydetmek üzere Daha sonra doğrula'yı tıklayın, pop-up'ı kapatın ve uygun olduğunuz bir zamanda sitenizi doğrulayın. Gerekli doğrulama adımlarını gerçekleştirdikten sonra gezinme çubuğundaki mülk seçicide kayıtlı (ancak doğrulanmamış) özelliği seçip Doğrula'yı tıklayarak doğrulamayı bitirin.
 5. Veriler birkaç gün içinde mülkünüzde görünmeye başlayacaktır. Bir mülkle ilgili verilerin toplanmasına, mülk Search Console hesabına eklenir eklenmez, doğrulama işlemi dahi beklenmeden başlanır. Kullanıcı, mülkün sahibi olduğunu doğrulasa da doğrulamasa da, hesabında söz konusu mülke sahip olduğu sürece veri toplama işlemi devam eder. Doğrulama işleminden birkaç gün sonra mülkünüzde veri yoksa bunun nedeni muhtemelen sitenin Google Arama'da görülmemiş olması ya da yanlış URL'yi belirtmiş olmanızdır (örneğin, URL öneki mülkünüz için https yerine http belirtmişsinizdir).
Mülk URL'lerinde Latin alfabesinde olmayan karakterler için destek
Search Console, site URL'lerinde Uygulamalardaki Alan Adlarını Uluslararasılaştırma (IDNA) özelliğini destekler. Alan adını normal şekilde yazmanız yeterlidir, alan adı Search Console'da doğru bir şekilde görünür. Örneğin, Mülk ekle kutusuna http://kitapçı.example.com/ yazarsanız alan adı doğru bir şekilde görüntülenir.

Kaldırılan bir mülkü yeniden ekleme

Kaldırılan bir mülkü, doğrulama gerekmeden yeniden ekleyebilirsiniz (bunun için mülkün hâlâ bir doğrulanmış sahibinin olması gerekir).

Mülkü yeniden eklemek için yukarıda 1-3. adımlarda belirtilen açıklandığı şekilde mülkü eklemeniz yeterlidir; otomatik olarak yeniden doğrulanırsınız.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

true
Search Console'da yeni misiniz?

Daha önce Search Console'u hiç kullanmadınız mı? İster tamamen yeni başlıyor olun ister bir SEO uzmanı veya web sitesi geliştiricisi olun, buradan başlayabilirsiniz.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü