Lägga till en webbplatsegendom

Så här lägger du till en webbplatsegendom i kontot i Search Console. Observera att du måste kunna bevisa att det är du som äger webbplatsen (eller den aktuella delen av den) innan du kan lägga till den i Search Console-kontot. Du kan skapa en egendom för en hel domän (example.com) eller för en enskild avdelning (example.com/clothing/)

Typer av webbplatsegendomar

Search Console har stöd för följande egendomstyper för webbplatser:

  Egendom med webbadressprefix Domänegendom
Beskrivning

Omfattar endast webbadresser som har exakt det angivna prefixet inklusive protokoll (http/https). Om du vill att egendomen ska matcha alla protokoll eller underdomäner (http/https/www./m. och så vidare) kan det vara bättre att lägga till en domänegendom i stället.

Omfattar alla underdomäner (m, www och så vidare) och båda protokollen (http, https).
Verifiering Många olika möjligheter Endast verifiering med DNS-post
Webbadresser som matchas

Egendomen http://example.com/ matchar:

http://example.com/klänningar/1234
🅧 
https://example.com/klänningar/1234 – https matchar inte
🅧 http://www.example.com/klänningar/1234 – www. matchar inte

Egendomen example.com matchar:

http://example.com/klänningar/1234
 
https://example.com/klänningar/1234
 http://www.example.com/klänningar/1234
 http://support.m.example.com/klänningar/1234

Lägga till en egendom

Så här lägger du till en ny webbplatsegendom:

 1. Klicka på rullgardinsmenyn som du väljer egendom med och som finns på alla sidor i Search Console.
 2. Välj + Lägg till egendom på rullgardinsmenyn.
 3. Välj vilken typ av webbplatsegendom som ska läggas till:
  1. Egendom med webbadressprefix

   • Ange egendomens webbadress precis så som den visas i webbläsarens adressfält, inklusive det sista snedstrecket /. Alla webbadresser som har detta prefix hör till egendomen.
   • Om webbplatsen har stöd för flera protokoll (http och https) måste du lägga till en separat egendom för vart och ett av dem. Om webbplatsen har flera underdomäner (till exempel example.com, m.example.com och www.example.com) måste du på samma sätt lägga till separata egendomar för var och en av dem.
   • Om du stöder adresser både med och utan www måste du vara noga med att ange den önskade domänen i Search Console.
   • Om du stöder andra varianter vad gäller domän eller protokoll (m.example.com, http://example.com, https://example.com) bör du ange för Google vilka webbadresser som är kanoniska.
   • Om du vill kunna spåra data för olika delar av webbplatsen bör du skapa separata egendomar i Search Console för var och en av de domäner eller underordnade sökvägar som ska spåras separat samt för den mest generella webbadressen som omfattar samtliga. Om du till exempel har en webbplats om resor med undermappar om Irland, Frankrike och Spanien kan du skapa konton för följande egendomar med webbadressprefix:
    1. https://www.example.com/ (eller en domänegendom för example.com)
    2. https://www.example.com/france/
    3. https://www.example.com/ireland/
    4. https://www.example.com/spain/
    5. http://m.example.com/ (för mobilwebbplatsen)
  2. Domänegendom

   Ange domänen det gäller. Läs mer nedan om vilken webbadressyntax som stöds och vilka webbadresser som hör till domänen. Du måste verifiera att du äger domänen med DNS-postverifiering, såvida inte egendomen finns i en av Googles produkter som Blogger eller Google Sites.

   Syntax

   En domänegendom är en domän, valfritt antal underdomäner och ett offentligt suffix. Det offentliga suffixet är en del av egendomsdefinitionen, så domänegendomen example.com omfattar inte example.org eller example.il.com. Följande webbadresser är till exempel giltiga domänegendomar:

   • example.com
   • m.example.com
   • support.m.example.org
   • support.m.example.co.es

   www stöds inte. Om du lägger till www i egendomsnamnet ignoreras www. Om du till exempel anger www.example.com som egendom skapas den som example.com

   Täckning

   På en domänegendom sammanställs data för alla underdomäner, protokoll och sökvägar på egendomen. Om du till exempel definierar domänegendomen example.com tas data från example.com, alla underdomäner (som m.example.com, support.m.example.com, www.example.com osv) och eventuella underordnade sökvägar på dessa domäner med, både för http och https.

   Här är några exempel på domänegendomar och vilken data som sammanställs:

   Den här domänen … innehåller de här webbadresserna.
   example.com
   • http://example.com
   • https://example.com
   • http://m.example.com
   • http://a.b.c.example.com
   • https://m.example.com/inklusive/alla/sökvägar
   fish.example.com
   • http://fish.example.com
   • https://fish.example.com
   • https://support.fish.example.com
   • https://support.fish.example.com/inklusive/alla/sökvägar
   • INTE example.com
   example.co.cn
   • http://example.co.cn
   • https://example.co.cn
   • https://support.example.co.cn
   • https://support.example.co.cn/inklusive/alla/sökvägar

    

   En domänegendom är en odelbar helhet: den innehåller data om alla webbadresser på den under hela den tid egendomen funnits. Om du har example.com som egendom kan det till exempel inte finnas data för www.example.com från de två senaste månaderna samtidigt som det bara finns data för den senaste månaden för m.example.com.

   Om du vill dela in data för en domänegendom efter underdomän, sökväg eller protokoll måste du göra något av följande:

   • Filtrera fram data för ett visst protokoll eller en viss underdomän med ett sidfilter i resultatrapporten.
   • Skapa fler egendomar med webbadressprefix för egendomens delar. För domänegendomen example.com kunde du t.ex. skapa separata egendomar för m.example.com, http://example.com, https://example.com/spain/ och så vidare.
  3. Egendom på Google

   Om du äger en egendom som värdlagras på Google, t.ex. en webbplats på Sites eller Blogger, eller ett G Suite-konto, kan du skapa en egendom med webbadressprefix eller en domänegendom beroende på om du äger domänen eller bara en sökväg på den. Verifieringen görs automatiskt om du är inloggad på samma konto som egendomen på Google.
 4. Ett antal verifieringsmetoder för egendomen visas. Verifiera egendomen på något av följande sätt:
  • Klicka på Verifiera senare om du vill spara det aktuella tillståndet, stänga popupfönstret och verifiera webbplatsen senare. Sedan när du har följt verifieringsanvisningarna slutför du verifieringen genom att välja den sparade (men overifierade) egendomen i egendomsväljaren i navigeringsfältet och välja Verifiera.

   ELLER
    
  • Gör verifieringen utan att stänga popupfönstret: vidta de åtgärder som krävs för verifieringen och klicka på Verifiera i popupfönstret.
 5. Data för egendomen börjar visas några dagar efter verifieringen. Datainsamlingen för en egendom börjar så fort någon har lagt till den i sitt konto i Search Console, även om den inte har verifierats. Datainsamlingen fortsätter så länge en användare har egendomen i sitt konto, oavsett om det finns en verifierad ägare eller inte. Om det inte finns någon data för egendomen efter flera dagar kan det bero på att webbplatsen inte har visats på Google Sök eller att du har angett fel webbadress (till exempel http i stället för https för en egendom med webbadressprefix).
Stöd för icke-latinska tecken
Search Console har stöd för IDNA (Internationalizing Domain Names in Applications) i webbadresser. Skriv bara domännamnet som vanligt så visas det korrekt i Search Console. Om du till exempel vill skriva http://böcker.example.com/ i rutan Lägg till egendom så kommer det att visas korrekt.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?