Dodawanie usługi witryny do Search Console

Usługa oznacza konkretny produkt, który można przeglądać lub nim zarządzać w Search Console. Usługa witryny oznacza witrynę, czyli wszystkie strony o tej samej wspólnej domenie lub prefiksie adresu URL określonym przez Ciebie. Za pomocą selektora usług w Search Console możesz zarządzać wieloma usługami i decydować, które z nich chcesz przeglądać.

Poniżej znajdziesz informacje, jak dodać usługę witryny do konta w Search Console. Pamiętaj, że aby móc to zrobić, musisz być w stanie udowodnić, że witryna lub odpowiednia jej część należy do Ciebie. Możesz dodać usługę, która zawiera całą domenę (example.com) lub obejmuje tylko 1 jej rozgałęzienie (example.com/ubrania/).

Jeśli nie możesz potwierdzić własności, możesz poprosić innego właściciela usługi, aby przyznał Ci do niej dostęp.

Na koncie Search Console można mieć do 1000 usług.

Typy usług witryny

Search Console obsługuje te typy usług witryny:

  Usługa z prefiksem URL Usługa domeny
Opis

Obejmuje tylko adresy URL z określonym prefiksem, w tym z protokołem (http/https).

Jeśli chcesz, aby usługa pasowała do dowolnego protokołu lub subdomeny (http, https, www., m. itp.), zamiast tej usługi utwórz usługę domeny. Więcej informacji

Usługa na poziomie domeny, która obejmuje wszystkie subdomeny (m, www itp.) oraz kilka protokołów (http, https, ftp).

Jeśli chcesz ograniczyć ilość danych według segmentów ścieżki adresu URL (example.com/es/, example.com/pl/ itd.) lub według protokołu (http/https), utwórz usługę z prefiksem URL. Więcej informacji

Weryfikacja Wiele możliwych metod Wyłącznie weryfikacja rekordów DNS
Przykłady

Usługa http://example.com/

http://example.com/sukienki/1234
🅧
https://example.com/sukienki/1234 - https nie pasuje
🅧 http://www.example.com/sukienki/1234 - www. nie pasuje

Usługa example.com

http://example.com/sukienki/1234
https://example.com/sukienki/1234
http://www.example.com/sukienki/1234
http://support.m.example.com/sukienki/1234

Dodawanie nowej usługi

Jeśli ktoś inny przyznał Ci uprawnienia do danej usługi, otwórz Search Console i wybierz usługę za pomocą selektora usług. W przeciwnym razie musisz dodać nową usługę do konta w Search Console, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej.

Dodanie usługi nie wpłynie na Twoją witrynę w wyszukiwarce Google, tylko umożliwi śledzenie jej skuteczności w Google. Jeśli nie uda Ci się wszystkiego zrobić za jednym zamachem lub wystąpią problemy z konfiguracją, Twoja witryna nie ucierpi.

Aby dodać nową usługę:

 1. Otwórz menu wyboru usługi na dowolnej stronie Search Console lub kliknij tutaj.
 2. W menu kliknij + Dodaj usługę.
 3. Wybierz typ usługi:
  Usługa z prefiksem URL (https://example.com)

  Usługa z prefiksem URL określa początek adresu URL. Wszystkie adresy URL, które zaczynają się od tego prefiksu, zostaną uwzględnione w tej usłudze. Jeśli np. usługa z prefiksem adresu URL to https://example.com/zwierzaki/, częścią usługi będą wszystkie te adresy URL:

  • https://example.com/zwierzaki/szczeniaki
  • https://example.com/zwierzaki/koty?a=siam&&=in-stock
  • https://example.com/zwierzaki/karma/przysmaki/świerszcze

  Te adresy URL nie będą pasować:

  • http://example.com/zwierzaki/ [podany prefiks adresu URL to https, a nie http];
  • https://m.example.com/zwierzaki/ [subdomeny takie jak m.example.com nie są uwzględnione w tym prefiksie adresu URL].

   

  Wskazówki:

  • Określ pełny prefiks adresu URL swojej usługi, w tym końcowy znak /. W usłudze uwzględniane są dowolne adresy URL, które zaczynają się od tego prefiksu.
  • Adres URL powinien zawierać http:// lub https://. Jeśli witryna obsługuje 2 protokoły (http i https), każdy z nich musisz dodać jako osobną usługę. Podobnie w przypadku używania kilku subdomen (np. example.com, m.example.com i www.example.com) każdą musisz dodać jako osobną usługę.
  • Jeśli chcesz osobno śledzić dane z poszczególnych podsekcji witryny, możesz utworzyć w Search Console po 1 usłudze dla każdej domeny lub ścieżki podrzędnej, którą chcesz monitorować, oraz usługę, która obejmuje je wszystkie. Jeśli na przykład prowadzisz witrynę podróżniczą, która zawiera osobne podfoldery na temat Irlandii, Francji i Hiszpanii, możesz utworzyć konta na potrzeby takich usług z prefiksami URL:
   • https://www.example.com/ (lub usługa domeny dla example.com)
   • https://www.example.com/francja/
   • https://www.example.com/irlandia/
   • https://www.example.com/hiszpania/
   • http://m.example.com/ (w przypadku witryny mobilnej)
  Jeśli korzystasz z odmian domeny lub protokołu (np. m.example.com, http://example.com lub https://example.com), warto wskazać Google kanoniczne adresy URL. Zwiększy to skuteczność indeksowania Twojej witryny przez Google.
  Usługa domeny (example.com)

  Określ usługę domeny, która będzie zbierać dane z tej domeny oraz wszystkich subdomen i protokołów (http/https). Poniżej znajdziesz informacje o obsługiwanej składni adresów URL i o tym, jakie adresy URL są uwzględniane w usłudze. Usługa domeny wymaga potwierdzenia własności za pomocą weryfikacji rekordu DNS, chyba że jest ona hostowana w usłudze Google takiej jak Blogger czy Witryny Google.

  Składnia

  Usługę domeny można utworzyć, określając tylko domenę główną witryny i dowolne subdomeny opcjonalne z wyjątkiem www.

  W definicji usługi nie podawaj protokołu (http/https) ani ścieżki (/jakaś/ścieżka/). Jeśli musisz określić protokół lub ścieżkę, konieczne jest utworzenie usługi z prefiksem URL.

  Te adresy URL są prawidłowymi definicjami usługi domeny:

  • m.example.com
  • example.com
  • pomoc.m.example.org
  • pomoc.m.example.co.es

  Nie dołączaj prefiksu www. Usługi domeny automatycznie dodają prefiksy www i inne niż www. Oznacza to, że jeśli jako adres URL usługi podasz www.example.com, usługa zostanie utworzona jako example.com i będzie zawierać dane zarówno z www.example.com, jak i example.com.

  Nie obsługujemy weryfikacji usługi domeny w przypadku sufiksów publicznych

  Zakres

  Usługa domeny gromadzi dane wszystkich subdomen, protokołów i ścieżek podrzędnych usługi. Jeśli np. określisz usługę domeny jako „example.com”, dane będą obejmować example.com, wszystkie subdomeny example.com (np. m.example.com, pomoc.m.example.com, www.example.com itd.) oraz dowolne ścieżki podrzędne każdej z tych domen z protokołem http, https i ftp.

  Oto przykłady usług domen i adresów URL, których dotyczą:

  Definicja domeny Uwzględniane adresy URL
  example.com
  • http://example.com
  • https://example.com
  • http://m.example.com
  • http://a.b.c.example.com
  • https://m.example.com/tutaj/dowolna/sciezka
  • NIE http://example.org – publiczny sufiks (.org, .com itd.) jest częścią nazwy usługi, więc usługa domeny „example.com” nie zawiera ciągu „example.org” ani „example.il.com”.
  ryby.example.com
  • http://ryby.example.com
  • https://ryby.example.com
  • https://pomoc.ryby.example.com
  • https://pomoc.ryby.example.com/tutaj/dowolna/sciezka
  • NIE example.com – ryby.example.com to element podrzędny domeny example.com, a domena podrzędna nie zawiera danych o domenie nadrzędnej.
  example.co.cn
  • http://example.co.cn
  • https://example.co.cn
  • https://pomoc.example.co.cn
  • https://pomoc.example.co.cn/tutaj/dowolna/sciezka
  • NIE example.co.de – publiczny sufiks (.cn, .de) jest częścią nazwy usługi, a różne sufiksy to różne usługi.

   

  Jeśli chcesz podzielić dane usługi domeny według subdomeny, ścieżki lub protokołu, skorzystaj z jednej z tych metod:

  • Dodaj filtr strony w raporcie skuteczności, aby móc przeglądać dane związane z określonymi protokołami lub subdomenami.
  • Utwórz dodatkowe usługi z prefiksami URL na potrzeby segmentów usługi domeny – na przykład dla usługi domeny example.com utwórz dodatkowe usługi takie jak m.example.com, http://example.com czy https://example.com/hiszpania/.

  Usługi na serwerach Google (Witryny, Blogger, Workspace)

  Jeśli chcesz dodać witrynę hostowaną przez Google, np. stronę w Witrynach lub Bloggerze bądź konto Google Workspace, możesz utworzyć usługę z prefiksem URL lub usługę domeny. Weryfikacja będzie automatyczna, o ile zalogujesz się na to samo konto, którego używasz do zarządzania usługą na serwerach Google.
 4. Pojawi się prośba o wybranie metody weryfikacji. Po dokonaniu wyboru zobaczysz wymagane w jej przypadku czynności weryfikacyjne. Możesz zweryfikować usługę od razu lub zapisać ustawienia i wznowić proces później:
  • Aby przeprowadzić weryfikację od razu, postępuj zgodnie z opisanymi czynnościami weryfikacyjnymi. Nie zamykaj wyskakującego okienka, tylko kliknij w nim Zweryfikuj. Jeśli wykonanie tych czynności potrwa trochę dłużej, zawsze możesz zapisać ustawienia i wznowić proces później (jak opisano poniżej).
  • Aby wstrzymać weryfikację i wznowić ją później, kliknij Zweryfikuj później, co spowoduje zapisanie jej bieżącego stanu. Następnie zamknij wyskakujące okienko i zweryfikuj witrynę w dogodnym czasie. Aby dokończyć weryfikację, po wykonaniu wymaganych czynności weryfikacyjnych wybierz zapisaną (ale niezweryfikowaną) usługę w menu wyboru usługi na pasku nawigacyjnym i kliknij Zweryfikuj.
 5. Dane o usłudze powinny zacząć się pojawiać po kilku dniach. Zbieranie danych do statystyk usługi rozpoczyna się natychmiast po dodaniu jej do dowolnego konta w Search Console, nawet przed zweryfikowaniem. Trwa ono tak długo, jak długo dowolny użytkownik ma tę usługę na swoim koncie – niezależnie od tego, czy jest zweryfikowanym właścicielem. Jeśli minęło kilka dni od weryfikacji, ale nie pojawiają się żadne dane o usłudze, możliwe, że wyszukiwarka Google jej nie znalazła lub masz podany nieprawidłowy adres URL (np. może się tak zdarzyć po wpisaniu http zamiast https w przypadku usługi z prefiksem URL).
Obsługa znaków innych niż łacińskie w adresach URL usługi
Search Console obsługuje adresy URL witryn zgodnie z internacjonalizacją nazw domen w aplikacjach (IDNA). Wystarczy wpisać nazwę domeny, a wyświetli się ona prawidłowo w Search Console. Jeśli w polu Dodaj usługę wpiszesz na przykład http://książki.example.com/, wyświetlony adres będzie poprawny.

Ponowne dodawanie usuniętej usługi

Usuniętą usługę możesz dodać ponownie. Nie musisz jej weryfikować, jeśli nadal ma ona co najmniej 1 zweryfikowanego właściciela.

Aby ponownie dodać usługę, po prostu dodaj ją w sposób opisany w krokach 1–3, a my automatycznie ją zweryfikujemy.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne