Dodawanie usługi witryny

Poniżej znajdziesz informacje, jak dodać usługę witryny do konta w Search Console. Pamiętaj, że aby móc to zrobić, musisz być w stanie udowodnić, że witryna lub odpowiednia jej część należy do Ciebie. Możesz dodać usługę, która zawiera całą domenę (example.com) lub obejmuje tylko 1 jej rozgałęzienie (example.com/ubrania/).

Na koncie Search Console można mieć do 1000 usług.

Typy usług witryny

Search Console obsługuje te typy usług witryny:

  Usługa z prefiksem URL Usługa domeny
Opis

Obejmuje tylko adresy URL z określonym prefiksem, w tym z protokołem (http/https). Jeśli chcesz, aby usługa pasowała do dowolnego protokołu lub subdomeny (http, https, www., m. itp.), zamiast tej usługi dodaj usługę domeny. Więcej informacji

Usługa na poziomie domeny, która obejmuje wszystkie subdomeny (m, www itp.) oraz kilka protokołów (http, https, ftp). Więcej informacji
Weryfikacja Wiele typów Wyłącznie weryfikacja rekordów DNS
Przykłady

Usługa http://example.com/

http://example.com/sukienki/1234
🅧 
https://example.com/sukienki/1234 - https nie pasuje
🅧 http://www.example.com/sukienki/1234 - www. nie pasuje

Usługa example.com

http://example.com/sukienki/1234
 
https://example.com/sukienki/1234
 http://www.example.com/sukienki/1234
 http://support.m.example.com/sukienki/1234

Dodawanie nowej usługi

Jeśli właściciel usługi przyznał Ci uprawnienia do danej usługi, musisz tylko otworzyć Search Console i wybrać usługę za pomocą menu wyboru usług. W przeciwnym razie musisz dodać nową usługę do konta w Search Console, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej.

Aby dodać nową usługę:

 1. Otwórz menu wyboru usługi na dowolnej stronie Search Console lub kliknij tutaj.
 2. W menu kliknij + Dodaj usługę.
 3. Wybierz typ usługi:
  1. Usługa z prefiksem URL
   • Adres URL usługi podaj dokładnie w takiej postaci, w jakiej pokazuje się na pasku przeglądarki, łącznie z końcowym znakiem /. W usłudze uwzględniane są dowolne adresy URL, które zaczynają się od tego prefiksu.
   • Jeśli witryna obsługuje dwa protokoły (http i https), każdy z nich musisz dodać jako osobną usługę. Podobnie w przypadku używania kilku subdomen (np. example.com, m.example.com i www.example.com) każdą musisz dodać jako osobną usługę.
   • Jeśli korzystasz z innych odmian domeny lub protokołu (np. m.example.com, http://example.com lub https://example.com), warto wskazać Google kanoniczne adresy URL.
   • Jeśli chcesz osobno śledzić dane z poszczególnych podsekcji witryny, możesz utworzyć w Search Console po 1 usłudze dla każdej domeny lub ścieżki podrzędnej, którą chcesz oddzielnie monitorować, oraz usługę, która obejmuje je wszystkie. Jeśli na przykład prowadzisz witrynę podróżniczą, która zawiera osobne podfoldery na temat Irlandii, Francji i Hiszpanii, możesz utworzyć konta na potrzeby takich usług z prefiksami URL:
    • https://www.example.com/ (lub usługa domeny dla example.com)
    • https://www.example.com/francja/
    • https://www.example.com/irlandia/
    • https://www.example.com/hiszpania/
    • http://m.example.com/ (w przypadku witryny mobilnej)
  2. Usługa domeny

   Podczas deklarowania usługi domeny podaj domenę witryny. Poniżej znajdziesz informacje o obsługiwanej składni adresów URL i o tym, jakie adresy URL są uwzględniane w usłudze. Usługa domeny wymaga potwierdzenia własności za pomocą weryfikacji rekordu DNS, chyba że jest ona hostowana w usłudze Google takiej jak Blogger czy Witryny Google.

   Składnia

   Adres usługi domeny jest tworzony na podstawie domeny głównej witryny. Jest to adres URL strony głównej bez protokołu (http/https) i bez żadnych części katalogu (/jakaś/ścieżka/). Możesz określić subdomeny.

   Te adresy URL są prawidłowymi definicjami usługi domeny:

   • m.example.com
   • example.com
   • pomoc.m.example.org
   • pomoc.m.example.co.es

   Prefiks www jest ignorowany. Jeśli dodasz go do nazwy usługi, zostanie zignorowany. Jeśli np. określisz „www.example.com” jako adres URL usługi, będzie ona miała postać „example.com”.

   Stan

   Usługa domeny gromadzi dane wszystkich subdomen, protokołów i ścieżek podrzędnych usługi. Jeśli np. określisz usługę domeny jako „example.com”, dane będą obejmować example.com, wszystkie subdomeny example.com (np. m.example.com, pomoc.m.example.com, www.example.com itd.) oraz dowolne ścieżki podrzędne każdej z tych domen z protokołem http, https i ftp.

   Oto przykłady usług domen i tego, jakie dane zawierają:

   Definicja domeny Uwzględniane adresy URL
   example.com
   • http://example.com
   • https://example.com
   • http://m.example.com
   • http://a.b.c.example.com
   • https://m.example.com/tutaj/dowolna/sciezka
   • NIE http://example.org – publiczny sufiks (.org, .com itd.) jest częścią nazwy usługi, więc usługa domeny „example.com” nie zawiera ciągu „example.org” ani „example.il.com”.
   ryby.example.com
   • http://ryby.example.com
   • https://ryby.example.com
   • https://pomoc.ryby.example.com
   • https://pomoc.ryby.example.com/tutaj/dowolna/sciezka
   • NIE example.com – ryby.example.com to element podrzędny domeny example.com, a domena podrzędna nie zawiera danych o domenie nadrzędnej.
   example.co.cn
   • http://example.co.cn
   • https://example.co.cn
   • https://pomoc.example.co.cn
   • https://pomoc.example.co.cn/tutaj/dowolna/sciezka
   • NIE example.co.de – publiczny sufiks (.cn, .de) jest częścią nazwy usługi, a różne sufiksy to różne usługi.

    

   Jeśli chcesz podzielić dane usługi domeny według subdomeny, ścieżki lub protokołu, skorzystaj z jednej z tych metod:

   • Dodaj filtr strony w raporcie skuteczności, aby móc przeglądać dane związane z określonymi protokołami lub subdomenami.
   • Utwórz dodatkowe usługi z prefiksami URL na potrzeby segmentów usługi domeny – na przykład dla usługi domeny example.com utwórz dodatkowe usługi takie jak m.example.com, http://example.com czy https://example.com/hiszpania/.
  3. Usługi na serwerach Google

   Jeśli masz usługę hostowaną przez Google, np. stronę w Witrynach lub Bloggerze bądź konto Google Workspace, możesz utworzyć usługę z prefiksem URL lub usługę domeny. Właściwy wybór zależy od tego, czy należy do Ciebie cała domena czy tylko ścieżka podrzędna. Weryfikacja będzie automatyczna, o ile zalogujesz się na to samo konto, z którego korzysta usługa na serwerach Google.
 4. Otrzymasz kilka metod weryfikacji usługi. Po wybraniu metody weryfikacji w Search Console zobaczysz wymagane w jej przypadku czynności weryfikacyjne. Możesz zweryfikować usługę od razu lub zapisać ustawienia i wznowić proces później:
  • Aby przeprowadzić weryfikację od razu, postępuj zgodnie z opisanymi czynnościami weryfikacyjnymi. Nie zamykaj wyskakującego okienka, tylko kliknij w nim Zweryfikuj. Jeśli wykonanie tych czynności potrwa trochę dłużej, zawsze możesz zapisać ustawienia i wznowić proces później (jak opisano poniżej).
  • Aby wstrzymać weryfikację i wznowić ją później, kliknij Zweryfikuj później, co spowoduje zapisanie jej bieżącego stanu. Następnie zamknij wyskakujące okienko i zweryfikuj witrynę w dogodnym czasie. Aby dokończyć weryfikację, po wykonaniu wymaganych czynności weryfikacyjnych wybierz zapisaną (ale niezweryfikowaną) usługę w menu wyboru usługi na pasku nawigacyjnym i kliknij Zweryfikuj.
 5. Dane o usłudze powinny zacząć się pojawiać po kilku dniach. Zbieranie danych do statystyk usługi rozpoczyna się natychmiast po dodaniu jej do dowolnego konta w Search Console, nawet przed zweryfikowaniem. Trwa ono tak długo, jak długo dowolny użytkownik ma tę usługę na swoim koncie – niezależnie od tego, czy jest zweryfikowanym właścicielem. Jeśli minęło kilka dni od weryfikacji, ale nie pojawiają się żadne dane o usłudze, możliwe, że wyszukiwarka Google jej nie znalazła lub masz podany nieprawidłowy adres URL (np. może się tak zdarzyć po wpisaniu http zamiast https w przypadku usługi z prefiksem URL).
Obsługa znaków innych niż łacińskie w adresach URL usługi
Search Console obsługuje adresy URL witryn zgodnie z internacjonalizacją nazw domen w aplikacjach (IDNA). Wystarczy wpisać nazwę domeny, a wyświetli się ona prawidłowo w Search Console. Jeśli w polu Dodaj usługę wpiszesz na przykład http://książki.example.com/, wyświetlony adres będzie poprawny.

Ponowne dodawanie usuniętej usługi

Usuniętą usługę możesz dodać ponownie. Nie musisz jej weryfikować, jeśli nadal ma ona co najmniej jednego zweryfikowanego właściciela.

Aby ponownie dodać usługę, po prostu dodaj ją w sposób opisany w krokach 1–3, a my automatycznie ją zweryfikujemy.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
true
Nowy użytkownik Search Console?

Nie znasz jeszcze Search Console? Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym użytkownikiem, ekspertem od SEO czy deweloperem stron internetowych, zacznij tutaj.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
83844
false