Een websiteproperty toevoegen

Je kunt als volgt een websiteproperty toevoegen aan je Search Console-account. Houd er rekening mee dat je moet kunnen bewijzen dat je eigenaar bent van de site (of het betreffende gedeelte van die site) om deze aan je Search Console-account toe te voegen. Je kunt een property maken die een volledig domein (example.com) omvat of een property die is beperkt tot één vertakking (example.com/clothing/).

Typen websiteproperty's

Search Console ondersteunt de volgende typen websiteproperty's:

  Property met URL-voorvoegsel Domeinproperty
Beschrijving

Bevat alleen URL's met het opgegeven voorvoegsel, inclusief het protocol (http/https). Als je wilt dat je property overeenkomt met elk protocol of subdomein (http/https/www/m, enzovoort), kun je overwegen in plaats daarvan een domeinproperty toe te voegen. Meer details weergeven

Een property op domeinniveau die alle subdomeinen (m, www, enzovoort) en meerdere protocollen (http, https, ftp) bevat. Meer details weergeven
Verificatie Veel typen Alleen verificatie via DNS-record
Voorbeelden

Property http://example.com/

http://example.com/dresses/1234
🅧 
https://example.com/dresses/1234 (https komt niet overeen)
🅧 http://www.example.com/dresses/1234 (www. komt niet overeen)

Property example.com

http://example.com/dresses/1234
 
https://example.com/dresses/1234
 http://www.example.com/dresses/1234
 http://support.m.example.com/dresses/1234

Een nieuwe property toevoegen

Een nieuwe property toevoegen:

 1. Open het dropdownmenu voor property's op een willekeurige Search Console-pagina.
 2. Selecteer + Property toevoegen in het dropdownmenu.
 3. Kies het type websiteproperty dat je wilt toevoegen:
  1. Property met URL-voorvoegsel
   • Geef de URL van je property exact op zoals deze wordt weergegeven in de browserbalk, inclusief het laatste symbool /. Alle URL's die beginnen met dit voorvoegsel, worden opgenomen in je property.
   • Als je site meerdere protocollen (http en https) ondersteunt, moet je voor elk protocol een afzonderlijke property toevoegen. Als je meerdere subdomeinen (bijvoorbeeld example.com, m.example.com en www.example.com) ondersteunt, moet je voor elk subdomein een afzonderlijke property toevoegen.
   • Als je andere varianten van je domein of protocol ondersteunt (m.example.com, http://example.com, https://example.com), kun je Google laten weten welke URL's canoniek zijn.
   • Als je gegevens voor meerdere subgedeelten van je site afzonderlijk wilt bijhouden, kun je een Search Console-property maken voor elk domein of subpad dat je afzonderlijk wilt bijhouden, evenals een property die ze allemaal bevat. Als je bijvoorbeeld een reissite hebt met specifieke submappen voor Frankrijk, Ierland en Spanje, kun je accounts maken voor de volgende property's met URL-voorvoegsels:
    • https://www.example.com/ (of een domeinproperty voor example.com)
    • https://www.example.com/france/
    • https://www.example.com/ireland/
    • https://www.example.com/spain/
    • http://m.example.com/ (voor je mobiele site)
  2. Domeinproperty

   Geef het domein op dat moet worden gedekt. Hieronder vind je meer informatie over de ondersteunde URL-syntaxis en welke URL's worden opgenomen in je property. Voor een domeinproperty is verificatie via een DNS-record vereist om het eigendom te bewijzen, tenzij de property zich bevindt in een Google-product zoals Blogger of Google Sites.

   Syntaxis

   De URL van een domeinproperty is een URL zonder protocol (http/https) of mapgedeelten (/een/pad/). Houd er rekening mee dat het openbare achtervoegsel (.org, .com, enzovoort) deel uitmaakt van de propertynaam, dus de domeinproperty 'example.com' omvat niet 'example.org' of 'example.il.com'.

   De volgende URL's zijn allemaal geldige definities van domeinproperty's:

   • m.example.com
   • example.com
   • support.m.example.org
   • support.m.example.co.es

   www wordt genegeerd. Als je www aan je propertynaam toevoegt, wordt www genegeerd. Als je bijvoorbeeld www.example.com opgeeft als property-URL, wordt de property gemaakt als example.com.

   Dekking

   Een domeinproperty verzamelt gegevens voor alle subdomeinen, protocollen en subpaden van de property. Als je bijvoorbeeld een domeinproperty definieert als 'example.com', bevatten de gegevens example.com, alle subdomeinen van example.com (zoals m.example.com, support.m.example.com, www.example.com, enzovoort) en alle subpaden van die domeinen, op http, https en ftp.

   Hier volgen enkele voorbeelden van domeinproperty's en wat ze verzamelen:

   Dit domein ... ... bevat deze URL's.
   example.com
   • http://example.com
   • https://example.com
   • http://m.example.com
   • http://a.b.c.example.com
   • https://m.example.com/any/path/here
   • ...
   fish.example.com
   • http://fish.example.com
   • https://fish.example.com
   • https://support.fish.example.com
   • https://support.fish.example.com/any/path/here
   • ...
   • NIET example.com
   example.co.cn
   • http://example.co.cn
   • https://example.co.cn
   • https://support.example.co.cn
   • https://support.example.co.cn/any/path/here
   • ...
   • NIET example.co

    

   Gebruik een van de volgende technieken als je domeinpropertygegevens wilt scheiden op basis van subdomein, pad of protocol:

   • Voeg een paginafilter aan het prestatierapport toe om gegevens voor specifieke protocollen of subdomeinen te bekijken.
   • Maak extra property's met URL-voorvoegsels voor segmenten van de domeinproperty. Maak voor de domeinproperty example.com bijvoorbeeld extra property's voor m.example.com, http://example.com, https://example.com/spain/, enzovoort.
  3. Door Google gehoste property

   Als je eigenaar bent van een door Google gehoste property, zoals een Sites- of Blogger-site, of een Google Workspace-account, kun je naar keuze een property met URL-voorvoegsel of een domeinproperty maken, afhankelijk van het feit of je eigenaar van het domein of alleen van een subpad onder het domein bent. Verificatie vindt automatisch plaats als je bent ingelogd met hetzelfde account als de door Google gehoste property.
 4. Je kunt kiezen uit verschillende verificatiemethoden voor je property. Wanneer je een verificatiemethode kiest in Search Console, worden de vereiste verificatiestappen voor die methode weergegeven. Je kunt de verificatie onmiddellijk uitvoeren of de instellingen opslaan en het proces later hervatten:
  • Als je onmiddellijk wilt verifiëren, volg je de beschreven verificatiestappen zonder het pop-upvenster te sluiten. Klik vervolgens op Verifiëren in het pop-upvenster. Als je enige tijd nodig hebt om deze stappen uit te voeren, kun je de instellingen altijd opslaan en het proces later hervatten (hierna beschreven).
  • Als je het proces wilt onderbreken en later wilt hervatten, klik je op Later verifiëren om de huidige status op te slaan, het pop-upvenster te sluiten en je site op een later tijdstip te verifiëren. Nadat je de vereiste verificatiestappen hebt uitgevoerd, voltooi je de verificatie door de opgeslagen (maar niet geverifieerde) property in de propertykiezer in de navigatiebalk te selecteren en Verifiëren te kiezen.
 5. Na enkele dagen zouden er gegevens moeten verschijnen in je property. De gegevensverzameling voor een property begint zodra iemand de property aan een Search Console-account toevoegt, zelfs al vóór verificatie. De gegevensverzameling gaat door zolang een gebruiker die property in zijn account heeft, ongeacht of de property een geverifieerde eigenaar heeft. Als je property enkele dagen na verificatie nog geen gegevens bevat, is dit mogelijk omdat de site niet is gezien op Google Zoeken of omdat je de verkeerde URL hebt opgegeven (je hebt bijvoorbeeld http in plaats van https opgegeven voor je property met URL-voorvoegsel).
Ondersteuning voor niet-Latijnse tekens in property-URL's
Search Console biedt ondersteuning voor IDNA (Internationalizing Domain Names in Applications) als site-URL's. Geef je domeinnaam op de gebruikelijke manier op. Deze wordt vervolgens correct weergegeven in Search Console. Als je bijvoorbeeld http://ideeën.example.com/ typt in het veld Property toevoegen, wordt de URL correct weergegeven.

Een verwijderde property weer toevoegen

Je kunt een verwijderde property weer toevoegen zonder verificatie, zolang de property nog ten minste één geverifieerde eigenaar heeft.

Als je de property weer wilt toevoegen, voeg je de property toe zoals hierboven beschreven in stap 1 tot en met 3. Je wordt dan automatisch opnieuw geverifieerd.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
83844
false