Een websiteproperty toevoegen

Je kunt als volgt een websiteproperty toevoegen aan je Search Console-account. Houd er rekening mee dat je moet kunnen bewijzen dat je eigenaar bent van de site (of het betreffende gedeelte van die site) om deze aan je Search Console-account toe te voegen. Je kunt een property maken die een volledig domein (example.com) omvat of een property die is beperkt tot één vertakking (example.com/clothing/).

Typen websiteproperty's

Search Console ondersteunt de volgende websiteproperty's:

  Property met URL-voorvoegsel Domeinproperty
Beschrijving

Bevat alleen URL's met exact het opgegeven voorvoegsel, inclusief het protocol (http/https). Als je wilt dat je property overeenkomt met elk protocol of subdomein (http/https/www/m, enzovoort), kun je overwegen in plaats daarvan een domeinproperty toe te voegen.

Bevat alle subdomeinen (m, www, enzovoort) en beide protocollen (http, https).
Verificatie Veel typen Alleen verificatie via DNS-record
Overeenkomende URL's

Property http://example.com/ komt overeen met:

http://example.com/dresses/1234
🅧 
https://example.com/dresses/1234 (https komt niet overeen)
🅧 http://www.example.com/dresses/1234 (www. komt niet overeen)

Property example.com komt overeen met:

http://example.com/dresses/1234
 
https://example.com/dresses/1234
 http://www.example.com/dresses/1234
 http://support.m.example.com/dresses/1234

Een property toevoegen

Een nieuwe websiteproperty toevoegen:

 1. Klik op een willekeurige Search Console-pagina op het dropdownmenu voor property's.
 2. Selecteer + Property toevoegen in het dropdownmenu.
 3. Kies het type websiteproperty dat je wilt toevoegen.
  1. Property met URL-voorvoegsel

   • Geef de URL van je property exact op zoals deze wordt weergegeven in de browserbalk, inclusief het laatste symbool /. Alle URL's die beginnen met dit voorvoegsel, worden opgenomen in je property.
   • Als je site meerdere protocollen (http en https) ondersteunt, moet je voor elk protocol een afzonderlijke property toevoegen. Als je meerdere subdomeinen (bijvoorbeeld example.com, m.example.com en www.example.com) ondersteunt, moet je voor elk subdomein een afzonderlijke property toevoegen.
   • Als je de versie met en zonder www ondersteunt, moet je Search Console laten weten welke van de twee je voorkeursdomein is.
   • Als je andere varianten van je domein of protocol ondersteunt (m.example.com, http://example.com, https://example.com), kun je Google laten weten welke URL's canoniek zijn.
   • Als je gegevens voor meerdere segmenten van je site moet bijhouden, kun je een afzonderlijke Search Console-property maken voor elk domein of subpad dat je afzonderlijk wilt bijhouden, evenals voor de meest algemene URL waaraan al deze domeinen en subpaden zijn gekoppeld. Als je bijvoorbeeld een reissite hebt met specifieke submappen voor Frankrijk, Ierland en Spanje, kun je accounts maken voor de volgende property's met URL-voorvoegsels:
    1. https://www.example.com/ (of een domeinproperty voor example.com)
    2. https://www.example.com/france/
    3. https://www.example.com/ireland/
    4. https://www.example.com/spain/
    5. http://m.example.com/ (voor je mobiele site)
  2. Domeinproperty

   Geef het domein op dat moet worden gedekt. Hieronder vind je meer informatie over de ondersteunde URL-syntaxis en welke URL's worden opgenomen in je property. Verificatie via DNS-record is vereist om te bewijzen dat je de eigenaar bent, tenzij de property zich in een Google-product (zoals Blogger of Google Sites) bevindt.

   Syntaxis

   De URL's voor een domeinproperty zijn een domein, een optioneel aantal subdomeinen en een openbaar achtervoegsel. Het openbare achtervoegsel maakt deel uit van de propertydefinitie, dus de domeinproperty 'example.com' bevat niet 'example.org' of 'example.il.com'. De volgende URL's zijn bijvoorbeeld allemaal geldige domeinproperty's:

   • example.com
   • m.example.com
   • support.m.example.org
   • support.m.example.co.es

   www wordt niet ondersteund. Als je www aan je propertynaam toevoegt, wordt www genegeerd. Als je bijvoorbeeld www.example.com opgeeft als property, wordt je property gemaakt als example.com

   Dekking

   Een domeinproperty verzamelt gegevens voor alle subdomeinen, protocollen en subpaden van de property. Als je bijvoorbeeld een domeinproperty definieert als 'example.com', bevatten de gegevens example.com, alle subdomeinen van example.com (zoals m.example.com, support.m.example.com, www.example.com, enzovoort) en alle subpaden van die domeinen, op http en https.

   Hier volgen enkele voorbeelden van domeinproperty's en wat ze verzamelen:

   Dit domein... bevat deze URL's.
   example.com
   • http://example.com
   • https://example.com
   • http://m.example.com
   • http://a.b.c.example.com
   • https://m.example.com/any/path/here
   • ...
   fish.example.com
   • http://fish.example.com
   • https://fish.example.com
   • https://support.fish.example.com
   • https://support.fish.example.com/any/path/here
   • ...
   • NIET example.com
   example.co.cn
   • http://example.co.cn
   • https://example.co.cn
   • https://support.example.co.cn
   • https://support.example.co.cn/any/path/here
   • ...

    

   Een domeinproperty is atomisch, wat betekent dat deze gegevens bevat voor alle opgenomen URL's gedurende de volledige levensduur van de property. Als je property bijvoorbeeld example.com is, kan deze geen gegevens voor www.example.com bevatten van twee maanden geleden, maar van m.example.com van maar één maand geleden.

   Gebruik een van de volgende technieken als je domeinpropertygegevens wilt segmenteren op basis van subdomein, pad of protocol:

   • Voeg een paginafilter aan het prestatierapport toe om gegevens voor specifieke protocollen of subdomeinen te bekijken.
   • Maak extra property's met URL-voorvoegsels voor segmenten van de domeinproperty. Maak voor de domeinproperty example.com bijvoorbeeld extra property's voor m.example.com, http://example.com, https://example.com/spain/, enzovoort.
  3. Door Google gehoste property

   Als je eigenaar bent van een door Google gehoste property, zoals een Sites- of Blogger-site, of een G Suite-account, kun je naar keuze een property met URL-voorvoegsel of een domeinproperty maken, afhankelijk van of je eigenaar van het domein of alleen van een subpad onder het domein bent. Verificatie vindt automatisch plaats als je bent ingelogd met hetzelfde account als de door Google gehoste property.
 4. Je kunt kiezen uit verschillende verificatiemethoden voor je property. Ga als volgt te werk om je property te verifiëren:
  • Klik op Later verifiëren om je huidige status op te slaan, de pop-up te sluiten en je site te verifiëren wanneer dat jou uitkomt. Nadat je de verificatiestappen hebt uitgevoerd, voltooi je de verificatie door de opgeslagen (maar niet-geverifieerde) property in de propertykiezer op de navigatiebalk te selecteren en vervolgens Verifiëren te selecteren.

   OF
    
  • Verifieer zonder het pop-upvenster te sluiten, voer de vereiste verificatiestappen uit en klik vervolgens op Verifiëren in het pop-upvenster.
 5. Na enkele dagen zouden er gegevens moeten verschijnen in je property. De gegevensverzameling voor een property begint zodra iemand de property aan een Search Console-account toevoegt, zelfs al vóór verificatie. De gegevensverzameling gaat door zolang een gebruiker die property in zijn account heeft, ongeacht of de property een geverifieerde eigenaar heeft. Als je property enkele dagen na verificatie nog geen gegevens bevat, is dit mogelijk omdat de site niet is gezien op Google Zoeken of omdat je de verkeerde URL hebt opgegeven (je hebt bijvoorbeeld http in plaats van https opgegeven voor je property met URL-voorvoegsel).
Ondersteuning voor niet-Latijnse tekens
Search Console biedt ondersteuning voor IDNA (Internationalizing Domain Names in Applications) als site-URL's. Geef je domeinnaam op de gebruikelijke manier op. Deze wordt vervolgens correct weergegeven in Search Console. Als je bijvoorbeeld http://ideeën.example.com/ typt in het veld Property toevoegen, wordt de URL correct weergegeven.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?