Tilføj en websiteejendom

Her kan du se, hvordan du føjer en websiteejendom til din konto i Search Console. Bemærk, at du skal kunne bevise, at du ejer websitet (eller den relevante del af websitet), før du kan føje ejendommen til din konto i Search Console. Du kan oprette en ejendom, der omfatter et helt domæne (eksempel.dk), eller en ejendom, som er begrænset til en enkelt sektion (eksempel.dk/tøj/).

Typer af websiteejendomme

Search Console understøtter følgende typer af websiteejendomme:

  Ejendom med webadressepræfiks Domæneejendom
Beskrivelse

Omfatter kun webadresser med det angivne præfiks, inklusive protokollen (http/https). Hvis din ejendom skal matche alle protokoller eller underdomæner (http/https/www./m. osv.), bør du overveje at tilføje en domæneejendom i stedet. Få flere oplysninger.

En ejendom på domæneniveau, der inkluderer alle underdomæner (m, www osv.) og flere protokoller (http, https, ftp). Få flere oplysninger.
Bekræftelse Mange typer Kun bekræftelse af DNS-registrering
Eksempler

Ejendom http://eksempel.dk/

http://eksempel.dk/kjoler/1234
🅧 
https://eksempel.dk/kjoler/1234 – https matcher ikke
🅧 http://www.eksempel.dk/kjoler/1234 – www. matcher ikke

Ejendom eksempel.dk

http://eksempel.dk/kjoler/1234
 
https://eksempel.dk/kjoler/1234
 http://www.eksempel.dk/kjoler/1234
 http://support.m.eksempel.dk/kjoler/1234

Tilføj en ny ejendom

Sådan tilføjer du en ny ejendom:

 1. Åbn rullemenuen for ejendomsvælgeren på en hvilken som helst side i Search Console.
 2. Vælg + Tilføj ejendom i rullemenuen.
 3. Vælg den type ejendom, du vil tilføje:
  1. Ejendom med webadressepræfiks
   • Angiv webadressen til din ejendom præcis som den vises i adresselinjen, inklusive det afsluttende tegn /. Alle webadresser, der starter med dette præfiks, medtages i din ejendom.
   • Hvis dit website understøtter flere protokoller (http og https), skal du tilføje en separat ejendom for hver protokol. Hvis du understøtter flere underdomæner (f.eks. eksempel.dk, m.eksempel.dk og www.eksempel.dk), skal du også tilføje en særskilt ejendom for hvert underdomæne.
   • Hvis du understøtter andre variationer af dit domæne eller din protokol (m.eksempel.dk, http://eksempel.dk eller https://eksempel.dk), bør du overveje at fortælle Google, hvilke webadresser der er kanoniske.
   • Hvis du vil spore data separat for flere forskellige undersektioner af dit website, bør du overveje at oprette en Search Console-ejendom for hvert domæne eller hver understi, der skal spores separat, samt for en ejendom, som indeholder dem allesammen. Hvis du f.eks. har et rejsewebsite med specifikke undermapper for Frankrig, Irland og Spanien, kan du oprette konti for følgende ejendomme med webadressepræfikset:
    • https://www.eksempel.dk/ (eller en domæneejendom for eksempel.dk)
    • https://www.eksempel.dk/frankrig/
    • https://www.eksempel.dk/irland/
    • https://www.eksempel.dk/spanien/
    • http://m.eksempel.dk/ (for dit mobilwebsite)
  2. Domæneejendom

   Angiv det relevante domæne. Se, hvilken webadressesyntaks, der understøttes, og hvilke webadresser, der medtages i din ejendom, nedenfor. En domæneejendom kræver bekræftelse af DNS-registreringen for at bevise ejerskabet, medmindre ejendommen er på et Google-produkt som f.eks. Blogger eller Google Sites.

   Syntaks

   En webadresse til en webejendom er en webadresse uden protokol (http/https) eller indeksdele (/tilfældig/sti/). Bemærk, at det offentlige suffiks (.org, .com osv.) er en del af ejendomsnavnet, så domæneejendommen "eksempel.dk" omfatter ikke "eksempel.org" eller "eksempel.il.com".

   Følgende webadresser er alle gyldige definitioner på domæneejendomme:

   • m.example.com
   • example.com
   • support.m.example.org
   • support.m.example.co.es

   www ignoreres. Hvis du føjer www til dit ejendomsnavn, ignoreres www. Hvis du f.eks. angiver www.eksempel.dk som webadressen til din ejendom, oprettes din ejendom som eksempel.dk

   Dækning

   En domæneejendom samler data for alle ejendommens underdomæner, protokoller og understier. Hvis du definerer en domæneejendom som f.eks. "eksempel.dk", omfatter dataene altså eksempel.dk, alle underdomæner for eksempel.dk (f.eks. m.eksempel.dk, support.m.eksempel.dk og www.eksempel.dk) og alle understier for ethvert af disse domæner på http, https og ftp.

   Her er nogle eksempler på domæneejendomme, og hvad de samler:

   Dette domæne... omfatter disse webadresser.
   example.com
   • http://eksempel.dk
   • https://eksempel.dk
   • http://m.eksempel.dk
   • http://a.b.c.eksempel.dk
   • https://m.eksempel.dk/enhver/sti/her
   • ...
   fisk.eksempel.dk
   • http://fisk.eksempel.dk
   • https://fisk.eksempel.dk
   • https://support.fisk.eksempel.dk
   • https://fisk.eksempel.dk/enhver/sti/her
   • ...
   • IKKE eksempel.dk
   eksempel.co.cn
   • http://eksempel.co.cn
   • https://eksempel.co.cn
   • https://support.eksempel.co.cn
   • https://support.eksempel.co.cn/enhver/sti/her
   • ...
   • IKKE eksempel.co

    

   Hvis du vil sortere data for domæneejendom efter underdomæne, sti eller protokol, skal du bruge en af følgende teknikker:

   • Tilføj et sidefilter i effektivitetsrapporten for at se data for specifikke protokoller eller underdomæner.
   • Opret yderligere ejendomme med webadressepræfikset til segmenter af domæneejendommen. Til domæneejendommen eksempel.dk kan du f.eks. oprette yderligere ejendomme for m.eksempel.dk, http://eksempel.dk, https://eksempel.dk/spanien/ osv.
  3. Google-hostet ejendom

   Hvis du ejer en Google-hostet ejendom som f.eks. et Sites- eller Blogger-website eller en Google Workspace-konto, kan du oprette enten et webadressepræfiks eller en domæneejendom efter behov, afhængigt af om du ejer domænet eller kun ejer en understi under domænet. Bekræftelsen sker automatisk, hvis du er logget ind med den samme konto som den Google-hostede ejendom.
 4. Du får et udvalg af bekræftelsesmetoder, som kan bruges til din ejendom. Når du vælger en bekræftelsesmetode i Search Console, får du vist de påkrævede bekræftelsestrin for den pågældende metode. Du kan bekræfte med det samme eller gemme dine indstillinger og genoptage processen senere:
  • Hvis du vil bekræfte med det samme, skal du følge de beskrevne bekræftelsestrin uden at lukke pop op-vinduet og derefter klikke på Bekræft i pop op-vinduet. Hvis det kommer til at tage dig noget tid at gennemgå disse trin, kan du altid gemme dine indstillinger og genoptage processen senere (se mere nedenfor).
  • Hvis du vil sætte processen på pause og genoptage den senere, skal du klikke på Bekræft senere for at gemme din aktuelle status, lukke pop op-vinduet og bekræfte dit website, når det passer dig. Når du har gennemført de påkrævede bekræftelsestrin, skal du gennemføre bekræftelsen ved at vælge den gemte (men ubekræftede) ejendom i ejendomsvælgeren på navigationslinjen og vælge Bekræft.
 5. Data bliver normalt vist i din ejendom inden for få dage. Indsamling af data for en ejendom starter, så snart ejendommen tilføjes på en hvilken som helst konto i Search Console, allerede inden den er bekræftet. Dataindsamling fortsætter, så længe en bruger har denne ejendom på sin konto, uanset om den har en bekræftet ejer. Hvis din ejendom ikke har nogen data flere dage efter bekræftelsen, kan det skyldes, at websitet ikke er blevet set i Google Søgning, eller at du har angivet en forkert webadresse (f.eks. hvis du har angivet http i stedet for https for din ejendom med webadressepræfikset).
Understøttelse af ikke-latinske tegn i ejendomswebadresser
Search Console understøtter internationalisering af domænenavne i apps (IDNA, Internationalizing Domain Names in Applications) som webadresser til websites. Skriv dit domænenavn som normalt, så bliver det vist korrekt i Search Console. Hvis du f.eks. skriver http://bücher.eksempel.dk/ i feltet Tilføj ejendom, vises det korrekt.

Tilføj en ejendom, du tidligere har fjernet

Du kan tilføje en ejendom, du tidligere har fjernet, uden at bekræfte den, så længe ejendommen stadig har én bekræftet ejer.

Hvis du vil tilføje en ejendom, du tidligere har fjernet, skal du bare tilføje ejendommen som beskrevet ovenfor i trin 1-3. Så bliver du automatisk bekræftet på ny.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
83844
false