Přidání webové služby

Níže naleznete pokyny k přidání webové služby do účtu Search Console. Upozorňujeme, že abyste web nebo jeho část mohli přidat do účtu služby Search Console, musíte být schopni dokázat, že web nebo jeho příslušnou část vlastníte. Můžete vytvořit službu, která zahrnuje celou doménu (example.com), nebo službu, která zahrnuje jen jednu větev webu (example.com/obleceni/).

Typy webových služeb

Search Console podporuje následující typy webových služeb:

  Služba s předponou adresy URL Služba typu Doména
Popis

Zahrnuje pouze adresy URL se zadanou předponou, včetně protokolu (http/https). Pokud chcete, aby služba zahrnovala všechny protokoly nebo subdomény (http/https/www./m. apod.), zvažte spíše přidání služby typu Doména. Další podrobnosti

Zahrnuje všechny subdomény (m, www apod.) a několik protokolů (http, https, ftp). Další podrobnosti
Ověření Mnoho typů Pouze ověření pomocí záznamu DNS
Příklady

Služba http://example.com/

http://example.com/saty/1234
🅧 
https://example.com/saty/1234 – Protokol https se neshoduje.
🅧 http://www.example.com/saty/1234 – Subdoména www. se neshoduje.

Služba example.com

http://example.com/saty/1234
 
https://example.com/saty/1234
 http://www.example.com/saty/1234
 http://podpora.m.example.com/saty/1234

Přidání nové služby

Postup přidání nové služby:

 1. Na libovolné stránce služby Search Console otevřete rozbalovací seznam k výběru služby.
 2. V rozbalovací nabídce vyberte + Přidat službu.
 3. Vyberte typ služby, kterou chcete přidat:
  1. Služba s předponou adresy URL
   • Adresu URL služby zadejte přesně tak, jak je uvedena v adresním řádku prohlížeče, včetně případného lomítka na konci. Služba zahrnuje všechny adresy URL, které začínají touto předponou.
   • Pokud váš web podporuje několik protokolů (http a https), musíte pro každý z nich přidat samostatnou službu. Jestliže podporujete několik subdomén (například example.com, m.example.com a www.example.com), každou z nich je potřeba přidat jako samostatnou službu.
   • Pokud u domény nebo protokolu podporujete další varianty (m.example.com, http://example.com, https://example.com), zvažte možnost sdělit Googlu, které adresy URL jsou kanonické.
   • Pokud potřebujete měřit data pro několik podčástí webu, zvažte možnost vytvořit v Search Console samostatnou službu pro každou doménu nebo cestu, kterou chcete samostatně měřit, a také službu, která zahrnuje všechny. Máte-li například cestovatelský web s podsložkami pro Irsko, Francii a Španělsko, můžete vytvořit účty pro následující služby s předponami adres URL:
    • https://www.example.com/ (nebo službu typu Doména pro web example.com)
    • https://www.example.com/francie/
    • https://www.example.com/irsko/
    • https://www.example.com/spanelsko/
    • http://m.example.com/ (pro mobilní web)
  2. Služba typu Doména

   Zadejte doménu, kterou chcete zahrnout. Níže naleznete informace o podporované syntaxi adres URL a o tom, které adresy URL služba zahrnuje. U služby typu Doména je vlastnictví potřeba prokázat ověřením pomocí záznamu DNS (pokud není hostována ve službě Google, jako jsou například Blogger nebo Weby Google).

   Syntaxe

   Adresa URL typu Doména je adresa URL bez částí udávajících protokol (http/https) a adresáře (/nějaká/cesta/). Součástí názvu služby je veřejná přípona. Služba typu Doména „example.com“ tedy nezahrnuje doménu „example.org“ ani „example.il.com“.

   Všechny následující adresy URL jsou platné definice služeb typu Doména:

   • m.example.com
   • example.com
   • support.m.example.org
   • support.m.example.co.es

   Subdoména www se ignoruje. Pokud k názvu služby přidáte subdoménu www, bude tato subdoména ignorována. Například pokud službu zadáte jako „www.example.com“, vytvoří se služba „example.com“.

   Pokrytí

   Služba typu Doména slučuje všechny své subdomény, protokoly a dílčí cesty. Pokud například službu typu Doména definujete jako „example.com“, data budou zahrnovat doménu example.com, všechny její subdomény (například m.example.com, podpora.m.example.com, www.example.com apod.) a všechny dílčí cesty v těchto doménách s protokolem http, https i ftp.

   Zde je několik příkladů služeb typu Doména a adres URL, které zahrnují:

   Doména Zahrnuté adresy URL
   example.com
   • http://example.com
   • https://example.com
   • http://m.example.com
   • http://a.b.c.example.com
   • https://m.example.com/libovolna/dilci/cesta
   • ...
   ryba.example.com
   • http://ryba.example.com
   • https://ryba.example.com
   • https://podpora.ryba.example.com
   • https://podpora.ryba.example.com/libovolna/dilci/cesta
   • ...
   • NE example.com
   example.co.cn
   • http://example.co.cn
   • https://example.co.cn
   • https://podpora.example.co.cn
   • https://podpora.example.co.cn/libovolna/dilci/cesta
   • ...
   • NE example.co

    

   Chcete-li údaje služby typu Doména rozdělit podle subdomén, cest nebo protokolů, použijte některou z následujících technik:

   • Přidáním filtru stránek do přehledu výkonu zobrazte data pro konkrétní protokoly nebo subdomény.
   • Vytvořte dodatečné služby s předponou URL pro jednotlivé segmenty služby typu Doména. Pro službu typu Doména example.com můžete vytvořit například dodatečné služby m.example.com, http://example.com, https://example.com/spanelsko/ apod.
  3. Služba hostovaná Googlem

   Jestliže vlastníte službu hostovanou Googlem, například web ve službě Weby nebo Blogger či účet služby Google Workspace, můžete vytvořit buď službu s předponou adresy URL, nebo službu typu Doména (podle toho, zda vlastníte celou doménu, nebo jen dílčí cestu v rámci ní). Pokud jste přihlášení pomocí účtu, pod který služba hostovaná Googlem patří, ověření proběhne automaticky.
 4. Budete si moci vybrat z několika metod oveření služby. Když v Search Console zvolíte metodu ověření, zobrazí se ověřovací kroky požadované pro danou metodu. Ověření může provést ihned, nebo nastavení uložit a pokračovat v procesu později:
  • Chcete-li ověření provést ihned, ponechte vyskakovací okno otevřené, proveďte popsané ověřovací kroky a poté ve vyskakovacím okně klikněte na Ověřit. Pokud vám provedení těchto kroků bude nějakou dobu trvat, můžete si vždy nastavení uložit a pokračovat v procesu později (viz další odrážka).
  • Chcete-li proces pozastavit a obnovit později, kliknutím na Ověřit později uložte aktuální stav, zavřete vyskakovací okno a ověřte web, až se vám to bude hodit. Po provedení povinných ověřovacích kroků dokončete ověření tím, že v nabídce výběru služby na navigační liště vyberete uloženou (ale neověřenou) službu a poté možnost Ověřit.
 5. Během několika dní by se ve službě měla začít zobrazovat data. Data se pro službu začnou shromažďovat ihned, jakmile ji někdo přidá do nějakého účtu Search Console (dokonce ještě před ověřením). Data se shromažďují, dokud má službu ve svém účtu alespoň jeden uživatel (bez ohledu na to, zda je ověřeným vlastníkem). Pokud pro službu několik dní po ověření nejsou k dispozici žádná data, může to být způsobeno tím, že se váš web ve Vyhledávání Google nikomu nezobrazil nebo že jste zadali nesprávnou adresu URL (například jste u služby s předponou adresy URL namísto protokolu https zadali protokol http).
Podpora znaků mimo standardní latinku v adresách URL služeb
Search Console u adres URL webů podporuje IDNA (Internationalizing Domain Names in Applications). Stačí jen zadat název domény jako obvykle. Ve službě Search Console se zobrazí ve správné podobě. Pokud například do pole Přidat službu zadáte http://knížky.example.com, zobrazí se adresa správně.

Opětovné přidání odstraněné služby

Pokud má odstraněná služba stále alespoň jednoho ověřeného vlastníka, můžete ji znovu přidat bez ověřování.

Chcete-li službu znovu přidat, jednoduše ji přidejte podle pokynů ve výše uvedených krocích 1–3. Měli byste být automaticky znovu ověřeni.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
83844
false