Přidání webové služby do Search Console

Služba je v Search Console termín pro samostatnou věc, kterou v Search Console můžete prozkoumat nebo spravovat. Webová služba představuje web, tedy všechny stránky, které sdílejí společnou doménu nebo předponu adresy URL. Můžete spravovat několik služeb a pomocí nástroje pro výběr služby v Search Console můžete zvolit, kterou chcete zobrazit nebo spravovat.

Níže naleznete pokyny k přidání webové služby do účtu Search Console. Upozorňujeme, že musíte dokázat, že web nebo jeho příslušnou část vlastníte, abyste ho nebo jeho část mohli přidat do účtu služby Search Console. Můžete vytvořit službu, která zahrnuje celou doménu (example.com), nebo službu, která zahrnuje jen jednu větev webu (example.com/obleceni/).

Pokud vlastnictví prokázat nemůžete, máte možnost požádat jiného vlastníka služby, aby vám ke službě udělil přístup.

V účtu Search Console můžete mít až 1000 služeb.

Typy webových služeb

Search Console podporuje následující typy webových služeb:

  Služba s předponou adresy URL Služba typu Doména
Popis

Zahrnuje pouze adresy URL se zadanou předponou, včetně protokolu (http/https).

Pokud chcete, aby služba zahrnovala všechny protokoly nebo subdomény (http/https/www./m. apod.), zvažte spíše vytvoření služby typu Doména. Další podrobnosti

Zahrnuje všechny subdomény (m, www apod.) a několik protokolů (http, https, ftp).

Pokud data potřebujete omezit podle segmentů cesty adresy URL (example.com/es/, example.com/cs/) nebo podle protokolu (http/https), vytvořte místo toho službu s předponou adresy URL. Další podrobnosti

Ověření Mnoho možných metod Pouze ověření pomocí záznamu DNS
Příklady

Služba http://example.com/

http://example.com/saty/1234
🅧
https://example.com/saty/1234 – Protokol https se neshoduje.
🅧 http://www.example.com/saty/1234 – Subdoména www. se neshoduje.

Služba example.com

http://example.com/saty/1234
https://example.com/saty/1234
http://www.example.com/saty/1234
http://support.m.example.com/saty/1234

Přidání nové služby

Pokud vám někdo udělil oprávnění ke konkrétní službě, otevřete Search Console a vyberte danou službu pomocí nástroje pro výběr služby. Jinak budete muset do účtu Search Console přidat novou službu podle pokynů níže.

Přidání služby nemá vliv na váš web ve Vyhledávání Google. Umožňuje pouze sledovat jeho výkon na Googlu. Pokud vše nedokončíte najednou nebo pokud budete mít problémy s nastavením, váš web to nijak neovlivní.

Postup přidání nové služby:

 1. Na libovolné stránce Search Console otevřete rozbalovací seznam k výběru služby nebo klikněte sem.
 2. V rozbalovací nabídce vyberte + Přidat službu.
 3. Vyberte typ služby, kterou chcete přidat:
  Služba s předponou adresy URL (https://example.com)

  Služba s předponou adresy URL určuje začátek adresy URL. Jsou v ní zahrnuty všechny adresy URL, které začínají touto předponou. Pokud je například adresa služby s předponou adresy URL https://example.com/domaci_mazlicci/, budou její součástí všechny následující adresy URL:

  • https://example.com/domaci_mazlicci/stenata
  • https://example.com/domaci_mazlicci/kocky?a=siamske&b=skladem
  • https://example.com/domaci_mazlicci/potreby/potrava/cvrcci

  Následující adresy URL její součástí nebudou:

  • http://example.com/domaci_mazlicci/ [Zadaná předpona adresy URL je https, nikoliv http.]
  • https://m.example.com/domaci_mazlicci/ [Subdomény, jako je m.example.com, v této předponě adresy URL nejsou zahrnuty.]

   

  Tipy:

  • Zadejte úplnou předponu adresy URL služby, včetně lomítka na konci. Služba zahrnuje všechny adresy URL, které začínají touto předponou.
  • V adrese URL zahrňte http:// nebo https://. Pokud váš web podporuje několik protokolů (http a https), musíte pro každý z nich přidat samostatnou službu. Jestliže podporujete několik subdomén (například example.com, m.example.com a www.example.com), každou z nich je potřeba přidat jako samostatnou službu.
  • Pokud potřebujete měřit data pro několik podčástí webu, zvažte možnost vytvořit v Search Console samostatnou službu pro každou doménu nebo cestu, kterou chcete samostatně měřit, a také službu, která je zahrnuje všechny. Jestliže například máte cestovatelský web s podsložkami pro Irsko, Francii a Španělsko, můžete vytvořit účty pro následující služby s předponami adres URL:
   • https://www.example.com/ (nebo službu typu Doména pro web example.com)
   • https://www.example.com/francie/
   • https://www.example.com/irsko/
   • https://www.example.com/spanelsko/
   • http://m.example.com/ (pro mobilní web)
  Pokud u domény nebo protokolu podporujete další varianty (m.example.com, http://example.com, https://example.com), zvažte možnost sdělit Googlu, které adresy URL jsou kanonické. Tyto informace Googlu pomohou procházet váš web efektivněji.
  Služba typu Doména (example.com)

  Pokud chcete zaznamenávat data z konkrétní domény a všech subdomén a protokolů (http/https), zadejte službu typu Doména. Níže naleznete informace o podporované syntaxi a o tom, které adresy URL služba zahrnuje. Služba typu Doména vyžaduje ověření vlastnictví pomocí ověření záznamu DNS. Výjimkou jsou pouze služby ve službách Google, jako jsou Blogger nebo Weby Google.

  Syntaxe

  Služba typu Doména se vytváří zadáním pouze kořenové domény webu a případných subdomén, kromě subdomény www.

  V definici služby nezahrnujte protokol (http/https) ani cestu (/nejaka/cesta/). Pokud potřebujete zadat protokol nebo cestu, musíte vytvořit službu s předponou adresy URL.

  Všechny následující adresy URL jsou platné definice služeb typu Doména:

  • m.example.com
  • example.com
  • support.m.example.org
  • support.m.example.co.es

  Nezahrnujte předponu www. Služba typu Doména automaticky zahrnuje verze s předponou www i bez ní. Pokud tedy zadáte adresu URL www.example.com, vytvoří se služba jako example.com a bude zahrnovat data z webu www.example.com i example.com.

  Nepodporujeme ověření služeb typu Doména pro veřejné přípony.

  Pokrytí

  Služba typu Doména slučuje všechny své subdomény, protokoly a dílčí cesty. Pokud například službu typu Doména definujete jako „example.com“, budou data zahrnovat doménu example.com, všechny její subdomény (například m.example.com, podpora.m.example.com, www.example.com apod.) a všechny dílčí cesty v těchto doménách s protokolem http, https i ftp.

  Zde je několik příkladů služeb typu Doména a adres URL, které zahrnují:

  Definice domény Zahrnuté adresy URL
  example.com
  • http://example.com
  • https://example.com
  • http://m.example.com
  • http://a.b.c.example.com
  • https://m.example.com/libovolna/dilci/cesta
  • NE http://example.org – Veřejná přípona (.org, .com apod.) je součástí názvu služby. Služba typu Doména „example.com“ tedy nezahrnuje domény „example.org“ ani „example.il.com“.
  ryba.example.com
  • http://ryba.example.com
  • https://ryba.example.com
  • https://podpora.ryba.example.com
  • https://podpora.ryba.example.com/libovolna/dilci/cesta
  • NE example.com – ryba.example.com je podřízená doména domény example.com a podřízená doména neobsahuje údaje o nadřazené doméně.
  example.co.cn
  • http://example.co.cn
  • https://example.co.cn
  • https://podpora.example.co.cn
  • https://podpora.example.co.cn/libovolna/dilci/cesta
  • NE example.co.de – Veřejná přípona (.cn, .de) je součástí názvu služby a různé přípony představují různé služby.

   

  Pokud chcete rozdělit data služby typu Doména podle subdomén, cest nebo protokolů, použijte některou z následujících technik:

  • Přidáním filtru stránek do přehledu výkonu zobrazte data pro konkrétní protokoly nebo subdomény.
  • Vytvořte dodatečné služby s předponou URL pro jednotlivé segmenty služby typu Doména. Pro službu typu Doména example.com můžete vytvořit například dodatečné služby m.example.com, http://example.com, https://example.com/spanelsko/ apod.

  Služba hostovaná na Googlu (Weby, Blogger, Workspace)

  Pokud chcete přidat web hostovaný na Googlu, například web ve službě Weby Google nebo na Bloggeru nebo účet Google Workspace, můžete vytvořit službu s předponou adresy URL nebo službu typu Doména a ověření proběhne automaticky. Podmínkou je, že musíte být přihlášeni pomocí účtu, který používáte ke správě dané služby hostované na Googlu.
 4. Budete vyzváni, abyste vybrali metodu ověření. Po výběru se zobrazí požadované kroky ověření pro zvolenou metodu. Ověření můžete provést ihned, nebo nastavení uložit a pokračovat v procesu později:
  • Pokud ověření chcete provést ihned, ponechte vyskakovací okno otevřené, proveďte popsané ověřovací kroky a poté ve vyskakovacím okně klikněte na Ověřit. Pokud vám provedení těchto kroků bude nějakou dobu trvat, můžete si vždy nastavení uložit a pokračovat v procesu později (viz další odrážka).
  • Pokud chcete proces pozastavit a obnovit později, kliknutím na Ověřit později uložte aktuální stav, zavřete vyskakovací okno a ověřte web, až se vám to bude hodit. Po provedení povinných ověřovacích kroků dokončete ověření tím, že v nabídce výběru služby na navigační liště vyberete uloženou (ale neověřenou) službu a pak možnost Ověřit.
 5. Během několika dní by se ve službě měla začít zobrazovat data. Data se pro službu začnou shromažďovat ihned, jakmile ji někdo přidá do nějakého účtu Search Console (dokonce ještě před ověřením). Data se shromažďují, dokud má službu ve svém účtu alespoň jeden uživatel (bez ohledu na to, zda je ověřeným vlastníkem). Pokud pro službu několik dní po ověření nejsou k dispozici žádná data, může to být způsobeno tím, že se váš web ve Vyhledávání Google nikomu nezobrazil nebo že jste zadali nesprávnou adresu URL (například jste u služby s předponou adresy URL namísto protokolu https zadali protokol http).
Podpora znaků mimo standardní latinku v adresách URL služeb
Search Console u adres URL webů podporuje IDNA (Internationalizing Domain Names in Applications). Stačí jen zadat název domény jako obvykle. Ve službě Search Console se zobrazí ve správné podobě. Pokud například do pole Přidat službu zadáte http://knížky.example.com, zobrazí se adresa správně.

Opětovné přidání odstraněné služby

Pokud má odstraněná služba stále alespoň jednoho ověřeného vlastníka, můžete ji znovu přidat bez ověřování.

Pokud službu chcete přidat znovu, jednoduše ji přidejte podle pokynů ve výše uvedených krocích 1–3. Měli byste být automaticky znovu ověřeni.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Jste ve službě Search Console noví?

Službu Search Console jste dosud nepoužívali? Začněte tady – ať už jste úplný začátečník, expert na SEO, nebo webový vývojář.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
4458671831613389050
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
83844