Přidání webové služby

Níže naleznete pokyny k přidání webové služby do účtu Search Console. Upozorňujeme, že abyste web nebo jeho část mohli přidat do účtu služby Search Console, musíte být schopni dokázat, že web nebo jeho příslušnou část vlastníte. Můžete vytvořit službu, která zahrnuje celou doménu (example.com), nebo službu, která zahrnuje jen jednu větev webu (example.com/obleceni/).

Typy webových služeb

Search Console u webů podporuje následující typy služeb:

  Služba s předponou adresy URL Služba typu Doména
Popis

Zahrnuje pouze adresy URL se zadanou přesnou předponou, včetně protokolu (http/https). Pokud chcete, aby služba zahrnovala všechny protokoly nebo subdomény (http/https/www./m. apod.), zvažte spíše přidání služby typu Doména.

Zahrnuje všechny subdomény (m, www apod.) a oba protokoly (http, https).
Ověření Mnoho typů Pouze ověření pomocí záznamu DNS
Zahrnuté adresy URL

Adresy zahrnuté ve službě http://example.com/:

http://example.com/saty/1234
🅧 
https://example.com/saty/1234 – Protokol https se neshoduje.
🅧 http://www.example.com/saty/1234 – Subdoména www. se neshoduje.

Adresy zahrnuté ve službě example.com:

http://example.com/saty/1234
 
https://example.com/saty/1234
 http://www.example.com/saty/1234
 http://podpora.m.example.com/saty/1234

Přidání služby

Postup přidání nové webové služby:

 1. Na libovolné stránce služby Search Console klikněte na rozbalovací seznam k výběru služby.
 2. V rozbalovací nabídce vyberte + Přidat službu.
 3. Vyberte typ webové služby, kterou chcete přidat:
  1. Služba s předponou adresy URL

   • Adresu URL služby zadejte přesně tak, jak je uvedena v adresním řádku prohlížeče, včetně případného lomítka na konci. Služba zahrnuje všechny adresy URL, které začínají touto předponou.
   • Pokud váš web podporuje několik protokolů (http a https), musíte pro každý z nich přidat samostatnou službu. Jestliže podporujete několik subdomén (například example.com, m.example.com a www.example.com), každou z nich je potřeba přidat jako samostatnou službu.
   • Pokud podporujete verzi se subdoménou www i bez ní, nezapomeňte službě Search Console sdělit, kterou z nich preferujete.
   • Pokud u domény nebo protokolu podporujete další varianty (m.example.com, http://example.com, https://example.com), zvažte možnost sdělit Googlu, které adresy URL jsou kanonické.
   • Pokud potřebujete měřit data pro několik segmentů webu, zvažte možnost vytvořit v Search Console samostatnou službu pro každou doménu nebo cestu, kterou chcete samostatně měřit, a také pro nejobecnější adresu URL, která zahrnuje všechny. Máte-li například cestovatelský web s podsložkami pro Irsko, Francii a Španělsko, můžete vytvořit účty pro následující služby s předponami adres URL:
    1. https://www.example.com/ (nebo službu typu Doména pro web example.com)
    2. https://www.example.com/francie/
    3. https://www.example.com/irsko/
    4. https://www.example.com/spanelsko/
    5. http://m.example.com/ (pro mobilní web)
  2. Služba typu Doména

   Zadejte doménu, kterou chcete zahrnout. Níže naleznete informace o podporované syntaxi adres URL a o tom, které adresy URL služba zahrnuje. Vlastnictví je potřeba prokázat ověřením pomocí záznamu DNS. Výjimkou jsou pouze služby ve službách Google (např. Blogger nebo Weby Google).

   Syntaxe

   Adresa URL služby typu Doména se skládá z domény, libovolného volitelného počtu subdomén a veřejné přípony. Veřejná přípona je součástí definice služby. Služba typu Doména „example.com“ proto nezahrnuje doménu „example.org“ ani „example.il.com“. Například následující adresy URL jsou všechny platnými službami typu Doména:

   • example.com
   • m.example.com
   • podpora.m.example.org
   • podpora.m.example.co.es

   Subdoména www není podporována. Pokud k názvu služby přidáte subdoménu www, bude tato subdoména ignorována. Například pokud službu zadáte jako „www.example.com“, vytvoří se služba „example.com“.

   Pokrytí

   Služba typu Doména slučuje všechny své subdomény, protokoly a dílčí cesty. Pokud například službu typu Doména definujete jako „example.com“, data budou zahrnovat doménu example.com, všechny její subdomény (například m.example.com, podpora.m.example.com, www.example.com apod.) a všechny dílčí cesty v těchto doménách s protokolem http i https.

   Zde je několik příkladů služeb typu Doména a adres URL, které zahrnují:

   Doména Zahrnuté adresy URL
   example.com
   • http://example.com
   • https://example.com
   • http://m.example.com
   • http://a.b.c.example.com
   • https://m.example.com/libovolna/dilci/cesta
   • ...
   ryba.example.com
   • http://ryba.example.com
   • https://ryba.example.com
   • https://podpora.ryba.example.com
   • https://podpora.ryba.example.com/libovolna/dilci/cesta
   • ...
   • NE example.com
   example.co.cn
   • http://example.co.cn
   • https://example.co.cn
   • https://podpora.example.co.cn
   • https://podpora.example.co.cn/libovolna/dilci/cesta
   • ...

    

   Služba typu Doména je atomická: Obsahuje data pro všechny zahrnuté adresy URL za celou dobu existence služby. Máte-li například službu example.com, nemůže obsahovat data pro službu www.example.com za poslední 2 měsíce, ale pro službu m.example.com pouze za poslední měsíc.

   Chcete-li údaje služby typu Doména rozdělit podle subdomén, cest nebo protokolů, použijte některou z následujících technik:

   • Přidáním filtru stránek do přehledu výkonu zobrazte data pro konkrétní protokoly nebo subdomény.
   • Vytvořte dodatečné služby s předponou URL pro jednotlivé segmenty služby typu Doména. Pro službu typu Doména example.com můžete vytvořit například dodatečné služby m.example.com, http://example.com, https://example.com/spanelsko/ apod.
  3. Služba hostovaná Googlem

   Jestliže vlastníte službu hostovanou Googlem, například web ve službě Weby nebo Blogger či účet služby G Suite, můžete vytvořit buď službu s předponou adresy URL, nebo službu typu Doména (podle toho, zda vlastníte celou doménu, nebo jen dílčí cestu v rámci ní). Pokud jste přihlášení pomocí účtu, pod který služba hostovaná Googlem patří, ověření proběhne automaticky.
 4. Budete si moci vybrat z několika metod oveření služby. Při ověřování služby můžete postupovat takto:
  • Kliknutím na Ověřit později můžete uložit aktuální stav, zavřít vyskakovací okno a ověřit web, až se vám to bude hodit. Po provedení ověřovacích kroků dokončíte ověření tak, že v seznamu služeb na navigačním panelu vyberete uloženou (ale neověřenou) službu a poté možnost Ověřit.

   NEBO
    
  • Ověřit službu, aniž byste zavřeli vyskakovací okno, provést kroky potřebné k ověření a poté ve vyskakovacím okně kliknout na Ověřit.
 5. Během několika dní by se ve službě měla začít zobrazovat data. Data se pro službu začnou shromažďovat ihned, jakmile ji někdo přidá do nějakého účtu Search Console (dokonce ještě před ověřením). Data se shromažďují, dokud má službu ve svém účtu alespoň jeden uživatel (bez ohledu na to, zda je ověřeným vlastníkem). Pokud pro službu několik dní po ověření nejsou k dispozici žádná data, může to být způsobeno tím, že se váš web ve Vyhledávání Google nikomu nezobrazil nebo že jste zadali nesprávnou adresu URL (například jste u služby s předponou adresy URL namísto protokolu https zadali protokol http).
Podpora znaků mimo standardní latinku
Search Console u adres URL webů podporuje IDNA (Internationalizing Domain Names in Applications). Stačí jen zadat název domény jako obvykle. Ve službě Search Console se zobrazí ve správné podobě. Pokud například do pole Přidat službu zadáte http://knížky.example.com, zobrazí se adresa správně.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?