เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ของเว็บไซต์ลงใน Search Console

พร็อพเพอร์ตี้เป็นคำศัพท์ของ Search Console สำหรับรายการที่แยกจากกันอย่างชัดเจน ซึ่งคุณตรวจสอบหรือจัดการใน Search Console ได้ พร็อพเพอร์ตี้ของเว็บไซต์แสดงถึงเว็บไซต์ ซึ่งก็คือหน้าเว็บทั้งหมดที่ใช้โดเมนหรือคำนำหน้า URL ที่คุณระบุร่วมกัน คุณจัดการพร็อพเพอร์ตี้หลายรายการและเลือกพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการดูหรือจัดการได้โดยใช้ตัวเลือกพร็อพเพอร์ตี้ใน Search Console

ต่อไปนี้คือวิธีเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ของเว็บไซต์ไปยังบัญชี Search Console โปรดทราบว่าคุณต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์ (หรือส่วนที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์นั้น) จึงจะเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ไปยังบัญชี Search Console ได้ โดยคุณจะสร้างพร็อพเพอร์ตี้ที่รวมโดเมนทั้งโดเมน (example.com) หรือพร็อพเพอร์ตี้ที่จำกัดอยู่ที่ส่วนแยกย่อยส่วนเดียว (example.com/clothing/) ก็ได้

หากพิสูจน์การเป็นเจ้าของไม่ได้ คุณขอให้เจ้าของพร็อพเพอร์ตี้อีกคนหนึ่งให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงพร็อพเพอร์ตี้ได้

คุณมีพร็อพเพอร์ตี้ได้สูงสุด 1,000 รายการในบัญชี Search Console

ประเภทพร็อพเพอร์ตี้ของเว็บไซต์

Search Console รองรับประเภทพร็อพเพอร์ตี้ของเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

  พร็อพเพอร์ตี้คำนำหน้า URL พร็อพเพอร์ตี้โดเมน
คำอธิบาย

รวมเฉพาะ URL ที่มีคำนำหน้าที่ระบุไว้ รวมถึงโปรโตคอลด้วย (http/https)

หากต้องการให้พร็อพเพอร์ตี้ตรงกับโปรโตคอลหรือโดเมนย่อยใดๆ (http/https/www./m. และอื่นๆ) ให้พิจารณาสร้างพร็อพเพอร์ตี้โดเมนแทน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พร็อพเพอร์ตี้ระดับโดเมนที่รวมโดเมนย่อยทั้งหมด (m, www และอื่นๆ) และโปรโตคอลหลายแบบ (http, https, ftp)

หากต้องการจํากัดข้อมูลตามส่วนของเส้นทาง URL (example.com/es/, example.com/en/ และอื่นๆ) หรือตามโปรโตคอล (http/https) ให้สร้างพร็อพเพอร์ตี้คํานําหน้า URL แทน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การยืนยัน มีหลายวิธีที่สามารถใช้ได้ การยืนยันระเบียน DNS เท่านั้น
ตัวอย่าง

พร็อพเพอร์ตี้ http://example.com/

http://example.com/dresses/1234
🅧
https://example.com/dresses/1234 - https ไม่ตรงกัน
🅧 http://www.example.com/dresses/1234 - www. ไม่ตรงกัน

พร็อพเพอร์ตี้ example.com

http://example.com/dresses/1234
https://example.com/dresses/1234
http://www.example.com/dresses/1234
http://support.m.example.com/dresses/1234

เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ใหม่

หากผู้อื่นให้สิทธิ์ในพร็อพเพอร์ตี้แก่คุณ คุณก็เพียงเปิด Search Console และเลือกพร็อพเพอร์ตี้โดยใช้ตัวเลือกพร็อพเพอร์ตี้เท่านั้น มิเช่นนั้น คุณจะต้องเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ใหม่ลงในบัญชี Search Console ตามที่อธิบายไว้ถัดไป

การเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้จะไม่ส่งผลต่อเว็บไซต์ของคุณใน Google Search เพียงแต่ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพเว็บไซต์ใน Google ได้เท่านั้น หากคุณดำเนินการไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวหรือมีปัญหาในการตั้งค่า ก็จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์แต่อย่างใด

วิธีเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ใหม่มีดังต่อไปนี้

 1. เปิดเมนูแบบเลื่อนลงของตัวเลือกพร็อพเพอร์ตี้ในหน้า Search Console หรือคลิกที่นี่
 2. เลือก + เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ในเมนูแบบเลื่อนลง
 3. เลือกประเภทพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการเพิ่ม
  พร็อพเพอร์ตี้คำนำหน้า URL (https://example.com)

  พร็อพเพอร์ตี้คำนำหน้า URL จะระบุคำขึ้นต้นของ URL ซึ่ง URL ใดก็ตามที่ขึ้นต้นด้วยคำนำหน้านี้จะรวมอยู่ในพร็อพเพอร์ตี้ดังกล่าว เช่น หากพร็อพเพอร์ตี้คำนำหน้า URL คือ https://example.com/pets/ URL ต่อไปนี้ทั้งหมดจะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของพร็อพเพอร์ตี้

  • https://example.com/pets/puppies
  • https://example.com/pets/cats?a=siamese&b=in-stock
  • https://example.com/pets/supplies/food/crickets

  URL ต่อไปนี้จะถือว่าไม่ตรง

  • http://example.com/pets/ [คำนำหน้า URL ที่ระบุไว้คือ https ไม่ใช่ http]
  • https://m.example.com/pets/ [โดเมนย่อย เช่น m.example.com ไม่ได้รวมอยู่ในคำนำหน้า URL นี้]

   

  เคล็ดลับ

  • ระบุคำนำหน้า URL แบบเต็มของพร็อพเพอร์ตี้ รวมทั้งเครื่องหมาย / ที่อยู่ท้ายสุดด้วย URL ที่เริ่มต้นด้วยคำนำหน้านี้จะรวมอยู่ในพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ
  • รวม http:// หรือ https:// ใน URL หากเว็บไซต์ของคุณรองรับโปรโตคอลหลายแบบ (http และ https) คุณต้องเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้แยกกันสำหรับแต่ละโปรโตคอล ในทำนองเดียวกัน หากคุณรองรับโดเมนย่อยหลายโดเมน (เช่น example.com, m.example.com และ www.example.com) คุณต้องเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้แยกกันสำหรับโดเมนย่อยแต่ละโดเมน
  • หากต้องการติดตามข้อมูลแยกกันสำหรับส่วนย่อยหลายส่วนในเว็บไซต์ ให้พิจารณาสร้างพร็อพเพอร์ตี้ Search Console แยกกันสำหรับแต่ละโดเมนหรือเส้นทางย่อยที่คุณต้องการติดตาม รวมถึงพร็อพเพอร์ตี้ที่มีส่วนย่อยทั้งหมด ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเว็บไซต์การท่องเที่ยวที่มีโฟลเดอร์แยกย่อยสำหรับประเทศไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และสเปน คุณอาจสร้างบัญชีสำหรับพร็อพเพอร์ตี้คำนำหน้า URL ต่อไปนี้
   • https://www.example.com/ (หรือพร็อพเพอร์ตี้โดเมนสำหรับ example.com)
   • https://www.example.com/france/
   • https://www.example.com/ireland/
   • https://www.example.com/spain/
   • http://m.example.com/ (สำหรับเว็บไซต์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่)
  หากคุณรองรับโดเมนหรือโปรโตคอลรูปแบบอื่น (m.example.com, http://example.com, https://example.com) โปรดพิจารณาแจ้งให้ Google ทราบถึง URL ที่เป็นหน้า Canonical ซึ่งจะช่วยให้ Google ทำการ Crawl เว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  พร็อพเพอร์ตี้โดเมน (example.com)

  ระบุพร็อพเพอร์ตี้โดเมนเพื่อเก็บข้อมูลจากโดเมนนั้น รวมถึงโดเมนย่อยและโปรโตคอลทั้งหมด (http/https) ดูข้อมูลด้านล่างเกี่ยวกับไวยากรณ์ที่รองรับและทําความเข้าใจว่าคุณมี URL ใดรวมอยู่ในพร็อพเพอร์ตี้ คุณต้องยืนยันการเป็นเจ้าของพร็อพเพอร์ตี้โดเมนโดยใช้การยืนยันระเบียน DNS หากพร็อพเพอร์ตี้ไม่ได้อยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Google เช่น Blogger หรือ Google Sites

  ไวยากรณ์

  ระบบจะสร้างพร็อพเพอร์ตี้โดเมนด้วยการระบุเฉพาะโดเมนรากของเว็บไซต์และโดเมนย่อยที่เป็นตัวเลือกใดๆ ยกเว้น www

  อย่าใส่โปรโตคอล (http/https) หรือเส้นทาง (/some/path/) ไว้ในคำจำกัดความของพร็อพเพอร์ตี้ หากต้องระบุโปรโตคอลหรือเส้นทาง คุณต้องสร้างพร็อพเพอร์ตี้คํานําหน้า URL

  URL ต่อไปนี้เป็นคำจำกัดความพร็อพเพอร์ตี้โดเมนที่ถูกต้องทั้งหมด

  • m.example.com
  • example.com
  • support.m.example.org
  • support.m.example.co.es

  อย่าใส่ www เป็นคำนำหน้า พร็อพเพอร์ตี้โดเมนจะรวมคำนำหน้าทั้งที่เป็น www และไม่ใช่ www โดยอัตโนมัติ กล่าวคือ หากคุณระบุ www.example.com เป็น URL ของพร็อพเพอร์ตี้ ระบบจะสร้างพร็อพเพอร์ตี้เป็น example.com และรวมข้อมูลจากทั้ง www.example.com และ example.com

  เราไม่รองรับการยืนยันพร็อพเพอร์ตี้โดเมนของคำต่อท้ายสาธารณะ 

  ความครอบคลุม

  พร็อพเพอร์ตี้โดเมนจะรวมข้อมูลของโดเมนย่อย โปรโตคอล และเส้นทางย่อยทั้งหมดของพร็อพเพอร์ตี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดพร็อพเพอร์ตี้โดเมนเป็น "example.com" ข้อมูลจะรวมถึง example.com โดเมนย่อยทั้งหมดของ example.com (เช่น m.example.com, support.m.example.com, www.example.com และอื่นๆ) และเส้นทางย่อยทั้งหมดของโดเมนเหล่านั้น ทั้งใน http, https และ ftp

  ต่อไปนี้คือตัวอย่างพร็อพเพอร์ตี้โดเมนและ URL ที่ครอบคลุม

  คําจํากัดความของโดเมน URL ที่รวมอยู่
  example.com
  • http://example.com
  • https://example.com
  • http://m.example.com
  • http://a.b.c.example.com
  • https://m.example.com/any/path/here
  • ...
  • ไม่ใช่ http://example.org - คําต่อท้ายสาธารณะ (.org, .com และอื่นๆ) เป็นส่วนหนึ่งของชื่อพร็อพเพอร์ตี้ พร็อพเพอร์ตี้โดเมน "example.com" จึงไม่รวมถึง "example.org" หรือ "example.il.com"
  fish.example.com
  • http://fish.example.com
  • https://fish.example.com
  • https://support.fish.example.com
  • https://support.fish.example.com/any/path/here
  • ...
  • ไม่ใช่ example.com - fish.example.com เป็นโดเมนย่อยของ example.com และโดเมนย่อยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนหลัก
  example.co.cn
  • http://example.co.cn
  • https://example.co.cn
  • https://support.example.co.cn
  • https://support.example.co.cn/any/path/here
  • ...
  • ไม่ใช่ example.co.de - คำต่อท้ายสาธารณะ (.cn, .de) เป็นส่วนหนึ่งของชื่อพร็อพเพอร์ตี้ และคำต่อท้ายที่ต่างกันคือพร็อพเพอร์ตี้ที่ต่างกัน

   

  หากต้องการแบ่งแยกกลุ่มข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้โดเมนตามโดเมนย่อย เส้นทาง หรือโปรโตคอล ให้ใช้เทคนิคข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • เพิ่มตัวกรองหน้าในรายงานประสิทธิภาพเพื่อดูข้อมูลของโปรโตคอลหรือโดเมนย่อยที่เจาะจง
  • สร้างพร็อพเพอร์ตี้คำนำหน้า URL เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มต่างๆ ของพร็อพเพอร์ตี้โดเมน ตัวอย่างเช่น สำหรับพร็อพเพอร์ตี้โดเมน example.com ให้สร้างพร็อพเพอร์ตี้เพิ่มเติมสำหรับ m.example.com, http://example.com, https://example.com/spain/ และอื่นๆ

  พร็อพเพอร์ตี้ที่โฮสต์ไว้ใน Google (ได้แก่ Sites, Blogger, Workspace)

  หากต้องการเพิ่มเว็บไซต์ที่โฮสต์ไว้ใน Google เช่น เว็บไซต์ใน Sites หรือ Blogger หรือบัญชี Google Workspace คุณจะสร้างพร็อพเพอร์ตี้คำนำหน้า URL หรือพร็อพเพอร์ตี้โดเมนก็ได้ และการยืนยันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกันกับที่คุณใช้จัดการพร็อพเพอร์ตี้ที่โฮสต์ไว้ใน Google
 4. ระบบจะขอให้คุณเลือกวิธียืนยัน เมื่อเลือกแล้ว คุณจะเห็นขั้นตอนการยืนยันที่กำหนดไว้สำหรับวิธีที่เลือกนั้น คุณยืนยันได้ทันทีหรือจะบันทึกการตั้งค่าไว้แล้วกลับมาทำต่อในภายหลังก็ได้ ดังนี้
  • หากต้องการยืนยันทันที ให้ทำตามขั้นตอนการยืนยันที่อธิบายไว้โดยไม่ต้องปิดหน้าต่างป๊อปอัป จากนั้นคลิกยืนยันในหน้าต่างป๊อปอัป หากต้องใช้เวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้ คุณอาจบันทึกการตั้งค่าไว้ก่อน แล้วค่อยกลับมาทำต่อในภายหลัง (ตามคำอธิบายในข้อต่อไป)
  • หากต้องการหยุดชั่วคราวแล้วกลับมาทำต่อในภายหลัง ให้คลิกยืนยันภายหลังเพื่อบันทึกสถานะปัจจุบัน ปิดหน้าต่างป๊อปอัป และกลับมายืนยันเว็บไซต์อีกครั้งเมื่อคุณสะดวก หลังจากทำตามขั้นตอนการยืนยันที่จำเป็นแล้ว ให้เลือกพร็อพเพอร์ตี้ที่บันทึกไว้ (แต่ยังไม่ได้รับการยืนยัน) ในตัวเลือกพร็อพเพอร์ตี้ที่แถบนำทาง แล้วเลือกยืนยันเพื่อยืนยันพร็อพเพอร์ตี้ให้เสร็จสิ้น
 5. ข้อมูลควรจะเริ่มปรากฏในพร็อพเพอร์ตี้ของคุณในไม่กี่วัน การเก็บรวบรวมข้อมูลของพร็อพเพอร์ตี้จะเริ่มต้นทันทีที่มีผู้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ลงในบัญชี Search Console ของตนแม้ว่าจะยังไม่ได้ยืนยันก็ตาม การเก็บรวบรวมข้อมูลจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่ผู้ใช้มีพร็อพเพอร์ตี้นั้นอยู่ในบัญชีของตน ไม่ว่าจะมีเจ้าของที่ได้รับการยืนยันหรือไม่ก็ตาม หากผ่านไปหลายวันหลังจากการยืนยันแล้วพร็อพเพอร์ตี้ของคุณยังไม่มีข้อมูล อาจเป็นเพราะเว็บไซต์ยังไม่ปรากฏใน Google Search หรือคุณระบุ URL ไม่ถูกต้อง (เช่น คุณระบุ http แทน https สำหรับพร็อพเพอร์ตี้คำนำหน้า URL)
การรองรับอักขระที่ไม่ใช่ละตินใน URL พร็อพเพอร์ตี้
Search Console รองรับ Internationalizing Domain Names in Applications (IDNA) เป็น URL ของเว็บไซต์ เพียงพิมพ์ชื่อโดเมนตามปกติ และโดเมนนั้นจะปรากฏใน Search Console อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น หากคุณพิมพ์ http://bücher.example.com/ ในช่องเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ โดเมนนั้นจะปรากฏอย่างถูกต้อง

เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่นำออกไปแล้วกลับเข้ามาอีกครั้ง

คุณเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ที่นำออกไปแล้วกลับเข้ามาอีกครั้งได้โดยไม่ต้องผ่านการยืนยัน ตราบใดที่พร็อพเพอร์ตี้ยังมีเจ้าของที่ผ่านการยืนยัน 1 ราย

หากต้องการเพิ่มพร็อพเพอร์ตี้กลับเข้ามาอีกครั้ง ให้เพิ่มพร็อพเพอร์ตี้ตามที่อธิบายในขั้นตอนที่ 1-3 และคุณจะได้รับการยืนยันอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
เป็นมือใหม่ Search Console ใช่ไหม

หากไม่เคยใช้ Search Console มาก่อน เริ่มได้เลยที่นี่ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ SEO หรือนักพัฒนาเว็บไซต์

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก