Zvýrazňovač dat – epizody televizních pořadů

Pomocí Zvýrazňovače dat můžete označit údaje o epizodě televizního pořadu, například její název, režiséra, recenze a hodnocení od diváků. Google pak bude moci vaše data prezentovat atraktivněji (a také novými způsoby) ve výsledcích vyhledávání i v dalších službách. (Jednotlivé služby Google se budou řídit vlastními pravidly, zda a jak zobrazit vaše údaje.)

Značky epizod televizních pořadů

Pomocí Zvýrazňovače dat můžete označit libovolné údaje popsané v tabulce níže. Každá značka odpovídá vlastnosti ve schématu schema.org/TVEpisode. Za názvem značky je vždy v závorce uveden název vlastnosti schema.org. Požadované značky jsou uvedeny tučně.

Data, která můžete označit pomocí Zvýrazňovače dat, jsou podmnožinou vlastností ve schématu schema.org.

Pokud na vašem webu některé z popsaných údajů chybí, můžete přidat chybějící údaje ze Zvýrazňovače dat. Pokud Zvýrazňovač dat označeným údajům nedůvěřuje, při vytváření sady stránek se zobrazí ikona varování (Alert Icon). Zvýrazňovač dat zpřístupní nedůvěryhodné údaje Googlu, ale některé služby Google je nemusí použít.

Značka Popis
Název seriálu
(partOfTVSeries)
Název seriálu. Příklad: Studio 30 Rock.
Název epizody
(name)
Název epizody. Příklad: Filmovou hvězdou býti.
Číslo série
(partOfSeason)
Číslo série. Příklad: 1. série.
Číslo epizody
(episodeNumber)
Číslo epizody. Příklad: 10. epizoda.
Obrázek
(image)
Ilustrativní obrázek epizody. Můžete označit například snímek z epizody nebo fotografii herce. Můžete označit i několik obrázků.
Režisér
(director)
Režisér epizody.
Herec
(actor)
Herec, který v epizodě hraje. Můžete označit i několik herců.
Datum vysílání
(datePublished)
Datum, kdy byla epizoda poprvé vysílána. Informace o označování dat naleznete v části Označování dat.

Níže naleznete příklady dat, která můžete označit:

 • Jedno datum. Označit můžete například následující data:
  • 4. 6. 2012
  • 4. června 2012
  • 4/6/12 – Vaše značky mohou obsahovat také jiné oddělovače a roky zapsané čtyřmi číslicemi, například 4-6-2012. Když jsou číselná data dvojznačná, Google u stránek v češtině předpokládá, že první číslo je den. Například 4/6/12 bude interpretováno jako 4. června 2012, zatímco 4/13/12 by bylo interpretováno jako 13. dubna 2012.
  Na stránce můžete označit více kalendářních dat. Pokud například označíte data 4. června 2012 a 6. června 2012, bude to interpretováno jako událost, která se koná dvakrát – 4. a 6. června.
 • Rozsah dnů. Například 4.–7. června 2012
  Upozornění: počáteční a koncový den je nutné oddělit pomlčkou (–).
 • Datum s časem. Můžete například provést následující označení:
  • 4. června 2012 3pm – čas ve 12hodinovém formátu s určením dopoledne či odpoledne. Pokud u časového údaje ve 12hodinovém formátu není stanoveno odpoledne či dopoledne, Google při interpretaci použije obvyklou provozní dobu. Například 11 bude interpretováno jako 11 hodin dopoledne a 2 jako 2 hodiny odpoledne (14:00).
  • 4. června 2012 15:00 – čas ve 24hodinovém formátu.
  • 4. června 2012 15:00 EST nebo 4. června 2012 15:00 -5:00 – čas s udáním časového pásma, případně přímo s časovým posunem vůči UTC/GMT.
  • 4. června 2012 14:00–15:00 nebo 4.–5. června 2012 14:00–15:00 – časový rozsah s nebo bez rozsahu dat.
 • Data rozdělená na více částí. Následující rozdělené části textu můžete pomocí možnosti rozšířeného označování označit jako jedno datum:
  • Den: úterý, 4. června Rok: 2013
  • 4. června | Čas: 19:30–21:30 a 2012
  Google nerozpozná rozsahy dat, které byly rozděleny do více označených položek. Následující označení například nejsou platná označení dat:
  • 4.–5. června a 2012
Oficiální adresa URL
(url)
Adresa URL webové stránky, která popisuje epizodu.
Průměrné hodnocení (aggregateRating) Celkové hodnocení epizody určené následujícími značkami (další informace naleznete v článku Označování hodnocení):
Značka Popis
Hodnocení
(ratingValue
a
bestRating)
Slova, čísla nebo obrázek popisující hodnocení. Hodnocení musí udávat nejvyšší možné hodnocení a skutečné hodnocení.

Pokud je nejvyšší možné hodnocení i skutečné hodnocení zahrnuto v jediném údaji, můžete použít jednu značku Hodnocení. Značka 65 % například udává skóre 65 ze 100, zatímco značka 8 z 10 udává skóre 8 z 10.

Pokud se údaje nacházejí v různých částech stránky, použijte následující značky:

 • Skóre (ratingValue) – skutečné hodnocení.
 • Nejlepší možné (bestRating) – nejvyšší hodnota v systému hodnocení. Pokud má stupnice hodnocení například rozsah jednu až pět hvězdiček, jako nejlepší hodnocení zadejte 5.
Počet hlasů
(ratingCount)
Celkový počet hodnocení.

 

Recenze
(review)
Recenze epizody. Můžete označit i několik recenzí. Pro jednotlivé recenze použijte následující značky:
Značka Popis
Recenzent
(author)
Osoba nebo organizace, která napsala recenzi.
Text recenze
(reviewBody)
Text či obsah recenze.
Hodnocení v recenzi
(aggregateRating)
Hodnocení, které recenzi dali ostatní uživatelé (další informace naleznete v článku Označování hodnocení). Hodnocení vyžaduje tři druhy informací: skutečné hodnocení, maximální možné hodnocení a celkový počet hodnocení.

Některé stránky zobrazují skutečné a nejlepší možné hodnocení jako jeden údaj (ve formě textu nebo obrázku). Jiné stránky zobrazují tyto hodnoty samostatně.

Pokud skutečné a nejlepší možné hodnocení explicitně nebo implicitně udává jeden údaj, použijte následující značky:

 • Hodnocení (bestRating a ratingValue) – hodnocení v recenzi. Značka 65 % například udává skóre 65 ze 100, zatímco značka 8 z 10 udává skóre 8 z 10.
 • Počet hlasů (ratingCount)) – celkový počet hodnocení.

Pokud se údaje nacházejí v různých částech stránky, použijte následující značky:

 • Skóre (ratingValue) – skutečné hodnocení. Pokud například stránka udává hodnocení 8, aniž by uváděla nejlepší možné hodnocení, použijte značku 8.
 • Nejlepší možné (bestRating) – nejvyšší hodnota v systému hodnocení. Pokud například stránka v poznámce uvádí, že nejlepší možné hodnocení je 10, použijte značku 10.
 • Počet hlasů (ratingCount) – Celkový počet hodnocení.
Datum recenze
(datePublished)
Datum, kdy byla recenze publikována. Podobnosti týkající se označování dat naleznete v článku Označování dat.

Níže naleznete příklady dat, která můžete označit:

 • Jedno datum. Označit můžete například následující data:
  • 4. 6. 2012
  • 4. června 2012
  • 4/6/12 – Vaše značky mohou obsahovat také jiné oddělovače a roky zapsané čtyřmi číslicemi, například 4-6-2012. Když jsou číselná data dvojznačná, Google u stránek v češtině předpokládá, že první číslo je den. Například 4/6/12 bude interpretováno jako 4. června 2012, zatímco 4/13/12 by bylo interpretováno jako 13. dubna 2012.
  Na stránce můžete označit více kalendářních dat. Pokud například označíte data 4. června 2012 a 6. června 2012, bude to interpretováno jako událost, která se koná dvakrát – 4. a 6. června.
 • Rozsah dnů. Například 4.–7. června 2012
  Upozornění: počáteční a koncový den je nutné oddělit pomlčkou (–).
 • Datum s časem. Můžete například provést následující označení:
  • 4. června 2012 3pm – čas ve 12hodinovém formátu s určením dopoledne či odpoledne. Pokud u časového údaje ve 12hodinovém formátu není stanoveno odpoledne či dopoledne, Google při interpretaci použije obvyklou provozní dobu. Například 11 bude interpretováno jako 11 hodin dopoledne a 2 jako 2 hodiny odpoledne (14:00).
  • 4. června 2012 15:00 – čas ve 24hodinovém formátu.
  • 4. června 2012 15:00 EST nebo 4. června 2012 15:00 -5:00 – čas s udáním časového pásma, případně přímo s časovým posunem vůči UTC/GMT.
  • 4. června 2012 14:00–15:00 nebo 4.–5. června 2012 14:00–15:00 – časový rozsah s nebo bez rozsahu dat.
 • Data rozdělená na více částí. Následující rozdělené části textu můžete pomocí možnosti rozšířeného označování označit jako jedno datum:
  • Den: úterý, 4. června Rok: 2013
  • 4. června | Čas: 19:30–21:30 a 2012
  Google nerozpozná rozsahy dat, které byly rozděleny do více označených položek. Následující označení například nejsou platná označení dat:
  • 4.–5. června a 2012

 

 

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka