Đảm bảo rằng Googlebot không bị chặn

Việc chặn Googlebot truy cập một trang web có thể trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng thu thập dữ liệu và lập chỉ mục nội dung trang web của Googlebot và có thể dẫn đến xếp hạng của trang bị giảm trong kết quả tìm kiếm của Google. Thật tiếc là nhiều quản trị viên web vô tình chặn Googlebot truy cập trang web của họ và vì Googlebot cần phải truy cập được một trang để truy xuất và tuân theo các chỉ lệnh trong tệp robots.txt của trang đó, thậm chí có thể không hề biết điều đó.

Khi Google phát hiện thấy vấn đề này, chúng tôi có thể thông báo cho bạn biết rằng Googlebot đang bị chặn.

Bạn có thể xem tất cả các trang bị chặn trên trang web của mình trong báo cáo Trạng thái lập chỉ mục hoặc kiểm tra một trang cụ thể bằng công cụ Kiểm tra URL.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?