Hantera webbplatskartor med rapporten Webbplatskartor

Efter mars 2019 kommer den här rapporten inte längre att vara tillgänglig. Öppna den nya dokumentationen

En webbplatskarta är en fil du skapar för sökrobotar som Googlebot. Den innehåller en lista med de webbsidor som ska genomsökas på din webbplats. De flesta sökrobotar kan utforska och upptäcka alla filer på din webbplats ändå, men en webbplatskarta hjälper sökroboten och kan dessutom innehålla metadata, till exempel hur ofta informationen på sidan ändras (och därmed hur ofta den bör genomsökas) och detaljer om innehåll som är svårt för en sökrobot att analysera, till exempel beskrivningar av video- och bildfiler. Du kan visa, lägga till och testa webbplatskartor med rapporten Webbplatskartor i Search Console.

Du behöver antagligen inte den här rapporten om du inte kan ändra webbplatskartan för din webbplats, till exempel om den finns i en hanterad värdmiljö som Google Sites. Sådana värdtjänster skapar och hanterar oftast webbplatskartor åt dig.

 

Öppna rapporten Webbplatskartor

 

Använda rapporten Webbplatskartor

På startsidan för rapporten Webbplatskartor visas en lista med webbplatskartor som du har skickat in till Search Console. Bara webbplatskartor som har skickats med det här verktyget visas. Rapporten visar inte webbplatskartor som gjorts tillgängliga på annat sätt, till exempel med robots.txt eller google.com/ping.

Klicka på en webbplatskarta i tabellen om du vill visa mer information om den, bland annat fel. Om filen är en indexfil för webbplatskartor (en behållarfil som pekar på flera webbplatskartor) visas en lista med webbplatskartorna i indexfilen när du klickar på den.

Min webbplatskarta är inte med!

Kontrollera följande inställningar om din webbplatskarta inte visas i rapporten:

 • Vilken är webbegendomens primära domän? För Google är http://www.exempel.com, http://exempel.com, https://www.exempel.com och https://exempel.com olika webbplatser. Webbplatskartor som du har skickat in för webbplatsen http://example.com syns därför inte på sidan Webbplatskartor i Search Console för http://www.example.com. Du kan lösa det här problemet genom att se till att du har lagt till alla versioner av din webbplats och sedan meddela Google vilken domän du föredrar och bara skicka in webbplatskartor för den.
 • Vem har skickat in webbplatskartan? Webbplatskartor som du har skickat visas på fliken Av mig. Webbplatskartor som skickats av någon annan visas bara på fliken Alla.
 • Skickade du webbplatskartan via den här sidan? Endast webbplatskartor som skickats med den här rapporten visas. Webbplatskartor som skickats med hjälp av google.com/ping eller robots.txt finns inte med i rapporten även om Google kan hitta och använda dem.

Skapa en webbplatskarta

Läs om hur du skapar en webbplatskarta.

Testa webbplatskartan

Testa webbplatskartans syntax innan du skickar den.

Så här testar du en webbplatskarta som du inte har skickat:

 1. Klicka på Lägg till/testa webbplatskarta på startsidan för rapporten.
 2. Ange webbadressen till webbplatskartan i dialogrutan som visas och klicka på Testa.
 3. När testet är klart klickar du på Öppna testresultat för att se om det finns några fel. Korrigera felen.
 4. När du har åtgärdat felen kan du klicka på Skicka webbplatskarta.

Så här testar du en webbplatskarta som du har skickat tidigare:

Öppna detaljsidan för den tidigare skickade webbplatskartan och klicka på Testa.

Skicka in webbplatskartan (första gången)

 1. Testa först webbplatskartan enligt beskrivningen ovan.
 2. Klicka på knappen Lägg till/testa webbplatskarta.
 3. Ange en webbadress i textrutan. Webbadressen ska anges relativt rotadressen för webbplatsen som definierats för webbegendomen.
 4. Klicka på Skicka.
 5. Uppdatera webbläsaren så att den nya webbplatskartan syns på listan med webbplatskartor.
 6. Klicka på den nya webbplatskartan i listan så öppnas sidan Detaljerad information om webbplatskarta. Undersök alla fel och varningar om webbplatskartan eller webbadresserna som visas där.

Det kan ta lite tid innan Google har bearbetat en webbplatskarta som du har skickat. Observera att Google inte kan lova att samtliga webbadresser i webbplatskartan söks igenom, eller att alla genomsökta webbadresser indexeras, eftersom vi utnyttjar komplicerade algoritmer för att fatta genomsökningsbeslut.

Skicka webbplatskartan igen

 1. Öppna rapporten Webbplatskartor
 2. Välj de webbplatskartor som du vill skicka in på nytt från tabellen
 3. Klicka på knappen Skicka in webbplatskarta igen.
Ett annat sätt att skicka om en webbplatskarta är att skicka en HTTP GET-begäran till följande webbadress med adressen till din egen webbplatskarta infogad:
http://google.com/ping?sitemap=http://www.example.com/min_webbplatskarta.xml

Ta bort en webbplatskarta för din webbegendom

Så här tar du bort en webbplatskarta från ditt konto så att den inte längre visas i Search Console:

 1. Markera kryssrutan bredvid de webbplatskartor som du vill ta bort från Search Console.
 2. Klicka på Ta bort.

Att en webbplatskarta tas bort från Search Console förhindrar inte att Google läser den. Google kan fortsätta läsa webbplatskartan tills du antingen blockerar åtkomst till den med robots.txt eller tar bort webbplatskartans fil från värdservern (det räcker inte att bara ta bort referensen från robots.txt). Om du vill behålla webbplatskartan på din server och låta andra sökmotorer använda den kan du blockera Googles åtkomst i robots.txt.

 

Fel och korrigeringar i webbplatskartor

Följande varningar eller fel kan rapporteras för webbplatskartor i rapporten Webbplatskartor:

Komplett fellista

Det gick inte att komma åt webbadresserna

Visar att Google inte kunde komma åt en webbadress i webbplatskartan.

 1. Se till att filen finns på den angivna platsen.
 2. Använd testverktyget för robots.txt för att kontrollera vilken fil som blockerar den.
 3. Använd verktyget Hämta som Google för att se om den blockeras av robots.txt.
 4. Om vi försökte genomsöka webbadressen från din webbplatskarta måste du kontrollera att kartan innehåller rätt adress.

Kan inte följa webbadresser

Indikerar vanligtvis att Google inte helt kan bearbeta din webbplatskarta, eftersom en del av webbadresserna ger för många omdirigeringar för att Googles sökrobotar ska följa dem. Vi föreslår att du byter varje webbadress som omdirigeras till en annan sida mot webbadressen som omdirigeringen pekar på (måladressen).

I följande lista beskrivs några ytterligare skäl till att en omdirigering inte gick att följa och möjliga lösningar:

 • Använd en textwebbläsare som Lynx för att granska din webbplats, eftersom många sökmotorer ser din webbplats ungefär som Lynx skulle göra. Om funktioner som JavaScript, cookies, sessions-id, ramar, DHTML eller Flash hindrar dig från att se hela din webbplats i en textwebbläsare kan enkla sökrobotar ha problem med att genomsöka webbplatsen.
 • Om du omdirigerar permanent från en sida till en annan kan du använda en permanent omdirigering. Du bör undvika att använda omdirigeringar av JavaScript- och meta-refresh-typ.
 • Använd om möjligt absoluta eller kompletta länkar i stället för relativa länkar. När du länkar till en annan sida på webbplatsen ska du länka till https://www.example.com/mypage.html snarare än till mypage.html.

Webbadressen är inte tillåten

Webbplatskartan innehåller webbadresser som är på en högre nivå eller på en annan domän än webbplatskartans fil.

Högre nivå: Om webbplatskartan finns under http://www.example.com/mysite/sitemap.xml är följande webbadresser inte giltiga i den:

 • http://www.example.com/ – adressen är på en högre nivå än webbplatskartan.
 • http://www.example.com/yoursite/ – adressen finns i en katalog på samma nivå som webbplatskartan.

Annan domän: Kontrollera att alla webbadresser börjar med samma domän som webbplatskartan finns på. Om webbplatskartan till exempel finns på http://www.example.com/sitemap.xml är följande webbadresser inte giltiga för den webbplatskartan:

 • http://example.com/ – www saknas
 • www.example.com/ – http saknas
 • https://www.example.com/ – https används i stället för http

Komprimeringsfel

Den komprimerade filen med webbplatskartan gick inte att packa upp. Komprimera om webbplatskartan (med ett verktyg som gzip), överför den till din webbplats och skicka in den igen.

Tom webbplatskarta

Webbplatskartan innehåller inte några webbadresser. Kontrollera webbplatskartan och se till att den inte är tom. Se till att webbadresserna är korrekt taggade om webbplatskartan följer protokollet för webbplatskartor.

Felaktig storlek för webbplatskarta. Webbplatskartans filstorlek överstiger den maximala storleken ...

Webbplatskartan är större än 50 MB okomprimerad. Om webbplatskartan är större än gränsvärdet ska du dela upp den i flera mindre webbplatskartor och ange dem i en indexfil. Skicka sedan indexfilerna.

Ogiltigt attributvärde

Ett XML-taggattribut tilldelades ett ogiltigt värde. Kontrollera dina webbplatskartor och se till att bara tillåtna attribut används och att de bara tilldelas tillåtna värden enligt specifikationerna för webbplatskartor. Kontrollera att det inte finns stavfel i attribut eller värden.

Ogiltigt datum

Webbplatskartan innehåller ett eller flera ogiltiga datum. Det här felet kan bero på att ett datum är i fel format, eller att själva datumet är ogiltigt. Datum måste använda W3C Datetime-kodning, även om du kan utelämna tidsdelen. Kontrollera att datumen matchar ett av följande W3C Datetime-format:

2005-02-21 
2005-02-21T18:00:15+00:00

Du behöver inte ange tiden (standardvärdet är 00:00:00Z), men om du gör det måste du även ange en tidszon.

Ogiltigt taggvärde

Webbplatskartan innehåller en eller flera taggar med ogiltigt värde. Felmeddelandet anger vilken tagg som är felaktig. Kontrollera specifikationerna för webbplatskartans typ (index, standard, video och så vidare).

Ogiltig webbadress

En webbadress i webbplatskartan är ogiltig. Felet kan bero på att den innehåller tecken som inte stöds, blanksteg eller andra tecken som citattecken, eller så är den inte korrekt formaterad (t.ex. htp:// i stället för http://). Kontrollera att de webbadresser som finns i webbplatskartan är kodade så att servern kan tolka dem och att de innehåller korrekt ersatta tecken. Kontrollera att det inte finns några ogiltiga tecken, till exempel blanksteg och citattecken. Du kan också kopiera webbadressen till en webbläsare för att se om den kan tolka webbadressen och läsa in sidan.

Ogiltig webbadress i indexfil för webbplatskartan: ofullständig webbadress

Indexfilen med webbplatskartor innehåller inte den fullständiga webbadressen till varje webbplatskartfil den innehåller. När en indexfil för en webbplatskarta påträffas söker vi i samma katalog efter de filer den innehåller. Säg t.ex. att indexfilen har adressen http://www.example.com/folder1/sitemap_index.xml och att den pekar på en webbplatskarta som heter sitemap.xml. Vi letar då efter webbplatskartan på adressen http://www.example.com/folder1/sitemap.xml. Om vi inte kan hitta den där visas ett fel.

Uppdatera indexfilen för webbplatskartor. Ta med den fullständiga sökvägen till varje listad webbplatskarta och skicka sedan in indexfilen igen.

Ogiltig XML: för många taggar

Webbplatskartan innehåller dubblerade taggar. Följande post skulle orsaka ett fel, eftersom taggen <loc> förekommer två gånger:

<url>
 <loc>http://www.example.com/</loc>
 <loc>http://www.example.com/page1.html</loc>
 <lastmod>2005-01-01</lastmod>
 <changefreq>monthly</changefreq>
 <priority>0.8</priority>
</url>

I felmeddelandet anges vilken tagg som orsakar felet och dess radnummer. Ta bort den dubblerade taggen och skicka webbplatskartan igen.

XML-attribut saknas

En tagg i webbplatskartan saknar ett obligatoriskt attribut. Kontrollera webbplatskartorna så att inga obligatoriska attribut saknas. Skicka in webbplatskartan igen när du har rättat till attributvärdena.

XML-tagg saknas

Minst en post i webbplatskartan saknar en obligatorisk tagg. Felmeddelandet visar radnumret. Läs igenom sidan om grunderna i webbplatskartor om du vill veta mer om taggar som är obligatoriska.

Miniatyradress saknas

En eller flera videoposter saknar en webbadress till en miniatyrbild. Se till att miniatyradresserna anges med taggen <video:thumbnail_loc>.

Videotitel saknas

En eller flera videoposter saknar en titel. Se till att varje video i webbplatskartan har en titel som anges i taggen <video:title>

Felaktigt indexformat för webbplatskarta: kapslade index för webbplatskartor

Minst en post i indexfilen för webbplatskartor använder sin egen webbadress eller webbadressen för en annan indexfil.

En indexfil får inte innehålla information om andra indexfiler utan bara om webbplatskartor.

Ta bort alla poster som pekar på indexfiler för webbplatskartor och skicka sedan in indexfilen igen.

Fel vid analys

Google kunde inte analysera webbplatskartans XML.

I många fall beror detta problem på att ett tecken i webbadressen inte har kodats. Alla datavärden (det gäller även webbadresser) i XML-filer måste ha entitetskodade tecken av vissa slag. Det gäller t.ex. symbolerna & ' " < >. Kontrollera att webbadresserna är korrekt kodade.

Tillfälligt fel

Ett tillfälligt systemfel uppstod. Det innebar att vi inte kunde behandla webbplatskartan. I allmänhet behöver du inte skicka in webbplatskartan igen om du får detta fel. Google kan försöka hämta den igen senare. Försök med att skicka webbplatskartan igen om felet kvarstår efter flera timmar.

För många webbplatskartor i indexfilen

Indexfilen innehåller fler än 50 000 webbplatskartor. Dela upp webbplatskartsindexet i flera indexfiler och se till att varje fil innehåller högst 50 000 webbplatskartor.

För många webbadresser i webbplatskartan

Webbplatskartan innehåller fler än 50 000 webbadresser. Dela upp webbplatskartan i flera webbplatskartor och se till att ingen innehåller fler än 50 000 webbadresser. Du kan också använda en indexfil för webbplatskartor för att hantera webbplatskartorna.

Formatet stöds inte

Webbplatskartans format stöds inte. Webbplatskartor måste vara i XML-format och använda rätt huvud.

Vanliga misstag i XML:

 • Korrekt huvud måste användas i webbplatskartan. Om webbplatskartan till exempel innehåller videoinformation måste den ha följande huvud:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 • Namnrymden i huvudet måste vara "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" (inte .9).
 • Alla XML-attribut måste vara antingen inom enkla (') eller dubbla (") citattecken och det måste vara raka, inte typografiska citattecken. Ordbehandlingsprogram som Microsoft Word kan infoga typografiska citattecken.

Sökvägen matchar inte: www saknas

Sökvägen till webbplatskartan innehåller inte prefixet www (t.ex. http://example.com/sitemap.xml), men webbadresserna i den gör det (t.ex. http://www.example.com/myfile.html).

Om du vill skicka webbplatskartan till en webbplats utan www, men webbadresserna i den innehåller www, väljer du www som önskad domän för webbplatsen.

I annat fall ändrar du webbplatskartan och tar bort www från alla webbadresser så att de matchar platsen där webbplatskartan finns.

Sökvägen matchar inte: Innehåller www

Sökvägen till webbplatskartan innehåller prefixet www (t.ex. http://www.example.com/sitemap.xml), men webbadresserna i den gör det inte (t.ex. http://example.com/myfile.xml).

Om du vill skicka webbplatskartan till en webbplats med www, men webbadresserna i den saknar www, väljer du utan www som önskad domän för webbplatsen.

I annat fall ändrar du webbplatskartan och lägger till www i alla webbadresser så att de matchar platsen där webbplatskartan finns.

Felaktigt namnutrymme

Rotelementet i webbplatskartan innehåller inte rätt namnutrymme, eller så har namnutrymmet deklarerats felaktigt, eller så innehåller det ett stavfel eller en felaktig webbadress.

Försäkra dig om att du använder rätt namnutrymme för filtypen. Till exempel:

 • En fil för webbplatskartor: xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 • En fil för videowebbplatskartor: xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
 • En index-fil för webbplatskartor: <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 • Andra typer av webbplatskartor

Inledande blankutrymme

Webbplatskartan inleds med blankutrymme och inte med deklarationen av namnutrymmet. XML-filer måste inledas med en XML-deklaration, som visar vilken XML-version som används.

Detta fel hindrar inte Google från att behandla webbplatskartan, men du bör ta bort blankutrymmet så att filen följer XML-standarden och så att felet försvinner.

HTTP-fel [kod]

Google stötte på ett HTTP-fel när webbplatskartan hämtades. Det här meddelandet visar den statuskod vi tog emot (till exempel 404). Kontrollera att du har angett rätt webbadress till webbplatskartan och att kartan faktiskt finns på den platsen. Skicka sedan in den igen.

Miniatyren är för stor

Videominiatyren som anges i webbplatskartan är för stor. Ändra videominiatyrbildens storlek till 160 × 120 pixlar. Uppdatera webbplatskartan med den nya informationen och skicka den sedan igen. Mer information om att lägga till videoinformation i en webbplatskarta.

Miniatyren är för liten

En videominiatyr som anges i webbplatskartan är för liten. Ändra videominiatyrbildens storlek till 160 × 120 pixlar. Uppdatera webbplatskartan om det behövs.

Video och uppspelningssida på samma adress

Det kan inte vara samma webbadress till videoinnehållet som till videospelaren i en webbplatskarta för video. Om du anger både <video:player_loc> och <video:content_loc> måste webbadresserna vara olika.

Videons webbadress verkar vara adressen till en uppspelningssida

Webbadressen för <video:content_loc> i en webbplatskarta för video pekar mot sidan där videospelaren finns.

Webbplatskartan innehåller webbadresser som blockeras av robots.txt

Google kommer inte åt allt innehåll i webbplatskartan, eller själva webbplatskartan, eftersom åtkomsten blockeras av robots.txt. Kontrollera vilken fil som blockerar åtkomsten med testverktyget för robots.txt och ändra filen robots.txt så att Googlebot kommer åt webbadressen.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?