Sivustokarttojen hallinnoiminen sivustokarttaraportin avulla

Sivustokartta on indeksointirobotteja, kuten Googlebotia, varten luomasi tiedosto, joka antaa roboteille luettelon sivustosi indeksoitavista verkkosivuista. Vaikka useimmat indeksointirobotit voivat tutkia sivustoasi ja löytää sen tiedostot itse, sivustokartta auttaa indeksointirobottia. Sivustokartta voi sisältää myös sisällönkuvaustietoja, esimerkiksi siitä kuinka usein sivustoa muutetaan (mikä auttaa määrittämään, kuinka usein sivusto tulee indeksoida), sekä tietoja kuva- tai videotiedostojen kaltaisista sisällöistä, joita hakukoneiden on vaikea jäsentää. Voit katsella, lisätä ja muokata sivustokarttoja Search Consolen sivustokarttaraportin.

Et luultavasti tarvitse raporttia, jos et pysty muokkaamaan sivustosi sivustokarttaa. Syynä voi olla esimerkiksi, että käytät Google Sitesin kaltaista hallinnoitua ylläpitoympäristöä – yleensä tällaiset ylläpitopalvelut luovat ja hallinnoivat sivustokarttoja puolestasi.

 

Open the Sitemaps report

 

Sivustokarttaraportin käyttäminen

Sivustokarttaraportin aloitussivu sisältää luettelon sivustokartoista, jotka olet lähettänyt Search Consoleen. Luettelossa on vain kyseisen työkalun kautta lähetettyjä sivustokarttoja. Raportissa ei näy sivustokarttoja, jotka esitetään esimerkiksi robots.txt-tiedostossa tai osoitteessa google.com/ping.

Klikkaamalla sivustokarttaa voit tarkastella sen yksityiskohtaisia tietoja, kuten virheitä. Jos tiedosto on sivustokarttahakemisto (säiliötiedosto, joka viittaa useisiin sivustokarttoihin), klikkaaminen avaa yksityiskohtaisen luettelon hakemistotiedoston sisältämistä sivustokartoista.

Sivustokarttaani ei näy raportissa!

Jos sivustokarttasi ei näy raportissa, tarkista seuraavat kohdat:

 • Mikä on sivustosi ensisijainen verkkotunnus? Googlelle http://www.example.com, http://example.com, https://www.example.com ja https://example.com ovat kaikki eri sivustoja. Lähettämäsi sivuston http://example.com sivustokartat eivät näy sivuston http://www.example.com tiedoissa Search Consolen Sivustokartat-sivulla. Voit ratkaista ongelman varmistamalla, että olet lisännyt Search Consoleen kaikki sivustosi versiot ja ilmoittamalla Googlelle, mikä niistä on ensisijainen verkkotunnus. Lähetä sitten vain tätä versiota koskevia sivustokarttoja.
 • Kuka lähetti sivustokartan? Lähettämäsi sivustokartat näkyvät Itse lähetetyt -välilehdellä, kun taas muiden lähettämät sivustokartat näkyvät vain Kaikki-välilehdellä.
 • Lähetitkö sivustokartat tämän sivun kautta? Vain tämän sivun kautta lähetetyt sivustokartat näkyvät luettelossa. Siinä ei näy esimerkiksi robots.txt-tiedostossa tai google.com/ping-osoitteen kautta lähetettyjä sivustokarttoja, vaikka Google näkee myös ne ja voi käyttää niitä.

Sivustokartan luominen

Tietoja sivustokartan luomisesta

Sivustokartan testaaminen

Ennen kuin lähetät sivustokarttasi, testaa sen syntaksi.

Lähettämättä olevan sivustokartan testaaminen:

 1. Valitse raportin aloitussivulla Sivustokartan lisäys/testaus.
 2. Anna avautuvassa valintaikkunassa sivustokarttasi URL-osoite ja klikkaa Testaa.
 3. Kun testi on suoritettu loppuun, tarkista mahdolliset virheet klikkaamalla Avaa testitulokset. Korjaa virheet.
 4. Kun olet korjannut virheet, klikkaa Lähetä sivustokartta.

Aiemmin lähetetyn sivustokartan testaaminen:

Siirry katselemaan aiemmin lähettämäsi sivustokartan yksityiskohtaisia tietoja ja klikkaa Testaa.

Sivustokartan lähettäminen (ensimmäistä kertaa)

 1. Testaa sivustokarttasi noudattamalla yllä olevia ohjeita.
 2. Klikkaa Sivustokartan lisäys/testaus -painiketta.
 3. Kirjoita URL-osoite tekstikenttään. URL-osoitteen tulee olla suhteessa sivuston määritettyyn juuritasoon.
 4. Klikkaa Lähetä.
 5. Päivitä selain. Näet uuden sivustokarttasi sivustokarttaluettelossa.
 6. Avaa Sivustokartan tiedot -sivu klikkaamalla uutta sivustokarttaa luettelossa. Tarkista sitten sivustokarttaan tai sen sisältämiin URL-osoitteisiin liittyvät varoitukset ja virheet.

Kestää jonkin aikaa, ennen kuin Google käsittelee lähettämäsi sivustokartan. Huomaathan, että Google ei lupaa indeksoida kaikkia sivustokarttasi URL-osoitteita, sillä indeksointipäätökset tehdään monimutkaisten algoritmien perusteella.

Sivustokartan lähettäminen uudelleen

 1. Avaa sivustokarttaraportti.
 2. Valitse taulukosta sivustokartat, jotka haluat lähettää uudelleen.
 3. Valitse Lähetä sivustokartta uudelleen.
Voit myös lähettää sivustokartan uudelleen lähettämällä tähän URL-osoitteeseen HTTP GET ‑pyynnön, jossa mainitaan oman sivustokarttasi URL-osoite:
http://google.com/ping?sitemap=http://www.example.com/my_sitemap.xml.

Sivuston sivustokartan poistaminen

Alla olevien ohjeiden avulla voit poistaa sivustokartan tililtäsi, jolloin sivustokarttaa ei enää näytetä Search Consolessa:

 1. Valitse sivustokarttataulukossa Search Consolesta poistettavan sivustokartan vieressä oleva valintaruutu.
 2. Valitse Poista.

Sivustokartan poistaminen Search Consolesta ei estä Googlea lukemasta kyseistä sivustokarttaa. Google saattaa jatkaa sivustokarttasi lukemista, kunnes estät sen käytön robots.txt-tiedoston avulla tai poistat sivustokartan verkkopalvelustasi (pelkkä viittauksen poistaminen robots.txt-tiedostosta ei riitä). Jos haluat säilyttää sivustokartan palvelimellasi, jotta muut hakukoneet voivat käyttää sitä, poista Googlebotin käyttöoikeus sivustokarttaan robots.txt-tiedoston avulla.

 

Sivustokarttojen virheet ja niiden korjaaminen

Sivustokarttaraportti saattaa sisältää tietoja seuraavista sivustokarttasi virheistä:

Täydellinen virheluettelo

URL-osoitteet, joita ei voi käyttää

Virhe tapahtui Googlen yrittäessä katsella sivustokartassasi olevaa URL-osoitetta.

 1. Varmista, että tiedosto on ilmoitetussa paikassa.
 2. Tarkista robots.txt-tiedoston testaustyökalun avulla, mikä tiedosto estää käytön.
 3. Tarkista, estääkö robots.txt-tiedosto Hae kuten Google -työkalun käyttämisen.
 4. Jos yritimme indeksoida sivustokartassasi olevan URL-osoitteen, varmista, että kyseinen osoite on merkitty sivustokarttaan oikein.

URL-osoitteita ei seurattu

Tavallisesti tämä virhe tarkoittaa, että osa URL-osoitteista sisältää liian monta uudelleenohjausta. Tämän vuoksi Googlen indeksointirobotit eivät voineet käsitellä sivustokarttaasi kokonaan. Suosittelemme korvaamaan kaikki toiselle sivulle uudelleenohjaavat URL-osoitteet osoitteilla, joihin uudelleenohjaus johtaa (kohde-URL-osoitteilla).

Seuraavassa luettelossa annetaan muutamia lisäsyitä siihen, miksei uudelleenohjausta voitu seurata, sekä mahdollisia ratkaisuja tilanteeseen:

 • Katsele sivustoasi tekstiselaimella, kuten Lynxillä, sillä monet hakukoneet näkevät sivustosi Lynxin tapaan. Mikäli JavaScriptin, evästeiden, istuntotunnusten, kehysten, DHTML:n tai Flashin tapaiset toiminnot estävät koko sivustosi näkymisen tekstiselaimessa, hakukoneiden indeksointirobotit eivät välttämättä pysty indeksoimaan sivustoasi oikein.
 • Voit käyttää jatkuvaa uudelleenohjausta sivulta toiselle. Suosittelemme kuitenkin välttämään JavaScript- tai meta-refresh-tyyppisiä uudelleenohjauksia.
 • Käytä absoluuttisia tai täydellisiä linkkejä suhteellisten linkkien sijaan aina, kun mahdollista. Jos esimerkiksi linkität toiselle sivustosi sivulle, käytä linkkiä https://www.example.com/omasivu.html linkin omasivu.html sijaan.

URL-osoite on estetty

Sivustokarttasi sisältää URL-osoitteita, jotka ovat eri verkkotunnuksessa tai ylemmällä tasolla kuin sivustokarttatiedosto.

Ylempi taso: Jos sivustokarttasi on tasolla http://www.example.com/omasivusto/sivustokartta.xml, seuraavat URL-osoitteet eivät kelpaa kyseiselle sivustokartalle:

 • http://www.example.com/ – osoite on sivustokarttaan nähden ylemmällä hakemistotasolla
 • http://www.example.com/omasivusto/ – osoite on samalla hakemistotasolla kuin sivustokartta.

Eri verkkotunnus: Tarkista, että sivustokartan osoite ja kaikki URL-osoitteet alkavat samalla verkkotunnuksella. Jos sivustokartta on esimerkiksi osoitteessa http://www.example.com/sivustokartta.xml, seuraavat URL-osoitteet eivät kelpaa sille:

 • http://example.com/ – www puuttuu
 • www.example.com/ – http puuttuu
 • https://www.example.com/ – osoitteen etuliite on https, ei http.

Pakkausvirhe

Google ei voinut avata pakattua sivustokarttatiedostoa. Pakkaa sivustokartta uudelleen (esimerkiksi gzipin avulla), lataa se sivustosi palvelimelle ja lähetä se sitten uudelleen.

Tyhjä sivustokartta

Sivustokarttasi ei sisällä URL-osoitteita. Tarkista sivustokartta ja varmista, että se ei ole tyhjä. Jos sivustokarttasi käyttää sivustokarttaprotokollaa, varmista, että URL-osoitteet on merkitty oikein tagein.

Sivustokartan tiedostokoon virhe: Sivustokarttasi ylittää enimmäistiedostokoon…

Pakkaamattoman sivustokartan koko on yli 50 Mt. Jos sivustokarttasi ylittää rajan, jaa se pienempiin sivustokarttoihin, laadi niistä luettelo sivustokarttahakemistotiedostoon ja lähetä hakemistotiedosto meille.

Virheellinen attribuutin arvo

XML-tagiattribuutille on määritetty virheellinen arvo. Tarkista, että sivustokartoissasi käytetään vain sallittuja attribuutteja ja että sallittuja arvoja käytetään vain sivustokartan määrityksien mukaisesti. Tarkista, onko attribuuteissa tai arvoissa kirjoitusvirheitä.

Virheellinen päivämäärä

Sivustokarttasi sisältää vähintään yhden virheellisen päivämäärän. Virhe voi johtua päivämäärän virheellisestä muodosta tai virheellisestä päivämäärästä. Päivämäärissä on käytettävä W3C Datetime -merkkijärjestelmää, joskin kellonaika voidaan jättää pois. Varmista, että päivämääräsi noudattavat jotakin seuraavista W3C Datetime -muodoista:

2005-02-21 
2005-02-21T18:00:15+00:00

Ajan määrittäminen ei ole pakollista (ajan oletusarvo on 00:00:00Z), mutta jos määrität ajan, sinun täytyy määrittää myös aikavyöhyke.

Virheellinen tagin arvo

Sivustokartta sisältää vähintään yhden tagin, jonka arvo on virheellinen. Virheellisten tagien nimien pitäisi näkyä virheilmoituksessa. Tarkista määrityksistä sivustokarttasi tyyppi (hakemisto, tavallinen, video ja niin edelleen).

Virheellinen URL-osoite

Sivustokartassasi on virheellinen URL-osoite. URL-osoite saattaa sisältää merkkejä, joita ei tueta (kuten välilyöntejä tai lainausmerkkejä), tai se on ehkä muotoiltu väärin (tarkista esimerkiksi, onko osoitteen alussa htp:// tunnuksen http:// sijaan). Varmista, että sivustokarttasi URL-osoitteet on koodattu lukukelpoisiksi ja että niissä käytetään oikeita koodinvaihtomerkkejä. Tarkista, ettei URL-osoitteissa ole virheellisiä merkkejä, kuten välilyöntejä tai lainausmerkkejä. Voit myös kopioida URL-osoitteen selaimeen, jolloin näet, lukeeko selain URL-osoitteen oikein ja lataako se sivun.

Virheellinen URL-osoite sivustokarttahakemistotiedostossa: puutteellinen URL-osoite

Sivustokarttahakemistotiedostossa ei anneta täydellistä URL-osoitetta jokaiselle sivustokarttatiedostolle. Kun näemme sivustokarttahakemistotiedoston, etsimme sen sisältämiä tiedostoja samasta hakemistosta. Jos sivustokarttahakemistotiedosto esimerkiksi sijaitsee osoitteessa http://www.example.com/kansio1/sivustokartta_index.xml ja sivustokartan nimi on sitemap.xml, etsimme kyseistä sivustokarttaa osoitteesta http://www.example.com/kansio1/sivustokartta.xml. Jos sivustokarttaa ei löydy tästä osoitteesta, näet virheilmoituksen.

Lisää sivustokarttahakemistotiedostoon kunkin sivustokarttatiedoston täydellinen polku ja lähetä hakemistotiedosto uudelleen.

Virheellinen XML: liian monta tagia

Sivustokartta sisältää päällekkäisiä tageja. Esimerkiksi alla oleva kohde aiheuttaisi tämän virheen, sillä <loc>-tagi esiintyy siinä kaksi kertaa:

<url>
 <loc>http://www.example.com/</loc>
 <loc>http://www.example.com/sivu1.html</loc>
 <lastmod>2005-01-01</lastmod>
 <changefreq>monthly</changefreq>
 <priority>0.8</priority>
</url>

Virheellinen tagi ja sen rivinumero kerrotaan virheilmoituksessa. Poista päällekkäinen tagi ja lähetä sivustokartta uudelleen.

Puuttuva XML-attribuutti

Sivustokartassa olevalta tagilta puuttuu pakollinen attribuutti. Tarkista, ettei sivustokartoistasi puutu pakollisia attribuutteja. Lähetä sivustokartta uudelleen, kun olet korjannut määritteiden arvot.

XML-tagi puuttuu

Yhdestä tai useammasta sivustokarttasi kohteesta puuttuu pakollinen tagi. Virheilmoituksessa näkyy rivinumero. Saat lisätietoja pakollisista tageista tutustumalla sivustokarttojen perusteisiin.

Pikkukuvan URL-osoite puuttuu

Vähintään yhdestä videokohteesta puuttuu pikkukuvan URL-osoite. Varmista, että pikkukuvien URL-osoitteiden sijainnit määritetään käyttämällä <video:thumbnail_loc>-tagia.

Videon nimi puuttuu

Vähintään yhden videokohteen nimi puuttuu. Varmista, että kaikille sivustokarttasi videoille on määritetty nimi <video:title> -tagissa. 

Virheellinen sivustokarttahakemistotiedoston muoto: sisäkkäisiä sivustokarttahakemistoja

Yksi tai useampi kohde sivustokarttahakemistotiedostossa käyttää omaa tai toisen sivustokarttahakemistotiedoston URL-osoitetta.

Sivustokarttahakemistossa voi luetella vain sivustokarttatiedostoja, ei muita sivustokarttahakemistotiedostoja.

Poista sivustokarttahakemistotiedostoihin osoittavat kohteet ja lähetä sivustokartta uudelleen.

Jäsennysvirhe

Google ei voinut jäsentää sivustokartan XML-tiedostoa.

Tämän ongelman aiheuttaa usein URL-osoitteessa oleva merkki, jonka yhteydessä ei käytetä koodinvaihtomerkkiä. XML-tiedostoissa olevien tietoarvojen (kuten URL-osoitteiden) täytyy käyttää koodinvaihtomerkkejä tiettyjen merkkien yhteydessä. Tällaisia merkkejä ovat esimerkiksi & ' " < ja >. Varmista, että URL-osoitteissasi käytetään koodinvaihtomerkkejä oikein.

Väliaikainen virhe

Järjestelmässämme tapahtui väliaikainen virhe, joka esti sivustokarttasi käsittelyn. Tämän virheen tapauksessa sivustokarttaa ei yleensä tarvitse lähettää uudelleen. Google voi yrittää hakea sivustokartan myöhemmin uudelleen. Jos virhe toistuu vielä useiden tuntien päästä, lähetä sivustokartta uudelleen.

Sivustokarttahakemistotiedostossa on liian monta sivustokarttaa

Sivustokarttahakemistotiedostossa on yli 50 000 sivustokarttaa. Jaa sivustokarttahakemistotiedosto useisiin tiedostoihin, joissa kussakin on korkeintaan 50 000 sivustokarttaa.

Sivustokartta sisältää liian monta URL-osoitetta

Sivustokartta sisältää yli 50 000 URL-osoitetta. Jaa sivustokartta useisiin tiedostoihin, joissa kussakin on korkeintaan 50 000 URL-osoitetta. Voit käyttää sivustokarttojen hallinnointiin myös sivustokarttahakemistotiedostoa.

Tukematon muoto

Sivustokarttasi muotoa ei tueta. Sivustokarttojen on oltava XML-muodossa, ja niiden tulee käyttää oikeaa otsikkoa.

Yleisiä XML-virheitä:

 • Sivustokarttasi tulee käyttää oikeaa otsikko. Jos sivustokarttasi sisältää esimerkiksi videotietoja, sen täytyy käyttää seuraavanlaista otsikkoa:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 • Otsikon nimiavaruuden täytyy olla "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" (ei .9).
 • Kaikkien XML-attribuuttien tulee olla joko puolilainausmerkeissä (') tai kokolainausmerkeissä ("). Kyseisten lainausmerkkien tulee olla suoria, ei kaarevia. Tekstinkäsittelyohjelmat, kuten Microsoft Word, saattavat lisätä kaarevia lainausmerkkejä.

Eroavat polut: www-etuliite puuttuu

Sivustokartan polku ei sisällä www-etuliitettä (esimerkiksi http://example.com/sivustokartta.xml), mutta etuliitettä käytetään URL-osoiteluettelossa (esimerkiksi http://www.example.com/tiedosto.html).

Jos haluat lähettää sivustokarttasi ei-www-versiona, mutta käyttää www-etuliitettä sen sisältämissä URL-osoitteissa, käytä sivustosi ensisijaisena verkkotunnuksena www-versiota.

Muussa tapauksessa muokkaa sivustokarttaasi poistamalla www-etuliite kaikista URL-osoitteista, jotta ne vastaavat sivustokartan sijaintia.

Eroavat polut: sisältää www-etuliitteen

Sivustokartan polku sisältää www-etuliitteen (esimerkiksi http://www.example.com/sivustokartta.xml), mutta etuliitettä ei käytetä URL-osoitteiden luettelossa (esimerkiksi http://example.com/tiedosto.xml).

Jos haluat lähettää sivustokarttasi www-versiona, mutta et halua käyttää www-etuliitettä URL-osoitteiden luettelossa, käytä sivustosi ensisijaisena verkkotunnuksena ei-www-versiota.

Muussa tapauksessa muokkaa sivustokarttaasi lisäämällä www-etuliite kaikkiin URL-osoitteisiin, jotta ne vastaavat sivustokartan sijaintia.

Virheellinen nimitila

Sivustokarttasi juurielementti ei sisällä oikeaa nimitilaa, nimitila on määritetty väärin tai nimitilassa on kirjoitusvirhe tai virheellinen URL-osoite.

Varmista, että käytät tiedostotyyppiä vastaavaa nimitilaa. Esimerkiksi:

 • Sivustokarttatiedosto: xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 • Videosivustokarttatiedosto: xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
 • Sivustokartan hakemistotiedosto<sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 • Muut sivustokarttatyypit

Aloittavat välilyönnit

Sivustokartta alkaa välilyönnillä eikä nimitilan määrityksellä. XML-tiedoston on alettava XML-määrityksellä, joka määrittää käytettävän XML-version.

Tämä virhe ei estä Googlea käsittelemästä sivustokarttaa. Suosittelemme kuitenkin poistamaan välilyönnin, jotta tiedostosta tulee XML-standardin mukainen etkä enää näe tätä virhettä.

HTTP-virhe [tietty koodi]

Google havaitsi HTTP-virheen yrittäessään ladata sivustokarttaasi. Tämä viesti näyttää saamamme tilakoodin (esim. 404). Varmista, että määritetty sivustokartan URL-osoite on oikein ja että sivustokartta sijaitsee kyseisessä paikassa. Lähetä sivustokartta sitten uudelleen.

Pikkukuva on liian suuri

Sivustokartassasi määritetty videon pikkukuva on liian suuri. Saat lisätietoja videosivustokarttojen Labs-sivulta. Määritä pikkukuvan kooksi 160 x 120 kuvapistettä. Päivitä sivustokartan tiedot ja lähetä se uudelleen. Lisätietoja videotietojen lisäämisestä sivustokarttaan

Pikkukuva on liian pieni

Sivustokartassasi määritetty videon pikkukuva on liian pieni. Määritä videon pikkukuvan kooksi 160 x 120 kuvapistettä. Päivitä sivustokartta tarvittaessa.

Videon sijainti ja toistosivun sijainti ovat samat

Videosisällön ja videosoittimen URL-osoitteet sivustokartassa eivät saa olla identtiset. Jos käytät sekä <video:player_loc>- että <video:content_loc> ‑tageja, niiden URL-osoitteiden täytyy olla erilaiset.

Videon sijainnin URL-osoite vaikuttaa olevan toistosivun URL-osoite

Videosivustokartan <video:content_loc>-tagin URL-osoite osoittaa sivulle, joka isännöi videosoitinta.

Robots.txt estää Googlebotin

Google ei voi käyttää sivustokarttaa tai kaikkea sen sisältöä, sillä se on estetty robots.txt-tiedostossa. Tarkista robots.txt-tiedoston testaustyökalun avulla, mikä tiedosto estää käytön. Myönnä sitten Googlebotille käyttöoikeus muokkaamalla robots.txt-tiedostoasi.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?