Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu

Administrer sitemaps med rapporten Sitemaps

Et sitemap er en fil, du opretter til webcrawlere som Googlebot, der giver dem en liste over sider på dit website, der skal gennemgås. Selv om de fleste webcrawlere kan udforske og finde alle filerne på dit website, hjælper et sitemap webcrawleren og kan også indeholde metadata, f.eks. hvor ofte oplysningerne på siden ændres (hvilket giver en idé om, hvor ofte den skal gennemgås), og oplysninger om indhold, der er vanskeligt for en søgemaskine at parse, såsom video- eller billedfilbeskrivelser. Du kan se, tilføje og teste sitemaps ved hjælp af rapporten Sitemaps i Search Console.

Du har sandsynligvis ikke brug for denne rapport, hvis du ikke kan ændre sitemappet for dit website. Hvis du for eksempel er i et administreret hostingmiljø som Google Sites, vil disse hostingtjenester typisk oprette og administrere sitemaps for dig.

 

Åbn rapporten Sitemaps

 

Få flere oplysninger om sitemaps:

Sådan bruger du rapporten Sitemaps

Landingssiden for rapporten Sitemaps viser en liste over sitemaps, som du har indsendt til Search Console. Det er kun sitemaps, der er indsendt via dette værktøj, som er angivet på listen. Rapporten indeholder ikke sitemaps, der findes ved hjælp af andre metoder som robots.txt eller google.com/ping.

Klik på et sitemap i tabellen for at se detaljer og få flere oplysninger om blandt andet fejl. Hvis filen er et sitemap-indeks (en containerfil, der peger mod flere sitemaps), vil du få vist en liste over sitemaps i den pågældende indeksfil ved at klikke på den.

Jeg kan ikke se mit sitemap

Hvis dit sitemap ikke vises i rapporten, kan du kontrollere disse indstillinger:

 • Hvad er det foretrukne domæne for din ejendom? For Google er http://www.eksempel.com, http://eksempel.com, https://www.eksempel.com og https://eksempel.com vidt forskellige websites. De sitemaps, du har indsendt for websitet http://eksempel.com, vil derfor ikke være synlige på siden Sitemaps i Search Console for http://www.eksempel.com. Hvis du vil løse dette problem, skal du sikre dig, at du har tilføjet alle versioner af dit website, og dernæst meddele Google dit foretrukne domæne og kun indsende sitemaps for dette domæne.
 • Hvem indsendte dit sitemap? Sitemaps, som du har indsendt, vises på fanen Af mig. Sitemaps, der er indsendt af alle andre end dig, kan kun ses på fanen Alle.
 • Har du indsendt dit sitemap ved hjælp af denne side? Det er kun sitemaps, der indsendes ved hjælp af denne rapport, som er anført. Sitemaps, der er indsendt via google.com/ping eller robots.txt, medtages ikke i rapporten, selv om Google kan finde og bruge dem.

Opret et sitemap

Få flere oplysninger om, hvordan du opretter et sitemap.

Test dit sitemap

Du bør teste syntaksen i dit sitemap, før du indsender det.

Sådan tester du et sitemap, der ikke er indsendt:

 1. Klik på Tilføj/test sitemap på rapportens landingsside.
 2. Indtast webadressen på dit sitemap i den dialogboks, der vises, og klik på Test.
 3. Når testen er færdig, skal du klikke på Åbn testresultater for at kontrollere, om der er fejl. Ret dine fejl.
 4. Når du har rettet fejlene, kan du klikke på Send sitemap.

Sådan tester du et tidligere indsendt sitemap:

Gå til siden med oplysninger om det tidligere indsendte sitemap, og klik på Test.

Indsend dit sitemap (første gang)

 1. Test først dit sitemap som beskrevet tidligere.
 2. Klik på knappen Tilføj/test sitemap.
 3. Indtast en webadresse i tekstfeltet. Webadressen skal være relativ til websitets rod, der er defineret for ejendommen.
 4. Klik på Send.
 5. Opdater din browser for at se dit nye sitemap på listen Sitemaps.
 6. Klik på det nye sitemap på listen over sitemaps for at åbne siden Sitemap-info og undersøge eventuelle fejl eller advarsler om sitemappet eller de webadresser, det indeholder.

Det varer lidt, inden Google kan behandle et sitemap, som du har indsendt. Bemærk, at Google ikke kan love at gennemgå eller indeksere alle webadresser i dit sitemap, fordi vi benytter os af komplekse algoritmer til at træffe beslutninger om gennemgang.

Indsend dit sitemap igen

 1. Åbn rapporten Sitemaps
 2. Vælg de sitemaps, du vil indsende igen, fra tabellen
 3. Klik på knappen Genindsend sitemap.
Du kan også genindsende et sitemap ved at sende en HTTP GET-anmodning til følgende webadresse, som angiver webadressen til dit eget sitemap:
http://google.com/ping?sitemap=http://www.example.com/my_sitemap.xml

Slet et sitemap for din ejendom

Sådan sletter du et sitemap fra din konto, så det ikke længere vises i Search Console:

 1. Markér afkrydsningsfeltet ud for de sitemaps i sitemap-tabellen, som du vil fjerne fra Search Console.
 2. Klik på Slet.

Sletning af et sitemap fra Search Console forhindrer ikke Google i at læse det. Google kan fortsætte med at læse dit sitemap, indtil du enten blokerer adgangen til det ved hjælp af robots.txt eller fjerner sitemapfilen fra din webhost. Det er ikke nok blot at fjerne henvisningen fra robots.txt. Hvis du vil beholde sitemappet på din server til brug for andre søgemaskiner, skal du blokere adgang for Googlebot i robots.txt.

 

Sitemapfejl og -rettelser

Følgende advarsler eller fejl kan rapporteres for dine sitemaps i rapporten Sitemaps:

Komplet fejlliste

Webadresser er ikke tilgængelige

Dette betyder, at Google registrerede en fejl under forsøget på at se en webadresse i dit sitemap.

 1. Kontrollér, at filen findes på den angivne placering.
 2. Brug Test af robots.txt til at bekræfte, hvilken fil der blokerer for den.
 3. Brug værktøjet Googlebot-simulator til at se, om den blokeres af robots.txt
 4. Hvis vi har forsøgt at gennemgå webadressen fra dit sitemap, skal du sørge for, at webadressen er angivet korrekt i sitemappet.

Webadresser blev ikke fulgt

Dette indikerer typisk, at Google ikke helt kan behandle dit sitemap, fordi nogle af webadresserne indeholder for mange omdirigeringer til, at Googles webcrawlere kan følge dem. Vi foreslår, at du udskifter hver webadresse, som omdirigerer til en anden side, med den webadresse, omdirigeringen peger på (destinationswebadressen).

Følgende liste beskriver flere årsager til, at en omdirigering ikke kunne følges, samt mulige løsninger:

 • Brug en tekstbrowser som f.eks. Lynx til at undersøge dit website, da mange søgemaskiner ser dit website på samme måde som Lynx. Hvis funktioner som f.eks. Javascript, cookies, sessions-id'er, rammer, DHTML eller Flash afholder dig fra at se hele dit website i en tekstbrowser, kan simple søgemaskinespiders muligvis have problemer med at gennemgå dit website.
 • Hvis du permanent omdirigerer fra én side til en anden, kan du bruge en permanent omdirigering. Du bør undgå at bruge JavaScript-omdirigeringer eller omdirigeringer af typen meta-refresh.
 • Hvor det er muligt, bør du bruge absolutte link i stedet for relative link. Hvis du f.eks. opretter link til en anden side på websitet, skal du angive et link til https://www.eksempel.com/minside.html i stedet for blot minside.html.

Webadressen er ikke tilladt

Dit sitemap indeholder nogle webadresser, der ligger på et højere niveau eller et andet domæne end sitemap-filen.

Højere niveau: Hvis dit sitemap er angivet under http://www.eksempel.com/mitsite/sitemap.xml, er følgende webadresser ikke gyldige for det pågældende sitemap:

 • http://www.eksempel.com/ – den er på et højere niveau end sitemappet
 • http://www.eksempel.com/ditsite/ – den findes i en mappe, der ligger på højde med sitemappet

Andet domæne: Kontrollér, at alle webadresser begynder med det samme domæne som sitemap-placeringen. Hvis dit sitemap for eksempel er placeret på http://www.eksempel.com/sitemap.xml, er følgende webadresser ikke gyldige for det pågældende sitemap:

 • http://eksempel.com/ – "www" mangler
 • www.eksempel.com/ – "http" mangler
 • https://www.example.com/ – der bruges https i stedet for http

Komprimeringsfejl

Google registrerede en fejl under forsøg på at fjerne komprimeringen af din komprimerede sitemap-fil. Komprimer dit sitemap igen (ved brug af et værktøj som f.eks. gzip), upload det til dit website, og indsend det igen.

Tomt sitemap

Dit sitemap indeholder ikke nogen webadresser. Kontrollér dit sitemap, og sørg for, at det ikke er tomt. Hvis dit sitemap bruger sitemap-protokollen, skal du sørge for, at webadresserne er tagget korrekt.

Fejl i sitemappets filstørrelse. Dit sitemap overskrider grænsen for maksimal filstørrelse...

Dit sitemap fylder mere end 50 MB i ikke-komprimeret form. Hvis dit sitemap overskrider grænsen, kan du dele det op i flere mindre sitemaps og angive en liste over disse sitemaps i en sitemap-indeksfil, hvorefter du kan indsende sitemap-indeksfilerne.

Ugyldig attributværdi

Du har tildelt en ugyldig værdi til en XML-tagattribut. Kontrollér dine sitemaps for at sikre, at kun de tilladte attributter er til stede, og at du kun tildeler tilladte værdier i henhold til specifikationerne for sitemaps. Kontrollér dine attributter og værdier for stavefejl.

Ugyldig dato

Dit sitemap indeholder en eller flere ugyldige datoer. Dette kan skyldes, at en dato har forkert format, eller at selve datoen ikke er gyldig. Datoer skal benytte W3C Datetime-kodning, men du kan også udelade tidsdelen. Sørg for, at dine datoer stemmer overens med et af følgende W3C Datetime-formater:

2005-02-21 
2005-02-21T18:00:15+00:00

Det er valgfrit at angive tidspunkt (standardværdien er 00:00:00Z), men hvis du angiver et tidspunkt, skal du også angive en tidszone.

Ugyldig tagværdi

Dit sitemap indeholder et eller flere tags med ugyldige værdier. Fejlen viser det forkerte tag. Kontrollér specifikationerne for din sitemap-type (indeks, standard, video osv.).

Ugyldig webadresse

En webadresse i dit sitemap er ugyldig. Fejlen kan skyldes, at dit sitemap indeholder bogstaver, mellemrum eller andre tegn, f.eks. anførselstegn, som ikke understøttes, eller forkert formatering, f.eks. htp:// i stedet for http://. Kontrollér, at webadresserne i dit sitemap er kodet med hensyn til læsbarheden og tegnkodet korrekt. Sørg for, at der ikke er nogle forkerte tegn, f.eks. mellemrum eller anførselstegn. Du kan også prøve at indsætte webadressen i en browser for at se, om browseren kan forstå den og indlæse siden.

Ugyldig webadresse i sitemap-indeksfil: Ufuldstændig webadresse

Din sitemap-indeksfil indeholder ikke hele webadressen for hvert af de sitemap-filer, den angiver. Når vi registrerer en sitemap-indeksfil, kigger vi efter de filer, den indeholder, i samme mappe. Hvis din sitemap-indeksfil f.eks. ligger på http://www.example.com/folder1/sitemap_index.xml og viser et sitemap, såsom sitemap.xml, ser vi efter dette sitemap på http://www.example.com/folder1/sitemap.xml. Hvis vi ikke kan finde det der, vises der en fejl for dette forsøg.

Opdater din sitemap-indeksfil, så den indeholder den fuldstændige sti til hver af de angivne sitemap-filer, og send den derefter igen.

Ugyldig XML: For mange tags

Dit sitemap indeholder identiske tags. For eksempel vil den følgende post forårsage denne fejl, fordi tagget <loc> er angivet to gange:

<url>
 <loc>http://www.example.com/</loc>
 <loc>http://www.example.com/page1.html</loc>
 <lastmod>2005-01-01</lastmod>
 <changefreq>monthly</changefreq>
 <priority>0.8</priority>
</url>

Fejlen angiver det problematiske tag og linjenummeret. Fjern det identiske tag, og indsend dit sitemap igen.

Manglende XML-attribut

Et tag i dit sitemap mangler en påkrævet attribut. Kontrollér, at dine sitemaps ikke mangler påkrævede attributter. Når du har rettet attributværdien, kan du sende dit sitemap igen.

Manglende XML-tag

En eller flere poster i dit sitemap mangler et påkrævet tag. Fejlmeddelelsen angiver linjenummeret. Gennemgå siden med det grundlæggende om sitemaps for at få flere oplysninger om påkrævede tags.

Manglende webadresse på miniaturebillede

En eller flere videoposter mangler en webadresse på et miniaturebillede. Sørg for, at placeringen af webadresser på miniaturebilleder angives ved hjælp af tagget <video:thumbnail_loc>.

Manglende videotitel

En eller flere videoposter mangler en titel. Sørg for, at hver video i dit sitemap har en titel, der er angivet i tagget <video:title>

Ugyldigt sitemap-indeksformat: Indlejrede sitemapindekser

En eller flere poster i din sitemap-indeksfil anvender sin egen webadresse eller webadressen fra en anden sitemap-indeksfil.

En sitemap-indeksfil kan ikke indeholde andre sitemap-indeksfiler, men kun sitemap-filer.

Fjern alle poster, der peger på sitemap-indeksfiler, og send derefter dit sitemap igen.

Parsingfejl

Google kunne ikke parse XML-koden i sitemappet.

Denne fejl skyldes ofte et ikke-kodet tegn i webadressen. Ligesom med alle XML-filer skal alle dataværdier (herunder webadresser) bruge koder for visse tegn, f.eks. & ' " < og >. Sørg for, at dine webadresser er tegnkodet korrekt.

Midlertidig fejl

Der opstod en midlertidig fejl i vores system, som forhindrede os i at behandle dit sitemap. Normalt behøver du ikke at sende dit sitemap igen, når denne fejl opstår. Google forsøger at hente dit sitemap igen senere. Hvis fejlen stadig findes efter flere timer, kan du prøve at indsende dit sitemap igen.

For mange sitemaps i filen med dit sitemap-indeks

Din sitemap-indeksfil indeholder mere end 50.000 sitemaps. Opdel sitemap-indekset i flere sitemap-indeksfiler, og sørg for, at de hver især ikke indeholder mere end 50.000 sitemaps.

For mange webadresser i dit sitemap

Dit sitemap indeholder mere end 50.000 webadresser. Opdel dit sitemap i flere sitemaps, og sørg for, at de hver især ikke indeholder mere end 50.000 webadresser. Du kan også bruge en sitemap-indeksfil til at administrere dine sitemaps.

Ikke-understøttet format

Dit sitemap er ikke i et understøttet format. Sitemaps skal være i XML-format og have den rigtige overskrift.

Almindelige XML-fejl:

 • Dit sitemap skal have den rigtige overskrift. Hvis dit sitemap for eksempel indeholder videooplysninger, skal det have følgende overskrift:
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 • Navneområdet i overskriften skal være "http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" (ikke .9).
 • Alle XML-attributter skal sættes i enten enkelte anførselstegn (') eller dobbelte anførselstegn ("), og anførselstegnene skal være lige, ikke krøllede. Tekstbehandlingsprogrammer som f.eks. Microsoft Word kan indsætte krøllede anførselstegn.

Stierne stemmer ikke overens: www mangler

Stien til dit sitemap indeholder ikke præfikset www (f.eks. http://example.com/sitemap.xml), men de webadresser, det angiver, gør (f.eks. http://www.example.com/sitemap.xml).

Hvis du vil indsende dit sitemap til ikke-www, men de webadresser, det indeholder, skal være med www, skal du vælge www som foretrukket domæne for dit website.

Du kan også ændre dit sitemap ved at fjerne "www" fra alle webadresserne, så de svarer til din sitemapplacering.

Stierne stemmer ikke overens: www er medtaget

Stien til dit sitemap indeholder præfikset www (f.eks. http://www.example.com/sitemap.xml), mens de webadresser, det indeholder, ikke gør (f.eks. http://example.com/sitemap.xml).

Hvis du vil indsende dit sitemap til www, men de webadresser, det indeholder, skal være uden www, skal du vælge ikke-www som foretrukket domæne for dit website.

Du kan også ændre dit sitemap ved at føje "www" til alle webadresserne, så de svarer til din sitemapplacering.

Ugyldigt navneområde

Rodelementet for dit sitemap indeholder ikke det korrekte navneområde eller også er navneområdet angivet forkert, indeholder en tastefejl eller en forkert webadresse.

Du skal sikre dig, at du bruger det korrekte navneområde for din filtype. Eksempel:

 • En sitemapfil: xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 • En videositemapfil: xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
 • En sitemap-indeksfil:  <sitemapindex xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
 • Andre typer sitemaps...

Foranstillet blanktegn

Dit sitemap begynder med foranstillede blanktegn i stedet for et angivet navneområde. XML-filer skal begynde med XML-typebetegnelsen, der angiver, hvilken version af XML der bruges.

Denne fejl forhindrer ikke Google i at behandle dit sitemap, men vi anbefaler, at du fjerner blanktegnet, så filen overholder XML-standarden, og fejlen ikke længere er synlig.

HTTP-fejl [specifik kode]

Google har registreret en HTTP-fejl under forsøget på at downloade dit sitemap. Denne besked viser den statuskode, vi modtog (f.eks. 404). Sørg for, at den angivne webadresse til sitemappet er korrekt, og at sitemappet findes på den pågældende placering. Indsend derefter dit sitemap igen.

Miniaturebilledet er for stort

Det videominiaturebillede, der er angivet i dit sitemap, er for stort. Du finder flere oplysninger på siden Video Sitemaps Labs. Rediger størrelsen på dit videominiaturebillede til 160 x 120 pixels. Opdater dit sitemap med de nye oplysninger, og indsend det derefter igen. Få flere oplysninger om at tilføje videooplysninger til et sitemap.

Miniaturebilledet er for lille

Et videominiaturebillede, der er angivet i dit sitemap, er for lille. Rediger størrelsen på dit videominiaturebillede til 160 x 120 pixels. Opdater dit sitemap, hvis det er nødvendigt.

Videoens placering og placeringen af afspilningssiden er den samme

Webadressen til videoindholdet og webadressen til afspilleren må ikke være ens i et videositemap. Hvis du angiver  både <video:player_loc> og <video:content_loc>, skal webadresserne være forskellige.

Webadressen til videoens placering ser ud til at være webadressen til en afspilningsside

Webadressen <video:content_loc> peger på den side, der hoster afspilleren i et videositemap.

Googlebot er blokeret af robots.txt

Google kan ikke få adgang til dit sitemap eller det indhold, du har angivet i dit sitemap, fordi robots.txt blokerer adgangen. Kontrollér ved hjælp af Test af robots.txt, hvilken fil der blokerer, og rediger din robots.txt-fil for at give Googlebot adgang.

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?