Quản lý sơ đồ trang web của bạn

Xây dựng và gửi sơ đồ trang web

Trang này mô tả cách xây dựng sơ đồ trang web và gửi nó cho Google. Tìm hiểu thêm về sơ đồ trang web tại đây.

Xây dựng và gửi sơ đồ trang web

 1. Quyết định những trang nào trên trang web của bạn sẽ được Google thu thập dữ liệu và quyết định phiên bản chuẩn của mỗi trang. 
 2. Quyết định định dạng sơ đồ trang web bạn muốn sử dụng. Bạn có thể tạo sơ đồ trang web theo cách thủ công hoặc chọn một công cụ bên thứ ba để tạo sơ đồ trang web cho bạn.
 3. Cung cấp sơ đồ trang web của bạn cho Google bằng cách thêm sơ đồ vào tệp robots.txt và hoặc gửi trực tiếp cho Search Console.

Định dạng sơ đồ trang web

Google hỗ trợ một số định dạng sơ đồ trang web được mô tả ở đây. Bạn nên gửi cho Google giao thức sơ đồ trang web chuẩn ở tất cả các định dạng. Google hiện không sử dụng thuộc tính <priority> trong sơ đồ trang web.

Tất cả các định dạng giới hạn một sơ đồ trang web ở mức 50 MB (không nén) và 50.000 URL. Nếu bạn có tệp lớn hơn hoặc nhiều URL hơn, bạn sẽ phải tách danh sách của mình thành nhiều sơ đồ trang web. Bạn cũng có thể chọn tạo một tệp chỉ mục sơ đồ trang web (một tệp trỏ đến danh sách sơ đồ trang web) và gửi tệp đó chỉ mục đó cho Google. Bạn có thể gửi nhiều sơ đồ trang web và/hoặc tệp chỉ mục sơ đồ trang web cho Google.

XML

Dưới đây là một sơ đồ trang web XML rất cơ bản bao gồm vị trí của một URL:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 
 <url>
  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc>
   <lastmod>2018-06-04</lastmod>
 </url>
</urlset>

Bạn có thể tìm thấy các ví dụ phức tạp hơn và tài liệu đầy đủ tại sitemaps.org.

Bạn có thể xem ví dụ về sơ đồ trang web chỉ định các trang ngôn ngữ thay thế và sơ đồ trang web cho các tệp tin tức, hình ảnh hoặc video.

RSS, mRSS và Atom 1.0

Nếu bạn có blog với nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc Atom, bạn có thể gửi URL của nguồn cấp dữ liệu dưới dạng sơ đồ trang web. Hầu hết các phần mềm viết blog có thể tạo nguồn cấp dữ liệu cho bạn, nhưng xin lưu ý rằng nguồn cấp dữ liệu này chỉ cung cấp thông tin về các URL gần đây.

Văn bản

Nếu sơ đồ trang web của bạn chỉ bao gồm URL của trang web, bạn có thể cung cấp cho Google một tệp văn bản đơn giản có chứa một URL trên mỗi dòng. Ví dụ:

http://www.example.com/file1.html
http://www.example.com/file2.html

Nguyên tắc về sơ đồ trang web tệp văn bản:

 • Mã hóa tệp bằng cách sử dụng mã hóa UTF-8.
 • Tệp văn bản của bạn phải không chứa gì ngoài danh sách URL.
 • Bạn có thể đặt bất kỳ cái tên nào bạn muốn cho tệp văn bản, miễn là nó có phần mở rộng .txt (ví dụ: sodotrangweb.txt).
Google sites

Nếu bạn đã tạo và xác minh một trang web bằng cách sử dụng Google Sites, trang web sẽ tự động tạo sơ đồ trang web cho bạn. Bạn không thể sửa đổi sơ đồ trang web, nhưng bạn có thể gửi nó cho Google nếu bạn muốn đọc dữ liệu báo cáo sơ đồ trang web. Xin lưu ý rằng sơ đồ trang web của bạn có thể không được hiển thị đúng cách nếu bạn có nhiều hơn 1000 trang trong một thư mục con duy nhất.

 • Nếu trang web của bạn được lưu trữ tại Google Sites, URL sơ đồ trang web sẽ là http://sites.google.com/site/yoursitename/system/feeds/sitemap
 • Nếu bạn đã tạo trang web bằng cách sử dụng Google Apps, URL sơ đồ trang web sẽ là http://sites.google.com/yourdomain/yoursitename/system/feeds/sitemap

Mở rộng trang web cho các loại nội dung đa phương tiện khác

Google hỗ trợ cú pháp sơ đồ trang web mở rộng cho các loại phương tiện truyền thông sau. Sử dụng các phần mở rộng này để mô tả các tệp video, hình ảnh và các nội dung khó phân tích cú pháp khác trên trang web của bạn để cải thiện việc lập chỉ mục.

Nguyên tắc chung về sơ đồ trang web

 • Sử dụng URL hoàn toàn đủ điều kiện, nhất quán. Google sẽ thu thập dữ liệu URL của bạn chính xác như được liệt kê. Ví dụ: nếu trang web của bạn nằm tại https://www.example.com/, không chỉ định URL là https://example.com/ (không có www) hoặc ./mypage.html (URL tương đối).
 • Bạn có thể đăng sơ đồ trang web ở bất cứ đâu trên trang web của mình, nhưng một sơ đồ trang web chỉ ảnh hưởng đến các thư mục con của thư mục gốc. Do đó, một sơ đồ trang web đăng ở thư mục gốc của trang web có thể ảnh hưởng đến tất cả các tệp trên trang web. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên đăng sơ đồ trang web ở thư mục gốc.
 • Không bao gồm các mã phiên của URL trong sơ đồ trang web của bạn để giảm việc thu thập dữ liệu trùng lặp các URL đó.
 • Cho Google biết về các phiên bản ngôn ngữ thay thế của một URLbằng chú thích hreflang.
 • Tệp sơ đồ trang web phải được mã hóa UTF-8, và có mã thoát URL một cách thích hợp.
 • Chia các sơ đồ trang web lớn thành các sơ đồ trang web nhỏ hơn: kích thước sơ đồ trang web tối đa là 50.000 URL/50MB không nén. Sử dụng tệp chỉ mục sơ đồ trang web để liệt kê tất cả các sơ đồ trang web riêng lẻ và gửi tệp này tới Google thay vì gửi các sơ đồ trang web riêng lẻ.
 • Chỉ liệt kê các URL chính tắc trong sơ đồ trang web của bạn. Nếu trang của bạn có hai phiên bản, bạn chỉ nên liệt kê phiên bản chính tắc (do Google chọn) trong sơ đồ trang web. Nếu trang web của bạn có hai phiên bản (ví dụ: phiên bản có tiền tố www và không có tiền tố www), hãy chọn trang web ưa thích của bạn và đặt sơ đồ trang web ở đó rồi thêm rel=canonical hoặc lệnh chuyển hướng trên trang web còn lại.
 • Nếu có các URL khác nhau cho phiên bản dành cho thiết bị di động và máy tính của một trang, bạn chỉ nên trỏ đến một phiên bản. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy cần phải trỏ đến cả hai URL, hãy chú thích các URL của bạn để chỉ rõ phiên bản cho máy tính và thiết bị di động.
 • Sử dụng tiện ích sơ đồ trang web để trỏ đến các loại nội dung nghe nhìn bổ sung như video, hình ảnh và tin tức.
 • Nếu có các trang khác nhau cho mỗi ngôn ngữ hoặc khu vực, bạn có thể sử dụng hreflang trong một sơ đồ trang web hoặc thẻ html để chỉ rõ các URL thay thế.
 • Ký tự không phải chữ và số và không phải latinh. Chúng tôi yêu cầu tệp sơ đồ trang web của bạn phải được mã hoá UTF-8 (thường thì bạn có thể thực hiện điều này khi lưu tệp). Cũng như với tất cả các tệp XML, bất kỳ giá trị dữ liệu nào (kể cả các URL) cũng phải sử dụng các mã thoát của thực thể cho những ký tự được liệt kê trong bảng dưới đây.  Một sơ đồ trang web chỉ có thể chứa các ký tự ASCII; sơ đồ trang web không được chứa ký tự ASCII trên các mã điều khiển nhất định hoặc các ký tự đặc biệt như * và {}. Nếu URL sơ đồ trang web của bạn chứa các ký tự này, bạn sẽ thấy lỗi khi cố thêm chúng.
  Ký tự Mã thoát
  Ký hiệu & & &amp;
  Dấu ngoặc Đơn ' &apos;
  Dấu ngoặc Kép " &quot;
  Lớn hơn > &gt;
  Nhỏ hơn < &lt;
  Ngoài ra, tất cả các URL (kể cả URL sơ đồ trang web) phải được mã hoá sao cho có thể đọc được bằng máy chủ web có chứa các URL này và phải có mã thoát URL. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng bất kỳ tập lệnh, công cụ hoặc tệp nhật ký nào để tạo URL của mình (bất cứ thứ gì ngoại trừ việc nhập chúng thủ công) thì việc này sẽ luôn được thực hiện cho bạn. Nếu bạn gửi sơ đồ trang web và nhận được lỗi rằng Google không thể tìm thấy một số URL, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng URL của bạn tuân thủ chuẩn RFC-3986 cho URI, chuẩn RFC-3987 cho IRI và chuẩn XML.

  Dưới đây là ví dụ về một URL sử dụng ký tự không phải ASCII (ü) cũng như ký tự yêu cầu mã thoát của thực thể (&):
  http://www.example.com/ümlat.html&q=name
  Dưới đây là URL đó, được mã hóa ISO-8859-1 (để lưu trữ trên máy chủ có sử dụng phương pháp mã hóa đó) và có mã thoát URL:
  http://www.example.com/%FCmlat.html&q=name
  Dưới đây là URL đó, được mã hóa UTF-8 (để lưu trữ trên máy chủ có sử dụng phương pháp mã hóa đó) và có mã thoát URL:
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&q=name
  Dưới đây là URL đó, có mã thoát của thực thể:
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&amp;q=name

Cung cấp sơ đồ trang web cho Google (Gửi sơ đồ trang web cho Google)

Có vài cách khác nhau để cung cấp sơ đồ trang web của bạn cho Google:

 • Gửi cho Google bằng cách sử dụng công cụ Sơ đồ trang web trong Search Console
 • Chèn dòng sau vào bất cứ vị trí nào trong tệp robots.txt của bạn, xác định đường dẫn đến sơ đồ trang web của bạn:
  Sitemap: http://example.com/sitemap_location.xml
 • Sử dụng chức năng "ping" để yêu cầu chúng tôi thu thập dữ liệu sơ đồ trang web của bạn. Gửi yêu cầu HTTP GET như sau:
    http://www.google.com/ping?sitemap=<complete_url_of_sitemap>
  ví dụ:
    http://www.google.com/ping?sitemap=https://example.com/sitemap.xml

Khắc phục sự cố với sơ đồ trang web

Xem hướng dẫn khắc phục sự cố với sơ đồ trang web.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?