Hantera webbplatskartan

Skapa och skicka en webbplatskarta

På den här sidan beskrivs hur du skapar en webbplatskarta och gör den tillgänglig för Google. Läs mer om webbplatskartor här.

Skapa och skicka en webbplatskarta:

 1. Bestäm vilka sidor på din webbplats som ska genomsökas av Google och vilken som är den kanoniska versionen av varje sida. 
 2. Bestäm vilket format webbplatskartan ska ha. Du kan skapa webbplatskartan manuellt eller välja mellan ett antal verktyg från tredje part som skapar den automatiskt.
 3. Gör webbplatskartan tillgänglig för Google genom att lägga till den i filen robots.txt eller skicka den direkt till Search Console.

Format för webbplatskartor

Google har stöd för flera format för webbplatskartor. De beskrivs här. Oavsett format förväntar sig Google att standardprotokollet för webbplatskartor används. Google använder för närvarande inte attributet <priority> i webbplatskartor.

Oavsett format kan en enda webbplatskarta högst vara 50 MB (okomprimerad) och innehålla högst 50 000 webbadresser. Om du har en större fil eller fler webbadresser måste du dela upp listan i flera webbplatskartor. Du kan välja att skapa en fil med ett index över webbplatskartor (en fil som pekar på en serie webbplatskartor) och skicka bara indexfilen till Google. Du kan skicka flera webbplatskartor och/eller indexfiler till Google.

XML

Det här är en mycket enkel webbplatskarta i XML-format där platsen för en enda webbadress anges:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 
 <url>
  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc>
   <lastmod>2018-06-04</lastmod>
 </url>
</urlset>

Du hittar mer avancerade exempel och fullständig dokumentation på sitemaps.org.

Du kan titta på exempel på webbplatskartor som anger alternativa språkversioner av sidor och webbplatskartor för nyheter, bilder eller videofiler.

RSS, mRSS och Atom 1.0

Om du har en blogg med ett RSS- eller Atom-flöde kan du skicka webbadressen till flödet som en webbplatskarta. De flesta bloggprogram kan skapa ett flöde åt dig, men du ska veta att det bara ger information om de nyaste webbadresserna.

 • Google godkänner RSS 2.0- och Atom 1.0-flöden.
 • Du kan använda ett mRSS-flöde (media RSS) för att ge Google information om videoinnehållet på din webbplats.
Text

Om din webbplatskarta bara innehåller webbadresser till webbsidor kan du skicka Google en enkel textfil som innehåller en webbadress per rad. Till exempel:

http://www.example.com/file1.html
http://www.example.com/file2.html

Riktlinjer för webbplatskartor i textfilsformat:

 • Koda filen med UTF-8-kodning.
 • Textfilen får inte innehålla något annat än listan med webbadresser.
 • Textfilen kan ha vilket namn du vill så länge den har tillägget .txt (till exempel webbplatskarta.txt).
Google Sites-webbplatser

Om du har skapat och verifierat en webbplats med Google Sites skapas en webbplatskarta åt dig automatiskt. Du kan inte ändra webbplatskartan, men du kan skicka den till Google om du vill läsa rapportdata för webbplatskartan. Observera att webbplatskartan kanske inte visas korrekt om du har mer än 1 000 sidor i en enda underkatalog.

 • Om du har din webbplats på Google Sites är webbplatskartans adress http://sites.google.com/site/webbplatsensnamn/system/feeds/sitemap
 • Om du skapade webbplatsen med Google Apps är webbplatskartans adress http://sites.google.com/dindomän/webbplatsensnamn/system/feeds/sitemap

Tillägg för webbplatskartor för ytterligare medietyper

Google har stöd för utökad syntax för webbplatskartor för följande medietyper. Med dessa tillägg kan du beskriva videofiler, bilder och annat svåranalyserat innehåll på webbplatsen och förbättra indexeringen.

Allmänna riktlinjer för webbplatskartor

 • Använd konsekventa, fullständiga webbadresser. Google genomsöker webbadresserna exakt så som de uppges. Om du till exempel har din webbplats på https://www.example.com/ ska du inte ange webbadressen https://example.com/ (utan www) eller ./minsida.html (en relativ webbadress).
 • En webbplatskarta kan finnas var som helst på webbplatsen, men den gäller bara objekt som är underordnade den katalog där webbplatskartan ligger. En webbplatskarta i webbplatsens rotkatalog gäller därför för alla filer på webbplatsen. Vi rekommenderar att du lägger webbplatskartor där.
 • Ta inte med något sessions-id i webbadresserna i webbplatskartan. På det sättet undviker du att webbadresserna ifråga söks igenom två gånger.
 • Informera Google om att det finns alternativa språkversioner av en webbadress med hreflang-annotering.
 • Filer som innehåller webbplatskartor måste ha teckenkodningen UTF-8, och dessutom måste webbadresserna vara korrekt kodade.
 • Dela upp stora webbplatskartor i flera mindre: en webbplatskarta får som mest innehålla 50 000 webbadresser eller vara 50 MB stor i okomprimerat skick. Använd en indexfil för webbplatskartor, där alla de enskilda webbplatskartorna står med, och skicka bara denna fil till Google i stället för de enskilda webbplatskartorna.
 • Ta bara med kanoniska webbadresser i webbplatskartorna. Om en sida finns i två versioner ska du bara ta med den som Google har valt som kanonisk i webbplatskartan. Om det finns två versioner av webbplatsen (t.ex. med eller utan www) bestämmer du vilken av dem som ska vara primär och lägger webbplatskartan på den. Lägg sedan till rel=canonical eller omdirigeringar på den andra versionen.
 • Om du har olika webbadresser till mobil- och datorversionen av en sida rekommenderar vi att du endast hänvisar till den ena versionen i en webbplatskarta. Men om du vill hänvisa till båda webbadresserna kan du kommentera webbadresserna och ange vilken som är dator- och mobilversionen.
 • Hänvisa till ytterligare medietyper som video, bilder och nyheter med hjälp av tillägg för webbplatskartor.
 • Om du har alternativa sidor för olika språk och regioner kan du hänvisa till dessa med hjälp av hreflang i en webbplatskarta eller i HTML-taggar.
 • Tecken som inte är alfanumeriska eller latinska. Vi kräver att din webbplatskartfil är UTF-8-kodad (du kan vanligtvis ange det när du sparar filen). Som i alla XML-filer måste ersättningskoder (teckenentiteter) användas i alla datavärden (inklusive webbadresser) för de tecken som anges i tabellen nedan.  En webbplatskarta kan endast innehålla ASCII-tecken. Den får inte innehålla tecken i den övre halvan av ASCII-tabellen, särskilda kontrollkoder eller specialtecken, t.ex. * och {}. Om webbplatskartans webbadress innehåller dessa tecken visas ett felmeddelande när du försöker lägga till den.
  Tecken Ersättningskod
  Et-tecken & &amp;
  Apostrof ' &apos;
  Citattecken " &quot;
  Större än > &gt;
  Mindre än < &lt;
  Dessutom måste alla webbadresser (inklusive webbadressen till webbplatskartan) ha den teckenkodning som krävs så att de kan läsas på webbservern där de finns och använda webbadresskodning. Om du tar fram webbadresserna med hjälp av ett skript, ett verktyg eller en loggfil av något slag (vad som helst utom att skriva dem för hand) är kodningen i regel redan gjord. Om du skickar en webbplatskarta och får ett felmeddelande om att Google inte kan hitta några av webbadresserna kontrollerar du att webbadresserna uppfyller kraven i standarden RFC-3986 för URI:er, standarden RFC-3987 för IRI:er och XML-standarden.

  Det här är ett exempel på en webbadress som innehåller ett tecken som inte ingår i ASCII (ü), såväl som ett tecken som måste ersättas med en entitet (&):
  http://www.example.com/ümlat.html&q=name
  Så här ser samma webbadress ut om den använder teckenkodningen ISO-8859-1 (för placering på en server med denna teckenkodning) och har webbadresskodats utifrån detta:
  http://www.example.com/%FCmlat.html&q=name
  Så här ser samma webbadress ut om den använder teckenkodningen UTF-8 (för placering på en server med denna teckenkodning) och har webbadresskodats utifrån detta:
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&q=name
  Här är samma webbadress ersättningskodad med en entitet:
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&amp;q=name
 • Kom ihåg att en webbplatskarta utgör en rekommendation till Google av vilka sidor du tycker är viktiga. Google ger inga garantier för att alla webbadresser i en webbplatskarta genomsöks.
 • Google ignorerar värdena <priority> och <changefreq>, så du behöver inte lägga till dem.
 • Google läser värdet {lastmod}, men om du uppger fel värde slutar vi att läsa det.
 • Det spelar ingen roll i vilken ordning webbadresserna står eftersom Google inte genomsöker webbadresser efter plats i webbplatskartan.

Göra webbplatskartan tillgänglig för Google (skicka webbplatskartan till Google)

Google kontrollerar inte webbplatskartor varje gång en webbplats genomsöks. Vi kontrollerar en webbplatskarta första gången vi hittar den, men därefter görs det bara när du pingar oss för att tala om att den har ändrats. Uppmärksamma bara Google på en webbplatskarta när den är ny eller har uppdaterats. Skicka inte in eller pinga oförändrade webbplatskartor flera gånger.

Du kan göra webbplatskartan tillgänglig för Google på ett par olika sätt:

 • Skicka den till Google med verktyget för webbplatskartor i Search Console
 • Infoga följande rad var som helst i filen robots.txt och ange sökvägen till webbplatskartan:
  Sitemap: http://example.com/sitemap_location.xml
 • Be oss att genomsöka webbplatskartan med ping-funktionen. Skicka en HTTP GET-begäran som ser ut så här:
    http://www.google.com/ping?sitemap=<webbplatskartans_fullständiga_webbadress>
  Exempel:
    http://www.google.com/ping?sitemap=https://example.com/sitemap.xml

Felsöka webbplatskartor

Se guiden för felsökning av webbplatskartor.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?