Zarządzaj swoją mapą witryny

Przygotowywanie i przesyłanie mapy witryny

Na tej stronie znajdują się informacje na temat przygotowywania mapy witryny i udostępniania jej dla robotów Google. Więcej informacji o mapach witryny

Przygotowywanie i przesyłanie mapy witryny:

 1. Wybierz strony, które Google ma zindeksować, i wskaż wersję kanoniczną każdej z nich. 
 2. Wybierz format mapy witryny, którego chcesz użyć. Mapę witryny możesz utworzyć ręcznie lub możesz skorzystać z dowolnego narzędzia innej firmy, by wygenerować ją automatycznie.
 3. Udostępnij nam mapę witryny przez dodanie jej do pliku robots.txt lub przez bezpośrednie zgłoszenie jej w Search Console.

Formaty mapy witryny

Google obsługuje kilka formatów mapy witryny. Są one opisane poniżej. Oczekujemy standardowego protokołu mapy witryny we wszystkich formatach. Google nie przetwarza obecnie atrybutu <priority> w mapach witryn.

W żadnym formacie plik mapy witryny nie może przekraczać rozmiaru 50 MB (po zdekompresowaniu) i nie może zawierać więcej niż 50 000 adresów URL. Jeśli plik jest większy lub zawiera więcej adresów URL, podziel go na kilka oddzielnych map witryny. Możesz również utworzyć plik indeksu map witryn (który wskazuje listę map witryn) i przesłać go do Google. Możesz przesłać wiele map witryn lub plików z indeksem map witryn.

XML

Tak wygląda bardzo prosta mapa witryny w formacie XML, w której wskazany jest jeden adres URL:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 
 <url>
  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc>
   <lastmod>2018-06-04</lastmod>
 </url>
</urlset>

Bardziej złożone przykłady i szczegółową dokumentację znajdziesz na stronie sitemaps.org.

Zobaczysz przykłady map witryn, które określają alternatywne wersje językowe stron, i map witryn utworzonych na potrzeby plików wiadomości, wideo i graficznych.

RSS, mRSS i Atom 1.0

Jeśli prowadzisz blog z obsługą kanałów RSS lub Atom, możesz podać adres URL kanału w mapie witryny. Większość oprogramowania do tworzenia blogów może generować taki kanał automatycznie. Pamiętaj, że kanał pozwala przesyłać informacje tylko o najnowszych adresach URL.

 • Google akceptuje kanały RSS 2.0 i Atom 1.0.
 • Możesz użyć kanału mRSS (media RSS), by udostępnić Google szczegółowe informacje o treściach wideo w witrynie.
Tekst

Jeśli w Twojej mapie witryny wskazane są tylko adresy URL stron internetowych, możesz przekazać Google prosty plik tekstowy zawierający po jednym adresie w każdym wierszu. Na przykład:

http://www.example.com/plik1.html
http://www.example.com/plik2.html

Wytyczne dla map witryn w postaci plików tekstowych:

 • W pliku mapy witryny użyj kodowania UTF-8.
 • Plik tekstowy może zawierać tylko listę adresów URL.
 • Nazwa pliku tekstowego może być dowolna, ale musi mieć rozszerzenie .txt (np. mapa_witryny.txt).
Witryny Google

Jeśli masz witrynę, którą utworzyłeś i zweryfikowałeś w Witrynach Google, jej mapę wygenerowaliśmy już automatycznie. Tej mapy witryny nie możesz zmodyfikować, ale możesz przesłać ją do Google, by otrzymać raport na jej temat. Pamiętaj, że mapa witryny może nie wyświetlać się prawidłowo, jeśli w jednym podkatalogu znajduje się więcej niż 1000 stron.

 • Jeśli Twoja witryna jest hostowana w Witrynach Google, adres URL mapy witryny to http://sites.google.com/site/yoursitename/system/feeds/sitemap
 • Jeśli tworzysz witrynę w Google Apps, adres URL mapy witryny to http://sites.google.com/Twoja_domena/nazwa_Twojej_witryny/system/feeds/sitemap

Rozszerzenia map witryn dotyczące dodatkowych typów multimediów

Google obsługuje poszerzoną składnię map witryn, aby zapewnić obsługę poniższych typów multimediów. Użyj tych rozszerzeń, by opisać pliki z filmami, obrazami i innymi treściami, które są trudne do zanalizowania. Ułatwi to indeksowanie treści Twojej witryny.

Ogólne wskazówki dotyczące mapy witryny

 • Stosuj kompletne, dokładne adresy URL. Googlebot będzie indeksować takie adresy URL, jakie są wskazane w mapie. Jeśli na przykład adres Twojej witryny to https://www.example.com/, adres URL nie powinien być zapisany jako https://example.com/ (bez www) ani ./mypage.html (powiązany URL).
 • Mapa witryny może zostać opublikowana w dowolnym miejscu witryny, ale ma wpływ tylko na elementy potomne katalogu, w którym się znajduje. Zalecamy opublikowanie mapy witryny w katalogu głównym witryny, by miała wpływ na wszystkie pliki w witrynie.
 • Aby uniknąć wielokrotnego indeksowania tych samych stron, w adresach URL w mapie witryny nie umieszczaj identyfikatorów sesji.
 • Przekaż Google informacje o różnych wersjach językowych strony za pomocą adnotacji hreflang.
 • Pliki mapy witryny muszą być zakodowane w standardzie UTF-8, a adresy URL muszą zawierać odpowiednie kody zmiany znaczenia.
 • Podziel duże mapy witryn na mniejsze: maksymalny rozmiar mapy witryny to 50 000 adresów URL / 50 MB bez kompresji. Zamiast przesyłać pojedyncze mapy witryny, wymień je wszystkie w pliku indeksu map witryn i prześlij go do Google.
 • Podaj w mapie witryny tylko kanoniczne adresy URL. Jeśli masz dwie wersje strony, podaj w mapie witryny tylko wersję kanoniczną (wybraną przez Google). Jeśli masz dwie wersje swojej witryny (na przykład z www i bez www), wybierz wersję preferowaną i w niej opublikuj mapę witryny, a w drugiej wersji witryny dodaj rel=canonical lub przekierowania.
 • Jeśli używasz różnych adresów URL dla wersji strony na komórki i na komputery, zalecamy wskazanie w mapie witryny tylko jednej wersji. Jeśli jednak uważasz, że konieczne jest wskazanie obu adresów URL, dodaj do nich adnotacje pozwalające je rozróżnić.
 • Użyj rozszerzeń map witryn do wskazywania dodatkowych typów multimediów – takich jak filmy, obrazy i wiadomości.
 • Jeśli masz alternatywne strony dla różnych języków lub regionów, możesz użyć atrybutu hreflang w mapie witryny lub tagach html, by wskazać alternatywne adresy URL.
 • Znaki inne niż alfanumeryczne i łacińskie. Plik mapy witryny musi być kodowany w formacie UTF-8 (można to zazwyczaj ustawić podczas zapisywania pliku). Tak jak w przypadku wszystkich plików XML, wszelkie wartości danych (włącznie z adresami URL) muszą zawierać kody zmiany znaczenia encji w przypadku znaków podanych w poniższej tabeli.  Mapa witryny może zawierać wyłącznie znaki ASCII; nie może zawierać wielkich znaków ASCII ani określonych kodów kontrolnych czy znaków specjalnych, takich jak * oraz {}. Jeśli URL mapy witryny zawiera te znaki, podczas próby jego dodania wyświetli się błąd.
  Znak Kod ucieczki
  Znak & & &amp;
  Pojedynczy cudzysłów ' &apos;
  Podwójny cudzysłów " &quot;
  Większe niż > &gt;
  Mniejsze niż < &lt;
  Dodatkowo wszystkie adresy URL (łącznie z adresem URL mapy witryny) muszą być zakodowane w sposób umożliwiający ich odczytanie przez serwer WWW, na którym się znajdują, i zawierać kody zmiany znaczenia. Jeśli jednak do generowania adresów URL używasz jakichkolwiek skryptów, narzędzi lub plików dziennika (czegokolwiek poza ręcznym wpisywaniem), zazwyczaj jest to już wykonane. Jeśli podczas próby przesłania mapy witryny zostanie zgłoszony błąd informujący o tym, że Google nie może odnaleźć niektórych podanych adresów URL, sprawdź, czy adresy URL są zgodne ze standardem RFC-3986 dla identyfikatorów URI, standardem RFC-3987 dla identyfikatorów IRI i standardem XML.

  Oto przykład adresu URL zawierającego znak spoza zestawu ASCII (ü) oraz znak wymagający zastosowania kodu zmiany znaczenia encji (&):
  http://www.example.com/ümlat.html&q=name
  Oto ten sam URL w kodowaniu ISO-8859-1 (do celów hostingu na serwerze stosującym to kodowanie) i z kodami ucieczki:
  http://www.example.com/%FCmlat.html&q=name
  Oto ten sam URL w kodowaniu UTF-8 (do celów hostingu na serwerze stosującym to kodowanie) i z kodami ucieczki:
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&q=name
  Oto ten sam URL z kodami ucieczki encji:
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&amp;q=name

Udostępnianie mapy witryny dla robotów Google (przesyłanie mapy witryny do Google)

Mapę witryny można przesłać do Google na kilka różnych sposobów:

 • Prześlij ją do Google za pomocą narzędzia Mapy witryn w Search Console
 • W dowolnym miejscu w pliku robots.txt wstaw poniższą instrukcję, która wskazuje ścieżkę dostępu do Twojej mapy witryny:
  Sitemap: http://example.com/lokalizacja_mapy_witryny.xml
 • Użyj funkcji „ping”, by poprosić nas o zindeksowanie mapy witryny. Wyślij takie żądanie HTTP GET:
    http://www.google.com/ping?sitemap=<pełny_url_mapy_witryny>
  Na przykład:
    http://www.google.com/ping?sitemap=https://example.com/sitemap.xml

Rozwiązywanie problemów z mapami witryn

Zapoznaj się z przewodnikiem na temat rozwiązywania problemów z mapami witryn.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?