Uw sitemap beheren

Een sitemap bouwen en verzenden

Op deze pagina wordt beschreven hoe je een sitemap bouwt en beschikbaar maakt voor Google. Bekijk hier meer informatie over sitemaps.

Een sitemap bouwen en verzenden:

 1. Bepaal welke pagina's op je site door Google moeten worden gecrawld en bepaal de canonieke versie van elke pagina. 
 2. Bepaal welke sitemapindeling je wilt gebruiken. Je kunt je sitemap handmatig maken of een keuze maken uit verschillende tools van derden om je sitemap automatisch te genereren.
 3. Maak je sitemap beschikbaar voor Google door deze toe te voegen aan je robots.txt-bestand of rechtstreeks naar Search Console te verzenden.

Sitemapindelingen

Google ondersteunt diverse sitemapindelingen, die hieronder worden beschreven. Google verwacht het standaard sitemapprotocol in alle indelingen. Google gebruikt momenteel niet het <priority>-kenmerk in sitemaps.

Voor alle indelingen geldt dat een sitemap maximaal 50 MB groot mag zijn (ongecomprimeerd) en 50.000 URL's kan bevatten. Als je een groter bestand of meer URL's hebt, moet je de lijst opdelen in meerdere sitemaps. Je kunt desgewenst een sitemapindex-bestand maken (een bestand dat naar een lijst met sitemaps verwijst) en alleen dat indexbestand naar Google verzenden. Je kunt meerdere sitemaps en/of sitemapindexbestanden naar Google verzenden.

XML

Hieronder vind je een eenvoudige XML-sitemap die de locatie van één URL bevat.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 
 <url>
  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc>
   <lastmod>2018-06-04</lastmod>
 </url>
</urlset>

Ga naar sitemaps.org voor uitgebreidere voorbeelden en de volledige documentatie.

Je kunt voorbeelden bekijken van sitemaps die pagina's in andere talen aangeven en sitemaps voor nieuws, afbeeldingen of video's.

RSS, mRSS en Atom 1.0

Als je een blog hebt met een RSS- of Atom-feed, kun je de URL van de feed verzenden als sitemap. De meeste blogsoftware kan een feed voor je maken, maar houd er rekening mee dat deze feed alleen informatie over recente URL's levert.

 • Google accepteert de feeds RSS 2.0 en Atom 1.0.
 • Je kunt een mRSS-feed (media RSS) gebruiken om Google details te verstrekken over videocontent op je site.
Tekst

Als je sitemap alleen URL's van webpagina's bevat, kun je Google een eenvoudig tekstbestand met één URL per regel sturen. Bijvoorbeeld:

http://www.example.com/bestand1.html
http://www.example.com/bestand2.html

Richtlijnen voor tekstbestanden als sitemap:

 • Gebruik voor je bestand de codering 'UTF-8'.
 • Je tekstbestand moet niets anders bevatten dan de lijst met URL's.
 • Je kunt het tekstbestand elke gewenste naam geven, op voorwaarde dat het bestand de extensie .txt heeft (bijvoorbeeld sitemap.txt).
Google Sites

Als je een site hebt gemaakt en geverifieerd met behulp van Google Sites, wordt er automatisch een sitemap voor je gegenereerd. Je kunt de sitemap niet aanpassen, maar je kunt deze naar Google verzenden als je de gegevens van het sitemaprapport wilt lezen. Je sitemap wordt mogelijk niet goed weergegeven als je meer dan 1000 pagina's in één subdirectory hebt.

 • Als je site wordt gehost op Google Sites, is de URL van je sitemap http://sites.google.com/site/jesitenaam/system/feeds/sitemap
 • Als je je site hebt gemaakt met Google Apps, is de URL van je sitemap http://sites.google.com/jedomein/jesitenaam/system/feeds/sitemap

Sitemapextensies voor aanvullende mediatypen

Google ondersteunt uitgebreide sitemapsyntax voor de volgende mediatypen. Gebruik deze extensies voor het beschrijven van videobestanden, afbeeldingen en andere moeilijk te parseren content op je site om te zorgen dat deze bronnen beter worden geïndexeerd.

Algemene richtlijnen voor sitemaps

 • Gebruik consistente, volledig gekwalificeerde URL's. Google crawlt je URL's exact zoals je ze hebt vermeld. Als je site bijvoorbeeld https://www.example.com/ is, moet je geen URL opgeven als https://example.com/ (zonder www) of ./mypage.html (een relatieve URL).
 • Een sitemap kan overal op je site worden gepost, maar een sitemap is alleen van invloed op onderliggende items van de bovenliggende directory. Een sitemap die in de hoofdmap wordt gepost, is van invloed op alle bestanden op de site. We raden je daarom aan je sitemaps in de hoofdmap te posten.
 • Neem geen sessie-ID's uit URL's op in je sitemap, om de kans te beperken dat die URL's meerdere keren worden gecrawld.
 • Informeer Google over versies voor andere talen via een URL met hreflang-annotatie.
 • Sitemapbestanden moeten zijn voorzien van UTF-8-codering en URL's moeten correct zijn geëscaped.
 • Deel een grote sitemap op in kleinere sitemaps. De maximum grootte voor sitemaps is 50.000 URL's/50 MB (ongecomprimeerd). Gebruik een sitemapindexbestand om alle afzonderlijke sitemaps te vermelden en stuur dit bestand naar Google in plaats van de afzonderlijke sitemaps.
 • Vermeld alleen canonieke URL's in je sitemaps. Als je twee versies van een pagina hebt, vermeld je alleen de (door Google geselecteerde) canonieke versie in de sitemap. Als je twee versies van je site hebt (bijvoorbeeld met en zonder www), moet je bepalen welke site je voorkeur heeft en de sitemap daar plaatsen. Voeg rel=canonical of omleidingen aan de andere site toe.
 • Als je verschillende URL's voor de mobiele en desktopversie van een pagina hebt, raden we je aan slechts naar één versie te verwijzen in een sitemap. Als je echter naar beide URL's wilt verwijzen, annoteer je de URL's om de mobiele en desktopversie aan te geven.
 • Gebruik sitemapextensies om te verwijzen naar extra mediatypen, zoals videobestanden, afbeeldingen en nieuwsbronnen.
 • Als je alternatieve pagina's voor verschillende talen of regio's hebt, kun je hreflang gebruiken in een sitemap of in html-tags om de alternatieve URL's aan te geven.
 • Niet-alfanumerieke en niet-Latijnse tekens. Je sitemapbestand moet met UTF-8 zijn gecodeerd (dit kun je doorgaans opgeven wanneer je het bestand opslaat). Zoals voor alle XML-bestanden moeten voor gegevenswaarden (inclusief URL's) entity-escapecodes worden gebruikt voor de tekens in de onderstaande tabel.  Een sitemap mag alleen ASCII-tekens bevatten. Een sitemap mag geen uitgebreide ASCII-tekens of bepaalde beheercodes of speciale tekens (zoals * en {}) bevatten. Als je sitemap-URL dergelijke tekens bevat, wordt er een foutbericht weergegeven wanneer je deze probeert toe te voegen.
  Teken Escapecode
  Ampersand & &amp;
  Enkel aanhalingsteken ' &apos;
  Dubbele aanhalingstekens " &quot;
  Groter dan > &gt;
  Kleiner dan < &lt;
  Daarnaast moeten alle URL's (inclusief de URL van je sitemap) zijn gecodeerd zodat ze kunnen worden gelezen door de webserver waarop de URL's zich bevinden. Als je echter een script, tool of logbestand gebruikt om je URL's te genereren (en je ze dus niet handmatig opgeeft), is dit al voor jou gedaan. Als je je sitemap verzendt en een foutbericht ontvangt dat Google sommige van je URL's niet kan vinden, controleer je of je URL's voldoen aan de RFC-3986-norm voor URI's, de RFC-3987-norm voor IRI's en de XML-norm.

  Hier volgt een voorbeeld van een URL waarin een niet-ASCII-teken (ü) wordt gebruikt, evenals een teken (&) waarvoor entity-escapecodes zijn vereist:
  http://www.example.com/ümlat.html&q=name
  Hier is dezelfde URL, met ISO-8859-1-codering (om te worden gehost op een server die van die codering gebruikmaakt) en URL-escapecodes:
  http://www.example.com/%FCmlat.html&q=name
  Hier is dezelfde URL, met UTF-8-codering (om te worden gehost op een server die van die codering gebruikmaakt) en URL-escapecodes:
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&amp;q=name
  Hier is dezelfde URL, met entity-escapecodes:
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&amp;q=name

Je sitemap beschikbaar maken voor Google (je sitemap naar Google verzenden)

Er zijn verschillende manieren om je sitemap beschikbaar te maken voor Google:

 • Verzend de sitemap naar Google met de tool voor sitemaps van Search Console
 • Voeg de volgende regel op een willekeurige plek in je robots.txt-bestand in, waarmee je het pad naar je sitemap opgeeft:
  Sitemap: http://example.com/sitemap_locatie.xml
 • Gebruik de 'ping'-functionaliteit om ons te vragen je sitemap te crawlen. Stuur een http-GET-verzoek als volgt:
    http://www.google.com/ping?sitemap=<volledige_url_van_sitemap>
  Bijvoorbeeld:
    http://www.google.com/ping?sitemap=https://example.com/sitemap.xml

Problemen met sitemaps oplossen

Bekijk de gids voor probleemoplossing voor sitemaps.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?