Indelingen en richtlijnen voor sitemaps

Google kan sitemaps accepteren in een aantal indelingen, maar we raden u aan een sitemap te maken op basis van het Sitemap-protocol, omdat hetzelfde bestand kan worden verzonden naar de andere zoekmachines, zoals Yahoo! en Bing, die lid zijn van sitemaps.org.

Hier volgt een voorbeeld van een eenvoudige sitemap met één vermelding voor een URL met een afbeelding en een video (voor het gemak wordt alleen een subset van de beschikbare videogegevens weergegeven).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" 
 xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" 
 xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 <url> 
  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc> 
  <image:image>
    <image:loc>http://example.com/afbeelding.jpg</image:loc> 
  </image:image>
  <video:video>   
   <video:content_loc>
    http://www.example.com/video123.flv
   </video:content_loc>
   <video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">
    http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
   </video:player_loc>
   <video:thumbnail_loc>
    http://www.example.com/thumbs/123.jpg
   </video:thumbnail_loc>
   <video:title>Steaks grillen in de zomer</video:title> 
   <video:description>
    Elke keer perfecte steaks
   </video:description>
  </video:video>
 </url>
</urlset>

U kunt handmatig een sitemap maken. Er zijn ook een aantal tools van derden waarmee u sitemaps kunt genereren. Naast de bovenstaande standaardindeling accepteert Google ook de volgende sitemaps:

 • RSS, mRSS en Atom 1.0: Google accepteert RSS (Real Simple Syndication) 2.0- en Atom 1.0-feeds. Als u een blog heeft met een RSS- of Atom-feed, kunt u de URL van deze feed indienen als sitemap. De meeste blogsoftware maakt zelf een feed voor u aan. Houd er rekening mee dat de feed alleen informatie mag verschaffen over recente URL's. Daarnaast kunt u een mRSS-feed (media RSS) gebruiken om Google te voorzien van informatie over video-inhoud op uw site.
 • Tekstbestand: voor basissitemaps (sitemaps die alleen URL's van webpagina's bevatten, geen afbeeldingen, video's of andere speciale gegevens) kunt u een eenvoudig tekstbestand met één URL per regel naar Google verzenden. Bijvoorbeeld:
    www.example.com/bestand1.html
    www.example.com/bestand2.html
  

  Voor de beste resultaten volgt u deze aanwijzingen:

  • U moet volledige URL's opgeven omdat Google de URL's crawlt die u opgeeft.
  • Voor het tekstbestand moet de codering 'UTF-8' worden gebruikt.
  • Het tekstbestand moet niets anders bevatten dan de lijst met URL's.
  • U kunt het tekstbestand elke gewenste naam geven. Google raadt u aan om het bestand de extensie .txt te geven (bijvoorbeeld sitemap.txt).

Zodra uw sitemap is gemaakt, kunt u deze via Webmasterhulpprogramma's van Google naar Google verzenden.

Richtlijnen voor sitemaps

 • Een sitemapbestand mag niet meer dan 50.000 URL's bevatten en mag ongecomprimeerd niet groter zijn dan 50 MB. Als de sitemap die u heeft gemaakt groter is, kunt u deze opdelen in een aantal kleinere sitemaps. Door deze beperkingen raakt uw webserver niet overbelast doordat er grote bestanden voor Google moeten worden verwerkt.
 • Als u meer dan één sitemap heeft, kunt u deze vermelden in een sitemapindexbestand en het sitemapindexbestand vervolgens verzenden naar Google. U hoeft elk sitemapbestand niet afzonderlijk te verzenden.
 • Gebruik voor alle URL's dezelfde syntaxis. Als u de locatie van uw site opgeeft als http://www.example.com/, mag uw lijst met URL's geen URL's bevatten die beginnen met http://example.com/.
 • Neem geen sessie-ID's op in een URL.
 • Uw sitemapbestand moet de volgende XML-naamruimte specificeren: xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9".
 • De sitemap-URL moet UTF8 gecodeerd zijn zodat deze kan worden gelezen door de webserver waarop de sitemap zich bevindt.
 • Als uw site bereikbaar is via de URL-versies met en zonder 'www' van uw domein, hoeft u geen afzonderlijke sitemap voor elke versie te verzenden. We raden u echter wel aan de versie met 'www' of de versie zonder 'www' te selecteren en gebruik te maken van aanbevolen methoden voor het toewijzen van canonieke URL's om Google te melden welke versie u gebruikt.
 • Als u overweegt een specialist in te huren voor het optimaliseren van uw sitemaps, raden we u aan onze aanbevelingen te lezen over de samenwerking met SEO's (Search Engine Optimizers). Daarnaast kunt u het beste onze richtlijnen voor webmasters en onze SEO-startersgids doornemen. U kunt ook contact opnemen met collega's die beschikken over vergelijkbare sites of bedrijven.
 • Een sitemapbestand is onafhankelijk van de taal van de inhoud. Als u ervoor wilt zorgen dat elke taalversie kan worden gecrawld en geïndexeerd, gebruikt u unieke URL's. Deze URL's kunnen allemaal worden opgenomen in uw sitemapbestanden.

Sitemapextensies (video, afbeeldingen, nieuws...)

Naast basisgegevens over de URL kunnen sitemaps specifieke gegevens bevatten over specifieke typen inhoud op uw site, waaronder video, afbeeldingen, mobiele gegevens, nieuws en broncode van software.

Afhankelijk van het type inhoud in uw sitemap moet u de betreffende naamruimte(s) opgeven, die in de onderstaande tabel worden weergegeven. Zorg ervoor dat u de naamruimte opgeeft voor elk type informatie in uw sitemap.

Algemene URL xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
Afbeeldingen xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"
Video xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
Mobiel xmlns:mobile="http://www.google.com/schemas/sitemap-mobile/1.0"
Nieuws xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9".Google raadt u aan afzonderlijke sitemaps voor nieuwsinhoud te maken. Deze sitemaps worden namelijk zeer regelmatig gecrawld om te controleren op nieuwe artikelen. Meer informatie over Nieuws-sitemaps.

Tagdefinities voor sitemaps

In de volgende tabel wordt een overzicht weergegeven van de tags die nodig zijn voor een sitemap die web-URL's bevat. Bekijk video, afbeeldingen, mobiele gegevens, nieuws en broncode van software als u gedetailleerdere informatie over specifieke inhoudstypen wilt toevoegen.

Tag Vereist? Beschrijving
<urlset> Vereist Bevat alle informatie over de reeks URL's in de sitemap.
<url> Vereist Bevat alle informatie over een specifieke URL.
<loc> Vereist Hiermee geeft u de URL op. Voor afbeeldingen en video wordt de bestemmingspagina (ook wel afspeelpagina of verwijzingspagina genoemd) aangegeven. Moet een unieke URL zijn.
<lastmod> Optioneel De datum waarop de URL het laatst is aangepast, met de indeling JJJJ-MM-DDTuu:mmTZD (tijdwaarde is optioneel).
<changefreq> Optioneel Geeft een hint over hoe vaak de pagina waarschijnlijk wordt gewijzigd. Geldige waarden zijn:
 • always. Gebruik dit voor pagina's die altijd worden gewijzigd wanneer ze worden geopend.
 • hourly
 • daily
 • weekly
 • monthly
 • yearly
 • never. Gebruik deze waarde voor gearchiveerde URL's.
<priority> Optioneel Beschrijft de prioriteit van een URL ten opzichte van alle andere URL's op de site. Deze prioriteit kan variëren van 1.0 (zeer belangrijk) tot 0.1 (helemaal niet belangrijk).

Dit is niet van invloed op de positie van uw site in de zoekresultaten van Google. Omdat deze waarde relatief is aan alle andere pagina's op uw site, helpt het toewijzen van een hoge prioriteit (of het toewijzen van dezelfde prioriteit aan alle URL's) niet om uw site een hogere positie in de zoekresultaten te geven. Verder heeft het instellen van dezelfde prioriteit voor alle pagina's geen effect.