Een sitemap maken

U kunt kiezen uit verschillende benaderingen voor het maken van uw sitemap. De standaardmanier voor het maken van een sitemap is een XML-bestand maken. U kunt echter ook een van de alternatieve methoden gebruiken die later in dit document worden besproken. U kunt uw sitemap handmatig maken of een keuze maken uit verschillende tools van derden om uw sitemap automatisch te genereren. Nadat u uw sitemap heeft gemaakt, kunt u deze later verzenden naar Google via de pagina 'Sitemaps'.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een eenvoudige XML-sitemap die de locatie van één URL bevat. Voor meer informatie over de XML-tags urlset, url en loc bekijkt u de onderstaande verwijzingstabel voor sitemaptags.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 
 <url>
  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc> 
 </url>
</urlset>

Belangrijke richtlijnen voor het maken van een XML-sitemap die kan worden gelezen door Google, zijn als volgt, ingedeeld op categorie:

 • Overwegingen voor sitemaps

  • Neem de volgende XML-naamruimtedeclaratie op in uw bestand: xmlns= http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9.
  • Gebruik consistente syntaxis voor het vermelden van uw URL's. Als u de URL van uw startpagina bijvoorbeeld opgeeft als http://www.example.com/, moet uw sitemap geen URL's bevatten die beginnen met http://example.com/
  • Neem geen sessie-ID's uit URL's op in uw sitemap de kans te beperken dat die URL's meerdere keren worden gecrawld.
  • Wijs Google tijdens het crawlen en indexeren op vertaalde versies van een URL door de unieke URL's van elke taal te vermelden in uw sitemapbestand en door hreflang-annotaties te gebruiken.
 • Meerdere sitemaps

  • Deel een grote sitemap op in een aantal kleinere sitemaps om te voorkomen dat uw server overbelast raakt door het leveren van een groot bestand aan Google. Een sitemapbestand mag niet meer dan 50.000 URL's bevatten en mag ongecomprimeerd niet groter zijn dan 50 MB.
  • Gebruik een sitemapindexbestand om al uw sitemaps te vermelden en verzend dit bestand naar Google in plaats van de afzonderlijke sitemaps.
 • Andere overwegingen

  • Sitemapbestanden moeten zijn voorzien van UTF-8-codering en URL's moeten correct zijn geëscaped.
  • Gebruik aanbevolen methoden voor canonieke URL's om Google te laten weten voor welke versie van uw domein u een sitemap heeft ingediend als uw site toegankelijk is via versies van uw domein met en zonder 'www' (in dit geval heeft u slechts één sitemap nodig).
  • Maak uzelf vertrouwd met onze Richtlijnen voor webmasters en onze SEO-startersgids als u overweegt een consultant in te huren om uw sitemap te optimaliseren. Het kan ook nuttig zijn contact op te nemen met collega's met vergelijkbare sites of bedrijven voor hoe u het maximale uit uw sitemap kunt halen.

Sitemapextensies (video, afbeeldingen, nieuws ...)

Naast basisgegevens over de URL kunnen sitemaps gedetailleerde gegevens bevatten over specifieke typen inhoud op uw site, waaronder video, afbeeldingen, mobiele inhoud en nieuwsinhoud. U kunt inhoudstypen aangeven met de naamruimten in de onderstaande tabel. Afhankelijk van de inhoudstypen in uw sitemap moet u de naamruimten dienovereenkomstig opgeven.

Algemene URL

xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"

Afbeeldingen

xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"

Video

xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"

Mobiel

xmlns:mobile="http://www.google.com/schemas/sitemap-mobile/1.0"

Nieuws

xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9". Google raadt u echter aan een afzonderlijke sitemap voor uw nieuwsinhoud te maken. Google crawlt Nieuws-sitemaps vaker om te controleren op nieuwe artikelen. Meer informatie over Nieuws-sitemaps.

Een ander voorbeeld van een XML-sitemap is als volgt, met afbeeldings- en video-informatie als aanvulling op het enkele URL-item uit het vorige voorbeeld. Bekijk de onderstaande verwijzingstabel (tagdefinities voor sitemaps) voor meer informatie over de XML-tags voor URL's.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" 
 xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" 
 xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 <url> 

  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc> 
  <image:image>
    <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc> 
  </image:image>

  <video:video>   
   <video:content_loc>
    http://www.example.com/video123.flv
   </video:content_loc>
   <video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">
    http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
   </video:player_loc>
   <video:thumbnail_loc>
    http://www.example.com/thumbs/123.jpg
   </video:thumbnail_loc>
   <video:title>Grilling steaks for summer</video:title> 
   <video:description>
    Cook the perfect steak every time.
   </video:description>
  </video:video>

 </url>
</urlset>
Om alles zo eenvoudig mogelijk te houden, wordt alleen een subset van de beschikbare videotags weergegeven in dit voorbeeld. U kunt meer informatie vinden in het volgende artikel over videositemaps. U kunt ook meer afbeeldingstags bekijken in het artikel over afbeeldingssitemaps.

Tagdefinities voor sitemaps

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van alle tags die nodig zijn voor sitemaps die web-URL's bevatten. Bekijk video, afbeeldingen, mobiel en nieuws als u gedetailleerdere informatie over specifieke inhoudstypen wilt toevoegen.

Taggen

Vereist?

Beschrijving

<urlset> Vereist Bevat alle informatie over de reeks URL's in de sitemap.
<url> Vereist Bevat alle informatie over een specifieke URL.
<loc> Vereist Geeft de URL aan. Voor afbeeldingen en video wordt de bestemmingspagina (ook wel de weergavepagina) aangegeven.
<lastmod> Optioneel De datum waarop de URL het laatst is aangepast, met de indeling JJJJ-MM-DDTuu:mmTZD (tijdwaarde is optioneel).
<changefreq> Optioneel Geeft een hint over hoe vaak de pagina waarschijnlijk wordt gewijzigd. Geldige waarden zijn:
 • always. Gebruik dit voor pagina's die altijd worden gewijzigd wanneer ze worden geopend.
 • hourly
 • daily
 • weekly
 • monthly
 • yearly
 • never. Gebruik deze waarde voor gearchiveerde URL's.
<priority> Optioneel Beschrijft de prioriteit van een URL ten opzichte van alle andere URL's op de site. Deze prioriteit kan variëren van 1.0 (zeer belangrijk) tot 0.1 (helemaal niet belangrijk).
De prioriteitstag is niet van invloed op de positie van uw site in zoekresultaten van Google. Prioriteitswaarden worden alleen beschouwd ten opzichte van andere pagina's op uw site, dus als u een hoge prioriteit toewijst (of dezelfde prioriteit opgeeft voor alle URL's), wordt de positie van uw site in zoekresultaten niet verbeterd.


Naast de standaard XML-indeling accepteert Google ook de volgende bestandstypen als sitemaps:

 • RSS, mRSS en Atom 1.0: als u een blog met een RSS- of Atom-feed heeft, kunt u de URL van de feed verzenden als sitemap. De meeste blogsoftware kan een feed voor u maken, maar houd er rekening mee dat deze feed alleen informatie over recente URL's levert.
  • Google accepteert de feeds RSS (Real Simple Syndication) 2.0 en Atom 1.0.
  • U kunt een mRSS-feed (media RSS) gebruiken om Google details te geven over video-inhoud op uw site.
 • Tekstbestand: voor basissitemaps die alleen URL's van webpagina's bevatten, kunt u Google een eenvoudig tekstbestand met één URL per regel sturen. Bijvoorbeeld: 
      www.example.com/bestand1.html
      www.example.com/bestand2.html
  • Voor de beste resultaten houdt u zich aan de volgende richtlijnen bij het maken van tekstbestanden als sitemaps:
   • U moet alle URL's volledig opgeven in uw sitemap omdat Google de URL's crawlt die u opgeeft.
   • Uw tekstbestand moet UTF-8-codering gebruiken.
   • Uw tekstbestand moet niets anders bevatten dan de lijst met URL's.
   • U kunt het tekstbestand elke gewenste naam geven, op voorwaarde dat het bestand de extensie .txt heeft (bijvoorbeeld sitemap.txt).
 • Google Sites-sitemap: als u een site heeft gemaakt en geverifieerd met Google Sites, genereren we automatisch een sitemap voor u. U kunt deze sitemap vervolgens verzenden naar Google. Uw sitemap wordt mogelijk niet goed weergegeven als u meer dan 1000 pagina's in één subdirectory heeft.

  • Als uw site wordt gehost op Google Sites en uw sitedomein zich bijvoorbeeld bevindt op de URL http://sites.google.com/uwsitenaam, is de URL van uw sitemap http://sites.google.com/site/uwsitenaam/system/feeds/sitemap

  • Als u uw site heeft gemaakt met Google Apps, is de URL van uw sitemap http://sites.google.com/uwdomein/uwsitenaam/system/feeds/sitemap

Nadat u uw sitemap heeft gemaakt, kunt u deze verzenden naar Google via de pagina 'Sitemaps' of door de volgende regel ergens in uw robots.txt-bestand te plaatsen:

Sitemap: http://example.com/sitemap_locatie.xml

 

Was dit artikel nuttig?