Uw sitemap beheren

Een sitemap bouwen en verzenden

Op deze pagina wordt beschreven hoe je een sitemap bouwt en beschikbaar maakt voor Google. Bekijk hier meer informatie over sitemaps.

Een sitemap bouwen en verzenden:

 1. Bepaal welke pagina's op uw site door Google moeten worden gecrawld en bepaal de canonieke versie van elke pagina. 
 2. Bepaal welke sitemapindeling u wilt gebruiken. U kunt uw sitemap handmatig maken of een keuze maken uit verschillende tools van derden om uw sitemap automatisch te genereren.
 3. Test je sitemap met behulp van de testtool voor sitemaps van Search Console.
 4. Maak je sitemap beschikbaar voor Google door deze toe te voegen aan je robots.txt-bestand of rechtstreeks naar Search Console te verzenden.

Sitemapindelingen

Google ondersteunt diverse sitemapindelingen, die hieronder worden beschreven.

Voor alle indelingen geldt dat een sitemap maximaal 50 MB groot mag zijn (ongecomprimeerd) en 50.000 URL's kan bevatten. Als je een groter bestand of meer URL's hebt, moet je de lijst opdelen in meerdere sitemaps. Je kunt desgewenst een sitemapindex-bestand maken (een bestand dat naar een lijst met sitemaps verwijst) en alleen dat indexbestand naar Google verzenden. U kunt meerdere sitemaps en/of sitemapindexbestanden naar Google verzenden.

XML

Google ondersteunt het standaard sitemapprotocol. Daarnaast ondersteunt Google XML-extensies voor videobestanden, afbeeldingen en nieuwsbronnen. Gebruik deze extensies voor het beschrijven van videobestanden, afbeeldingen en andere moeilijk te parseren content op je site om te zorgen dat we deze bronnen beter kunnen indexeren.

Hieronder vindt u een eenvoudige XML-sitemap die de locatie van één URL bevat.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 
 <url>
  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc> 
 </url>
</urlset>

Dit is een complexere sitemap die één URL bevat, evenals informatie over afbeeldingen en videobestanden voor bronnen op die pagina:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" 
 xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" 
 xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 <url> 
  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc> 
  <image:image>
    <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc>
    <image:caption>Honden spelen poker</image:caption>
  </image:image>
  <video:video>
   <video:content_loc>
    http://www.example.com/video123.flv
   </video:content_loc>
   <video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">
    http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
   </video:player_loc>
   <video:thumbnail_loc>
    http://www.example.com/thumbs/123.jpg
   </video:thumbnail_loc>
   <video:title>Biefstuk grillen in de zomer</video:title> 
   <video:description>
    Bereid altijd de perfecte biefstuk.
   </video:description>
  </video:video>
 </url>
</urlset>
RSS, mRSS en Atom 1.0

Als u een blog heeft met een RSS- of Atom-feed, kunt u de URL van de feed verzenden als sitemap. De meeste blogsoftware kan een feed voor u maken, maar houd er rekening mee dat deze feed alleen informatie over recente URL's levert.

 • Google accepteert de feeds RSS (Real Simple Syndication) 2.0 en Atom 1.0.
 • U kunt een mRSS-feed (media RSS) gebruiken om Google details te verstrekken over videocontent op uw site.
Tekst

Als uw sitemap alleen URL's van webpagina's bevat, kunt u Google een eenvoudig tekstbestand met één URL per regel sturen. Bijvoorbeeld:

http://www.example.com/bestand1.html
http://www.example.com/bestand2.html

Richtlijnen voor tekstbestanden als sitemap:

 • Gebruik voor uw bestand de codering 'UTF-8'.
 • Uw tekstbestand moet niets anders bevatten dan de lijst met URL's.
 • U kunt het tekstbestand elke gewenste naam geven, op voorwaarde dat het bestand de extensie .txt heeft (bijvoorbeeld sitemap.txt).
Google Sites

Als u een site heeft gemaakt en geverifieerd met behulp van Google Sites, wordt er automatisch een sitemap voor u gegenereerd. U kunt de sitemap niet aanpassen, maar u kunt deze naar Google verzenden als u de gegevens van het sitemaprapport wilt lezen. Uw sitemap wordt mogelijk niet goed weergegeven als u meer dan 1000 pagina's in één subdirectory heeft.

 • Als uw site wordt gehost op Google Sites, is de URL van uw sitemap http://sites.google.com/site/uwsitenaam/system/feeds/sitemap
 • Als je je site hebt gemaakt met Google Apps, is de URL van je sitemap http://sites.google.com/jedomein/jesitenaam/system/feeds/sitemap

Sitemapextensies voor aanvullende mediatypen

Google ondersteunt uitgebreide sitemapsyntax voor de volgende mediatypen. Gebruik deze extensies voor het beschrijven van videobestanden, afbeeldingen en andere moeilijk te parseren content op uw site om te zorgen dat deze bronnen beter worden geïndexeerd.

Algemene richtlijnen voor sitemaps

 • Gebruik consistente, volledig gekwalificeerde URL's. Google crawlt uw URL's exact zoals u ze heeft vermeld. Als uw site bijvoorbeeld http://www.example.com/ is, moet u geen URL opgeven als /http://example.com/ (zonder de www) of ./mijnpagina.html (een relatieve URL).
 • Neem geen sessie-ID's uit URL's op in uw sitemap, om de kans te beperken dat die URL's meerdere keren worden gecrawld.
 • Wijs Google tijdens het crawlen en indexeren op vertaalde versies van een URL door de canonieke URL's van elke taal te vermelden in uw sitemapbestand en door hreflang-annotaties te gebruiken.
 • Sitemapbestanden moeten zijn voorzien van UTF-8-codering en URL's moeten correct zijn geëscaped.
 • Deel een grote sitemap op in kleinere sitemaps om te voorkomen dat uw server overbelast raakt doordat Google regelmatig uw sitemap opvraagt. Een sitemapbestand mag niet meer dan 50.000 URL's bevatten en mag ongecomprimeerd niet groter zijn dan 50 MB.
 • Gebruik een sitemapindexbestand om al uw sitemaps te vermelden en verzend dit bestand naar Google in plaats van de afzonderlijke sitemaps.
 • Gebruik aanbevolen methoden voor canonieke URL's om Google te laten weten of uw site toegankelijk is op zowel de versie van uw domein met 'www' als de versie zonder 'www'. U hoeft alleen een sitemap te verzenden voor uw voorkeursdomein.
 • Maak uzelf vertrouwd met onze Richtlijnen voor webmasters en onze SEO-startersgids als u overweegt een consultant in te huren om uw sitemap te optimaliseren. Het kan ook nuttig zijn contact op te nemen met collega's met vergelijkbare sites of bedrijven voor hoe je het maximale uit je sitemap kunt halen.
 • Gebruik sitemapextensies om te verwijzen naar extra mediatypen, zoals videobestanden, afbeeldingen en nieuwsbronnen.
 • Als je verschillende URL's voor de mobiele en desktopversie van een pagina hebt, raden we je aan slechts naar één versie te verwijzen. Als je echter naar beide URL's wilt verwijzen, annoteer je de URL's om de mobiele en desktopversie aan te geven.
 • Als je alternatieve pagina's voor verschillende talen of regio's hebt, kun je een sitemap of hreflang gebruiken om de alternatieve URL's aan te geven.
 • Niet-alfanumerieke en niet-Latijnse tekens. Je sitemapbestand moet met UTF-8 zijn gecodeerd (dit kun je doorgaans opgeven wanneer je het bestand opslaat). Zoals voor alle XML-bestanden moeten voor gegevenswaarden (inclusief URL's) entity-escapecodes worden gebruikt voor de tekens in de onderstaande tabel.  Een sitemap mag alleen ASCII-tekens bevatten. Een sitemap mag geen uitgebreide ASCII-tekens of bepaalde beheercodes of speciale tekens (zoals * en {}) bevatten. Als je sitemap-URL dergelijke tekens bevat, wordt er een foutbericht weergegeven wanneer je deze probeert toe te voegen.
  Teken Escapecode
  Ampersand & &amp;
  Enkel aanhalingsteken ' &apos;
  Dubbele aanhalingstekens " &quot;
  Groter dan > &gt;
  Kleiner dan < &lt;
  Daarnaast moeten alle URL's (inclusief de URL van je sitemap) zijn gecodeerd zodat ze kunnen worden gelezen door de webserver waarop de URL's zich bevinden. Als je echter een script, tool of logbestand gebruikt om je URL's te genereren (en je ze dus niet handmatig opgeeft), is dit al voor jou gedaan. Als je je sitemap verzendt en een foutbericht ontvangt dat Google sommige van je URL's niet kan vinden, controleer je of je URL's voldoen aan de RFC-3986-norm voor URI's, de RFC-3987-norm voor IRI's en de XML-norm.

  Hier volgt een voorbeeld van een URL waarin een niet-ASCII-teken (ü) wordt gebruikt, evenals een teken (&) waarvoor entity-escapecodes zijn vereist:
  http://www.example.com/ümlat.html&q=name
  Hier is dezelfde URL, met ISO-8859-1-codering (om te worden gehost op een server die van die codering gebruikmaakt) en URL-escapecodes:
  http://www.example.com/%FCmlat.html&q=name
  Hier is dezelfde URL, met UTF-8-codering (om te worden gehost op een server die van die codering gebruikmaakt) en URL-escapecodes:
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&amp;q=name
  Hier is dezelfde URL, met entity-escapecodes:
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&amp;q=name

Je sitemap beschikbaar maken voor Google (je sitemap naar Google verzenden)

Er zijn twee manieren om uw sitemap beschikbaar te maken voor Google:

Problemen met sitemaps oplossen

Bekijk de gids voor probleemoplossing voor sitemaps.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?