Sivustokarttasi hallinnointi

Sivustokartan luominen ja lähettäminen

Tällä sivulla kerrotaan, miten sivustokartta luodaan ja lähetetään Googlelle. Lue lisää sivustokartoista täältä.

Sivustokartan luominen ja lähettäminen

 1. Valitse sivustosi sivut, jotka haluat Googlen indeksoivan, ja määritä niiden ensisijaiset versiot
 2. Valitse sivustokarttamuoto, jota haluat käyttää. Voit luoda sivustokarttasi joko manuaalisesti tai automaattisesti käyttämällä kolmannen osapuolen työkaluja.
 3. Anna sivustokarttasi Googlen käyttöön lisäämällä se robots.txt-tiedostoosi tai lähettämällä se suoraan Search Consoleen.

Sivustokarttamuodot

Google tukee useita sivustokarttamuotoja, joita kuvaillaan alla. Google odottaa sivustokarttojen standardiprotokollaa kaikissa muodoissa. Google ei tällä hetkellä käytä <priority>-määritettä sivustokartoissa.

Kaikissa muodoissa yksittäisen sivustokartan (pakkaamaton) enimmäiskoko on 50 Mt ja URL-osoitteiden enimmäismäärä 50 000. Jos tiedosto on suurempi tai sisältää useampia URL-osoitteita, sinun täytyy jakaa se useisiin sivustokarttoihin. Vaihtoehtoisesti voit luoda sivustokarttahakemistotiedoston (tiedoston, joka viittaa sivustokarttojen luetteloon) ja lähettää vain sen Googlelle. Voit lähettää Googlelle useita sivustokarttoja ja/tai sivustokartan hakemistotiedostoja.

XML

Alla on erittäin yksinkertainen XML-sivustokartta, joka sisältää yhden URL-osoitteen sijainnin:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 
 <url>
  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc>
   <lastmod>2018-06-04</lastmod>
 </url>
</urlset>

Löydät monimutkaisempia esimerkkejä ja täyden dokumentaation osoitteesta sitemaps.org.

Näet esimerkkejä vaihtoehtoisia kielisivuja määrittävistä sivustokartoista sekä uutis-, kuva- tai videotiedostoille tarkoitetuista sivustokartoista.

RSS, mRSS ja Atom 1.0

Jos sinulla on RSS- tai Atom-syötteen sisältävä blogi, voit lähettää syötteen URL-osoitteen sivustokarttana. Useimmat blogiohjelmistot voivat luoda syötteen puolestasi. Huomaa kuitenkin, että tämä syöte sisältää tietoja vain uusimmista URL-osoitteista.

 • Google hyväksyy RSS 2.0- ja Atom 1.0 ‑fiidit.
 • Voit antaa Googlelle tietoja sivustollasi olevasta videosisällöstä käyttämällä mRSS (media RSS) ‑fiidiä.
Teksti

Jos sivustokarttasi sisältää vain verkkosivujen URL-osoitteita, voit lähettää Googlelle yksinkertaisen tekstitiedoston, jossa kukin URL-osoite on omalla rivillään. Esimerkiksi:

http://www.example.com/tiedosto1.html
http://www.example.com/tiedosto2.html

Ohjeita tekstitiedostomuotoisten sivustokarttojen luomiseen:

 • Koodaa tiedosto käyttämällä UTF-8-merkkijärjestelmää.
 • Tekstitiedosto ei saa sisältää muuta kuin URL-osoitteiden luettelon.
 • Voit antaa tekstitiedostolle haluamasi nimen, mutta tiedostotunnisteen täytyy olla .txt (esimerkiksi sivustokartta.txt).
Google Sites

Jos olet luonut ja vahvistanut sivuston Google Sitesin avulla, Sites luo sivustokartan automaattisesti puolestasi. Et voi muokata kyseistä sivustokarttaa, mutta voit lähettää sen Googlelle, jos haluat lukea siihen liittyviä raporttitietoja. Huomaathan, että sivustokarttaasi ei välttämättä näytetä oikein, jos yksittäisessä alihakemistossa on yli 1 000 sivua.

 • Jos Google Sites ylläpitää sivustoasi, sivustokarttasi URL-osoite on http://sites.google.com/site/sivusto/system/feeds/sitemap.
 • Jos loit sivustosi käyttämällä Google Appsia, sivustokarttasi URL-osoite on http://sites.google.com/verkkotunnus/sivusto/system/feeds/sitemap.

Muiden mediatyyppien sivustokarttalaajennukset

Google tukee laajennettua sivustokarttasyntaksia seuraaven mediatyyppien kohdalla. Näiden laajennusten avulla voit kuvailla sivustollasi olevia video- ja kuvatiedostoja sekä muita vaikeasti jäsennettäviä kohteita, mikä parantaa indeksointia.

Yleisiä sivustokarttaohjeita

 • Käytä johdonmukaisia ja täysin kelvollisia URL-osoitteita. Google indeksoi URL-osoitteet täysin samassa muodossa kuin luettelossa. Esimerkiksi jos sivustosi on osoitteessa http://www.example.com/, älä merkitse URL-osoitetta muodossa /http://example.com/ (ilman www-etuliitettä) tai ./mypage.html (joka on suhteellinen URL-osoite).
 • Sivustokartta voidaan lisätä mihin tahansa sivuston osaan, mutta sivustokartta vaikuttaa vain ylätason hakemiston alatasoihin. Sivuston juuritasolle lisätty sivustokartta vaikuttaa siis kaikkiin sivuston tiedostoihin, joten sivustokartat kannattaa lisätä sinne.
 • Älä lisää sivustokarttaan URL-osoitteiden istuntotunnisteita. Näin vähennät kyseisten URL-osoitteiden päällekkäistä indeksointia.
 • Kerro Googlelle vaihtoehtoisten kieliversioiden URL-osoitteet hreflang-merkinnöillä.
 • Sivustokarttatiedostojen tulee olla UTF-8-koodattuja, ja URL-osoitteissa täytyy käyttää koodinvaihtomerkkejä oikein.
 • Jaa suuret sivustokartat pienempiin sivustokarttoihin: sivustokartan enimmäiskoko on 50 000 URL-osoitetta / 50 Mt pakkaamattomana. Tee luettelo sivustokartoistasi sivustokarttahakemistotiedostoon ja lähetä se Googlelle yksittäisten sivustokarttojen sijaan.
 • Lisää sivustokarttoihin vain ensisijaisia URL-osoitteita. Jos sivusta on kaksi versiota, lisää sivustokarttaan vain (Googlen valitsema) ensisijainen versio. Jos sivustosta on kaksi versiota (esimerkiksi www-alkuinen ja muu versio), päätä, kumpi sivusto on ensisijainen, ja lisää sivustokartta sille. Lisää toiselle sivustolle rel=canonical-otsikko tai uudelleenohjaukset.
 • Jos sivun mobiili- ja tietokoneversioilla on eri URL-osoite, ohjaus kannattaa osoittaa sivustokartassa vain toiseen versioon. Jos kuitenkin haluat osoittaa molempiin versioihin, merkitse URL-osoitteiden tietokone- ja mobiiliversiot.
 • Sivustokarttalaajennukset voivat osoittaa muihin mediatyyppeihin, esim. videoihin, kuviin ja uutisiin.
 • Jos eri kielille tai alueille on omat sivunsa, voit osoittaa vaihtoehtoiset URL-osoitteet hreflang-tunnisteella joko sivustokartalla tai html-tagilla.
 • Merkit, jotka eivät ole kirjaimia, numeroita tai latinalaisia merkkejä: Edellytämme, että sivustokarttatiedostosi on UTF-8-koodattu (voit yleensä varmistaa asian tiedoston tallennuksen yhteydessä). Kaikkien XML-tiedostojen arvojen (myös URL-osoitteiden) täytyy käyttää koodinvaihtomerkkejä alla olevan taulukon merkeille.  Sivustokartassa voi käyttää vain ASCII-merkkejä. Siinä ei voi käyttää ASCII-laajennusten merkkejä, tiettyjä ohjauskoodeja tai erikoismerkkejä kuten * tai {}. Jos sivustokartan URL-osoite sisältää kyseisiä merkkejä, lisäämisyrityksen yhteydessä näytetään virheilmoitus.
  Merkki Koodinvaihtomerkki
  Et-merkki & &amp;
  Heittomerkki ' &apos;
  Lainausmerkki &quot;
  Suurempi kuin > &gt;
  Pienempi kuin < &lt;
  Lisäksi kaikkien URL-osoitteiden (myös sivukartan oman osoitteen) on oltava koodattuina sijaintiverkkopalvelimen luettavaksi URL-vaihtomerkkeineen. Jos URL-osoitteiden luomiseen käytetään jotakin ohjelmaa, sovellusta tai lokitiedostoa (eli luettelo tehdään jollakin muulla tavoin kuin käsin kirjoittamalla), tämä vaihe on yleensä tehty valmiiksi. Jos lähetät sivustokartan ja saat virheilmoituksen, jonka mukaan Google ei löydä joitain URL-osoitteitasi, varmista, että URL-osoitteesi noudattavat URI-standardia RFC-3986, IRI-standardia RFC-3987 ja XML-standardia.

  Tässä on esimerkki URL-osoitteesta, jossa on ASCII:n ulkopuolinen merkki (ü) ja koodinvaihtomerkkejä edellyttävä merkki (&):
  http://www.example.com/ümlat.html&q=name
  Tässä on sama URL-osoite ISO-8859-1-koodattuna (kyseistä merkistöä käyttäville palvelimille) ja URL-vaihtomerkkien kanssa:
  http://www.example.com/%FCmlat.html&q=name
  Tässä on sama URL-osoite UTF-8-koodattuna (kyseistä merkistöä käyttäville palvelimille) ja URL-vaihtomerkkien kanssa:
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&q=name
  Tässä on sama URL-osoite koodinvaihtomerkkien kanssa:
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&amp;q=name
 • Muista, että sivustokartat ovat Googlelle tarkoitettu suositus mielestäsi tärkeistä sivuista. Google ei sitoudu indeksoimaan kaikkia sivustokartan URL-osoitteita.
 • Google ohittaa <priority>- ja <changefreq>-arvot, joten niitä ei kannata turhaan lisätä.
 • Google lukee <lastmod>-arvon, mutta jos käytät arvoa väärin, sen lukeminen lopetetaan.
 • URL-osoitteen paikka sivustokartassa ei ole tärkeää. Google ei indeksoi URL-osoitteita siinä järjestyksessä kun ne tulevat näkyviin sivustokartassa.

Sivustokartan antaminen Googlen käyttöön (sivustokartan lähettäminen Googlelle)

Google ei tarkista sivustokarttaa sivuston jokaisella indeksointikerralla. Sivustokartta tarkistetaan vain, kun havaitsemme sen ensimmäistä kertaa, ja sen jälkeen vain, kun ilmoitat sivustokartan muuttuneen. Ilmoita Googlelle sivustokartasta vain, jos se on uusi tai muuttunut. Älä lähetä muuttumattomia sivustokarttoja tai ilmoita niistä useasti.

Voit tarjota sivustokarttasi Googlen käyttöön muutamalla eri tavalla:

 • Lähetä sivustokartta Googlelle käyttämällä Search Consolen sivustokarttatyökalua.
 • Lisää johonkin robots.txt-tiedostosi kohtaan seuraava rivi, joka määrittää sivustokarttasi polun:
  Sitemap: http://example.com/sivustokartan_sijainti.xml
 • Käytä ping-toimintoa pyytääksesi meitä indeksoimaan sivustokarttasi. Lähetä tällainen HTTP GET ‑pyyntö:
    http://www.google.com/ping?sitemap=<sivustokartan_koko_url>
  esimerkki:
    http://www.google.com/ping?sitemap=https://example.com/sitemap.xml

Sivustokarttojen vianetsintä

Tutustu sivustokarttojen vianetsintäoppaaseen.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?