Správa mapy webu

Vytvoření a odeslání souboru Sitemap

Tato stránka popisuje, jak vytvořit soubor Sitemap a odeslat jej do Googlu. Další informace o souborech Sitemap

Vytvoření a odeslání souboru Sitemap:

 1. Rozhodněte se, které stránky vašeho webu by měl Google procházet, a pro každou stránku určete kanonickou verzi
 2. Rozhodněte se, který formát souborů Sitemap chcete používat. Soubor Sitemap můžete vytvořit ručně, nebo si můžete vybrat z celé řady nástrojů třetích stran, které soubor Sitemap vygenerují za vás.
 3. Otestujte soubor Sitemap pomocí nástroje na testování souborů Sitemap ve službě Search Console.
 4. Zpřístupněte soubor Sitemap Googlu tím, že jej přidáte do souboru robots.txt nebo že jej odešlete přímo do služby Search Console.

Formáty souborů Sitemap

Google podporuje několik formátů souborů Sitemap, které zde jsou popsány. U všech formátů očekává Google standardní protokol Sitemap. Google v současné v souborech Sitemap nezohledňuje atribut <priority>.

Ve všech formátech je každý soubor Sitemap omezen nezkomprimovanou velikostí 50 MB a počtem 50 000 adres URL. Máte-li větší soubor nebo více adres URL, budete seznam muset rozdělit do několika souborů Sitemap. Volitelně můžete vytvořit index souborů Sitemap (soubor, který odkazuje na seznam souborů Sitemap) a odeslat do Googlu jeden index souborů Sitemap. Do Googlu můžete odeslat několik souborů Sitemap nebo několik indexů souborů Sitemap.

XML

Zde je velmi základní soubor Sitemap ve formátu XML, který zahrnuje jedinou adresu URL:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 
 <url>
  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc>
   <lastmod>2018-06-04</lastmod>
 </url>
</urlset>

Složitější příklady a úplnou dokumentaci najdete na webu sitemaps.org.

Můžete si prohlédnout příklady souborů Sitemap s alternativními jazykovými verzemi a souborů Sitemap pro zprávy, obrázky a videa.

RSS, mRSS a Atom 1.0

Pokud máte blog se zdrojem RSS nebo Atom, odešlete jako soubor Sitemap adresu URL tohoto zdroje. Většina blogového softwaru dokáže zdroj vytvořit za vás. Zdroj však poskytuje informace pouze o adresách URL z poslední doby.

 • Google přijímá zdroje RSS 2.0 a Atom 1.0.
 • Informace o videích na svém webu můžete Googlu poskytnout pomocí zdroje mRSS (media RSS).
Text

Pokud váš soubor Sitemap obsahuje pouze adresy URL webových stránek, můžete Googlu poskytnout jednoduchý textový soubor s jednou adresou URL na řádek. Příklad:

http://www.example.com/soubor1.html
http://www.example.com/soubor2.html

Pokyny k textovým souborům Sitemap:

 • Soubor by měl používat kódování UTF-8.
 • Textový soubor nesmí obsahovat nic jiného než seznam adres URL.
 • Textový soubor můžete pojmenovat libovolně, musí však mít příponu .txt (například sitemap.txt).
Weby Google

Pokud jste stránky vytvořili a ověřili pomocí služby Weby Google, soubor Sitemap jsme vám již vygenerovali. Soubor Sitemap nemůžete upravit, ale pokud si chcete přečíst data přehledu souboru Sitemap, můžete jej odeslat do Googlu. Upozorňujeme, že pokud máte v jednom podadresáři více než 1000 stránek, nemusí se soubor Sitemap zobrazit správně.

 • Je-li váš web hostován ve službě Weby Google, adresa URL souboru Sitemap je http://sites.google.com/site/nazevwebu/system/feeds/sitemap.
 • Pokud jste stránky vytvořili pomocí služby Google Apps, adresa URL souboru Sitemap je http://sites.google.com/domena/nazevwebu/system/feeds/sitemap

Rozšíření souborů Sitemap pro další typy médií

Google podporuje rozšířenou syntaxi souborů Sitemap pro níže uvedené typy médií. Pomocí těchto rozšíření můžete popsat soubory videí, obrázky a další obtížně analyzovatelný obsah svého webu s cílem zajistit lepší indexování.

Obecné pokyny k souborům Sitemap

 • Používejte konzistentní plně kvalifikované adresy URL. Google vaše adresy URL bude procházet přesně tak, jak jsou uvedeny. Je-li váš web například https://www.example.com/, neuvádějte adresu URL jako /https://example.com/ (bez předpony www) ani jako ./stranka.html (relativní adresa URL).
 • V souboru Sitemap nezahrnujte ID relací z adres URL. Snížíte tak počet duplicitních procházení adres URL.
 • Informujte Google o alternativních jazykových verzích adres URL pomocí anotací hreflang.
 • Soubory Sitemap musejí používat kódování UTF-8 a adresy URL musí být správně zakódovány.
 • Velké soubory Sitemap rozdělte na několik menších souborů. Předejdete tak přetížení serveru v případě, že Google bude soubor Sitemap požadovat často. Soubor Sitemap nesmí obsahovat více než 50 000 adres URL a rozbalený nesmí být větší než 50 MB. Uveďte všechny své soubory Sitemap pomocí indexu souborů Sitemap a namísto jednotlivých souborů Sitemap do Googlu odešlete tento jeden soubor.
 • Pomocí doporučených metod kanonizace Googlu sdělte, zda je váš web dostupný pomocí verzí vaší domény s předponou www i bez ní. Soubor Sitemap je třeba odeslat pouze pro preferovanou doménu.
 • Chcete-li odkázat na další typy médií, jako jsou videa, obrázky a zprávy, použijte rozšíření souborů Sitemap.
 • Máte-li různé adresy URL pro verzi stránky pro mobilní zařízení a pro počítače, doporučujeme odkazovat pouze na jednu verzi. Pokud však potřebujete odkázat na obě, označte verzi pro počítače a pro mobilní zařízení pomocí anotace.
 • Máte-li alternativní stránky pro různé jazyky nebo oblasti, můžete je uvést pomocí atributu hreflang v souboru Sitemap nebo ve značkách HTML.
 • Jiné než alfanumerické znaky a znaky, které nepatří do sady ASCII. Soubor Sitemap musí mít kódování UTF-8 (obvykle ho lze vybrat při ukládání souboru). Stejně jako u všech souborů XML platí, že znaky uvedené v tabulce níže musejí být ve všech datových hodnotách (včetně adres URL) zadány pomocí entit.  Soubor Sitemap může obsahovat pouze znaky sady ASCII. Nesmí obsahovat znaky z rozšířené sady ASCII a některé řídicí kódy nebo speciální znaky, jako jsou například *, { a }. Obsahuje-li adresa URL souboru Sitemap tyto znaky, zobrazí se při pokusu o jeho přidání chyba.
  Znak Entita
  Ampersand & &amp;
  Apostrof ' &apos;
  Uvozovky " &quot;
  Větší než > &gt;
  Menší než < &lt;
  Navíc musejí být všechny adresy URL (včetně adresy URL samotného souboru Sitemap) kódovány tak, aby je byl schopen přečíst webový server, na kterém jsou umístěny, a zakódovány pro adresu URL (URL escaped). Pokud však ke generování adres používáte nějaký skript, nástroj či soubor protokolu (cokoli kromě ručního zápisu), bude to zpravidla již provedeno za vás. Pokud odešlete soubor Sitemap a vrátí se vám chyba, že Google některé z vašich adres URL nemůže najít, zkontrolujte, zda vaše adresy URL odpovídají standardu RFC-3986 pro identifikátory URI, standardu RFC-3987 pro identifikátory IRI a standardu XML.

  Níže je uveden příklad adresy URL se znakem, který není součástí sady ASCII (ü), a znakem, který je potřeba zakódovat pomocí entity (&):
  http://www.example.com/ümlat.html&q=name
  Zde je stejná adresa URL kódovaná pomocí ISO-8859-1 (pro hostování na serveru, který používá toto kódování) a zakódovaná pro adresu URL:
  http://www.example.com/%FCmlat.html&q=name
  Zde je stejná adresa URL, kódovaná pomocí UTF-8 (pro hostování na serveru, který používá toto kódování) a zakódovaná pro adresu URL:
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&q=name
  Zde je stejná adresa URL po nahrazení znaku & entitou:
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&amp;q=name

Zpřístupnění souboru Sitemap Googlu (odeslání souboru Sitemap do Googlu)

Soubor Sitemap můžete Googlu zpřístupnit několika způsoby:

 • Můžete jej odeslat do Googlu pomocí nástroje Soubory Sitemap ve službě Search Console
 • Můžete kamkoliv do souboru robots.txt vložit následující řádek s cestou k souboru Sitemap:
  Sitemap: http://example.com/umisteni_souboru_sitemap.xml
 • Můžete nás o procházení souboru Sitemap požádat pomocí funkce „ping“. Stačí odeslat požadavek HTTP GET podobný tomuto:
    http://www.google.com/ping?sitemap=<úplná_adresa_URL_souboru_Sitemap>
  Příklad:
    http://www.google.com/ping?sitemap=https://example.com/sitemap.xml

Odstraňování problémů se soubory Sitemap

Přečtěte si průvodce odstraňováním problémů se soubory Sitemap.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?