Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

De tool 'URL's verwijderen'

Zoekresultaten van sites die van u zijn, tijdelijk blokkeren

Met de tool 'URL's verwijderen' kunt u pagina's op sites die van u zijn, tijdelijk blokkeren voor weergave in Google-zoekresultaten. Bekijk deze pagina voor sites die niet van u zijn.

 • Een ingewilligd verzoek is ongeveer 90 dagen geldig. Daarna kan uw informatie worden weergegeven in zoekresultaten van Google (zie Verwijdering definitief maken).
 • Als u deze tool wilt gebruiken, moet u eigenaar zijn van de Search Console-property die overeenkomt met de URL. Zo niet, volg dan deze instructies.

Een pagina in een Search Console-property tijdelijk blokkeren voor weergave op Google Zoeken:

 1. Open de tool 'URL's verwijderen'.
 2. Klik op Tijdelijk verbergen.
 3. Geef het relatieve pad van de gewenste afbeelding, pagina of directory op. De volgende regels zijn van toepassing:
  • De URL is hoofdlettergevoelig. example.com/MijnPagina is niet hetzelfde als example.com/mijnpagina.
  • Neem geen ankers (pagina#anker) op in uw URL. Ankers worden genegeerd.
  • Het pad is relatief ten opzichte van de root van uw Search Console-property en moet worden voorafgegaan door het teken /.
  • Wanneer u één pagina verbergt, moet de URL precies overeenkomen, inclusief de pagina-extensie (bijvoorbeeld .html). Als u dus pad/mijnpagina blokkeert, worden de volgende URL's NIET geblokkeerd: pad/MijnPagina, pad/mijnpagina?1234, pad/mijnpagina.html.
  • Alle varianten van http en https, www en niet-www komen overeen. 'example.com/mijnpagina' komt dus overeen met https://example.com/mijnpagina, http://example.com/mijnpagina, https://www.example.com/mijnpagina en http://www.example.com/mypage.
  • Als u ervoor kiest een directory te verbergen, worden alle bestanden of directory's geblokkeerd die beginnen met het door u opgegeven voorvoegsel. Als u dus /map opgeeft, worden /map/eenbestand, mapnaam/eenbestand en /map.html allemaal geblokkeerd.
  • Laat het pad leeg als u een hele site wilt verbergen.
  • Gebruik de URL precies zoals deze wordt weergegeven in Google-zoekresultaten.
 4. Klik op Doorgaan
 5. Als u niet de hele site verbergt, wordt u gevraagd een van de volgende acties te kiezen:
  • Pagina tijdelijk verbergen in zoekresultaten en verwijderen uit cachegeheugen: Hiermee wordt de pagina ongeveer 90 dagen verborgen in zoekresultaten van Google en worden het in het cachegeheugen opgeslagen exemplaar van de pagina en het fragment verwijderd. De pagina kan na de black-outperiode opnieuw worden weergegeven in zoekresultaten. Tijdens de black-outperiode crawlt Google de pagina opnieuw en worden de in het cachegeheugen opgeslagen pagina en het fragment vernieuwd. Ze worden echter niet weergegeven totdat de black-outperiode is afgelopen.
  • Pagina alleen verwijderen uit cachegeheugen: Hiermee worden de in het cachegeheugen opgeslagen pagina en het fragment gewist, maar wordt de pagina niet verwijderd uit zoekresultaten. Google vernieuwt de in het cachegeheugen opgeslagen pagina en het fragment.
  • Directory tijdelijk verbergen: Hiermee wordt een volledige directory ongeveer 90 dagen verborgen in zoekresultaten en worden ook in het cachegeheugen opgeslagen pagina's en fragmenten voor alle pagina's in de opgegeven directory verwijderd. De directory kan na de black-outperiode opnieuw worden weergegeven in zoekresultaten. Tijdens de black-outperiode crawlt Google de pagina's opnieuw en worden de in het cachegeheugen opgeslagen pagina's en fragmenten vernieuwd.
 6. Klik op Verzoek verzenden. Het kan een dag duren voordat het verzoek wordt verwerkt, maar we kunnen niet garanderen dat het verzoek wordt ingewilligd. Kom later terug om de status van het verzoek te controleren. Als uw verzoek is afgewezen, klikt u op Meer informatie om de uitleg daarvan weer te geven. Uw verzoek kan bijvoorbeeld zijn geweigerd omdat de URL die u heeft ingediend, niet voldeed aan de vereisten voor het type blokkering dat u heeft aangevraagd. Het is ook mogelijk dat u een ander type verzoek moet indienen om een specifieke URL te laten blokkeren.
 7. Verzend aanvullende verwijderingsverzoeken voor pseudoniem-URL's voor die pagina, evenals voor varianten in hoofdlettergebruik voor URL's die uw server verwerkt. De volgende URL's kunnen bijvoorbeeld allemaal verwijzen naar dezelfde pagina:
  • example.com/mijnpagina
  • example.com/MijnPagina
  • www.example.com/mijnpagina
  • example.com/pagina?1234

Als u het cachegeheugen wist of een URL verbergt, verandert het crawlschema van Googlebot of het gedrag met betrekking tot het opslaan van pagina's in het cachegeheugen niet. Wanneer u een verzoek indient om een URL tijdelijk te blokkeren, blijft Google uw URL crawlen als deze bestaat en niet wordt geblokkeerd door een andere methode (zoals een noindex-tag). Daarom is het mogelijk dat uw pagina kan worden gecrawld en opnieuw in het cachegeheugen kan worden opgeslagen voordat u uw pagina verwijdert of beveiligt met een wachtwoord. Dit betekent dat de pagina opnieuw kan worden weergegeven in zoekresultaten zodra de black-outperiode is afgelopen.

Als uw URL onbereikbaar wordt voor Googlebot, wordt aangenomen dat de pagina is verdwenen en wordt uw blokkeringsverzoek beëindigd. Een pagina die later op die URL wordt gevonden, wordt beschouwd als nieuwe pagina die kan worden weergegeven in zoekresultaten van Google.

Verwijdering definitief maken

De tool 'URL's verwijderen' zorgt alleen voor tijdelijke verwijdering. Als u content of een URL definitief van Google Zoeken wilt verwijderen, moet u een of meer van de volgende aanvullende acties uitvoeren:

 • Verwijder of update de daadwerkelijke content op uw site (afbeeldingen, pagina's, directory's) en zorg ervoor dat uw webserver een HTTP-statuscode 404 (Niet gevonden) of 410 (Verdwenen) retourneert. Niet-HTML-bestanden (zoals pdf's) moeten volledig van uw server worden verwijderd. (Meer informatie over HTTP-statuscodes.)
 • Blokkeer de toegang tot de content, bijvoorbeeld door een wachtwoord te vereisen.
 • Gebruik de noindex-metatag om aan te geven dat de pagina niet moet worden geïndexeerd. Dit is minder veilig dan de andere methoden.

URL-blokkering annuleren

Als u de blokkering van 90 dagen in de zoekresultaten moet annuleren, kunt u naar de statuspagina van de tool gaan en op Opnieuw opnemen naast een ingewilligd verzoek klikken. Het kan enkele dagen duren voordat verzoeken worden verwerkt.

Misbruik van de tool 'URL's verwijderen'

De tool 'URL's verwijderen' is bedoeld als eerste stap voor content die dringend moet worden geblokkeerd, bijvoorbeeld als deze vertrouwelijke gegevens bevat die per ongeluk openbaar zijn gemaakt. Als u de tool voor andere doeleinden gebruikt, kan dit problemen met uw site veroorzaken.

 • Gebruik de tool niet om achtergebleven rommel op te ruimen, zoals oude pagina's waarvoor een 404-melding wordt weergegeven. Als u onlangs uw site heeft gewijzigd en nu verouderde URL's in de index heeft, zien de crawlers van Google dit wanneer we uw URL's opnieuw crawlen. Die pagina's verdwijnen op natuurlijke wijze uit onze zoekresultaten. U hoeft hiervoor geen dringende update aan te vragen.
 • Gebruik de tool niet om crawlfouten te verhelpen die worden vermeld in uw Search Console-account. Met de tool voor het blokkeren van URL's worden URL's geblokkeerd voor de zoekresultaten van Google en niet verwijderd uit uw Search Console-account. U hoeft URL's niet handmatig uit dit rapport te verwijderen. Ze verdwijnen in de loop der tijd op natuurlijke wijze.
 • Gebruik de tool niet om helemaal opnieuw te beginnen met uw site. Als u zich zorgen maakt omdat uw site een waarschuwing heeft ontvangen of wanneer u helemaal opnieuw wilt beginnen nadat u een domein van iemand anders heeft gekocht, raden we u aan een verzoek tot heroverweging in te dienen om ons te laten weten wat het probleem was en wat er is gewijzigd.
 • Gebruik de tool niet om uw site offline te halen nadat deze is gehackt. Als uw site is gehackt en u af wilt van verkeerde URL's die zijn geïndexeerd, gebruikt u de tool voor het blokkeren van URL's om nieuwe URL's te blokkeren die de hacker heeft gemaakt, bijvoorbeeld http://www.example.com/buy-cheap-cialis-skq3w598.html. We raden u echter af uw volledige site te blokkeren of URL's te blokkeren die u op den duur wel wilt laten indexeren. In plaats daarvan ruimt u de rommel op die de hacker heeft achtergelaten en laat u ons uw site opnieuw crawlen. Meer informatie over omgaan met een gehackte site.
 • Gebruik de tool niet om de juiste versie van uw site te laten indexeren. Veel sites maken dezelfde HTML-content of bestanden toegankelijk via verschillende URL's. Als u dit doet en geen duplicaten wilt weergeven in zoekresultaten, bekijkt u onze aanbevolen methoden voor het gebruik van canonieke URL's. Gebruik de tool voor het blokkeren van URL's niet om de URL's te blokkeren die u niet wilt weergeven in zoekresultaten. Als u dit wel doet, blijft uw favoriete versie van een pagina niet behouden, maar kunnen alle versies (http/https en met/zonder www) van een URL worden verwijderd.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?