Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Nástroj Odstranit adresy URL

Dočasné zablokování výsledků vyhledávání z webů, které vlastníte

Nástroj Odstranit adresy URL umožňuje dočasně z výsledků Vyhledávání Google zablokovat stránky na webech, které vlastníte. Pokyny pro weby, které nevlastníte naleznete zde.

 • Úspěšná žádost blokuje obsah jen po dobu přibližně 90 dní. Po uplynutí této doby se informace ve výsledcích Vyhledávání Google mohou znovu zobrazovat (viz sekce Trvalé odstranění).
 • Abyste tento nástroj mohli použít, musíte být ve službě Search Console vlastníkem služby s odpovídající adresou URL. Pokud jím nejste, postupujte podle těchto pokynů.

Postup dočasného zablokování stránky služby ve službě Search Console z Vyhledávání Google:

 1. Otevřete nástroj Odstranit adresy URL.
 2. Klikněte na Dočasně skrýt.
 3. Zadejte relativní cestu požadovaného obrázku, stránky nebo adresáře. Platí následující pravidla:
  • V adrese URL se rozlišují malá a velká písmena. Adresa example.com/Stranka není stejná jako example.com/stranka.
  • V adrese URL nezahrnujte fragmenty (stranka#fragment). Fragmenty jsou ignorovány.
  • Cesta je relativní vzhledem ke kořenové úrovni služby v Search Console a měla by zahrnovat počáteční lomítko (/).
  • Chcete-li skrýt jednu stránku, musíte zadat její přesnou adresu URL včetně přípony (například .html). Zablokováním adresy cesta/stranka, NEZABLOKUJETE následující adresy URL: cesta/Stranka, cesta/stranka?1234, cesta/stranka.html.
  • Budou zablokovány varianty s protokolem http i https a se subdoménou www i bez ní. Pokud tedy zadáte adresu „example.com/stranka“ budou zablokovány adresy https://example.com/stranka, http://example.com/stranka, https://www.example.com/stranka a http://www.example.com/stranka.
  • Pokud se rozhodnete skrýt adresář, budou blokovány všechny soubory i adresáře začínající zadaným řetězcem. Pokud tedy zadáte /slozka, budou blokovány cesty /slozka/soubor, slozka_se_soubory/soubor i /slozka.html.
  • Chcete-li skrýt celý web, ponechte cestu prázdnou.
  • Snažte se zadat adresu URL přesně tak, jak se zobrazuje ve výsledcích Vyhledávání Google.
 4. Klikněte na Pokračovat.
 5. Pokud neskrýváte celý web, budete vyzváni, abyste vybrali jednu z těchto akcí:
  • Dočasně skrýt stránku z výsledků vyhledávání a odstranit ji z mezipaměti: Skryje stránku z výsledků vyhledávání Google zhruba na 90 dní a také vymaže kopii stránky uloženou v mezipaměti a její úryvek. Po uplynutí období blokování se stránka může ve výsledcích vyhledávání znovu zobrazit. Během období blokování Google stránku znovu projde a obnoví její kopii v mezipaměti i úryvek, ale před uplynutím tohoto období je nebude zobrazovat.
  • Odebrat stránku pouze z mezipaměti: Vymaže stránku z mezipaměti a její úryvek, ale neodstraní stránku z výsledků vyhledávání. Google verzi stránky v mezipaměti i úryvek obnoví.
  • Dočasně skrýt adresář: Zhruba na 90 dní z výsledků vyhledávání skryje celý adresář a také vymaže stránky v mezipaměti a úryvky všech stránek v uvedeném adresáři. Po uplynutí období blokování se adresář může ve výsledcích vyhledávání znovu zobrazit. Během období blokování Google stránky znovu projde a obnoví jejich kopie v mezipaměti i úryvky.
 6. Klikněte na Odeslat požadavek. Zpracování žádosti může trvat až dva dny. Nelze ale zaručit, že bude schválena. Stav žádosti proto pravidelně kontrolujte. Pokud byla žádost zamítnuta, kliknutím na odkaz Další informace zobrazíte vysvětlení. Žádost mohla být zamítnuta například proto, že odeslaná adresa URL nesplňovala požadavky pro typ blokování, který jste požadovali. Je také možné, že je za účelem úspěšného zablokování konkrétní adresy URL potřeba zadat jiný typ žádosti.
 7. Pro každou alternativní adresu URL stránky i pro každou verzi adresy URL s jinou kombinací velkých a malých písmen, kterou váš server zpracovává, je třeba odeslat samostatnou žádost. Například všechny následující adresy URL mohou směřovat na stejnou stránku:
  • example.com/mojestranka
  • example.com/MojeStranka
  • www.example.com/mojestranka
  • example.com/stranka?1234

Vymazání mezipaměti ani skrytí adresy URL nezmění plán procházení Googlebotem ani jeho chování při ukládání stránky do mezipaměti. Když požádáte o dočasné blokování adresy URL, která stále existuje a není blokována pomocí jiné metody (například značkou noindex), Google bude adresu URL i nadále procházet. Může se proto stát, že stránku projdeme a znovu uložíme do mezipaměti, než ji stačíte odstranit nebo ochránit heslem. V takovém případě se pak po uplynutí období dočasného blokování ve výsledcích vyhledávání znovu zobrazí.

Pokud vaše stránka bude pro Googlebota nedostupná, bude Google předpokládat, že byla odstraněna, a žádost o blokování bude ukončena. Stránka, kterou na dané adrese URL nalezneme později, bude považována za novou stránku, která se ve výsledcích vyhledávání Google může zobrazovat.

Trvalé odstranění

Nástroj na odstranění adres URL slouží pouze k dočasnému odstranění. Chcete-li obsah nebo adresu URL odstranit z vyhledávání Google trvale, musíte provést alespoň jednu následující akci:

 • Odstranit nebo aktualizovat obsah webu (obrázky, stránky, adresáře) a zajistit, aby webový server vracel stavový kód HTTP 404 (Nenalezeno) nebo 410 (Již neexistuje). Soubory jiného typu než HTML (například soubory PDF) by ze serveru měly být zcela odstraněny. (Další informace o stavových kódech HTTP)
 • Zablokovat přístup k obsahu, například vyžadováním hesla.
 • Pomocí metaznačky noindex označit, že se stránka nemá indexovat. Tato metoda je méně bezpečná než ostatní metody.

Zrušení blokování adresy URL

Pokud chcete 90denní blokování z výsledků vyhledávání zrušit, můžete v nástroji přejít na stránku se stavem a vedle úspěšné žádosti kliknout na Znovu zahrnout. Zpracování žádosti trvá několik dní.

Nesprávné používání nástroje Odstranit adresy URL

Nástroj na odstranění adres URL je určen jako první krok pro obsah, který je třeba urgentně zablokovat – například pokud obsahuje důvěrné údaje, které byly omylem zveřejněny. Využívání nástroje k jiným účelům může vašemu webu způsobit problémy.

 • Nepoužívejte nástroj k úklidu nepořádku, jako jsou například staré stránky, které vracejí kód 404. Pokud jste web nedávno změnili a v indexu zůstaly nějaké staré adresy URL, prohledávače Googlu to při procházení vašich adres URL zjistí a příslušné stránky časem z výsledků vyhledávání přirozeně vypadnou. Není třeba žádat o naléhavou aktualizaci.
 • Nepoužívejte nástroj k řešení chyb procházení z účtu Search Console. Nástroj na blokování blokuje adresy URL z výsledků vyhledávání na Googlu, nikoli z účtu služby Search Console. Adresy URL z tohoto přehledu není potřeba ručně odebírat. Postupně přirozeně vypadnou.
 • Nepoužívejte nástroj k tomu, abyste s webem „začali znovu od začátku“. Pokud se obáváte, že proti vašemu webu mohl být proveden ruční zásah, nebo chcete po zakoupení domény od někoho jiného začít od nuly, doporučujeme vám vyplnit žádost o přehodnocení a napsat nám, co vás znepokojuje nebo k jakým změnám ohledně webu došlo.
 • Nepoužívejte nástroj k přepnutí webu do režimu „offline“ po napadení. Pokud byl váš web napaden a chcete se zbavit škodlivých adres URL, které byly indexovány, můžete nástroj na blokování adres URL použít k zablokování všech nových adres URL, které vytvořil hacker – například http://www.example.com/kupte-si-levne-viagru-skq3w598.html. Nedoporučujeme však blokovat celý web nebo adresy URL, které budete chtít v budoucnu indexovat. Místo toho napadené stránky vyčistěte a nechte nás znovu je projít. Další informace o řešení problémů s napadenými stránkami
 • Nepoužívejte nástroj k tomu, abyste dosáhli indexování správné „verze“ svého webu. Mnoho stránek zpřístupňuje stejný obsah ve formátu HTML prostřednictvím různých adres URL. Pokud to je i váš případ a nechcete, aby se v našich výsledcích vyhledávání zobrazovaly duplikáty, projděte si naše doporučené metody kanonizace. Nepoužívejte nástroj na blokování adres URL k blokování těch adres, které nechcete zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Vaše oblíbená verze stránky nemusí být zachována. Může dojít k odebrání všech verzí adresy URL (se schématem http i https a se subdoménou www i bez ní).
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?