Rich snippets - Producten

Nieuw! Met schema.org kunt u een veel breder scala aan itemtypen markeren op uw pagina's, met een vocabulary die Google, Microsoft en Yahoo! allemaal kunnen herkennen. Meer informatie. (Google biedt echter nog steeds ondersteuning voor uw bestaande rich snippets-markeringen.)

Als u verkoper bent, kunt u Google voorzien van gedetailleerde productgegevens die we kunnen gebruiken om rich snippets (bijvoorbeeld prijs, beschikbaarheid en recensiebeoordelingen) weer te geven op onze zoekresultatenpagina's.

Met rich snippets kunt u:

 • Potentiële kopers aantrekken terwijl ze op Google zoeken naar producten die ze kunnen kopen.
 • Uw productvermeldingen gratis indienen.
 • Uw productgegevens beheren. U kunt ervoor zorgen dat uw productgegevens correct en actueel blijven, zodat uw klanten de relevante, actuele producten kunnen vinden waarnaar ze op zoek zijn.

In dit artikel wordt beschreven hoe u de Google-vocabulary voor producten kunt gebruiken om uw productgegevens te markeren op een productpagina (een pagina die één product bevat) of een samengevoegde aanbiedingspagina (een pagina waarop één product wordt vermeld, samen met informatie over verschillende verkopers die dat product aanbieden). Google biedt ook ondersteuning voor hProduct (microformats) en GoodRelations.

Gebruiksrichtlijnen

Het doel van rich snippets voor producten is gebruikers voorzien van aanvullende informatie over een specifiek product, zoals de prijs van een product, de beschikbaarheid (of het product op voorraad is) en beoordelingen en opmerkingen van recensenten.

De volgende richtlijnen zijn van toepassing op productfragmenten:

 • Wanneer u productopmaak gebruikt, moet het hoofdonderwerp van de pagina een specifiek product zijn en geen categorie producten of lijst met producten. Productopmaak op pagina's met lijsten of categorieën wordt niet ondersteund.
 • Het product moet rechtstreeks op de pagina kunnen worden gekocht. We ondersteunen geen productopmaak voor pagina's waarbij een gebruiker een afzonderlijke site van de verkoper moet bezoeken of offline contact met de verkoper moet opnemen om een product te kunnen kopen.
 • Producten met betrekking tot inhoud voor volwassenen worden niet ondersteund.
 • Als het product is gerecenseerd door één recensent, moet de naam van de recensent een geldige naam zijn voor een persoon (bijvoorbeeld 'Jannes Smit') of een team/organisatie (zoals 'CNET-recensieteam'). '50 procent korting op koopzondag' is bijvoorbeeld geen geldige naam.

Over productaanbiedingen

Een productaanbieding bestaat uit productinformatie (details over het product zelf, zoals de naam, het merk en het model) plus één van de volgende:

 • Aanbieding (prijs en andere aanbiedingsinformatie).
 • Samengevoegde aanbieding (samengevoegde details over meerdere aanbiedingen voor hetzelfde product, waaronder de laagste en hoogste beschikbare prijzen).

Een product kan een aanbieding of samengevoegde aanbieding bevatten. Een aanbieding of een samengevoegde aanbieding kan een of meer producten bevatten. Gebruik de structuur die het beste werkt voor uw inhoud. Vetgedrukte eigenschappen zijn vereist.

Product


Eigenschap Beschrijving
name De naam van het product.
image De URL van een productfoto.
description De productbeschrijving.
brand Het merk van het product. Kan geneste organisatiegegevens bevatten. Google raadt u aan brand en ten minste één identifier voor elk product op te nemen.
category De productcategorie, zoals 'Boeken-fictie', 'Gereedschap' of 'Auto's'. U kunt meerdere categorieën toevoegen. Elke waarde wordt geaccepteerd, maar Google herkent de categorieën die worden beschreven in dit artikel.
review Een geneste samengevoegde recensie van het product (bijvoorbeeld de gemiddelde beoordeling). Als er meerdere recensies van het product zijn, kunt u samengevoegde recensiegegevens (zoals de gemiddelde beoordeling van alle gebruikers) markeren met de eigenschap voor een samengevoegde recensie in plaats van met eigenschappen voor afzonderlijke recensies.
identifier De product-ID. Google raadt u aan brand en ten minste één identifier voor elk product op te nemen.

Herkende typen zijn onder andere:

 • asin
 • isbn
 • mpn
 • sku
 • upc
offerDetails Een aanbieding om het product te verkopen. Bevat een geneste aanbieding of samengevoegde aanbieding.

Aanbieding


Eigenschap Beschrijving
price De prijs van het product. Een zwevende-kommagetal. U kunt een decimale punt ('.') of komma (',') als scheidingsteken gebruiken.
priceCurrency De valuta die wordt gebruikt om de productprijs te beschrijven, in ISO-notatie van drie letters.
priceValidUntil De datum (in ISO-datumnotatie) waarna de prijs niet langer beschikbaar is. (Uw productfragment wordt mogelijk niet weergegeven als de eigenschap 'priceValidUntil' een datum in het verleden aangeeft.)
seller De verkoper van het product. Kan een persoon of organisatie bevatten.
condition U kunt elke gewenste tekst opgeven. Als het kenmerk condition wordt gebruikt, moet de waarde van het kenmerk content een van de volgende herkende waarden zijn:
 • new
 • used
 • refurbished

Bijvoorbeeld:

<span itemprop="condition" content="new">Splinternieuw!</span>
availability U kunt elke gewenste tekst opgeven, maar de waarde van het kenmerk content moet een van de volgende herkende waarden zijn:
 • out_of_stock
 • in_stock
 • instore_only
 • preorder
quantity Het aantal items dat beschikbaar is voor deze aanbieding.
offerURL Een URL naar de webpagina van het product (waarop de aanbieding wordt vermeld). (Gebruik offerURL niet voor markeringen die op de productpagina zelf worden weergegeven.)
identifier De product-ID. Google raadt u aan brand en ten minste één identifier voor elk product op te nemen.

Herkende typen zijn onder andere:

 • asin
 • isbn
 • mpn
 • upc
 • sku
itemOffered Het item dat wordt verkocht. Gewoonlijk bevat dit een genest product, maar het kan ook andere itemtypen of vrije tekst bevatten.

Offer-aggregate


Eigenschap Beschrijving
lowPrice De laagste prijs van alle beschikbare aanbiedingen. Een zwevende-kommagetal.
highPrice De hoogste prijs van alle beschikbare aanbiedingen. Een zwevende-kommagetal.
priceCurrency De valuta die wordt gebruikt om de productprijs te beschrijven, in ISO-notatie van drie letters.
offerCount Het aantal aanbiedingen voor het product.
condition U kunt elke gewenste tekst opgeven. De waarde van het kenmerk content moet echter een van de volgende herkende waarden zijn:
 • new
 • used
 • refurbished

Bijvoorbeeld:

<span itemprop="condition" content="new">Splinternieuw!</span>
offerURL Een URL naar de webpagina van het product (waarop de aanbieding of de samengevoegde aanbieding wordt vermeld). (Gebruik offerURL niet voor markeringen die op de productpagina zelf worden weergegeven.)
identifier De product-ID. Google raadt u aan brand en ten minste één identifier voor elk product op te nemen.

Herkende typen zijn onder andere:

 • asin
 • isbn
 • mpn
 • upc
 • sku
itemOffered Het item dat wordt verkocht. Gewoonlijk bevat dit een genest product, maar het kan ook andere itemtypen of vrije tekst bevatten.

Voorbeelden

Dit artikel bevat voorbeelden voor het volgende:

Pagina met één product

De volgende HTML-code beschrijft een Acme-aambeeld, met de aanlokkelijke prijs van € 119,99, dat wordt verkocht door de online winkel Zakelijke Objecten.

Acme Zakelijk aambeeld
<img src="anvil_executive.jpg"/>
Het zakelijke aambeeld van Acme, dat gestroomlijnder is dan het klassieke aambeeld, is perfect 
voor de zakelijke reiziger die iets van grote hoogte omlaag wil gooien.
Categorie: Aambeelden
Productnummer: 925872
Gemiddelde beoordeling: 4,4 op basis van 89 recensies

Normale prijs: € 179,99
Actieprijs: € 119,99 (Actie eindigt 5 november!)
Verkrijgbaar via: Zakelijke Objecten
Staat: tweedehands, in uitstekende staat
Op voorraad! Bestel nu!

Hier volgt dezelfde inhoud, gemarkeerd met eigenschappen voor het product en de aanbieding. Dit voorbeeld bestaat uit een product (het Acme Zakelijke aambeeld) met een geneste aanbieding. U kunt desgewenst in plaats hiervan een aanbieding met een genest product maken.

<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Product">
 <span itemprop="brand">Acme</span> <span itemprop="name">Zakelijk
  aambeeld</span>
 <img itemprop="image" src="anvil_executive.jpg" />

 <span itemprop="description">Het Zakelijke aambeeld, gestroomlijnder dan het klassieke aambeeld van Acme, is 
  perfect voor de zakelijke reiziger
  die iets van grote hoogte omlaag wil gooien.
 </span>
 Categorie: <span itemprop="category" content="Hardware en gereedschap > Aambeelden">Aambeelden</span>
 Productnummer: <span itemprop="identifier" content="mpn:925872">
  925872</span>
 <span itemprop="review" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review-aggregate">
  <span itemprop="rating">4,4</span> sterren, op basis van <span itemprop="count">89
   </span> recensies
 </span>

 <span itemprop="offerDetails" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Offer">
  Normale prijs: € 179,99
  <meta itemprop="priceCurrency" content="EUR" />
  $<span itemprop="price">119,99</span>
  (Actie eindigt op <time itemprop="priceValidUntil" datetime="2020-11-05">
   5 november!</time>)
  Verkrijgbaar via: <span itemprop="seller">Zakelijke Objecten</span>
  Staat: <span itemprop="condition" content="used">Tweedehands, 
   in uitstekende staat</span>
  <span itemprop="availability" content="in_stock">Op voorraad! Bestel nu!</span>
 </span>
</div>

Dit voorbeeld werkt als volgt.

 • Op de eerste regel geeft <itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Product"> aan dat de HTML-inhoud tussen de <div> -tags een product vertegenwoordigt. itemscope geeft aan dat de inhoud tussen de <div> -tags een item beschrijft en itemtype="http://data-vocabulary.org/Product" geeft aan dat het item een product is.
 • In het voorbeeld worden de eigenschappen van het product vermeld, zoals de naam, het merk en de prijs. Voor het labelen van recensie-eigenschappen wordt aan elk element dat een van deze eigenschappen bevat (zoals <div> of <span>) een kenmerk itemprop toegewezen waarmee een eigenschap wordt aangeduid. Bijvoorbeeld <span itemprop="brand">.
 • Het voorbeeld bevat ook een geneste samengevoegde recensie (itemprop="review" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review-aggregate") en een geneste aanbieding (itemprop="offerDetails" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Offer"), die specifieke informatie beschrijft, zoals de prijs, staat en beschikbaarheid. Meer informatie over geneste items.

Product-ID's

Geef als volgt zowel type (bijvoorbeeld SKU of MPN) als waarde op in het kenmerk content , gescheiden voor een dubbelepunt:

<span itemprop="identifier" content="mpn:12345-6789">
 Het artikelnummer van de fabrikant is 12345-6789</span>

Niet-zichtbare tekst

Over het algemeen gebruikt Google alleen gemarkeerde gegevens die zichtbaar zijn voor de gebruiker. Verborgen gegevens worden genegeerd. In sommige omstandigheden kan het echter handig zijn zowel een machineleesbare als een door mensen leesbare versie van uw inhoud te leveren. Hoewel de tekstreeks 'Verjaardag van Elvis' bijvoorbeeld betekenisvol is voor veel menselijke lezers, heeft 1935-01-08 veel meer betekenis voor zoekmachines. Menselijke lezers kunnen ook de betekenis van het $-symbool afleiden, maar het kan nuttig zijn zoekmachines te laten weten of uw prijzen in peso's of dollars zijn.

Google herkent specifieke machineleesbare waarden voor de volgende producttags:

 • category
 • priceValidUntil
 • priceCurrency
 • price
 • identifier
 • condition

In het volgende voorbeeld wordt de staat van een item beschreven. Hierbij wordt Google voorzien van de machineleesbare waarde used terwijl de tekstequivalent (Tweedehands, maar in uitstekende staat) wordt weergegeven voor menselijke lezers.

<span itemprop="condition" content="used">Tweedehands, maar in uitstekende staat</span>

Gebruik de tag meta om inhoud te specificeren die helemaal niet zichtbaar is op de pagina. Ga als volgt te werk om aan Google te laten weten dat uw prijs in euro's is:

<meta itemprop="priceCurrency" content="EUR" />

Geef voor datums en tijden de datum in ISO-datumnotatie als volgt op in het element time :

<time itemprop="priceValidUntil" datetime="2020-11-05">5 november 2020</time>

(Uw productfragment wordt mogelijk niet weergegeven als de eigenschap priceValidUntil een datum in het verleden aangeeft.)

Aggregatorpagina voor winkelen (één product, meerdere verkopers, verschillende prijzen)

De volgende HTML-code beschrijft het Zakelijke aambeeld van Acme en levert aanbiedingsinformatie van meerdere verkopers, waaronder de hoogste en laagste beschikbare prijzen.

Acme Zakelijk aambeeld
<img src="anvil_executive.jpg" />
Gemiddelde beoordeling: 4,4 op basis van 89 recensies
Beschikbaar bij 12 verkopers
Prijzen variërend van € 119 tot € 199,99

Hier volgt dezelfde inhoud, gemarkeerd met eigenschappen voor het product en de samengevoegde aanbieding.

<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Product">
 <span itemprop="brand">ACME</span> <span itemprop="name">Zakelijk aambeeld</span>
 <img itemprop="image" src="anvil_executive.jpg" />

 <span itemprop="review" itemscope
  itemtype="http://data-vocabulary.org/Review-aggregate">
 Gemiddelde beoordeling: <span itemprop="rating">4,4</span>, op basis van
 <span itemprop="count">89</span> recensies
 </span>

 <span itemprop="offerDetails" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Offer-aggregate">
 van $<span itemprop="lowPrice">119,99</span> tot 
 $<span itemprop="highPrice">199,99</span>
 <meta itemprop="priceCurrency" content="EUR" />
 </span>
</div>

Dit voorbeeld werkt als volgt:

 • Op de eerste regel geeft <itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Product"> aan dat de HTML-inhoud tussen de <div> -tags een product vertegenwoordigt. itemscope geeft aan dat de inhoud tussen de <div> -tags een item beschrijft en itemtype="http://data-vocabulary.org/Product" geeft aan dat het item een product is.
 • In het voorbeeld worden de eigenschappen van het product vermeld, zoals de naam en het merk. Voor het labelen van recensie-eigenschappen wordt aan elk element dat een van deze eigenschappen bevat (zoals <div> of <span>) een kenmerk itemprop toegewezen waarmee een eigenschap wordt aangeduid. Bijvoorbeeld <span itemprop="brand">.
 • Het voorbeeld bevat een geneste samengevoegde aanbieding (itemprop="Offer-aggregate" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Offer-aggregate"), die de laagste en hoogste prijzen aangeeft die worden aangeboden door verkopers. Meer informatie over geneste items.
 • Het voorbeeld bevat ook een geneste samengevoegde recensie (itemprop="review" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review-aggregate").

Niet-zichtbare tekst

Over het algemeen gebruikt Google alleen gemarkeerde gegevens die zichtbaar zijn voor de gebruiker. Verborgen gegevens worden genegeerd. In sommige omstandigheden kan het echter handig zijn zowel een machineleesbare als een door mensen leesbare versie van uw inhoud te leveren. Hoewel de tekstreeks 'Verjaardag van Elvis' bijvoorbeeld betekenisvol is voor veel menselijke lezers, heeft 1935-01-08 veel meer betekenis voor zoekmachines. Menselijke lezers kunnen ook de betekenis van het $-symbool afleiden, maar het kan nuttig zijn zoekmachines te laten weten of uw prijzen in peso's of dollars zijn.

Google herkent specifieke machineleesbare waarden voor de volgende producttags:

 • category
 • priceValidUntil
 • priceCurrency
 • price
 • identifier
 • condition

In het volgende voorbeeld wordt de staat van een item beschreven. Hierbij wordt Google voorzien van de machineleesbare waarde used terwijl het tekstequivalent (Tweedehands, maar in uitstekende staat) wordt weergegeven voor menselijke lezers.

<span itemprop="condition" content="used">Tweedehands, maar in uitstekende staat</span>

Gebruik de tag meta om inhoud te specificeren die helemaal niet zichtbaar is op de pagina. Ga als volgt te werk om aan Google te laten weten dat uw prijs in euro's is:

<meta itemprop="priceCurrency" content="EUR" />

Geef voor datums en tijden de datum in ISO-datumnotatie als volgt op in het element time:

<time itemprop="priceValidUntil" datetime="2020-11-05">5 november 2020</time>

(Uw productfragment wordt mogelijk niet weergegeven als de eigenschap priceValidUntil een datum in het verleden aangeeft.)