Bỏ chặn trang bị tệp robots.txt chặn

Nếu quy tắc trong tệp robots.txt chặn trang của bạn thì có thể trang đó sẽ không xuất hiện trong kết quả trên Google Tìm kiếm. Đồng thời, trong một số trường hợp hiếm gặp, kết quả sẽ không chứa nội dung mô tả.

1. Xác nhận rằng trang bị tệp robots.txt chặn

Nếu bạn đã xác minh quyền sở hữu trang web trong Search Console:

 1. Mở Công cụ kiểm tra URL.
 2. Kiểm tra URL xuất hiện cho trang đó trong kết quả tìm kiếm trên Google. Hãy nhớ chọn tài sản chứa URL này trong Search Console.
 3. Trong kết quả kiểm tra, hãy xem trạng thái của phần Lập chỉ mục trang. Nếu thấy trạng thái Bị chặn bằng tệp robots.txt thì tức là bạn đã xác nhận được vấn đề. Hãy chuyển sang phần tiếp theo để khắc phục.

Nếu bạn chưa xác minh trang web của mình trong Search Console:

 1. Tìm trình xác thực tệp robots.txt.
 2. Trong trình xác thực, hãy nhập URL của trang bị thiếu nội dung mô tả. Sử dụng URL xuất hiện cho trang đó trong kết quả tìm kiếm trên Google.
 3. Nếu trình xác thực cho biết trang bị chặn khỏi Google, thì bạn đã xác nhận được vấn đề. Hãy chuyển sang phần tiếp theo để khắc phục.

2. Sửa quy tắc

 1. Sử dụng trình xác thực tệp robots.txt để tìm hiểu xem quy tắc nào đang chặn trang của bạn cũng như tìm vị trí của tệp robots.txt.
 2. Chỉnh sửa hoặc xoá quy tắc đó:
  • Nếu bạn đang dùng một dịch vụ lưu trữ trang web (ví dụ: nếu trang web của bạn được lưu trữ trên Wix, Joomla hoặc Drupal) thì chúng tôi không thể hướng dẫn chính xác cách cập nhật tệp robots.txt của bạn vì mỗi dịch vụ lưu trữ đó lại có cách thức riêng. Hãy tìm trong tài liệu của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ để biết cách bỏ chặn trang hoặc trang web của bạn trước Google. Bạn có thể tìm kiếm theo những cụm từ sau: "robots.txt tên_nhà_cung_cấp" hoặc "bỏ chặn trang trên Google tên_nhà_cung_cấp". Cụm từ tìm kiếm ví dụ: robots.txt Wix
  • Nếu bạn có thể trực tiếp sửa đổi tệp robots.txt, hãy xoá hoặc cập nhật quy tắc đó theo cú pháp dành cho tệp robots.txt.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
14797526748375723734
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
83844