Truy cập dữ liệu Search Console trong Google Analytics

Nếu bạn liên kết một thuộc tính Google Analytics với một trang web trong tài khoản Search Console, bạn sẽ có thể xem dữ liệu Search Console trong báo cáo Google Analytics của mình. Bạn cũng sẽ có thể truy cập báo cáo Google Analytics trực tiếp từ các Liên kết đến trang web của bạn và trang Liên kết trang web trong Search Console. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể liên kết một trang web; bạn không thể liên kết một ứng dụng.

 

Liên kết thuộc tính

 

Bạn phải là chủ sở hữu của thuộc tính Google Analytics để có thể liên kết nó với một trang web trong Search Console.

Bạn có thể mở trang liên kết Google Analytics từ menu thả xuống cài đặt thuộc tính Settings trong Search Console.

Khi bạn liên kết trang web trong tài khoản Search Console của mình với một thuộc tính Google Analytics, theo mặc định, dữ liệu Search Console sẽ được bật cho tất cả hồ sơ được liên kết với thuộc tính đó. Do vậy, bất kỳ ai có quyền truy cập vào thuộc tính Google Analytics đó đều có thể xem dữ liệu Search Console cho trang web đó. Ví dụ: nếu một quản trị viên Google Analytics thêm một người dùng vào một hồ sơ, người dùng đó có thể xem dữ liệu Search Console trong báo cáo Tối ưu hóa tìm kiếm.

Chỉ có thể liên kết một trang web với một thuộc tính và ngược lại. Việc tạo một liên kết mới sẽ xóa liên kết đã tồn tại trước đó.

Mỗi thuộc tính Google Analytics có thể có một số chế độ xem. Khi bạn liên kết trang web với thuộc tính, việc nhấp vào một liên kết đến Google Analytics từ Search Console sẽ đưa bạn đến chế độ xem mặc định của thuộc tính đó. (Nếu trước đó bạn đã liên kết trang web của bạn với một chế độ xem khác thì giờ việc nhấp vào một liên kết sẽ đưa bạn đến chế độ xem mặc định để thay thế. Nếu bạn muốn một chế độ xem khác, bạn có thể chuyển giữa các chế độ xem từ trong Google Analytics.)

Nếu trang web của bạn đã được liên kết với một thuộc tính Google Analytics, điều này có thể vì một số lý do. Có thể bạn đã sử dụng Google Analytics để liên kết thuộc tính này với trang web hoặc một chủ sở hữu trang web khác đã thực hiện liên kết.

Nếu trang web của bạn được liên kết với một thuộc tính Analytics bạn không nhận ra (và không muốn), điều này có thể là do một chủ sở hữu trang web khác đã liên kết trang web với một thuộc tính Analytics bạn không sở hữu. Trong trường hợp này, bạn có thể xóa liên kết và tạo một liên kết mới.

Nếu trang web của bạn từng được liên kết với một thuộc tính, nhưng hiện tại thì không, lý do có thể là thuộc tính này sau đó đã được liên kết với một trang web khác. (Hãy nhớ rằng chỉ có thể liên kết một trang web với một thuộc tính. Việc tạo một liên kết mới sẽ xóa liên kết đã tồn tại trước đó.)

Bạn cũng có thể tạo liên kết bằng cách sử dụng trang quản trị Analytics nếu bạn là quản trị viên tài khoản cho thuộc tính Google Analytics.

Quản trị viên tài khoản Google Analytics có thể di chuyển thuộc tính Analytics của họ từ một tài khoản Analytics sang một tài khoản khác. Bất kỳ sản phẩm Search Console được liên kết nào sẽ duy trì tính liên kết của chúng trong khi di chuyển. Sau khi di chuyển, bất kỳ người dùng nào của tài khoản Analytics mới đều sẽ có thể xem dữ liệu từ sản phẩm Search Console được liên kết mà không cần thông báo trong Search Console. Tìm hiểu thêm.

 

Xóa dữ liệu Search Console khỏi Google Analytics

Để xóa dữ liệu Search Console từ một thuộc tính Google Analytics, hãy bỏ liên kết bằng cách sử dụng trang liên kết của Search Console, hoặc quản lý liên kết trong trang quản trị Analytics (nếu bạn là quản trị viên cho thuộc tính Google Analytics).

Tại sao dữ liệu Search Console không khớp với dữ liệu Google Analytics?

Dữ liệu Search Console có thể khác với dữ liệu được hiển thị trong các công cụ khác, như Google Analytics. Nguyên nhân của vấn đề này có thể là:

 • Search Console thực hiện một số quá trình xử lý dữ liệu bổ sung—ví dụ như để xử lý dữ liệu trùng lặp và lượt truy cập từ robot, quá trình này có thể khiến thống kê của bạn khác với thống kê trong các nguồn khác.
 • Một số công cụ, ví dụ như Google Analytics, theo dõi lưu lượng truy cập chỉ từ những người dùng đã kích hoạt JavaScript trên trình duyệt của họ.
 • Google Analytics chỉ theo dõi các lượt truy cập vào trang bao gồm mã Javascript Analytics được định cấu hình chính xác Nếu các trang trên trang web không có mã, Analytics sẽ không theo dõi lượt truy cập vào trang. Tuy nhiên, lượt truy cập vào trang không có mã theo dõi Analytics sẽ được theo dõi trong Search Console nếu người dùng truy cập vào trang qua kết quả tìm kiếm hoặc nếu Google thu thập dữ liệu hay phát hiện trang theo cách khác.
 • Một số công cụ xác định "từ khóa" theo cách khác nhau. Ví dụ:
  • Trang Từ khóa trong Search Console hiển thị các từ quan trọng nhất mà Google tìm thấy trên trang web của bạn.
  • Công cụ Từ khoá trong Google Google Ads hiển thị tổng số truy vấn của người dùng cho từ khóa đó trên web.
  • Analytics sử dụng thuật ngữ "từ khóa" để mô tả cả truy vấn trên công cụ tìm kiếm và từ khóa phải trả tiền trong Google Ads.
  • Danh sách trang Phân tích tìm kiếm trong Search Console hiển thị tổng số truy vấn tìm kiếm từ khóa trong đó trang của bạn được liệt kê trong kết quả tìm kiếm, và đây là một con số nhỏ hơn. Ngoài ra, Search Console làm tròn dữ liệu truy vấn tìm kiếm đến một hay hai chữ số quan trọng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?