รายงานประสิทธิภาพ (Google News)

ดูประสิทธิภาพของเว็บไซต์ใน Google News ติดตามเมตริก กรอง หรือแบ่งข้อมูลตามหน้าเว็บและประเทศ

รายงานประสิทธิภาพของ Google News แสดงข้อมูลจาก news.google.com และจากแอป Google News ใน Android และ iOS แต่ไม่รวมแท็บ "ข่าว" ใน Google Search ซึ่งจะอยู่ในรายงานประสิทธิภาพของ Search ที่กรองประเภทการค้นหาเป็นข่าว

หากเป็นผู้ใช้ใหม่
หากคุณเพิ่งเริ่มใช้การวิเคราะห์เว็บไซต์ โปรดเริ่มด้วยการอ่านข้อมูลเบื้องต้นที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับรายงานนี้

 

เปิดรายงานประสิทธิภาพของ Google News

 

รายงานประสิทธิภาพใน Search Console - การฝึกอบรม Google Search Console

กำหนดค่ารายงาน

มุมมองเริ่มต้นของรายงานจะแสดงการคลิก การแสดงผล และ CTR (อัตราการคลิกผ่าน) โดยเฉลี่ยของพร็อพเพอร์ตี้

 • เลือกเมตริกที่จะดูโดยเลือกเมตริกที่ต้องการเหนือแผนภูมิ เมตริกประกอบด้วยการคลิก การแสดงผล และ CTR เฉลี่ย
 • จัดกลุ่มข้อมูลโดยเลือกแท็บการจัดกลุ่มในตาราง
 • (ไม่บังคับ) กรองข้อมูลตามวันที่ หน้าเว็บ และอื่นๆ
 • (ไม่บังคับ) เปรียบเทียบกลุ่มข้อมูล เช่น คุณเปรียบเทียบการแสดงผลระหว่างบราซิลกับจีนได้
 • เปลี่ยนช่วงวันที่หากต้องการดูข้อมูลอื่นที่ไม่ได้อยู่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นค่าเริ่มต้น วิธีการคือคลิกตัวกรองวันที่ที่ด้านบนของรายงาน

เกี่ยวกับข้อมูล

 • รายงานประสิทธิภาพของ Google News แสดงข้อมูลจาก news.google.com และจากแอป Google News ใน Android และ iOS แต่ไม่รวมแท็บ "ข่าว" ใน Google Search ซึ่งจะอยู่ในรายงานประสิทธิภาพของ Search ที่ใช้ตัวกรอง "ประเภทการค้นหา = ข่าว"
 • ข้อมูลจะจำกัดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในตัวกรองวันที่ ระยะเวลาเริ่มต้นคือช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา คุณเปลี่ยนช่วงวันที่นี้ได้โดยคลิกตัวกรองวันที่แล้วเปลี่ยนช่วง
 • ข้อมูลทั้งหมดจะรวบรวมตามหน้าเว็บ ซึ่งหมายความว่าหากเว็บไซต์หนึ่งมีผลการค้นหาใน Google News หลายรายการในเซสชันของผู้ใช้รายเดียว ผลการค้นหาแต่ละรายการจะถือว่าเป็นของ URL ของหน้าเว็บที่ผลการค้นหานั้นๆ ชี้ไป (ไม่ใช่ของพร็อพเพอร์ตี้ที่มีหน้าเว็บนั้น)
 • บางครั้งข้อมูลใหม่ที่สุดในรายงานเป็นข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งหมายความว่าข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก่อนได้รับการยืนยัน ข้อมูลเบื้องต้นมักมีอายุไม่ถึง 3 วัน เมื่อถึงจุดหนึ่งข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดจะได้รับการยืนยัน จะระบุข้อมูลเบื้องต้นได้โดยวางเมาส์เหนือข้อมูลนั้นในแผนภูมิ ข้อมูลเบื้องต้นจะอยู่ทั้งในแผนภูมิและตาราง
 • ระบบกำหนดเมตริกหน้าเว็บทั้งหมดให้กับ Canonical URL ไม่ใช่หน้าเว็บที่ผู้ใช้ไปถึงเมื่อคลิกผลการค้นหา ลักษณะการทำงานนี้ส่งผลที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่
  • URL ที่ได้เครดิตในตารางจะเป็น Canonical URL
  • ข้อมูลจะแสดงในพร็อพเพอร์ตี้ที่มี Canonical URL เท่านั้น ดังนั้น หากคุณมีหน้าเว็บที่ซ้ำกัน Canonical URL จะมีข้อมูลทั้งหมดสำหรับการคลิก การแสดงผล และ CTR และ URL ที่ซ้ำกันจะแสดงค่าเหล่านั้นเป็น 0
 • วันที่ทั้งหมดเป็นวันตามเวลาเขตแปซิฟิก ไม่ใช่เวลาท้องถิ่นของผู้ใช้

เมตริก

เลือกเมตริกที่จะแสดงโดยเลือกแท็บที่ต้องการในรายงาน เมตริกที่พร้อมให้ใช้งานมีดังนี้

 • การคลิก 
  จํานวนคลิกจาก Google News ที่นำผู้ใช้มายังพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ (ดูข้อยกเว้นในเกี่ยวกับข้อมูล)
 • การแสดงผล
  จำนวนลิงก์มายังเว็บไซต์ของคุณที่ผู้ใช้เห็นใน Google News ระบบจะนับการแสดงผลเมื่อมีการเลื่อนลิงก์มาดูเท่านั้น การเลื่อนออกแล้วเลื่อนกลับมาหรือการออกจากหน้าเว็บแล้วกลับมาจะนับเป็นการแสดงผล 1 ครั้งในช่วงเซสชันเดียว (ดูข้อยกเว้นในเกี่ยวกับข้อมูล)
 • CTR เฉลี่ย
  อัตราการคลิกผ่านเท่ากับ (จํานวนคลิกทั้งหมด / จำนวนการแสดงผลทั้งหมด) หากแถวข้อมูลใดไม่มีการแสดงผล CTR จะแสดงเป็นขีดกลาง (-) เพราะ CTR จะหารด้วย 0

ความแตกต่างของข้อมูล

ความแตกต่างระหว่างผลรวมในแผนภูมิและผลรวมในตาราง

คุณอาจเห็นความแตกต่างระหว่างผลรวมในแผนภูมิและผลรวมในตารางด้วยเหตุผลต่างๆ ดังนี้

ทั่วไป

 • ในบางกรณีที่ไม่ปกติ เมื่อกรองหน้าเว็บ คุณอาจเห็นความแตกต่างระหว่างข้อมูลในแผนภูมิและในตาราง เนื่องจากระบบตัดทอนข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบการจัดกลุ่มและการกรองที่ใช้ ในกรณีที่ผลรวมต่างกันเช่นนี้ ผลรวมที่แท้จริงจะเป็นค่าใหญ่กว่าที่แสดงอยู่เป็นอย่างน้อย (และอาจมากกว่า)
 • เมื่อกรองตามหน้าเว็บ ผลรวมของ "รายการที่มี" และ "รายการที่ไม่มี" อาจรวมกันแล้วไม่เท่ากับผลรวมที่ไม่มีการกรอง เช่น การนำผลรวมของ "URL ที่มี "https://"" และ "URL ที่ไม่มี "https://"" มาบวกกันอาจน้อยกว่าผลรวมที่ไม่มีตัวกรอง URL เพราะระบบตัดทอนข้อมูลเนื่องจากข้อจำกัดในการแสดงผล
 • การเพิ่มตัวกรองที่ไม่มีประสิทธิภาพ (เช่น การกรองผลลัพธ์ไปยัง URL รากของเว็บไซต์ - "example.com/") อาจทำให้เกิดความแตกต่างของข้อมูลได้จากหลายสาเหตุ

ผลรวมในแผนภูมิสูงกว่า

 • ตารางแสดงผลลัพธ์ได้สูงสุด 1,000 แถว ดังนั้นจึงอาจไม่แสดงบางแถว

ผลรวมในตารางสูงกว่า

 • เมื่อจัดกลุ่มตารางตามหน้าเว็บ ระบบจะจัดกลุ่มผลรวมในตารางตาม URL แต่จะยังคงจัดกลุ่มผลรวมในแผนภูมิตามพร็อพเพอร์ตี้ ดังนั้นหากพร็อพเพอร์ตี้เดียวปรากฏขึ้นมาหลายครั้งในการค้นหาครั้งเดียว ระบบจะนับเป็นผลการค้นหา 1 ครั้งในแผนภูมิ แต่นับเป็นผลการค้นหาหลายครั้งในตาราง

ความแตกต่างระหว่าง Search Console และแหล่งข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลใน Search Console อาจแตกต่างจากข้อมูลที่แสดงในเครื่องมืออื่นๆ เล็กน้อย เหตุผลที่เป็นไปได้ของความแตกต่างมีดังนี้

 • อาจมีความล่าช้าระหว่างเวลาที่คำนวณตัวเลขกับเวลาที่ตัวเลขดังกล่าวปรากฏต่อผู้ดูแลเว็บ แม้ว่าข้อมูลจะเผยแพร่ตามช่วงเวลา แต่เรายังคงรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปข้อมูลที่รวบรวมจะพร้อมใช้งานใน 2-3 วัน
 • เขตเวลาเป็นเรื่องสำคัญ รายงานประสิทธิภาพจะติดตามข้อมูลรายวันตามเวลาท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยข้อมูลในแต่ะวันจะนับตามเวลาท้องถิ่นของรัฐแคลิฟอร์เนีย หากระบบอื่นๆ ของคุณใช้เขตเวลาที่ต่างกัน มุมมองรายวันของคุณอาจไม่ตรงกันเสียทีเดียว ตัวอย่างเช่น Google Analytics จะแสดงเวลาในเขตเวลาท้องถิ่นของผู้ดูแลเว็บ
 • การปัดในบทความ (ปัดซ้ายหรือขวาจากบทความหนึ่งไปบทความหนึ่งในแอป Android และ iOS) ไม่นับเป็นการแสดงผลหรือการคลิก การแจ้งเตือนก็ไม่นับเป็นการคลิกหรือการแสดงผลเช่นกัน
 • ไม่มีข้อมูลจากแอป Google News เวอร์ชันเก่า (เปิดตัวก่อนเดือนพฤศจิกายน 2020)

การอ่านแผนภูมิ

เลือกเมตริกที่จะแสดงในแผนภูมิโดยเลือกเมตริกที่ต้องการที่ด้านบนของแผนภูมิ

ผลรวมของเมตริกแต่ละรายการจะแสดงอยู่เหนือแผนภูมิ ผลรวมเหล่านี้ถูกต้องสำหรับช่วงเวลาที่เลือกและไม่ได้ถูกตัด ระบบอาจตัดข้อมูลของแต่ละวันในแผนภูมิหากมีค่าต่ำกว่าที่กำหนด ผลรวมต่างๆ เป็นของช่วงเวลาที่ระบุไว้ในตัวกรองวันที่

การอ่านตาราง

ตารางจะแสดงข้อมูลที่จัดกลุ่มไว้ตามมิติข้อมูลที่เลือก ข้อมูลที่แสดงเป็นของเมตริกที่เลือกในแผนภูมิด้านบน

โปรดทราบว่าตารางมีแถวได้ไม่เกิน 1,000 แถว ระบบจะตัดข้อมูลให้เหลือ 1,000 แถวก่อนที่จะส่งมาให้รายงานนี้ ดังนั้นสมมติว่าข้อมูลมี 1,001 แถว การกลับลำดับการจัดเรียงของตารางจะไม่แสดงแถวที่ 1,001 (ก่อนถูกตัด)

ข้อมูลในตารางจะจำกัดตามระยะเวลาเดียวกันกับแผนภูมิ ซึ่งระบุไว้ในตัวกรองวันที่ แก้ไขตัวกรองวันที่โดยคลิกที่ตัวกรองแล้วเปลี่ยนช่วงวันที่

จัดกลุ่มข้อมูลในตาราง

จัดกลุ่มข้อมูลในตารางตามมิติข้อมูลรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

 • หน้าเว็บ
  หน้าที่เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลที่แสดงให้ผู้ใช้เห็น หรือก็คือ URL ของหน้า Canonical ไม่ใช่หน้าที่ผู้ใช้ไปถึงเมื่อคลิกผลการค้นหา ระบบกำหนดเมตริกหน้าเว็บทั้งหมดให้กับ Canonical URL ไม่ใช่หน้าเว็บที่ผู้ใช้ไปถึงเมื่อคลิกลิงก์ใน Google News ซึ่งหมายความว่าหากคุณมีหน้าเว็บที่มีทั้งเวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่และเวอร์ชันเดสก์ท็อป หรือเว็บไซต์มีไว้สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นหลัก เราจะถือว่าคลิกมาจากหน้าเว็บเวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่แม้ว่าผู้ใช้จะกำลังใช้เดสก์ท็อปและการคลิกนั้นเปิดหน้าเว็บเวอร์ชันเดสก์ท็อปขึ้นมาก็ตาม
 • ประเทศ
  ประเทศที่มีการดูหรือคลิกเนื้อหา
 • วันที่
  จัดกลุ่มข้อมูลตามวัน ข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลเบื้องต้น วันที่ทั้งหมดจะแสดงตามเขตเวลาแปซิฟิก (PT) โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะรวมไว้เฉพาะวันที่มีข้อมูลเต็มวันเท่านั้น (หมายถึงวันที่เรามีข้อมูลโดยเริ่มจากเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน) หากต้องการรวมวันที่มีข้อมูลไม่เต็มวัน (เช่น วันนี้) จะต้องเปลี่ยนตัวกรองวันที่ให้ระบุวันที่เริ่มต้นที่แน่นอน
 • อุปกรณ์
  ประเภทอุปกรณ์ที่มีการดูเนื้อหา Google News
 • ลักษณะที่ปรากฏของ Google News
  จัดกลุ่มข้อมูลตามประเภทหรือฟีเจอร์ผลการค้นหาที่เฉพาะเจาะจง ประเภทลักษณะที่ปรากฏของ Google News ที่รองรับ ได้แก่
  • บทความ Google News Showcase: บทความที่ปรากฏในแผง Google News Showcase ที่ผู้เผยแพร่เนื้อหาดูแลจัดการ

ค่าของแถวในตารางอาจรวมแล้วไม่เท่ากับผลรวมในแผนภูมิเนื่องจากสาเหตุบางประการ ผลรวมในแผนภูมิควรเป็นค่าที่สมบูรณ์กว่าการบวกค่าของทุกแถวในตาราง

เลือกช่วงวันที่อื่น

มุมมองเริ่มต้นแสดงข้อมูลของช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา หากต้องการเปลี่ยนช่วงวันที่ ให้คลิกตัวกรองวันที่เหนือแผนภูมิ แล้วเลือกช่วงเวลาอื่น

กรองข้อมูล

คุณกรองข้อมูลได้ตามวันที่ หน้าเว็บ ประเทศ หรือประเภทการปรากฏใน News ตัวกรองจะปรากฏเหนือแท็บของแผนภูมิ

วิธีเพิ่มตัวกรอง

 • คลิกป้ายกำกับ + ใหม่ข้างตัวกรองที่มีอยู่ในหน้าเว็บ

วิธีนำตัวกรองออก

 • คลิก X ข้างตัวกรองที่มีอยู่ คุณจะนำตัวกรองวันที่ออกไม่ได้

วิธีแก้ไขตัวกรอง

 • คลิกตัวกรองและเปลี่ยนค่า
โปรดทราบว่าตัวกรองอาจทําให้เกิดความแตกต่างบางอย่างของข้อมูล

การพิจารณาตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวกรอง URL ของหน้าเว็บทั้งหมดจะไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ ยกเว้นสําหรับ URL ที่ตรงกันทุกประการซึ่งจะพิจารณาตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ ซึ่งหมายถึง URL ที่มี/ไม่มี/ตรงกันทุกประการ/ตัวกรองที่กำหนดเอง (นิพจน์ทั่วไป) แต่ไม่ใช่ตัวกรอง URL ที่ตรงกันทุกประการ

คุณกำหนดให้นิพจน์ทั่วไปพิจารณาตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ได้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ตัวกรองนิพจน์ทั่วไป

หากเลือกตัวกรองที่กำหนดเอง (นิพจน์ทั่วไป) คุณจะกรองตามนิพจน์ทั่วไป (จับคู่ไวลด์การ์ด) สำหรับรายการที่เลือกได้ คุณใช้ตัวกรองนิพจน์ทั่วไปสำหรับ URL ของหน้าและข้อความค้นหาของผู้ใช้ได้ โดยระบบจะใช้ไวยากรณ์ RE2

 • คุณเลือกได้ว่าจะแสดงสตริงที่ตรงกับนิพจน์ทั่วไป หรือไม่ตรงกับนิพจน์ทั่วไป โดยค่าเริ่มต้นคือการแสดงสตริงที่ตรงกับนิพจน์ทั่วไปของคุณ
 • การจับคู่เริ่มต้นคือ "รายการที่ตรงกันบางส่วน" ซึ่งหมายความว่านิพจน์ทั่วไปจับคู่ที่ใดก็ได้ในสตริงเป้าหมาย ยกเว้นว่าจะใช้ ^ เพื่อขอการจับคู่จากตำแหน่งเริ่มต้น หรือ $ จากตำแหน่งสิ้นสุดของสตริง
 • การจับคู่นิพจน์ทั่วไปโดยค่าเริ่มต้นจะไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ คุณสามารถเพิ่ม "(?-i)" ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของสตริงนิพจน์ทั่วไปเพื่อให้จับคู่โดยพิจารณาตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น (?-i)AAA จะจับคู่กับ https://example.com/AAA แต่ไม่ตรงกับ https://example.com/aaa
 • ไวยากรณ์นิพจน์ทั่วไปที่ไม่ถูกต้องจะไม่แสดงผลรายการที่ตรงกัน
 • การจับคู่นิพจน์ทั่วไปนั้นเป็นเรื่องซับซ้อน ลองใช้นิพจน์ของคุณในเครื่องมือทดสอบเวอร์ชันที่ใช้จริง หรืออ่านคู่มือไวยากรณ์แบบเต็มของ RE2
นิพจน์ทั่วไปที่พบบ่อย

ต่อไปนี้คือนิพจน์ทั่วไปพื้นฐาน

ไวลด์การ์ด คำอธิบาย
.

จับคู่อักขระเดียว

 • "m.n" จะจับคู่กับ "men" และ "man" แต่ไม่จับคู่กับ "meen"
[อักขระ]

จับคู่รายการเดียวภายใน [ ]

 • "c[aie]t" จะจับคู่กับ "cat", "cit" และ "cet"
 • "i[o0-9]n" จะจับคู่กับ "ion" และ "i7n" แต่ไม่จับคู่กับ "ian"
*

จับคู่ตัวอักษรก่อนหน้าหรือรูปแบบการคูณด้วยจำนวนตั้งแต่ 0 ขึ้นไป

 • "fo*d" จะจับคู่กับ "fd", "fod", "food" และ "foooooooood"
 • "https*://example" จะจับคู่กับ http://example" และ "https://example"
+

จับคู่ตัวอักษรก่อนหน้าหรือรูปแบบการคูณด้วยจำนวนตั้งแต่ 1 ขึ้นไป

 • "fo+d" จะจับคู่กับ "fod", "food", "foooooooood" แต่ไม่จับคู่กับ "fd"
|

โอเปอเรเตอร์ OR จะจับคู่นิพจน์ที่อยู่หน้าหรือหลังโอเปอเรเตอร์ |

 • "New York|San Francisco" จะจับคู่กับทั้ง "I love New York" และ "I love San Francisco"
\d

ตัวเลข 1 หลัก 0-9

 • "\d\d\d abc" จะจับคู่กับ "123 abc"
\D

ข้อมูลใดๆ ที่ไม่ใช่ตัวเลข (เช่น ตัวอักษรหรืออักขระ เช่น + หรือ , หรือ ?)

 • "\D\D\D 123" จะจับคู่กับ "aaa 123" แต่ไม่จับคู่กับ "123 123"
\s

ช่องว่าง (Tab, เว้นวรรค)

 • "1\s2\s3" จะจับคู่กับ "1 2 3"
\S

ข้อมูลใดๆ ที่ไม่ใช่ช่องว่าง

 • (\S)+ จะจับคู่กับ "fire" "and" "ice" ในสตริง "fire and ice" แต่ไม่จับคู่กับช่องว่าง และไม่จับคู่กับทั้งสตริง
(?-i)

ระบุการจับคู่ที่พิจารณาตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับอักขระต่อไปนี้ทั้งหมด

 • "(?-i)AAA จะจับคู่กับ https://example.com/AAA แต่ไม่จับคู่กับ https://example.com/aaa
^

อยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นของนิพจน์ซึ่งจะจำกัดการจับคู่กับตำแหน่งเริ่มต้นของสตริงเป้าหมาย

 • "^example" จะจับคู่กับ "example" แต่ไม่จับคู่กับ "an example"
 • "example" จะจับคู่กับทั้ง "example" และ "an example"

เปรียบเทียบกลุ่ม

คุณเปรียบเทียบข้อมูล 2 กลุ่มที่อยู่ในประเภทเดียวกันได้ ตัวอย่างเช่น เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษ (ประเทศ) หรือระหว่างเดือนนี้กับเดือนที่ผ่านมา (วันที่) การเปรียบเทียบจะปรากฏในทั้งแผนภูมิและตาราง

วิธีเปรียบเทียบข้อมูลของกลุ่ม

 1. ตัวกรองเป็นตัวจัดการการเปรียบเทียบ (เช่น วันที่หรือประเภทการค้นหา) แก้ไขตัวกรองที่มีอยู่ หรือคลิกใหม่เพื่อเพิ่มตัวกรองใหม่
 2. ในกล่องโต้ตอบพร็อพเพอร์ตี้ตัวกรอง ให้เลือกเปรียบเทียบ
 3. เพิ่มมิติข้อมูลหรือเวลาเพื่อเปรียบเทียบ และคลิกใช้
 4. คุณเปรียบเทียบได้ครั้งละ 1 รายการเท่านั้น การเพิ่มตัวกรองการเปรียบเทียบใหม่จะเป็นการล้างการเปรียบเทียบที่มีอยู่ เช่น หากคุณกำลังเปรียบเทียบวันที่ แล้วเพิ่มการเปรียบเทียบระหว่างประเทศ การเปรียบเทียบประเทศจะลบการเปรียบเทียบวันที่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
เป็นมือใหม่ Search Console ใช่ไหม

หากไม่เคยใช้ Search Console มาก่อน เริ่มได้เลยที่นี่ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ ผู้เชี่ยวชาญ SEO หรือนักพัฒนาเว็บไซต์

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก