Prestatierapport (Google Nieuws)

Kijk hoe je site presteert op Google Nieuws. Je kunt statistieken bijhouden en je gegevens filteren of uitsplitsen per pagina en land.

Het prestatierapport voor Google Nieuws toont gegevens die afkomstig zijn van news.google.com en de Google Nieuws-app voor Android en iOS. Dit rapport omvat niet het tabblad Nieuws van Google Zoeken. Statistieken van dit tabblad staan in het prestatierapport voor Zoeken, gefilterd op het zoektype Nieuws.

Nieuwe gebruiker?
Als websiteanalyse nieuw voor je is, begin je hier voor een eenvoudige introductie van dit rapport.

 

HET PRESTATIERAPPORT VOOR GOOGLE NIEUWS OPENEN

 

Prestatierapporten in Search Console - Google Search Console-training

Het rapport configureren

In de standaardweergave van het rapport worden de klikken, vertoningen en gemiddelde CTR (klikfrequentie) voor je property weergegeven.

 • Kies welke statistieken je wilt bekijken door deze boven het diagram te selecteren. Statistieken omvatten klikken, vertoningen en de gemiddelde CTR.
 • Groepeer je gegevens door een groeperingstabblad in de tabel te selecteren.
 • Je kunt desgewenst je gegevens filteren op datum, pagina, enzovoort.
 • Je kunt desgewenst gegevensgroepen vergelijken. Je kunt bijvoorbeeld vertoningen uit Brazilië en China met elkaar vergelijken.
 • Wijzig de periode als je iets anders wilt dan de standaardwaarde van de afgelopen 3 maanden. Klik hiervoor op het filter Datum bovenaan het rapport.

Over de gegevens

 • Het prestatierapport voor Google Nieuws toont gegevens die afkomstig zijn van news.google.com en de Google Nieuws-app voor Android en iOS Dit rapport omvat niet het tabblad Nieuws van Google Zoeken. Statistieken van dit tabblad staan in het prestatierapport voor Zoeken. Gebruik het filter Zoektype = Nieuws.
 • De gegevens zijn beperkt tot de opgegeven periode van het filter Datum. De standaardperiode is de afgelopen 3 maanden. Als je deze periode wilt wijzigen, klik je op het datumfilter en wijzig je de periode.
 • Alle gegevens worden verzameld per pagina. Dit betekent dat als één site meerdere Google Nieuws-resultaten levert in één gebruikerssessie, elk resultaat wordt toegeschreven aan de pagina-URL waarnaar de pagina verwijst (in plaats van naar de property met de pagina).
 • De nieuwste gegevens in het rapport zijn soms voorlopig. Dit betekent dat de gegevens enigszins kunnen veranderen voordat ze worden bevestigd. Voorlopige gegevens zijn meestal minder dan 3 dagen oud. Op een bepaald punt worden alle voorlopige gegevens bevestigd. Voorlopige gegevens zijn herkenbaar als je de muisaanwijzer erop plaatst of ze selecteert in het diagram. Voorlopige gegevens zijn opgenomen in zowel het diagram als de tabellen.
 • Alle paginastatistieken worden toegewezen aan de canonieke URL, niet aan de pagina waarop de gebruiker terechtkomt als er op een resultaat wordt geklikt. Dit heeft 2 belangrijke gevolgen:
  • De URL in de tabel is de canonieke URL.
  • Er worden alleen gegevens weergegeven in de property die de canonieke URL bevat. Als je dus zowel een AMP- als een desktopversie hebt, bevat de desktopproperty (meestal de canonieke property) alle gegevens voor zowel AMP- als desktopklikken, vertoningen en CTR.
 • De datum is de dag volgens Pacific Time, niet de lokale tijd van de gebruiker.

Statistieken

Geef aan welke statistieken moeten worden weergegeven door het toepasselijke tabblad in het rapport te selecteren. De volgende statistieken zijn beschikbaar:

 • Klikken
  Het aantal klikken afkomstig van Google Nieuws waarmee de gebruiker op je property is terechtgekomen. (Bekijk uitzonderingen in Over de gegevens.)
 • Vertoningen
  Hoeveel links naar je site een gebruiker heeft gezien op Google Nieuws. Vertoningen worden alleen geteld als de link in beeld wordt gescrolld. Als een gebruiker weg scrollt van de link en weer terug scrollt, of als de gebruiker naar een andere pagina gaat en dan weer terugkomt, wordt dit geteld als één vertoning tijdens één sessie. (Bekijk uitzonderingen in Over de gegevens.)
 • Gemiddelde CTR
  De klikfrequentie is (totaal aantal klikken / totaal aantal vertoningen). Als er geen vertoningen voor een rij met gegevens zijn, staat er een streepje (-) omdat de CTR wordt gedeeld door nul.

Gegevensverschillen

Verschillen tussen totalen in het diagram en totalen in de tabel

De totalen in het diagram kunnen om verschillende redenen afwijken van de totalen in de tabel:

Algemeen:

 • Heel soms zie je misschien een verschil tussen de diagram- en tabelgegevens als je op een pagina filtert. Dit komt omdat de gegevens anders worden afgekapt, afhankelijk van de gebruikte groeps- en filtercombinaties. Als in deze gevallen de totalen verschillen, is het werkelijke totaal minstens gelijk aan de weergegeven grotere waarde (en mogelijk meer).
 • Als je filtert op pagina, worden de totalen voor 'bevat' en 'bevat niet' misschien niet opgeteld bij het niet-gefilterde totaal. Zo komen de totalen voor 'URL's die https:// bevatten' en 'URL's die https niet bevatten' misschien lager uit dan de totalen zonder een filter voor URL's. Dit komt omdat gegevens worden afgekapt vanwege weergavebeperkingen.
 • Als je een ineffectief filter toevoegt (zoals resultaten filteren op de hoofd-URL van je site - 'example.com/'), kan dit om meerdere redenen tot verschillen leiden.

Hogere totalen in het diagram:

 • De tabel kan maximaal 1000 rijen weergeven, dus sommige rijen kunnen weggelaten zijn.

Hogere totalen in de tabel:

 • Als de tabel is gegroepeerd op pagina, worden de totalen in de tabel gegroepeerd op URL maar de totalen in het diagram nog steeds op property. Als 1 property meerdere keren in 1 zoekopdracht wordt weergegeven, telt deze daarom als 1 resultaat in het diagram maar als meerdere resultaten in de tabel.

Verschillen tussen Search Console en andere gegevensbronnen

De gegevens van Search Console kunnen enigszins verschillen van de gegevens in andere tools. Hier volgen mogelijke redenen voor de verschillen:

 • Het kan na het berekenen van de cijfers even duren voordat deze zichtbaar zijn voor webmasters. Hoewel gegevens in intervallen worden gepubliceerd, verzamelen we deze voortdurend. Normaal gesproken zijn verzamelde gegevens binnen 2 tot 3 dagen beschikbaar.
 • Tijdzones spelen ook een rol. In het prestatierapport worden daggegevens bijgehouden aan de hand van de plaatselijke tijd in Californië en worden de gegevens gelabeld in overeenstemming met de plaatselijke tijd in Californië. Als je andere systemen andere tijdzones gebruiken, komt het aantal weergaven per dag mogelijk niet exact overeen. Google Analytics geeft bijvoorbeeld de tijd weer op basis van de plaatselijke tijdzone van de webmaster.
 • Swipes in artikelen (swipes naar links of rechts van artikel naar artikel in de Android- of iOS-app) worden niet meegeteld voor vertoningen of klikken. Meldingen worden ook niet meegeteld voor klikken of vertoningen.
 • Er zijn geen gegevens beschikbaar voor oudere versies van de Google Nieuws-app (releases vóór november 2020).

Het diagram lezen

Kies welke statistieken in het diagram moeten worden weergegeven door de gewenste statistieken bovenaan het diagram te selecteren.

De totalen voor elke statistiek worden boven het diagram weergegeven. Deze totalen zijn nauwkeurig voor de geselecteerde periode en worden niet ingekort. Gegevens voor afzonderlijke dagen in het diagram kunnen worden ingekort als deze onder een bepaalde waarde liggen. De totalen zijn voor het datumbereik dat door het datumfilter is opgegeven.

De tabel lezen

De tabel geeft gegevens weer die zijn gegroepeerd op de geselecteerde dimensie. Er worden gegevens weergegeven voor de geselecteerde statistieken in het bovenstaande diagram.

De tabel mag maximaal 1000 rijen bevatten. De gegevens worden ingekort tot 1000 rijen voordat ze het rapport bereiken. Als de gegevens uit 1001 rijen bestaan, wordt de 1001e rij (vóór het inkorten) niet weergegeven, zelfs als de sorteervolgorde van de tabel wordt omgedraaid.

De tabelgegevens zijn beperkt tot dezelfde periode als het diagram. Dit wordt gespecificeerd met het filter Datum. Pas het datumfilter aan door op het filter te klikken en de periode te wijzigen.

De tabelgegevens groeperen

Je kunt tabelgegevens groeperen op een van de volgende dimensies:

 • Pagina
  De pagina die fungeerde als bron van de informatie die de gebruiker heeft gezien. Dit is de canonieke pagina-URL, niet de pagina waar de gebruiker terechtkomt als er op een resultaat wordt geklikt. Alle paginastatistieken worden toegewezen aan de canonieke URL, niet aan de pagina waarop de gebruiker terechtkomt als er op een Google Nieuws-link wordt geklikt. Als je een pagina met zowel een mobiele versie als een desktopversie hebt en je site mobielgericht is, wordt de mobiele versie van de pagina toegeschreven aan de klik, zelfs als de gebruiker een desktop gebruikt en met de klik de desktoppagina opent.
 • Land
  Het land waar de content is bekeken of aangeklikt.
 • Datum
  Hiermee worden je gegevens op dag gegroepeerd. Deze gegevens kunnen voorlopige gegevens bevatten. Alle datums worden weergegeven in Pacific-tijdzone (PT). Standaard zijn alleen volledige dagen opgenomen (dagen waarop we gegevens hebben van middernacht tot middernacht). Als je gedeeltelijke dagen wilt opnemen (bijvoorbeeld vandaag), moet je het datumfilter wijzigen om de exacte startdatum op te geven.
 • Apparaat
  Het apparaattype waarop het Google Nieuws-item is bekeken.

Als je de rijwaarden in de tabel optelt, kan de som om verschillende redenen verschillen van de diagramtotalen. De totalen in het diagram zijn vollediger dan de som van alle rijwaarden van de tabel.

Selecteer een andere periode

In de standaardweergave worden gegevens van de afgelopen 3 maanden weergegeven. Als je de periode wilt wijzigen, klik je op het filter Datum boven het diagram en kies je een andere periode.

Je gegevens filteren

Je kunt gegevens filteren op datum, pagina, land of Nieuws-weergavetype. Filters verschijnen boven de diagramtabbladen.

Zo voeg je een filter toe:

 • Klik op het label + NIEUW naast de bestaande filters op de pagina.

Een filter verwijderen:

 • Klik op de X naast een bestaand filter. Je kunt het datumfilter niet verwijderen.

Zo pas je een filter aan:

 • Klik op het filter en wijzig de waarden.
Houd er rekening mee dat filters bepaalde gegevensverschillen kunnen veroorzaken.

Hoofdlettergevoeligheid

Alle pagina-URL-filters zijn niet-hoofdlettergevoelig, behalve Exacte URL, die hoofdlettergevoelig is. Dit betekent URL's met de filters Met/Zonder/Exact/Aangepast (regex), maar niet URL's met het filter Exacte URL.

Je kunt reguliere expressies hoofdlettergevoelig maken, zoals hieronder wordt beschreven.

Filter voor reguliere expressies

Als je het filter Aangepast (regex) kiest, kun je filteren op een reguliere expressie (een jokertekenovereenkomst) voor het geselecteerde item. Je kunt filters voor reguliere expressies gebruiken voor pagina-URL's en query's van gebruikers. De RE2-syntaxis wordt gebruikt.

 • Je kunt kiezen of je tekenreeksen wilt zien die wel overeenkomen met je reguliere expressie of die niet overeenkomen met je reguliere expressie. Standaard zie je tekenreeksen die wel overeenkomen met je reguliere expressie.
 • De standaardovereenkomst is 'gedeeltelijke overeenkomst', wat betekent dat je reguliere expressie overal in de doeltekenreeks kan overeenkomen, tenzij je ^ of $ gebruikt om een overeenkomst aan het begin of einde van de tekenreeks te vereisen.
 • Standaard overeenkomsten met reguliere expressies zijn niet hoofdlettergevoelig. Je kunt (?-i) aan het begin van de tekenreeks voor je reguliere expressie toevoegen voor hoofdlettergevoelige overeenkomsten. Voorbeeld: (?-i)AAA komt overeen met https://example.com/AAA maar niet met https://example.com/aaa
 • Als de syntaxis voor reguliere expressies ongeldig is, worden er geen overeenkomsten geretourneerd.
 • Overeenkomsten met reguliere expressies zijn lastig. Probeer je expressie in een live testtool of lees de hele RE2-syntaxisgids.
Algemene reguliere expressies

Hier volgen enkele algemene reguliere expressies:

Jokerteken Beschrijving
.

Komt overeen met elk willekeurig teken.

 • 'm.n' komt overeen met 'men' en 'man' maar niet met 'meen'
[tekens]

Komt overeen met elk item in [ ].

 • 'c[aie]t' komt overeen met 'cat', 'cit' en 'cet'
 • 'i[o0-9]n' komt overeen met 'ion' en 'i7n' maar niet met 'ian'
*

Komt nul of meer keer overeen met de voorgaande letter of het voorgaande patroon:

 • 'fo*d' komt overeen met 'fd', 'fod', 'food' en 'foooooooood'
 • 'https*://example' komt overeen met 'http://example' en 'https://example'
+

Komt een of meer keer overeen met de voorgaande letter of het voorgaande patroon

 • 'fo+d' komt overeen met 'fod', 'food' en 'foooooooood' maar niet met 'fd'
|

OF-operator, komt overeen met de expressie vóór of na de operator | .

 • 'New York|San Francisco' komt overeen met 'I love New York' en 'I love San Francisco'
\d

Eén cijfer (0-9)

 • '\d\d\d abc' komt overeen met '123 abc'
\D

Elk teken dat geen cijfer is (bijvoorbeeld letters of tekens zoals + of , of ?)

 • '\D\D\D 123' komt overeen met 'aaa 123' maar niet met '123 123'
\s

Elke witruimte (tab, spatie)

 • '1\s2\s3' komt overeen met '1 2 3'
\S

Elke niet-witruimte.

 • (\S)+ komt overeen met 'fire' en 'ice' in de tekenreeks 'fire and ice', maar met geen van de spaties en ook niet met de hele tekenreeks.
(?-i)

Specificeert hoofdlettergevoelige overeenkomsten voor alle volgende tekens.

 • (?-i)AAA komt overeen met https://example.com/AAA maar niet met https://example.com/aaa
^

Aan het begin van je expressie om overeenkomsten te beperken tot het begin van de doeltekenreeks.

 • '^example' komt overeen met 'example' maar niet met 'an example'
 • 'example' komt overeen met 'example' en 'an example'

Groepen vergelijken

Je kunt de gegevens van 2 groepen van hetzelfde type vergelijken. Zo kun je gegevens vergelijken tussen Frankrijk en Engeland (landen) of tussen deze maand en de afgelopen maand (datums). De vergelijking wordt zowel in het diagram als in de tabel weergegeven.

Zo vergelijk je gegevens voor groepen:

 1. Vergelijkingen worden beheerd door filters (bijvoorbeeld Datum of Zoektype). Bewerk een bestaand filter of klik op Nieuw om een nieuw filter toe te voegen.
 2. Kies in het dialoogvenster met filtereigenschappen de optie Vergelijken.
 3. Voeg de dimensies of tijden toe die je wilt vergelijken en klik op Toepassen.
 4. Je kunt slechts één vergelijking tegelijk uitvoeren. Als je een nieuw vergelijkingsfilter toevoegt, wordt de bestaande vergelijking gewist. Als je bijvoorbeeld datums vergelijkt en vervolgens een vergelijking tussen landen toevoegt, wordt de datumvergelijking gewist.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Nieuw bij Search Console?

Heb je Search Console nog nooit gebruikt? Begin hier, of je nu beginner, SEO-expert of website-ontwikkelaar bent.

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
83844
false
false