Tulosraportti (Google Uutiset)

Katso, miten sivustosi pärjää Google Uutisissa. Seuraa mittareitasi ja suodata tai erittele dataa sivun ja maan mukaan.

Google Uutisten tulosraportissa näkyy dataa osoitteesta news.google.com sekä Google Uutiset ‑sovelluksen Android- ja iOS-versioista. Se ei sisällä Google Haun Uutiset-välilehteä, sillä se kuuluu Haun tulosraporttiin, joka on suodatettu Uutiset-hakutyypin mukaan.

 

AVAA GOOGLE UUTISTEN TULOSRAPORTTI

 

Tehokkuusraportit Search Consolessa – Google Search Console ‑koulutus

Raportin määrittäminen

Raportin oletusnäkymässä näytetään omaisuutesi klikkaukset, impressiot ja keskimääräinen klikkausprosentti.

 • Valitse raportissa näkyvät mittarit kaavion yläpuolelta. Mittareita ovat klikkaukset, impressiot ja keskimääräinen klikkausprosentti.
 • Ryhmittele data valitsemalla taulukosta ryhmittelyn välilehti.
 • Halutessasi voit suodattaa dataa esimerkiksi päivämäärän ja sivun mukaan.
 • Halutessasi voit vertailla dataryhmiä: voit esimerkiksi vertailla Brasilian ja Kiinan impressioita.
 • Muuta ajanjaksoa, jos haluat nähdä jonkun muun ajanjakson kuin viimeisen kolmen kuukauden oletusajanjakson. Voit vaihtaa ajanjakson klikkaamalla raportin yläosassa olevaa Päivämäärä-suodatinta.

Tietoja datasta

 • Google Uutisten tulosraportissa näkyy dataa osoitteesta news.google.com sekä Google Uutiset ‑sovelluksen Android- ja iOS-versioista. Se ei sisällä Google Haun Uutiset-välilehteä, sillä se kuuluu Haun tulosraporttiin, jossa on käytetty suodatinta Hakutyyppi = Uutiset.
 • Data on rajattu Päivämäärä-suodattimen määrittämään ajanjaksoon. Oletusajanjakso on viimeiset kolme kuukautta. Voit muuttaa tätä ajanjaksoa klikkaamalla päivämääräsuodatinta ja vaihtamalla ajanjaksoa.
 • Kaikki data kootaan sivukohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että jos yksittäiseltä sivulta saadaan useita Google Uutisten tuloksia yhden käyttäjäistunnon aikana, jokainen tulos lasketaan siinä viitatun URL-osoitteen lukumääriin (sivun sisältävän omaisuuden sijaan).
 • Raportin uusin data on joskus alustavaa. Tämä tarkoittaa, että data voi muuttua hieman ennen sen vahvistamista. Alustava data on yleensä alle kolme päivää vanhaa. Kaikki alustava data vahvistetaan jossain vaiheessa. Kun viet kaaviossa hiiren alustavan datan päälle, näet sen tilan. Alustava data sisältyy sekä kaavioon että taulukoihin.
 • Kaikki sivun mittarit määritetään ensisijaiselle URL-osoitteelle, ei sivulle, jolle käyttäjä päätyy klikkaamalla tulosta. Tällä on kaksi tärkeää vaikutusta:
  • Taulukossa viitattu URL-osoite on ensisijainen URL-osoite.
  • Data näytetään vain siinä omaisuudessa, joka sisältää ensisijaisen URL-osoitteen. Joten jos sinulla on sivun AMP- ja tietokoneversiot, tietokoneomaisuus (joka on yleensä ensisijainen omaisuus) sisältää kaiken datan AMP- ja tietokoneklikkauksista, impressioista ja klikkausprosenteista.
 • Päivämäärä näytetään Yhdysvaltain Tyynenmeren ajassa käyttäjän paikallisen ajan sijaan.

Mittarit

Valitse raportissa näkyvät mittarit valitsemalla haluamasi välilehdet. Saatavilla on seuraavat mittarit:

 • Klikkaukset 
  Niiden klikkausten määrä, jotka johdattivat käyttäjän Google Uutisista omaisuuteesi. (Katso poikkeukset Tietoja datasta ‑kohdasta.)
 • Impressiot
  Kuinka monta sivustollesi johtavaa linkkiä käyttäjä näki Google Uutisissa. Impressio lasketaan vain, jos linkki vieritetään näkyviin. Pois ja takaisin vierittäminen tai sivulta poistuminen ja sille palaaminen lasketaan yhdeksi impressioksi yhden istunnon aikana. (Katso poikkeukset Tietoja datasta ‑kohdasta.)
 • Keskimääräinen klikkausprosentti
  Klikkausprosentti lasketaan kaavalla (kaikki klikkaukset / kaikki impressiot). Jos tietorivillä ei ole impressioita, klikkausprosentti näytetään viivana (-), koska jakajana olisi nolla.

Datan eroavaisuudet

Eroavaisuudet kaavion ja taulukon kokonaismäärien välillä

Kaavion ja taulukon kokonaismäärät voivat erota toisistaan useista eri syistä:

Yleiset syyt:

 • Kun suodatat sivun, joissakin epätavallisissa tapauksissa saattaa näkyä ristiriita kaavion ja taulukon datan välillä. Tämä johtuu siitä, että data on lyhennetty eri tavalla riippuen käytetyistä ryhmittely- ja suodatusyhdistelmistä. Kun kokonaismäärät eroavat toisistaan, todellinen kokonaismäärä on vähintään suurempi näytetty arvo (ja mahdollisesti vielä suurempi).
 • Kun suodatat sivun mukaan, suodatuksen jälkeiset sisältää- ja ei sisällä ‑kokonaismäärät voivat olla yhteensä vähemmän kuin suodattamaton kokonaismäärä. Esimerkiksi suodattimilla "URL-osoitteet, jotka sisältävät tämän: https://" ja "URL-osoitteet, jotka eivät sisällä tätä: https://" saatavat kokonaissummat voivat olla pienempiä kuin kokonaissummat ilman URL-suodattimia. Tämä johtuu siitä, että data on lyhennetty näyttörajoitusten vuoksi.
 • Tehottoman suodattimen lisääminen (kuten tulosten suodattaminen sivuston juuri-URL-osoitteella example.com/) voi aiheuttaa ristiriitoja useista syistä.

Kaavion kokonaismäärät suurempia:

 • Taulukossa voi olla enintään 1 000 riviä, joten osa riveistä saatetaan poistaa.

Taulukon kokonaismäärät suurempia:

 • Jos taulukko ryhmitellään sivun perusteella, taulukon kokonaismäärät ryhmitellään URL-osoitteen mukaan, mutta kaavion kokonaismäärät ryhmitellään verkko-omaisuuden mukaan. Jos sama omaisuus näkyy yhdessä haussa useaan kertaan, se lasketaan kaaviossa yhdeksi tulokseksi mutta taulukossa moneksi.

Search Consolen ja muiden datalähteiden väliset eroavaisuudet

Search Consolen tiedot voivat erota muiden työkalujen näyttämistä tiedoista. Alla on mahdollisia syitä eroavaisuuksille:

 • Lukujen laskemisen ja niiden verkkovastaaville näkymisen välillä voi olla viive. Vaikka tiedot julkaistaan tietyin väliajoin, keräämme niitä jatkuvasti. Normaalisti tiedot tulevat käytettäväksi 2–3 päivän kuluessa.
 • Aikavyöhykkeillä on merkitystä. Tulosraportti seuraa päivittäistä dataa Kalifornian paikallisen ajan mukaan, eli jokaisen päivän data lasketaan sen mukaan, milloin päivä vaihtuu toiseen Kaliforniassa. Jos muut järjestelmäsi käyttävät toista aikavyöhykettä, päivänäkymät eivät ehkä ole tarkkoja. Esimerkiksi Google Analytics näyttää ajan verkkovastaavan paikallisessa ajassa.
 • Pyyhkäisyjä artikkeleissa (vasemmalle tai oikealle artikkelista toiseen Android- tai iOS-sovelluksessa) ei lasketa impressioihin eikä klikkauksiin. Ilmoituksia ei lasketa mukaan klikkauksiin eikä impressioihin.
 • Dataa ei ole saatavilla Google Uutiset ‑sovelluksen vanhemmissa versioissa (julkaistu ennen marraskuuta 2020).

Kaavion tulkitseminen

Valitse kaaviossa näytettävät mittarit lisäämällä valinta kaavion yläreunasta.

Jokaisen mittarin kokonaisarvo näytetään kaavion yläpuolella. Kyseiset kokonaisarvot ovat todellisia valitulle ajanjaksolle ja niitä ei ole katkaistu. Kaaviossa olevan yksittäisen päivän data voidaan katkaista, jos se jää alle tietyn arvon. Kokonaisarvo koskee ajanjaksoa, joka on määritetty päivämääräsuodattimella.

Taulukon tietojen tulkitseminen

Taulukossa näkyvä data ryhmitellään valitun kategorian mukaan. Data näytetään yllä olevassa kaaviossa valittujen mittareiden mukaan.

Huomioi, että taulukon yläraja on 1 000 riviä. Data katkaistaan 1 000 rivin jälkeen ennen kuin se saapuu raporttiin, joten jos dataa on esimerkiksi 1 001 riviä, taulukon järjestyksen muuttaminen ei näytä (ennen katkaistua) 1 001. riviä.

Taulukkodata ja kaavio on rajattu samalle ajanjaksolle, joka määritetään Päivämäärä-suodattimella. Voit säätää päivämääräsuodatinta klikkaamalla sitä ja muuttamalla ajanjaksoa.

Taulukkodatan ryhmittely

Ryhmittele taulukkodataa yhdellä seuraavista ulottuvuuksista:

 • Sivu:
  Sivu, joka oli käyttäjän näkemien tietojen lähde. Tämä on ensisijaisen sivun URL-osoite, ei se sivu, jolle käyttäjä ohjattiin tuloksen klikkaamisen jälkeen. Kaikki sivun mittarit määritetään ensisijaiselle URL-osoitteelle, ei sivulle, jolle käyttäjä päätyy klikkaamalla Google Uutisten linkkiä. Tämä tarkoittaa, että jos sivustasi on sekä mobiili- että tietokoneversio ja jos sivusto on mobiililähtöinen, klikkaus lasketaan sivun mobiiliversiolle, vaikka käyttäjä olisi tietokoneella ja klikkaus avaisi sivun tietokoneversion.
 • Maa:
  Maa, jossa sisältöä katsottiin tai klikattiin.
 • Päivämäärä
  Ryhmittele datasi päivän mukaan. Tähän voi sisältyä alustavaa dataa. Kaikki päivämäärät ovat Tyynenmeren ajassa (PT). Ryhmittelyyn sisältyy oletuksena vain kokonaisia päiviä (päivät, joista on dataa keskiyöstä seuraavaan keskiyöhön). Jos haluat lisätä osittaisia päiviä (esimerkiksi tämän päivän), sinun on ilmoitettava päivämääräsuodattimessa tarkka alkamispäivä.
 • Laite
  Laitetyyppi, jolla Google Uutisten sisältö katsottiin.

Taulukon rivien arvot eivät välttämättä yhteenlaskettuina vastaa kaavion kokonaismääriä muutamasta eri syystä. Kaavion kokonaismäärän pitäisi olla lopullisempi kuin taulukon rivien yhteenlasketun summan.

Toisen ajanjakson valitseminen

Oletusnäkymässä näkyy dataa viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Voit vaihtaa ajanjakson klikkaamalla kaavion yläpuolella olevaa Päivämäärä-suodatinta ja valitsemalla toisen ajanjakson.

Datan suodattaminen

Voit suodattaa dataa päivämäärän, sivun, maan tai Uutiset-ulkoasun mukaan. Suodattimet näkyvät kaavion välilehtien yläpuolella.

Suodattimen lisääminen:

 • Klikkaa + UUSI ‑painiketta sivulla jo olevien suodatinten vierestä.

Suodattimen poistaminen:

 • Klikkaa suodattimen vieressä olevaa X-painiketta. Et voi poistaa päivämääräsuodatinta.

Suodattimen muokkaaminen:

 • Klikkaa suodatinta ja muuta arvoja.
Huomaa, että suodattimet voivat aiheuttaa eroavaisuuksia dataan

Kirjainkoon erottelu

Kirjainkoolla ei ole merkitystä sivujen URL‑suodattimissa, paitsi kun kyseessä on tarkka URL-osoite, jonka kirjainkoolla on väliä. Tämä tarkoittaa URL-osoitteiden sisältää / ei sisällä / tarkka / muokattu (säännöllinen lauseke) ‑suodattimia, mutta ei tarkkoja URL-osoitteiden suodattimia.

Voit tehdä kirjainkoosta merkityksellisen säännöllisille lausekkeille alla olevien ohjeiden mukaan.

Säännöllinen lauseke ‑suodatin

Jos valitset suodattimen Muokattu (säännöllinen lauseke), voit suodattaa säännöllisen lausekkeen mukaan (jokerimerkkiosuma). Voit suodattaa sivujen URL-osoitteita ja käyttäjäkyselyjä säännöllisillä lausekkeilla. Tähän käytetään RE2-syntaksia.

 • Voit valita, haluatko näyttää merkkijonoja, jotka vastaavat säännöllistä lausekettasi, vai sellaisia, jotka eivät vastaa sitä. Oletuksena näytetään merkkijonoja, jotka vastaavat säännöllistä lausekettasi.
 • Oletuksena haetaan osittaisia osumia, eli säännöllinen lauseke voi vastata mitä tahansa kohdemerkkijonon kohtaa ellet käytä merkkiä ^ (osumaa haetaan merkkijonon alusta) tai $ (osumaa haetaan merkkijonon lopusta).
 • Oletuksena kirjainkoolla ei ole merkitystä säännöllisen lausekkeen vastaavuudessa. Voit lisätä merkin "(?i)" säännöllisen lausekkeen alkuun, jos haluat hakea osumia tietyllä kirjainkoolla. Esimerkki: (?-i)AAA vastaa osoitetta https://example.com/AAA mutta ei osoitetta https://example.com/aaa
 • Virheellinen säännöllisen lausekkeen syntaksi ei palauta osumia.
 • Säännöllisten lausekkeiden käyttö voi olla haastavaa. Kokeile lauseketta live-testityökalussa tai lue koko RE2-syntaksiopas.
Yleiset säännölliset lausekkeet

Tässä muutama esimerkki säännöllisistä lausekkeista:

Jokerimerkki Kuvaus
.

Vastaa mitä tahansa yksittäistä kohdetta merkkiä.

 • "m.n" vastaa lausekkeita "men" ja "man" mutta ei lauseketta "meen"
[merkit]

Vastaa mitä tahansa yksittäistä kohdetta merkkien [ ] sisällä.

 • "c[aie]t" vastaa lausekkeita "cat", "cit" ja "cet"
 • "i[o0-9]n" vastaa lausekkeita "ion" ja "i7n" mutta ei lauseketta "ian"
*

Vastaa edeltävää kirjainta tai mallia 0 kertaa tai enemmän:

 • "fo*d" vastaa lausekkeita "fd", "fod", "food" ja "foooooooood"
 • "https*://example" vastaa näitä: http://example" ja "https://example"
+

Vastaa edeltävää kirjainta tai mallia kerran tai useammin:

 • "fo+d" vastaa lausekkeita "fod", "food", "foooooooood" mutta ei lauseketta "fd"
|

TAI-operaattori, vastaa operaattoria | edeltävää tai sen jälkeistä lauseketta.

 • "New York|San Francisco" vastaa sekä lauseketta "I love New York" että "I love San Francisco"
\d

Yksi numero (0–9)

 • "\d\d\d abc" vastaa lauseketta "123 abc"
\D

Mikä tahansa muu kuin numero (esim. mikä tahansa kirjain tai merkki: "+" "," tai "?" jne.)

 • "\D\D\D 123" vastaa lauseketta "aaa 123" mutta ei lauseketta "123 123"
\s

Mikä tahansa tyhjätilamerkki (sarkain, välilyönti)

 • "1\s2\s3" vastaa lauseketta "1 2 3"
\S

Mikä tahansa muu kuin tyhjätilamerkki.

 • (\S)+ vastaa lausekkeita "fire", "and" ja "ice" merkkijonossa "fire and ice" mutta ei välilyöntejä tai koko merkkijonoa.
(?-i)

Määrittää merkitykselliset kirjainkoon vastaavuudet seuraaville merkeille.

 • "(?-i)AAA vastaa https://example.com/AAA, mutta ei https://example.com/aaa
^

Rajoittaa lausekkeen alussa osumat kohdemerkkijonon alkuun.

 • "^example" vastaa lauseketta "example" mutta ei lauseketta "an example"
 • "example" vastaa sekä lauseketta "example" että "an example"

Ryhmien vertaaminen

Voit vertailla kahden saman tyyppisen ryhmän dataa. Voit esimerkiksi verrata Ranskan ja Englannin välistä dataa (maat) tai tämän kuukauden ja viime kuukauden välistä dataa (päivämäärät). Vertailut näkyvät kaaviossa ja taulukossa.

Näin vertaat ryhmien dataa:

 1. Vertailuja voi muokata suodattimilla (esimerkiksi Päivämäärä tai Hakutyyppi). Muokkaa joko nykyistä suodatinta tai klikkaa Uusi lisätäksesi uuden suodattimen.
 2. Valitse Suodata verkko-omaisuuksia ‑valintaruudussa Vertaa.
 3. Lisää vertailtavat kategoriat tai ajat ja valitse Käytä.
 4. Sinulla voi olla vain yksi vertailu kerrallaan. Uuden vertailusuodattimen lisääminen poistaa nykyisen vertailun. Jos olet esimerkiksi vertailemassa päivämääriä ja lisäät sitten maiden välisen vertailun, maavertailu poistaa päivämäärävertailun.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
true
Oletko uusi Search Consolen käyttäjä?

Onko tämä ensimmäinen kertasi Search Consolessa? Aloita tästä, olitpa sitten noviisi, hakukoneoptimoinnin asiantuntija tai sivustokehittäjä.

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
83844
false