Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh mọi trang web sang ngôn ngữ mà bạn chọn bằng cách sử dụng tính năng dịch được tích hợp sẵn trong Google Chrome.

Change screen & brightness settings

Set your watch's screen to stay on or turn off at different times. You can also adjust the screen's brightness or boost it temporarily.

Keep screen on or let it turn off

You can set the display to:

 • Stay on all the time, showing the time even when you're not using the watch
 • Turn off when you're not using or looking at the watch

Tip: To improve battery life, let your screen turn off when you don't use the watch.

From your phone

 1. Open the Wear OS app or the companion app for your device.
 2. Scroll and tap Advanced Settings.
 3. Turn Always-on screen on or off.

From your watch

 1. If your screen is dim, tap it to wake up the watch.
 2. Swipe down from the top of the screen.
 3. Tap Settings Settings and then Display.
 4. At the bottom of the screen, turn Always-on screen on or off.
Turn display off temporarily

You can turn off your watch’s screen temporarily, so it doesn’t light up or show notifications, even if you move your wrist or tap the screen.

To turn off your screen temporarily

 1. If your screen is dim, tap it to wake up the watch.
 2. Swipe down from the top of the screen.
 3. Tap Theater mode Theater mode.

To turn your screen back on

 • If your watch has a power button, press it once.
 • If your watch doesn't have a power button, tap the screen repeatedly until it wakes up.
Change display brightness
 1. If your screen is dim, tap it to wake up the watch.
 2. Swipe down from the top of the screen.
 3. Tap Settings Settings and then Display and then Adjust brightness.
 4. Tap to choose how bright your screen is.
Was this helpful?
How can we improve it?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Search Help Center
true
96212
false