Jeśli nie możesz znaleźć ikony aplikacji Portfel Google, poszukaj pozycji „Portfel” na ekranie głównym lub w Menu z aplikacjami. Użytkownicy Huawei nadal będą widzieć ikony aplikacji Portfel i Google Pay. Więcej informacji

Karty lojalnościowe i podarunkowe

W Portfelu Google możesz przechowywać cyfrowe kopie kart lojalnościowych i podarunkowych, a także ich używać. Karty lojalnościowe obejmują też karty rabatowe i członkowskie.

Dodawanie karty lojalnościowej do aplikacji

 1. Otwórz aplikację Portfel Google .
 2. Kliknij Dodaj do Portfela.
 3. Kliknij Karta lojalnościowa.
 4. Znajdź nazwę sprzedawcy lub programu lojalnościowego i wybierz ją. Możesz też wyszukać nazwę sprzedawcy lub programu lojalnościowego.
 5. Może pojawić się też możliwość zeskanowania istniejącej karty, zarejestrowania nowego konta lub odnalezienia dotychczasowego konta. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wskazówka: jeśli podczas wyszukiwania aplikacji nie widzisz nazwy sprzedawcy lub programu lojalnościowego, oznacza to, że program lojalnościowy nie jest obsługiwany.

Dodawanie kart lojalnościowych przez Gmaila

Ważne: jeśli usuniesz e-maila z kartą lojalnościową, karta zostanie usunięta z Portfela Google. Usunięte wiadomości pozostają w koszu przez 30 dni. Po tym czasie e-mail zostanie trwale usunięty. Kartę możesz dodać ponownie za pomocą aplikacji.

Portfel automatycznie dodaje karty lojalnościowe ze skrzynki odbiorczej Gmaila, gdy masz włączoną opcję Inteligentne funkcje i personalizacja w innych usługach Google.

 1. Na telefonie z Androidem uruchom aplikację Gmail .
 2. Kliknij Menu Menu a potem Ustawienia a potem konto, na którym chcesz wprowadzić zmiany.
 3. Aby włączyć udostępnianie danych, w sekcji „Ogólne” włącz lub wyłącz opcję Inteligentne funkcje i personalizacja w innych usługach Google.

Dodawanie karty podarunkowej

Ważne: karty podarunkowe Google Play nie są obsługiwane. Jeśli Twoja karta podarunkowa ma logo wydawcy, np. Mastercard lub Visa, musisz dodać tę kartę jako formę płatności.

 1. Otwórz aplikację Portfel Google .
 2. Kliknij Dodaj do Portfela .
 3. Kliknij Karta podarunkowa.
 4. Znajdź i wybierz nazwę sprzedawcy lub karty podarunkowej. Możesz też wyszukać tę nazwę.
 5. Możesz mieć możliwość zeskanowania karty podarunkowej. Jeśli taka opcja jest niedostępna, dane karty możesz wpisać ręcznie. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Korzystanie z programu lojalnościowego lub karty podarunkowej

 1. Otwórz aplikację Portfel Google .
 2. Kliknij kartę lojalnościową lub podarunkową, której chcesz użyć. Aby ją znaleźć, konieczne może być przesunięcie palcem.
 3. Poproś kasjera o zeskanowanie kodu kreskowego. Jeśli w programie lojalnościowym ani na karcie podarunkowej kod kreskowy jest niedostępny, przekaż kasjerowi numer członkowski.

Wskazówka: w niektórych programach lojalnościowych można zbliżyć telefon do terminala, aby skorzystać z karty lojalnościowej.

Usuwanie programu lojalnościowego lub karty podarunkowej

 1. Otwórz aplikację Portfel Google .
 2. Kliknij pozycję, którą chcesz usunąć – program lojalnościowy lub kartę podarunkową. Aby ją znaleźć, konieczne może być przesunięcie palcem.
 3. W prawym górnym rogu wybierz Więcej More a potem Usuń kartę.

Rozwiązywanie problemów

Nie mogę dodać kart podarunkowych

 • W aplikacji Portfel Google istnieje ograniczenie dotyczące liczby kart podarunkowych, które możesz dodać.
 • W okresie 30 dni możesz dodać łącznie 10 kart, w tym 5 kart jednego sprzedawcy.
 • Jeśli masz więcej kart podarunkowych jednego sprzedawcy, możesz zwrócić się do niego z prośbą o połączenie ich w jedną kartę.
 • W innym przypadku, aby dodać więcej kart podarunkowych, musisz usunąć jedną z istniejących. Aby usunąć kartę podarunkową, wykonaj powyższe kroki.

Kasjer nie może zeskanować karty

Jeśli kasjer nie może zeskanować karty lojalnościowej lub podarunkowej:

 1. Wyczyść ekran telefonu.
 2. Sprawdź, czy w miejscu wyświetlania kodu kreskowego nie ma pęknięć. Jeśli ekran jest pęknięty, przeciągnij kod kreskowy do innej części ekranu.
 3. Jeśli wciąż nie możesz zeskanować kodu kreskowego, poproś kasjera o wpisanie liczb bezpośrednio w kasie.

Moja aplikacja Portfel Google została odinstalowana, a karty zaginęły

Jeśli masz odinstalowaną aplikację Portfel Google, Twoje karty podarunkowe i programy lojalnościowe są nadal przechowywane na koncie Google. Aby odzyskać karty podarunkowe i programy lojalnościowe:

 1. Pobierz aplikację Portfel Google.
 2. Zaloguj się na konto Google, które było używane wcześniej w Portfelu Google.

Twoje karty podarunkowe i programy lojalnościowe powinny ponownie wyświetlić się w aplikacji.

Karta lojalnościowa zniknęła z Portfela Google

Karta dodana z Gmaila

Jeśli usuniesz e-maila z kartą lojalnościową, karta zostanie usunięta z Portfela Google. Usunięte e-maile pozostają w koszu przez 30 dni. Następnie zostają trwale usunięte.

Jeśli wciąż masz dostęp do tego e-maila, możesz ponownie dodać kartę w aplikacji Portfel Google.

Karta dodana w inny sposób

Karta lojalnościowa może zniknąć, jeśli:

 • przywrócisz ustawienia fabryczne na urządzeniu,
 • usuniesz z urządzenia konto Google,
 • wyczyścisz wszystkie dane z Usług Google Play lub z Portfela Google.

Aby korzystać z kart w Portfelu Google, musisz ponownie dodać je do aplikacji.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
false
false