Jeśli nie możesz znaleźć ikony aplikacji Portfel Google, poszukaj pozycji „Portfel” na ekranie głównym lub w Menu z aplikacjami. Użytkownicy Huawei nadal będą widzieć ikony aplikacji Portfel i Google Pay. Więcej informacji

Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false