Jak otworzyć Portfel Google

Wszystkie karty, bilety i dokumenty tożsamości zapisane w Portfelu możesz szybko wyszukać i z nich korzystać.

W aplikacji Portfel Google

 1. Otwórz aplikację Portfel Google .
 2. Znajduj wszystkie elementy dodane do Portfela.
  • Aby znaleźć karty dodane jako formy płatności: przesuń palcem w lewo lub w prawo.
  • Aby znaleźć inne dodane przez Ciebie karty, bilety i dokumenty tożsamości oraz z nich korzystać: przesuń palcem od dołu ekranu w górę.
  • Aby użyć zapisanej karty, biletu lub dokumentu tożsamości, kliknij dany element.

Na telefonie Samsung

Na obsługiwanych telefonach Samsung możesz dodać skrót do Portfela Google do ekranu blokady, klawisza bocznego lub przycisku Bixby.

Dodawanie skrótu do ekranu blokady
 1. Włącz telefon.
 2. Naciśnij i przytrzymaj ekran blokady.
  • Aby się zalogować, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 3. Aby zastąpić dotychczasowy skrót, kliknij ikonę czerwonego minusa obok aplikacji.
 4. Aby dodać skrót, kliknij ikonę plusa.
 5. Wybierz aplikację Portfel Google 
 6. Kliknij OK.
Wskazówka: aby otworzyć skrót do aplikacji na ekranie blokady, przesuń go w dowolnym kierunku.
Dodawanie skrótu z przycisku bocznego
 1. Otwórz Ustawienia.
 2. Kliknij Advanced features (Zaawansowane funkcje) a potem Side key (Klawisz boczny).
 3. Włącz opcję Double press (Dwukrotne naciśnięcie).
 4. Wybierz opcję Open app (Otwórz aplikację).
 5. Aby wybrać aplikację, kliknij Settings (Ustawienia).
 6. Wybierz aplikację Portfel Google .
Dodawanie skrótu z przycisku Bixby
 1. Otwórz ustawienia
 2. Kliknij Advanced features (Zaawansowane funkcje) a potem Bixby Key (Klawisz Bixby).
  • Jeśli nie zalogujesz się wcześniej na konto Samsung, kliknij Get started (Rozpocznij).
 3. Wybierz opcję Single press to open Bixby (Otwieranie Bixby jednym naciśnięciem).
 4. Włącz opcję Double press (Dwukrotnie naciśnięcie).
 5. Wybierz aplikację Portfel Google 

W Szybkich ustawieniach

Ważne: ta metoda działa tylko na urządzeniach z Androidem w wersji 12 lub nowszej. Niektóre telefony z Androidem mogą nie mieć tej funkcji w menu Szybkie ustawienia.

 1. Odblokuj telefon.
 2. Aby przejść do menu Szybkie ustawienia, przesuń palcem z góry ekranu w dół.
  • Aby w pełni je rozwinąć, przesuń ponownie palcem w dół.
 3. Kliknij kafelek Portfela. Jeśli dodasz kartę, pojawi się ona tutaj.
 4. Możesz znajdować dodane karty debetowe i kredytowe oraz z nich korzystać. Aby znaleźć wszystkie elementy dodane do Portfela Google, u dołu ekranu kliknij Pokaż wszystkie.
  • Aby znaleźć karty dodane jako formy płatności: przesuń palcem w lewo lub w prawo.
  • Aby znaleźć inne dodane przez Ciebie karty, bilety i dokumenty tożsamości oraz z nich korzystać: przesuń palcem od dołu ekranu w górę.
  • Aby użyć zapisanej karty, biletu lub dokumentu tożsamości, kliknij dany element.

Na ekranie blokady

Ważne: ta metoda działa tylko na urządzeniach z Androidem w wersji 12 lub nowszej. Niektóre telefony z Androidem mogą nie mieć tej funkcji. Aby otworzyć Portfel Google na ekranie blokady, musisz najpierw dodać formę płatności.

 1. W prawym dolnym rogu ekranu blokady telefonu kliknij Portfel .
 2. Odblokuj telefon.
 3. Możesz wyszukiwać dodane karty debetowe i kredytowe oraz z nich korzystać. Aby znaleźć wszystkie elementy dodane do Portfela Google, u dołu ekranu kliknij Pokaż wszystkie.
  • Aby znaleźć karty dodane jako formy płatności: przesuń palcem w lewo lub w prawo.
  • Aby znaleźć inne dodane przez Ciebie karty, bilety i dokumenty tożsamości oraz z nich korzystać: przesuń palcem od dołu ekranu w górę.
  • Aby użyć zapisanej karty, biletu lub dokumentu tożsamości, kliknij dany element.

Włączanie i wyłączanie szybkiego dostępu do Portfela

 1. Otwórz w telefonie aplikację Ustawienia.
 2. Kliknij Wyświetlacz a potem Ekran blokady.
 3. Włącz lub wyłącz opcję Pokaż portfel.

 

Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeśli nadal masz pytania lub problemy, zadaj pytanie społeczności lub skontaktuj się z nami.

 

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne