Przechowywanie danych z Witryn Google przy użyciu Vault

W ramach planu zarządzania informacjami organizacji możesz określić czas przechowywania danych z Witryn Google. Reguły przechowywania pozwalają określić, jak długo witryny mają być przechowywane oraz kiedy (i czy w ogóle) powinny zostać usunięte. Domyślnie witryny są przechowywane zgodnie z regułami ich przechowywania. Aby przechowywać witryny tak samo jak inne pliki na Dysku, możesz wyłączyć reguły Witryn. Witryny będą wówczas przechowywane zgodnie z regułami przechowywania dotyczącymi Dysku, ponieważ są przechowywane na Dysku.

Ustaw niestandardowe reguły przechowywania, by przechowywać dane spełniające określone warunki przez dany czas. Ustaw domyślną regułę przechowywania, jeśli chcesz przechowywać wszystkie dane usługi dla wszystkich objętych licencją kont w organizacji przez określony czas. Niestandardowe reguły przechowywania powodują zastąpienie reguł domyślnych. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy reguła domyślna ma dłuższy okres przechowywania.

Ważne informacje o Witrynach i przechowywaniu

Zdecydowanie zalecamy, aby przed ustawieniem reguł przechowywania zapoznać się ze sposobem działania przechowywania i sprawdzić, jakie typy danych są obsługiwane w przypadku Witryn.

OSTRZEŻENIE: nieprawidłowo skonfigurowana reguła przechowywania może umożliwić Witrynom natychmiastowe i nieodwracalne usunięcie danych. Gdy tworzysz lub zmieniasz reguły przechowywania, musisz zachować ostrożność. Przed wprowadzeniem nowych reguł w całej organizacji zalecamy przetestowanie ich na małej liczbie kont.

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Przechowywanie danych właściwe dla Witryn jest włączone, dopóki nie przejdziesz na przechowywanie danych właściwe dla Dysku

Przechowywanie danych właściwe dla Witryn jest domyślnie włączone. Jeśli nie masz skonfigurowanych żadnych reguł, a przechowywanie danych właściwe dla Witryn jest włączone, użytkownicy i administratorzy mogą usuwać witryny lub przechowywać je przez dowolnie długi czas. 

Aby zarządzać przechowywaniem witryn w inny sposób niż ustawieniem Dysku, ustaw niestandardowe lub domyślne reguły przechowywania dotyczące Witryn. 

Aby zarządzać witrynami tak samo jak innymi plikami na Dysku, zmień ustawienie przechowywania, by przechowywać witryny według reguł Dysku.

Blokady na Dysku są zawsze stosowane do plików z Witryn

Blokady na Dysku nadal są stosowane do witryn niezależnie od sposobu przechowywania witryn.

Ustawianie niestandardowej reguły przechowywania dotyczącej Witryn

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Przechowywanie a potem Reguły niestandardowe a potem Utwórz.
 3. Jako usługę wybierz Witryny i kliknij Dalej.
 4. Wybierz jednostkę:
  • Jednostka organizacyjna – zastosuj regułę do określonej jednostki organizacyjnej:
   1. Kliknij pole i wybierz jednostkę organizacyjną.
   2. (Opcjonalnie) Aby zastosować regułę do dysków współdzielonych, do których należą konta w wybranej jednostce organizacyjnej, zaznacz pole Dołącz wyniki z dysków współdzielonych.
  • Wszystkie dyski współdzielone – zastosuj regułę do wszystkich dysków współdzielonych w organizacji.
  • Określone dyski współdzielone – zastosuj regułę do dysku współdzielonego z określonym kontem.
   1. Kliknij Dodaj dyski współdzielone.
   2. Wpisz co najmniej jedno konto i kliknij Znajdź.
   3. Wybierz co najmniej jeden dysk współdzielony.
   4. Kliknij Dodaj.
 5. Kliknij Dalej.
 6. Wybierz czas przechowywania plików:

  • Aby trwale przechowywać pliki objęte tą regułą, wybierz Bez ograniczeń czasowych.
  • Aby odrzucić pliki po określonym czasie:
   1. Wybierz Okres przechowywania.
   2. Wpisz liczbę dni od 1 do 36 500.
   3. Wybierz czas odniesienia do początku okresu przechowywania.
 7. Jeśli określisz czas przechowywania, wybierz sposób postępowania z witrynami, gdy zakończy się okres przechowywania:
  • Aby trwale usunąć tylko witryny, które zostały usunięte na zawsze przez użytkowników, wybierz pierwszą opcję.
  • Aby trwale usunąć wszystkie witryny, wybierz drugą opcję. Ta reguła może trwale usuwać zarówno witryny usunięte przez użytkowników, jak i znajdujące się na ich Dyskach.

   Ostrzeżenie: przechowywanie danych właściwe dla Witryn jest domyślnie włączone. Gdy utworzysz regułę Witryn, Vault będzie zezwalać Witrynom na natychmiastowe trwałe usunięcie danych, które przekroczyły okres przechowywania. Te dane mogą obejmować witryny, które użytkownicy chcieliby zachować. Zanim przejdziesz do następnego kroku, upewnij się, że reguła jest skonfigurowana prawidłowo.

 8. Kliknij Utwórz. Jeśli ustawisz okres przechowywania, Vault zapyta, czy rozumiesz działanie reguły. Zaznacz pola i kliknij Akceptuję, by utworzyć regułę.

Ustawianie domyślnej reguły przechowywania dotyczącej Witryn

Gdy ta opcja jest włączona, domyślna reguła przechowywania dla Witryn obejmuje wszystkie strony, których nie dotyczy reguła niestandardowa ani blokada, w tym strony na Moim dysku i na dyskach współdzielonych.

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Przechowywanie. Otworzy się lista domyślnych reguł przechowywania.
 3. Kliknij Witryny "".
 4. Wybierz czas przechowywania plików:

  • Aby trwale przechowywać pliki objęte tą regułą, wybierz Bez ograniczeń czasowych.
  • Aby odrzucić pliki po określonym czasie:
   1. Wybierz Okres przechowywania.
   2. Wpisz liczbę dni od 1 do 36 500.
   3. Wybierz czas odniesienia do początku okresu przechowywania.
 5. Jeśli określisz czas przechowywania, wybierz sposób postępowania z witrynami, gdy zakończy się okres przechowywania:
  • Aby trwale usunąć tylko witryny, które zostały już usunięte przez użytkowników, wybierz pierwszą opcję.
  • Aby trwale usunąć wszystkie witryny, wybierz drugą opcję. Ta reguła może trwale usuwać zarówno witryny usunięte przez użytkowników, jak i znajdujące się na ich Dyskach.

   Ostrzeżenie: przechowywanie danych właściwe dla Witryn jest domyślnie włączone. Gdy utworzysz regułę Witryn, Vault będzie zezwalać Witrynom na natychmiastowe trwałe usunięcie danych, które przekroczyły okres przechowywania. Te dane mogą obejmować witryny, które użytkownicy chcieliby zachować. Zanim przejdziesz do następnego kroku, upewnij się, że reguła jest skonfigurowana prawidłowo.

 6. Kliknij Zapisz. Vault zapyta, czy rozumiesz działanie reguły. Zaznacz pola i kliknij Akceptuję, by zapisać regułę.

Włączanie i wyłączanie specjalnych reguł przechowywania dotyczących Witryn

Dane Witryn są objęte regułami przechowywania Witryn, dopóki nie zmienisz ustawień Vault, by przechowywanie Witryn objęte było zasadami właściwymi dla Dysku.

Aby wybrać reguły, które mają zastosowanie do witryn, wykonaj te czynności:

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Przechowywanie a potem Ustawienia.
 3. Obok Witryny wybierz Przechowywane zgodnie z regułą dotyczącą Witryn lub Przechowywane zgodnie z regułą dotyczącą Dysku.
 4. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
96539
false