Nakładanie blokad na dane z Google Voice

W ramach projektów pozyskiwania danych elektronicznych z Google Workspace możesz nakładać blokady na dane obsługiwanych typów z Google Voice dla Google Workspace, aby przechowywać je bez ograniczeń czasowych ze względu na zobowiązania prawne i zobowiązania do ochrony danych. Możesz nałożyć blokadę na poszczególne konta lub wszystkie konta w danej jednostce organizacyjnej. Blokady mają pierwszeństwo przed regułami przechowywania, dlatego zablokowane dane są chronione przed zwykłymi regułami dotyczącymi zarządzania danymi, które w innej sytuacji mogłyby spowodować trwałe usunięcie tych danych.

Jeśli administrator Google Workspace usunie konto użytkownika w konsoli administracyjnej, dane tego użytkownika nie będą już dostępne w Vault i nie będzie można ich przywrócić. Jeśli chcesz blokować lub przechowywać dane użytkownika, musi on mieć zarówno licencję Google Workspace, jak i licencję Vault. Dowiedz się więcej o zachowaniu danych użytkowników.

Ważne informacje na temat Voice i blokad

Zanim ustawisz blokady, zapoznaj się z artykułem Pierwsze kroki z blokadami w Google Vault oraz sprawdź, jakie typy danych z Voice są obsługiwane przez Vault.

Elementy objęte blokadą są widoczne dla użytkowników

Dane głosowe objęte blokadą są nadal widoczne dla użytkowników, nawet jeśli zostaną usunięte przez użytkownika lub w wyniku działania reguły przechowywania.

Nakładanie blokad na dane z Voice

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Sprawy.
 3. Jeśli sprawa już istnieje, kliknij ją, by ją otworzyć. W przeciwnym razie utwórz sprawę:
  1. Kliknij Utwórz sprawę.
  2. Wpisz nazwę sprawy i opcjonalnie opis.
  3. Kliknij Utwórz.
 4. Kliknij Blokady  Utwórz.
 5. Wpisz niepowtarzalną nazwę blokady.
 6. Kliknij Wybierz usługę a potem Voice.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Wybierz zakres blokady:
  • Określone konta – wpisz co najmniej jeden adres e-mail konta lub grupy.
  • Jednostka organizacyjna – wybierz jednostkę organizacyjną.
 9. Wybierz rodzaj danych, które chcesz zablokować. Domyślnie wybrane są wszystkie obsługiwane typy danych z Voice. Aby wykluczyć typ danych, odznacz odpowiednie pole.
 10. Kliknij Utwórz.

Edytowanie blokad danych z Voice

Możesz zmienić niektóre parametry blokady, ale nie możesz zmienić usługi (zastąpić Google Voice inną usługą) ani typu zakresu (np. określone konta zamiast jednostki organizacyjnej).

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Sprawy, a następnie kliknij sprawę zawierającą blokadę.
 3. Aby zmienić konta lub jednostki organizacyjne objęte blokadą:
  1. Kliknij Zakres.
  2. Dodaj lub usuń konta albo zmień jednostkę organizacyjną.

   Uwaga: nie można dodawać kont do blokady obejmującej jednostkę organizacyjną. Nie można też dodać jednostki organizacyjnej do blokady obejmującej określone konta.

   Jeśli usuniesz wszystkie konta, pojawi się pytanie o to, czy usunąć blokadę.

 4. Aby zmienić typy danych objęte blokadą:
  1. Kliknij Zakres.
  2. Zaznacz lub odznacz pola obok typów danych.
 5. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
96539
false