เลือกตำแหน่งสำหรับข้อมูลส่งออกของห้องนิรภัย

เมื่อคุณส่งออกข้อมูลจากห้องนิรภัย คุณเลือกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์สำหรับเก็บไฟล์ที่ส่งออกได้ ผู้ดูแลระบบที่ใช้นโยบายภูมิภาคข้อมูลจะเลือกตัวเลือกนี้ให้กับผู้ใช้รายใดก็ได้ที่มีใบอนุญาต G Suite Enterprise หรือ G Suite Business

เมื่อคุณเริ่มการส่งออก ห้องนิรภัยจะเลือกภูมิภาคข้อมูลล่วงหน้าโดยพิจารณาจากภูมิภาคที่มอบหมายให้กับเจ้าของกรณี ให้คุณเลือกตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ไม่มีการตั้งค่า
  • สหรัฐอเมริกา
  • ยุโรป

ทางเลือกของคุณอาจทำให้ห้องนิรภัยประมวลผลข้อมูลส่งออกของคุณนานขึ้น เราแนะนำให้คุณตรวจสอบกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการต่อ เพื่อดูว่าองค์กรของคุณมีข้อกำหนดเฉพาะเรื่องภูมิภาคข้อมูลหรือไม่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร