Nakładanie blokad na wiadomości z Google Chat i klasycznej wersji Hangouts

W ramach projektów pozyskiwania danych elektronicznych z G Suite możesz nakładać blokady na wiadomości z Google Chat i klasycznej wersji Hangouts zgodnie z przepisami prawa i zobowiązaniem do ochrony danych. Możesz nałożyć blokadę na poszczególne konta lub wszystkie konta w danej jednostce organizacyjnej. Blokady mają pierwszeństwo nad regułami przechowywania, dlatego zablokowane dane są chronione przed zwykłymi regułami dotyczącymi zarządzania informacjami, które w innej sytuacji mogłyby spowodować usunięcie danych.

Jeśli użytkownik objęty blokadą usunie dane, nie może ich dalej przeglądać, ale dane nadal będą dostępne w Vault. Jeśli blokada jest aktywna, możesz wyszukiwać i eksportować wszystkie wiadomości.

Jeśli Twój administrator G Suite usunie konto użytkownika w konsoli administracyjnej, dane z tego konta nie będą już dostępne w Vault i nie będzie można ich przywrócić. Aby można było nałożyć blokadę na dane użytkownika, musi on mieć zarówno licencję na G Suite, jak i na Vault. Dowiedz się więcej o licencjach na Vault.

Więcej informacji znajdziesz w odpowiedziach na najczęstsze pytania związane z blokadami.

Ważne informacje o blokadach danych z Google Chat i klasycznej wersji Hangouts

Reguły przechowywania i blokady mają zastosowanie do czatów tylko wtedy, gdy historia jest włączona

Reguły przechowywania i blokady mają zawsze zastosowanie do pokoi. Zastosowanie do czatów mają natomiast tylko wtedy, gdy historia jest włączona. Administrator G Suite może sam określić, czy historia czatów ma być włączona, lub pozwolić zdecydować o tym użytkownikom.

Blokada zachowuje rozmowy z pokoi tylko wtedy, gdy objęty blokadą użytkownik wysłał wiadomość, a pokój należy do Twojej organizacji

Blokada konta użytkownika obejmuje rozmowy w pokojach, w których użytkownik wysłał co najmniej jedną wiadomość.Jeśli użytkownik należał do pokoju i wyświetlał w nim wiadomości, ale nie był aktywny, blokada nie uwzględni rozmów z tego pokoju. Blokowanie nie dotyczy wiadomości wysyłanych w pokojach należących do innych organizacji.

Wiadomości na czacie wysłane do użytkownika objętego blokadą są przechowywane, nawet jeśli użytkownik nie odpowie lub jeśli nadawca jest użytkownikiem zewnętrznym.

Nie można nałożyć blokady na cały pokój

Pokoi w Google Chat nie można ograniczyć do pojedynczej jednostki organizacyjnej – do pokoju można zaprosić każdą osobę z kontem w danej domenie. Vault nie zablokuje wiadomości od osób, które nie są objęte blokadą.
Wiadomości objęte blokadą są zawsze widoczne dla użytkowników Vault z uprawnieniami dostępu

Gdy wiadomość objęta blokadą zostanie usunięta przez użytkownika lub regułę przechowywania, użytkownik przestanie ją widzieć. Użytkownik Vault z odpowiednimi uprawnieniami może natomiast wyszukać i wyświetlić taką wiadomość w Vault. Użytkownik Vault może też wyeksportować wiadomość przy użyciu Vault.

Nakładanie blokad na Google Chat i klasyczną wersję Hangouts

 1. Utwórz lub otwórz sprawę, w której chcesz nałożyć blokadę.
 2. Kliknij Utwórz blokadę.
 3. Wpisz niepowtarzalną nazwę blokady.
 4. Jako typ blokady wybierz Google Chat.
 5. Za pomocą strzałki w dół zastosuj blokadę do poszczególnych kont lub całej jednostki organizacyjnej:
  • Konta – wpisz co najmniej jeden adres e-mail konta, które ma obejmować ta blokada.
  • Organizacja – wybierz jednostkę organizacyjną z listy.
 6. (Opcjonalnie) Zaznacz pole, aby uwzględnić rozmowy w pokojach czatu.
 7. Kliknij Zapisz, aby utworzyć blokadę.

Modyfikowanie istniejącej blokady danych z Google Chat i klasycznej wersji Hangouts

Możesz modyfikować niektóre kryteria blokady, ale nie da się zmienić typu danych.

 1. Otwórz sprawę zawierającą blokadę.
 2. Kliknij blokadę, a potem kliknij Edytuj blokadę.
 3. Zmodyfikuj dowolne z tych kryteriów:
  • Konta – dodaj lub usuń konta albo jednostki organizacyjne. Kont nie można dodać do blokady obejmującej jednostkę organizacyjną. Nie można też dodać jednostki organizacyjnej do blokady obejmującej poszczególne konta. Jeśli usuniesz wszystkie konta użytkowników, pojawi się pytanie o to, czy usunąć blokadę.
  • Uwzględnij też rozmowy w pokojach – to ustawienie pozwala uwzględniać lub pomijać rozmowy w pokojach.
 4. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?