Nakładanie blokad na wiadomości z Hangouts Chat i klasycznej wersji Hangouts

Blokady są przydatne do przechowywania danych bez ograniczeń czasowych ze względu na zobowiązania prawne i zobowiązania do ochrony danych.

Jeśli użytkownik usunie dane objęte blokadą, nie może ich dalej przeglądać, ale pozostają one zachowane w Vault. Jeśli blokada jest aktywna, dane można wyszukiwać i eksportować.

Jeśli Twój administrator G Suite usunie konto użytkownika w konsoli administracyjnej, dane z tego konta nie będą już dostępne w Vault i nie będzie można ich przywrócić. Aby można było nałożyć blokadę na dane użytkownika, musi on mieć zarówno licencję na G Suite, jak i na Vault. Dowiedz się więcej o licencjach na Vault.

Więcej informacji znajdziesz w odpowiedziach na najczęstsze pytania na temat blokad.

Ważne informacje o blokadach danych z Hangouts Chat i klasycznej wersji Hangouts

Reguły przechowywania i blokady mają zastosowanie do czatów tylko wtedy, gdy historia jest włączona

Reguły przechowywania i blokady mają zawsze zastosowanie do pokoi. Zastosowanie do czatów mają natomiast tylko wtedy, gdy historia jest włączona. Administrator G Suite może sam określić, czy historia czatów ma być włączona, lub pozwolić zdecydować o tym użytkownikom.

Blokada zachowuje rozmowy z pokoi tylko wtedy, gdy objęty nią użytkownik wysłał w nich wiadomość

Blokada nałożona na użytkownika obejmuje tylko te rozmowy, w których wysłał on co najmniej jedną wiadomość. Jeśli użytkownik nie był aktywny w jakimś pokoju, to nawet jeśli wyświetlał wiadomości, blokada nie uwzględnia rozmów z tego pokoju.
Blokada obejmuje wiadomości na czacie, nawet jeśli użytkownik nie odpowiedział na nie.

Nie można nałożyć blokady na cały pokój

Pokoi w Hangouts Chat nie można ograniczyć do pojedynczej jednostki organizacyjnej – do pokoju można zaprosić każdą osobę z kontem w danej domenie. Vault nie zablokuje wiadomości od osób, które nie są objęte blokadą. 
Wiadomości objęte blokadą są zawsze widoczne dla administratorów Vault z uprawnieniami dostępu

Gdy wiadomość objęta blokadą zostanie usunięta przez użytkownika lub regułę przechowywania, użytkownik nie będzie już jej widział. Jednak administrator Vault z odpowiednimi uprawnieniami może wyszukać i wyświetlić taką wiadomość w Vault. Administrator może też wyeksportować wiadomość przy użyciu Vault.

Nakładanie blokad na dane z Hangouts Chat i klasycznej wersji Hangouts

 1. Utwórz lub otwórz sprawę, w której chcesz nałożyć blokadę.
 2. Kliknij Utwórz blokadę.
 3. Wpisz niepowtarzalną nazwę blokady. 
 4. Jako typ blokady wybierz Hangouts Chat.
 5. Za pomocą strzałki w dół zastosuj blokadę do poszczególnych kont lub całej jednostki organizacyjnej:
  • Konta – wpisz co najmniej jeden adres e-mail konta, które ma obejmować ta blokada.
  • Organizacja – wybierz jednostkę organizacyjną z listy.
 6. (Opcjonalnie) Zaznacz pole, aby uwzględnić rozmowy w pokojach czatu.
 7. Kliknij Zapisz, aby utworzyć blokadę.

Modyfikowanie istniejącej blokady danych z Hangouts Chat i klasycznej wersji Hangouts

Możesz modyfikować niektóre kryteria blokady, ale nie da się zmienić typu danych.

 1. Otwórz sprawę zawierającą blokadę.
 2. Kliknij blokadę, a potem kliknij Edytuj blokadę.
 3. Zmodyfikuj dowolne z tych kryteriów:
  • Konta – dodaj lub usuń konta albo jednostki organizacyjne. Kont nie można dodać do blokady obejmującej jednostkę organizacyjną. Nie można też dodać jednostki organizacyjnej do blokady obejmującej poszczególne konta. Jeśli usuniesz wszystkie konta użytkowników, pojawi się pytanie o to, czy usunąć blokadę.
  • Uwzględnij też rozmowy w pokojach – to ustawienie pozwala uwzględniać lub pomijać rozmowy w pokojach czatu.
 4. Kliknij Zapisz.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?