Nakładanie blokad na wiadomości z Google Chat

W ramach projektów pozyskiwania danych elektronicznych z Google Workspace możesz nakładać blokady na wiadomości w Google Chat, by przechowywać je bez ograniczeń czasowych ze względu na zobowiązania prawne i zobowiązania do ochrony danych. Możesz nałożyć blokadę na poszczególne konta lub wszystkie konta w danej jednostce organizacyjnej. Blokady mają pierwszeństwo przed regułami przechowywania, dlatego zablokowane dane są chronione przed standardowymi regułami dotyczącymi zarządzania informacjami – w przeciwnym razie działanie tych reguł mogłoby poskutkować trwałym usunięciem danych.

Jeśli użytkownik objęty blokadą usunie wiadomości, zostaną one usunięte z widoku tego użytkownika. Będą jednak nadal dostępne w Vault. Jeśli blokada jest aktywna, możesz wyszukiwać i eksportować wszystkie wiadomości.

Jeśli administrator Google Workspace usunie konto użytkownika w konsoli administracyjnej, dane tego użytkownika nie będą już dostępne w Vault i nie będzie można ich przywrócić. Jeśli chcesz blokować lub przechowywać dane użytkownika, musi on mieć zarówno licencję Google Workspace, jak i licencję Vault. Dowiedz się więcej o zachowywaniu danych użytkowników.

Więcej informacji znajdziesz w odpowiedziach na najczęstsze pytania związane z blokadami.

Jeśli administrator Google Workspace usunie licencję użytkownika obsługującą Vault, blokady w Vault nie będą już chronić danych tego użytkownika przed usunięciem. Dane oznaczone do usunięcia mogą zostać natychmiast trwale usunięte i nie będzie można ich przywrócić. Dowiedz się więcej o zachowywaniu danych użytkowników.

Ważne informacje na temat blokad w Google Chat

Zanim ustawisz blokady, zapoznaj się z artykułem Pierwsze kroki z blokadami w Google Vault oraz sekcją Wiadomości z Google Chat obsługiwane w Vault.

Rozwiń wszystko  |  Zwiń wszystko

Jakie dane mogą być przechowywane

Obsługiwane:

 • wiadomości i ich załączniki wysyłane w Google Chat przy włączonej historii,
 • czaty wysyłane przez użytkowników zewnętrznych do Twoich użytkowników,
 • wiadomości wysyłane przez użytkowników zewnętrznych w czatach grupowych i pokojach w Twojej organizacji.

Nieobsługiwane:

 • wiadomości wysyłane przy wyłączonej historii;
 • połączone pliki;
 • wiadomości w zewnętrznych pokojach czatu;
 • wiadomości wyświetlone w trybie podglądu.

Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Obsługiwane usługi i typy danych.

Blokowanie wiadomości w pokojach czatu

Blokady można nakładać na poszczególne konta lub jednostki organizacyjne – inaczej niż w przypadku reguł przechowywania danych z Google Chat. Blokad nie można stosować wyłącznie do pokoi czatu. Możesz jednak uwzględniać wiadomości w pokojach czatu powiązane z kontami, które są objęte blokadą, zaznaczając odpowiednie pole podczas tworzenia blokady.

Pole niezaznaczone (domyślnie) Pole zaznaczone

Blokuje następujące wiadomości:

 • czaty w Google Chat;
 • wiadomości z rozmów grupowych z Google Chat, które zostały utworzone wcześniej niż na początku grudnia 2020 roku.

Vault zachowuje czaty i wiadomości grupowe wysłane do użytkownika objętego blokadą, nawet jeśli użytkownik nie odpowie lub jeśli nadawca jest użytkownikiem zewnętrznym.

Blokuje wszystkie wiadomości, które są uwzględniane, gdy pole jest odznaczone, oraz określone wiadomości w tych miejscach:

 • pokoje z wątkami (pokoje z wiadomościami w rozmowach);
 • pokoje bez wątków.

Vault zachowuje wszystkie wiadomości w pokoju czatu, jeśli użytkownik objęty blokadą był jego członkiem, nawet jeśli nie wysłał żadnych wiadomości. Jeśli wszyscy użytkownicy objęci blokadą opuszczą pokój czatu, blokowane są tylko wiadomości wysłane przed opuszczeniem pokoju przez ostatniego użytkownika objętego blokadą. Jeśli użytkownik objęty blokadą później ponownie dołączy do pokoju, blokowane są wszystkie wiadomości, w tym te wysłane, gdy żaden użytkownik nie był objęty blokadą.

Uwaga: blokady nie obejmują wiadomości wysyłanych w pokojach czatu należących do innych organizacji.

Objęte blokadą wiadomości, które zostały usunięte, są nadal widoczne w Vault, ale nie dla użytkowników

Gdy użytkownik lub reguła przechowywania usuwa wiadomość objętą blokadą, użytkownik traci do niej dostęp, ale sama wiadomość nie jest trwale usuwana. Jako administrator Vault z odpowiednimi uprawnieniami możesz tę wiadomość nadal wyszukać i wyeksportować, a także wyświetlić jej podgląd przy użyciu Vault.

Nakładanie blokad na wiadomości z Google Chat

 1. Zaloguj się na https://vault.google.com.
 2. Kliknij Sprawy.
 3. Jeśli sprawa już istnieje, kliknij ją, by ją otworzyć. W przeciwnym razie utwórz sprawę:
  1. Kliknij Utwórz sprawę.
  2. Wpisz nazwę sprawy i opcjonalnie opis.
  3. Kliknij Utwórz.
 4. Kliknij Blokady Utwórz.
 5. Wpisz niepowtarzalną nazwę blokady.
 6. Kliknij Wybierz usługę a potem Google Chat.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Wybierz zakres blokady:
  • Określone konta – wpisz co najmniej jeden adres e-mail konta lub grupy.
  • Jednostka organizacyjna – wybierz jednostkę organizacyjną.

   Uwaga: zdecydowanie zalecamy, aby nie wybierać nadrzędnej jednostki organizacyjnej. Nie będziesz mieć możliwości usunięcia żadnych kont Google Workspace z organizacji. Więcej informacji;

 9. Określ, czy blokada ma uwzględniać wiadomości w pokojach czatu.

 10. Kliknij Dalej.

 11. Kliknij Utwórz.

Edytowanie blokady wiadomości z Google Chat

Możesz zmienić niektóre parametry blokady, ale nie możesz zmienić usługi (zastąpić Google Chat inną usługą) ani typu zakresu (np. określone konta zamiast jednostki organizacyjnej).

 1. Zaloguj się na https://vault.google.com.
 2. Kliknij Sprawy, a następnie kliknij sprawę zawierającą blokadę.
 3. Aby zmienić konta lub jednostki organizacyjne objęte blokadą:
  1. Kliknij Zakres.
  2. Dodaj lub usuń konta albo zmień jednostkę organizacyjną.

   Uwaga: nie można dodawać kont do blokady obejmującej jednostkę organizacyjną. Nie można też dodać jednostki organizacyjnej do blokady obejmującej określone konta.

   Jeśli usuniesz wszystkie konta, pojawi się pytanie o to, czy usunąć blokadę.

  3. Kliknij Dalej.
 4. Aby zmienić ustawienie określające, czy blokada obejmuje wiadomości w pokojach czatu:
  1. Kliknij Zakres.
  2. Kliknij Uwzględnij rozmowy w pokojach czatu "".
 5. Kliknij Zapisz.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
10868757534192890173
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
96539