Nakładanie blokad na dane z Dysku, Meet i Witryn

W ramach projektów pozyskiwania danych elektronicznych z Google Workspace możesz nakładać blokady na elementy na Dysku Google, by przechowywać je bez ograniczeń czasowych ze względu na zobowiązania prawne i zobowiązania do ochrony danych. Możesz nałożyć blokadę na poszczególne konta lub wszystkie konta w danej jednostce organizacyjnej oraz opcjonalnie uwzględnić dyski współdzielone. Blokady na Dysku obejmują nagrania z Google Meet i powiązane z nimi dzienniki oraz witryny utworzone w nowej wersji Witryn Google. Blokady mają pierwszeństwo przed regułami przechowywania, dlatego zablokowane dane są chronione przed zwykłymi regułami dotyczącymi zarządzania danymi, które w innej sytuacji mogłyby spowodować trwałe usunięcie tych danych.

Jeśli administrator Google Workspace usunie licencję użytkownika obsługującą Vault, blokady w Vault nie będą już chronić danych tego użytkownika przed usunięciem. Dane oznaczone do usunięcia mogą zostać natychmiast trwale usunięte i nie będzie można ich przywrócić. Dowiedz się więcej o zachowywaniu danych użytkowników.

Ważne informacje na temat Dysku i blokad

Zanim ustawisz blokady, zapoznaj się z artykułem Pierwsze kroki z blokadami w Google Vault oraz sprawdź, jakie typy danych z Dysku, Meet i Witryn są obsługiwane.

Rozwiń wszystko  |  Zwiń wszystko

Jakie dane mogą być przechowywane

Obsługiwane:

 • większość plików na Dyskach i dyskach współdzielonych użytkowników.

Nieobsługiwane:

 • foldery i skróty Dysku,
 • połączone pliki,
 • pliki zewnętrzne udostępnione użytkownikom;
 • witryny utworzone w klasycznej wersji Witryn.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Obsługiwane usługi i typy danych (sekcje dotyczące Dysku, Meet i Witryn).

Objęte blokadą elementy, które zostały usunięte, są nadal widoczne w Vault, ale nie dla użytkowników

Gdy użytkownik lub reguła przechowywania usuwa plik objęty blokadą, użytkownik traci do niego dostęp, ale sam plik nie jest trwale usuwany. Jako administrator Vault z odpowiednimi uprawnieniami możesz ten plik nadal wyszukać i wyeksportować, a także wyświetlić jego podgląd przy użyciu Vault.

Zasięg różni się w zależności od sposobu skonfigurowania blokady
 • Blokada na Dysku dotyczy elementów należących do użytkowników lub organizacji objętych blokadą oraz plików bezpośrednio im udostępnionych. Obejmuje to elementy na dysku współdzielonym, które zostały bezpośrednio udostępnione użytkownikowi, bez względu na to, czy jest on użytkownikiem danego dysku współdzielonego. Nie dotyczy to folderów ani skrótów na Dysku.
 • Nie możesz nałożyć blokady na dysk współdzielony. Zamiast tego musisz nałożyć blokadę na użytkowników tego dysku i zaznaczyć pole Uwzględnij dyski współdzielone.
Jak dysk współdzielony wpływa na blokadę?
Pliki na dyskach współdzielonych nie są zachowywane przez blokadę w tych sytuacjach:
 • Użytkownik dysku współdzielonego:
  • przeniesie plik z dysku współdzielonego i nie jest objęty blokadą;
  • usunie użytkownika obecnie objętego blokadą z dysku współdzielonego, a żaden inny użytkownik dysku współdzielonego nie podlega blokadzie.
 • Żaden użytkownik dysku współdzielonego nie jest objęty blokadą.

Po usunięciu dysków współdzielonego zapisane na nim pliki podlegają tym zasadom blokady:

 • Jeśli użytkownik jest członkiem usuniętego dysku współdzielonego jako pojedyncza osoba (a nie w ramach grupy) i podlega blokadzie, wszystkie pliki na tym dysku współdzielonym zostaną zachowane do czasu usunięcia blokady. Po usunięciu blokady dotyczącej użytkownika pliki, które nie podlegają innej blokadzie lub regule przechowywania, zostaną usunięte.

 • Jeśli użytkownik nie jest członkiem usuniętego dysku współdzielonego, ale ma dostęp do zapisanego na nim pliku jako pojedyncza osoba (a nie w ramach grupy) i podlega blokadzie, tylko ten plik zostanie zachowany do czasu usunięcia blokady. Pliki, które nie pasują do reguły przechowywania lub blokady, zostaną usunięte.

 

Nakładanie blokad na pliki na Dysku oraz pliki z Meet i Witryn

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Sprawy.
 3. Jeśli sprawa już istnieje, kliknij ją, by ją otworzyć. W przeciwnym razie utwórz sprawę:
  1. Kliknij Utwórz sprawę.
  2. Wpisz nazwę sprawy i opcjonalnie opis.
  3. Kliknij Utwórz.
 4. Kliknij Blokady  Utwórz.
 5. Wpisz niepowtarzalną nazwę blokady.
 6. Kliknij Wybierz usługę a potem Dysk.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Wybierz zakres blokady:
  • Określone konta – wpisz co najmniej jeden adres e-mail konta lub grupy.
  • Jednostka organizacyjna – wybierz jednostkę organizacyjną.

  Uwaga: zdecydowanie zalecamy, aby nie wybierać nadrzędnej jednostki organizacyjnej. Nie będziesz mieć możliwości usunięcia żadnych kont Google Workspace z organizacji. Więcej informacji

 9. Wybierz, czy blokada ma obejmować elementy na dyskach współdzielonych, a następnie kliknij Dalej.
 10. Kliknij Utwórz.

Edytowanie blokad plików na Dysku oraz plików z Meet i Witryn

Możesz zmienić niektóre parametry blokady, ale nie możesz zmienić usługi (zastąpić Dysku inną usługą) ani typu zakresu (np. określone konta zamiast jednostki organizacyjnej).

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Sprawy, a następnie kliknij sprawę zawierającą blokadę.
 3. Aby zmienić konta lub jednostki organizacyjne objęte blokadą:
  1. Kliknij Zakres.
  2. Dodaj lub usuń konta albo zmień jednostkę organizacyjną.

   Uwaga: nie można dodawać kont do blokady obejmującej jednostkę organizacyjną. Nie można też dodać jednostki organizacyjnej do blokady obejmującej określone konta.

   Jeśli usuniesz wszystkie konta, pojawi się pytanie o to, czy usunąć blokadę.

  3. Kliknij Dalej.
 4. Aby zmienić ustawienie określające, czy blokada obejmuje pliki na dyskach współdzielonych, kliknij Zakres  Uwzględnij elementy na dyskach współdzielonych.
 5. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
96539
false
false