Nakładanie blokad na dane z Dysku i Meet

W ramach projektów pozyskiwania danych elektronicznych z Google Workspace możesz nakładać blokady na elementy na Dysku Google, by przechowywać je bez ograniczeń czasowych ze względu na zobowiązania prawne i zobowiązania do ochrony danych. Możesz nałożyć blokadę na poszczególne konta lub wszystkie konta w danej jednostce organizacyjnej oraz opcjonalnie uwzględnić dyski współdzielone. Blokady danych na Dysku obejmują nagrania z Google Meet i powiązane z nimi dzienniki. Blokady mają pierwszeństwo przed regułami przechowywania, dlatego zablokowane dane są chronione przed zwykłymi regułami dotyczącymi zarządzania danymi, które w innej sytuacji mogłyby spowodować trwałe usunięcie tych danych.

Jeśli administrator Google Workspace usunie konto użytkownika w konsoli administracyjnej, dane tego użytkownika nie będą już dostępne w Vault i nie będzie można ich przywrócić. Jeśli chcesz blokować lub przechowywać dane użytkownika, musi on mieć zarówno licencję Google Workspace, jak i licencję Vault. Dowiedz się więcej o zachowaniu danych użytkowników.

Więcej informacji znajdziesz w odpowiedziach na najczęstsze pytania na temat blokad.

Ważne informacje na temat Dysku i blokad

Blokady obejmują tylko elementy utworzone przez użytkowników z Twojej organizacji

Elementy utworzone przez użytkowników zewnętrznych i udostępnione użytkownikom w organizacji nie podlegają regułom przechowywania ani blokadom obowiązującym w tej organizacji.

Elementy objęte blokadą są widoczne dla użytkowników, dopóki użytkownicy ich nie usuną

Jeśli utworzysz blokadę, objęte nią pliki pozostaną widoczne dla użytkownika, nawet gdy istnieje reguła przechowywania, która powinna je usunąć.

Jeśli użytkownik usunie elementy na Dysku objęte blokadą i opróżni Kosz, nie może ich dalej przeglądać, ale będą one nadal dostępne w Vault. Jeśli blokada jest aktywna, możesz wyszukiwać i eksportować wszystkie elementy.

Zasięg różni się w zależności od sposobu skonfigurowania blokady
 • Blokada na Dysku dotyczy elementów należących do użytkowników lub organizacji objętych blokadą oraz plików bezpośrednio im udostępnionych. Obejmuje to elementy na dysku współdzielonym, które zostały bezpośrednio udostępnione użytkownikowi, bez względu na to, czy jest on użytkownikiem danego dysku współdzielonego. Nie dotyczy to folderów ani skrótów na Dysku.
 • Nie możesz nałożyć blokady na dysk współdzielony. Zamiast tego musisz nałożyć blokadę na użytkowników tego dysku i zaznaczyć pole Uwzględnij dyski współdzielone.
Jak dysk współdzielony wpływa na blokadę?
Pliki na dyskach współdzielonych nie są zachowywane przez blokadę w tych sytuacjach:
 • Użytkownik dysku współdzielonego:
  • przeniesie plik z dysku współdzielonego i nie jest objęty blokadą;
  • usunie użytkownika obecnie objętego blokadą z dysku współdzielonego, a żaden inny użytkownik dysku współdzielonego nie podlega blokadzie.
 • Żaden użytkownik dysku współdzielonego nie jest objęty blokadą.

Po usunięciu dysków współdzielonego zapisane na nim pliki podlegają tym zasadom blokady:

 • Jeśli użytkownik jest członkiem usuniętego dysku współdzielonego jako pojedyncza osoba (a nie w ramach grupy) i podlega blokadzie, wszystkie pliki na tym dysku współdzielonym zostaną zachowane do czasu usunięcia blokady. Po usunięciu blokady dotyczącej użytkownika pliki, które nie podlegają innej blokadzie lub regule przechowywania, zostaną usunięte.

 • Jeśli użytkownik nie jest członkiem usuniętego dysku współdzielonego, ale ma dostęp do zapisanego na nim pliku jako pojedyncza osoba (a nie w ramach grupy) i podlega blokadzie, tylko ten plik zostanie zachowany do czasu usunięcia blokady. Pliki, które nie pasują do reguły przechowywania lub blokady, zostaną usunięte.

 

Nakładanie blokady na pliki na Dysku i z Google Meet

Te kroki dotyczą nowej wersji Vault (vault.google.com). Przejdź do instrukcji dotyczących klasycznej wersji Vault

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Sprawy.
 3. Jeśli sprawa już istnieje, kliknij ją, aby ją otworzyć. W przeciwnym razie utwórz sprawę:
  1. Kliknij Utwórz sprawę.
  2. Wpisz nazwę sprawy i opcjonalnie opis.
  3. Kliknij Utwórz.
 4. Kliknij Blokady  Utwórz.
 5. Wpisz niepowtarzalną nazwę blokady.
 6. Kliknij Wybierz usługę a potem Dysk.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Wybierz zakres blokady:
  • Określone konta – wpisz co najmniej jeden adres e-mail konta lub grupy.
  • Jednostka organizacyjna – wybierz jednostkę organizacyjną.

  Wybierz, czy blokada ma obejmować elementy na dyskach współdzielonych, a następnie kliknij Dalej.

 9. Kliknij Utwórz.

Edytowanie blokady plików na Dysku i z Google Meet

Te kroki dotyczą nowej wersji Vault (vault.google.com). Przejdź do instrukcji dotyczących klasycznej wersji Vault

Możesz zmienić niektóre parametry blokady, ale nie możesz zmienić usługi (zastąpić Dysku inną usługą) ani typu zakresu (np. określone konta zamiast jednostki organizacyjnej).

 1. Zaloguj się na vault.google.com.
 2. Kliknij Sprawy, a następnie kliknij sprawę zawierającą blokadę.
 3. Aby zmienić konta lub jednostki organizacyjne objęte blokadą:
  1. Kliknij Zakres.
  2. Dodaj lub usuń konta albo zmień jednostkę organizacyjną.

   Uwaga: nie można dodawać kont do blokady obejmującej jednostkę organizacyjną. Nie można też dodać jednostki organizacyjnej do blokady obejmującej określone konta.

   Jeśli usuniesz wszystkie konta, pojawi się pytanie o to, czy usunąć blokadę.

  3. Kliknij Dalej.
 4. Aby zmienić ustawienie określające, czy blokada obejmuje pliki na dyskach współdzielonych, kliknij Zakres  Uwzględnij elementy na dyskach współdzielonych.
 5. Kliknij Zapisz.

 


Korzystanie z klasycznej wersji Vault

Kliknij poniżej, by otworzyć instrukcje dotyczące klasycznej wersji Vault (ediscovery.google.com). Przejdź do instrukcji dotyczących nowej wersji Vault

Ustawianie blokad Dysku na ediscovery.google.com

Nakładanie blokad na Dysku

 1. Utwórz lub otwórz sprawę, w której chcesz nałożyć blokadę.
 2. Kliknij Utwórz blokadę.
 3. Wpisz unikatową nazwę blokady. 
 4. Jako typ blokady wybierz Dysk.
 5. Korzystając z listy, zastosuj blokadę do poszczególnych kont lub całej jednostki organizacyjnej:
  • Konta – wpisz co najmniej jeden adres e-mail konta, które ma obejmować ta blokada.
  • Organizacja – wybierz jednostkę organizacyjną z listy.
  • Zaznacz pole Uwzględnij pliki z powiązanych dysków współdzielonych, by uwzględnić zawartość dysków współdzielonych dostępną dla użytkowników objętych tą blokadą (wraz z zawartością Dysków tych osób).
 6. Kliknij Zapisz, aby utworzyć blokadę.

Modyfikowanie istniejącej blokady na Dysku

Możesz modyfikować niektóre kryteria blokady, ale nie da się zmienić typu danych.

 1. Otwórz sprawę zawierającą blokadę.
 2. Kliknij blokadę, a potem kliknij Edytuj blokadę.
 3. Zmodyfikuj dowolne z tych kryteriów:
  • Konta – pozwala dodawać lub usuwać konta albo jednostki organizacyjne. Kont nie można dodać do blokady obejmującej jednostkę organizacyjną. Nie można też dodać jednostki organizacyjnej do blokady obejmującej poszczególne konta. Oprócz tego jeśli usuniesz wszystkie konta użytkowników, pojawi się pytanie, czy usunąć blokadę. 
  • Uwzględnij pliki z powiązanych dysków współdzielonych – w razie potrzeby zmień to ustawienie, by uwzględnić lub wykluczyć pliki znajdujące się na dyskach współdzielonych.
 4. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?