Nakładanie blokad na Dysku

Blokady są przydatne do przechowywania danych bez ograniczeń czasowych ze względu na zobowiązania prawne i zobowiązania do ochrony danych.

Jeśli użytkownik usunie dane podlegające blokadzie, nie może ich dalej przeglądać, ale pozostają one zachowane w Vault. Jeśli blokada jest aktywna, dane można wyszukiwać i eksportować.

Jeśli Twój administrator G Suite usunie konto użytkownika w konsoli administracyjnej, dane z tego konta nie będą już dostępne w Vault i nie będzie można ich przywrócić. Aby można było nałożyć blokadę na dane użytkownika, musi on mieć zarówno licencję na G Suite, jak i na Vault. Dowiedz się więcej o licencjach na Vault.

Więcej informacji znajdziesz w odpowiedziach na najczęstsze pytania na temat blokad.

Ważne informacje na temat Dysku i blokad

Pliki objęte blokadą są widoczne dla użytkowników

Jeśli utworzysz blokadę, objęte nią pliki pozostaną widoczne dla użytkownika, nawet gdy istnieje reguła przechowywania, która powinna je usunąć.

Okres przechowywania różni się w zależności od sposobu skonfigurowania blokady
 • Blokada na Dysku dotyczy elementów należących do użytkowników lub organizacji objętych blokadą oraz plików bezpośrednio im udostępnionych. Obejmuje to elementy na dysku współdzielonym, które zostały bezpośrednio udostępnione użytkownikowi, bez względu na to, czy jest on użytkownikiem danego dysku współdzielonego. Nie dotyczy to folderów ani skrótów na Dysku.
 • Nie możesz nałożyć blokady na dysk współdzielony. Zamiast tego musisz nałożyć blokadę na użytkowników tego dysku i zaznaczyć pole Uwzględnij dyski współdzielone.
Jak dysk współdzielony wpływa na blokadę?
Pliki na dyskach współdzielonych nie są zachowywane przez blokadę w tych sytuacjach:
 • Użytkownik dysku współdzielonego:
  • przeniesie plik z dysku współdzielonego i nie jest objęty blokadą;
  • usunie użytkownika obecnie objętego blokadą z dysku współdzielonego, a żaden inny użytkownik dysku współdzielonego nie podlega blokadzie.
 • Żaden użytkownik dysku współdzielonego nie jest objęty blokadą.

Po usunięciu dysków współdzielonego zapisane na nim pliki podlegają tym zasadom blokady:

 • Jeśli użytkownik jest członkiem usuniętego dysku współdzielonego jako pojedyncza osoba (a nie w ramach grupy) i podlega blokadzie, wszystkie pliki na tym dysku współdzielonym zostaną zachowane do czasu usunięcia blokady. Po usunięciu blokady dotyczącej użytkownika pliki, które nie podlegają innej blokadzie lub regule przechowywania, zostaną usunięte.

 • Jeśli użytkownik nie jest członkiem usuniętego dysku współdzielonego, ale ma dostęp do zapisanego na nim pliku jako pojedyncza osoba (a nie w ramach grupy) i podlega blokadzie, tylko ten plik zostanie zachowany do czasu usunięcia blokady. Pliki, które nie pasują do reguły przechowywania lub blokady, zostaną usunięte.

 

Nakładanie blokad na Dysku

 1. Utwórz lub otwórz sprawę, w której chcesz nałożyć blokadę.
 2. Kliknij Utwórz blokadę.
 3. Wpisz unikatową nazwę blokady. 
 4. Jako typ blokady wybierz Dysk.
 5. Korzystając z listy, zastosuj blokadę do poszczególnych kont lub całej jednostki organizacyjnej:
  • Konta – wpisz co najmniej jeden adres e-mail konta, które ma obejmować ta blokada.
  • Organizacja – wybierz jednostkę organizacyjną z listy.
  • Zaznacz pole Dołącz pliki z powiązanych dysków współdzielonych, aby uwzględnić zawartość dysków współdzielonych dostępną dla użytkowników objętych tą blokadą (wraz z zawartością Dysków tych osób). 
 6. Kliknij Zapisz, aby utworzyć blokadę.

Modyfikowanie istniejącej blokady na Dysku

Możesz modyfikować niektóre kryteria blokady, ale nie da się zmienić typu danych.

 1. Otwórz sprawę zawierającą blokadę.
 2. Kliknij blokadę, a potem kliknij Edytuj blokadę.
 3. Zmodyfikuj dowolne z tych kryteriów:
  • Konta – dodaj lub usuń konta albo jednostki organizacyjne. Kont nie można dodać do blokady obejmującej jednostkę organizacyjną. Nie można też dodać jednostki organizacyjnej do blokady obejmującej poszczególne konta. Oprócz tego jeśli usuniesz wszystkie konta użytkowników, pojawi się pytanie, czy usunąć blokadę. 
  • Dołącz pliki z powiązanych dysków współdzielonych – w razie potrzeby zmień to ustawienie, aby uwzględnić lub wykluczyć pliki znajdujące się na dyskach współdzielonych.
 4. Kliknij Zapisz.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?